ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Friday, December 19, 2014

DVB -ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးေန့အေၾကာင္း ရုပ္သံ
Type the rest of your post here.

အျပည့္အစံုသို ့....

Thursday, December 18, 2014

၂ရ၅၄ ခုႏွစ္ ကရင္အမ်ဳိးသား ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ သို႔ ေပးပုိ ့ေသာ ကရင္လူငယ္အစည္းအရုံး၏ သ၀ဏ္လႊာ
Type the rest of your post here.

အျပည့္အစံုသို ့....

၂ရ၅၄ ခုႏွစ္ ကရင္အမ်ဳိးသား ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ သို႔ ေကအဲန္ယူ - ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖိုး ေပးပို႔ေသာ သ၀ဏ္လႊာ
Type the rest of your post here.

အျပည့္အစံုသို ့....

ကရင့္သကၠရာဇ္၂၇၅၄ ခုႏွစ္ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ ႏိုင္ငံတကာ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၏ သ၀ဏ္လႊာ
Type the rest of your post here.

အျပည့္အစံုသို ့....

Tuesday, December 16, 2014

ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္ အေဆာင္အေယာင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အုပ္စုမ်ား

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတခုတြင္ အတိုက္အခံပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းထိန္ေမးခဲ့သည့္ တခုတည္းေသာ ေမးခြန္းမွာ သူ႔ေခါင္းေပါင္းကို ခြ်တ္ထားခြင့္ျပဳဖို႔ ျဖစ္သည္။ ေခါင္းေပါင္းက သူ႔ကို ေခါင္းကိုက္ေစၿပီး ဆံပင္မ်ားကိုလည္း ကြ်တ္ေစသည္ဟု သူကဆို၏။ ဟာသဆန္ဆန္ ပမာမခန္႔လုပ္ တတ္ျခင္းေၾကာင့္ လူသိမ်ားသည့္ အသက္ ၇၂ ႏွစ္အရြယ္ ဦးဝင္းထိန္က က်ီစယ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံလိုက္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကလည္း ပယ္ခ်ခဲ့ပါသည္။

ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္ အရပ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးခန္းမအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္သည့္အခါ တြင္ ေခါင္းေပါင္းေပါင္းရန္လိုအပ္သည္။ ခန္႔အပ္ခံရသည့္ စစ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အတြက္ကေတာ့ ဦးထုပ္ေဆာင္းရန္ မလိုအပ္ပါ။

ဤေနရာတြင္ ေခါင္းေပါင္းမ်ားႏွင့္ ဦးထုပ္မ်ား ဆိုသည္မွာ ရာစုႏွစ္ဝက္ၾကာခဲ့ေသာ စစ္အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆီသို႔ အသြင္ကူး ေျပာင္းေနသည့္ ႏိုင္ငံတခုမွ ႏိုင္ငံေရး သစၥာေစာင့္သိမႈ၊ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္မႈႏွင့္ က်႐ံႈးမႈမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳေနသည္။

ေရွးေခတ္က မႏၱေလးရွိ ဘုရင့္လႊတ္ေတာ္႐ံုးမ်ား၏ ထံုးစံအစဥ္အလာေဟာင္းမ်ားကို အေျခခံထားသည့္ ယေန႔ေခတ္ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္မွ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈဆိုင္ရာ စည္းကမ္းသည္ သီးသန္႔ဆန္သည့္ ႏိုင္ငံေရး အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာ အသြင္အျပင္ကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ေနသည္။

စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကေတာ့ အရပ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္မတူဘဲ ေရြးေကာက္ ပြဲ ဝင္စရာမလိုသလို ဦးထုပ္လည္း ေဆာင္းစရာ မလိုသည့္အတြက္ သိသာစြာ ကြဲျပားျခားနားေနသည္။ ၆၆၄ ေယာက္ရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေသာ တူညီဝတ္စံုဝတ္ စစ္တပ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ခန္႔အပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

လူမ်ားစုျဖစ္သည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ႀကိမ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ကိုယ္ထည္ေပၚတြင္ ပိုးသားျဖင့္ရစ္ပတ္ထားေသာ ေမာင့္က်က္သေရဟုေခၚသည့္ ေခါင္းေပါင္းကို ဝတ္ဆင္ၾကၿပီး မၾကာေသးမီကမွ ေပၚေပါက္လာေသာ အရပ္သား အစိုးရ၏ သေကၤတျဖစ္လာသည္။ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ငွက္ေတာင္ေမြး၊ တိရစၦာန္ အစြယ္မ်ားမွသည္ တဘက္မ်ားအထိ သူတို႔၏ ဦ္းေခါင္းမ်ားတြင္ ဝတ္ဆင္ၾကသည္။ အေက်ာ္ၾကားဆံုး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူ႔ေခါင္းတြင္ အျဖဴေရာင္ပန္းမ်ား ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္း ပန္ေလ့ရွိသည္။

ဦးထုပ္မ်ား ေခါင္းေပါင္းမ်ားကဲ့သို႔ပင္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ ႏိုင္ငံေရး သစၥာေစာင့္သိမႈကလည္း အေရာင္အေသြး စံုလင္ၿပီး ႐ႈပ္ေထြးပါသည္။

အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ႏိုဗဲလ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ ခ်ီ၍ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ေနခဲ့ရသူျဖစ္သည္။ ယခုအခါတြင္ သူက တခ်ိန္က သူ႔ကိုဖမ္းဆီး ထိန္း သိမ္းခဲ့သူမ်ားႏွင့္အတူ ယွဥ္ထိုင္ေနၿပီး စစ္တပ္ကို အျပစ္တင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သမၼတရာထူး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေလသံမ်ား ေျပာင္းလဲလာသည္ကို တိတ္ဆိတ္စြာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) မွ အဖြဲ႕ဝင္တခ်ိဳ႕အတြက္ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္လာသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတ ရာထူး ရယူႏိုင္ျခင္းမရွိေအာင္ ရည္ရြယ္ေရးဆြဲထား သည့္ ဥပေဒတခုေၾကာင့္လည္း သူ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားက ေမွးမွိန္ေနသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ စစ္တပ္က ေခါင္းေပါင္းမေပါင္း၊ ဦးထုပ္မပါသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆၆ ေယာက္ထက္ မက ပို၍ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ခြင့္ရွိေနသည္။

အာဏာရ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ေခါင္းေပါင္းေပါင္းထားသည့္ ကိုယ္စား လွယ္အမ်ားစုမွာလည္း စစ္တပ္မွ အၿငိမ္းစားယူထား သူမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း စစ္တပ္၏ ႀကီးမား ေသာ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပင္းထန္စြာ ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနသည့္အခ်ိန္တြင္ အာဏာရပါတီက စစ္တပ္၏ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း မဲဆႏၵေပးျခင္း အၿမဲတမ္းမျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။

တိုင္းျပည္ကို ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္း၊ စစ္ပြဲႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား စိတ္ဝမ္း ကြဲျပားေစျခင္းတို႔အတြက္ တာဝန္ရွိသည္ဟု ႏိုင္ငံျခား တိုင္းျပည္မ်ားက ယူဆထားၾကသည့္ စစ္တပ္ကမူ သူ႔ကိုယ္သူ တိုင္းျပည္ကို စုစည္းေပးထားသူႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားစြာ ပါဝင္ေနၿပီး ကမၻာေပၚတြင္ သက္တမ္းအရွည္ၾကာဆံုးျဖစ္သည့္ ျပည္တြင္းစစ္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ အဆံုး အျဖတ္ေပးႏိုင္မည့္ သူမ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္ေနသည္။ ခံစားခြင့္လည္း နည္းသည့္အျပင္ ရာထူးတက္ရန္ အခြင့္အလမ္းလည္း မရွိသည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ တာဝန္ေပးခံရျခင္းကို စိတ္ဝင္စားစရာ မေကာင္းသည့္ အရာတခုအျဖစ္ ယူဆထား ၾကသည္။

အေရာင္အေသြး အေတာက္ေျပာင္ဆံုးျဖစ္ေသာ ဦးထုပ္မ်ားမွာ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ျဖစ္သည္။ အစိုးရႏွင့္ စစ္ေျပၿငိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ အာဏာ အတြက္ အေလွ်ာ့အတင္း ေဈးဆစ္မႈျပဳလုပ္ရင္း ယခုအခါ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တေယာက္ျဖစ္သည့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ရရွိရန္ ကတိျပဳထား ေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေနစဥ္အတြင္း တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည္။

ဦးဝင္းထိန္က လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ အမွန္ တကယ္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ဆန္႔က်င္႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားကို သ႐ုပ္ေဖာ္ နမူနာျပသခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေဆြတေယာက္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ပါတီဝင္တဦးလည္းျဖစ္ေသာ ဦးဝင္းထိန္သည္ ယခင္ ဆိုရွယ္လစ္ အာဏာရွင္ေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း လက္ထက္က စစ္သားတဦး ျဖစ္ခဲ့ေသးသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းကို လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ရန္ ႀကံစည္ခဲ့သည့္ ကိစၥတခုတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့သည္ ဟု မွားယြင္းစြပ္စြဲခံရၿပီး ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ သူ႔ကို တာဝန္မွ အနားယူေစခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အံုျြကဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ အစိုးရ အက်ပ္အတည္းႏွင့္ရင္ဆိုင္ခဲ့ရၿပီး စစ္တပ္က ျပင္းထန္စြာ ဖိႏွိပ္ၿဖိဳခြဲမႈေၾကာင့္ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ ယင္းေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္၏ ပါတီသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ မၾကာမီမွာ ပင္ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ သူ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသည္ စစ္ယူနီေဖာင္းမွ ေခါင္းေပါင္းေျပာင္းေဆာင္းခဲ့ေသာ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ မတူညီပါ။

ေပ်ာ္ရႊင္တတ္သည့္ ဦးဝင္းထိန္က ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္းမွ ေရွာင္လႊဲႏိုင္ရန္ သူႀကိဳးစားရေၾကာင္းေျပာသည္။ သူတို႔၏ ဆက္ဆံ ေရးက အေတာ္ေလး႐ႈပ္ေထြးသည္ဟုလည္း ရွင္းျပ သည္။

“တပ္ထဲမွာတုန္းက က်ေနာ္က သူတို႔ထက္ ဝါႀကီးတယ္ေလ။ က်ေနာ္တို႔ေတြ႕ရင္သူတို႔ကက်ေနာ့္ ကို အစ္ကိုႀကီးလို႔ေခၚတယ္” ဟုသမၼတႏွင့္ အစိုးရ အတြင္းမွ ထိပ္တန္းပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ရည္ၫႊန္း၍ သူက ၿပံဳးရင္းေျပာသည္။

အကယ္၍ သမိုင္းေၾကာင္းသာ အနည္းငယ္မွ် ေျပာင္းလဲခဲ့လွ်င္ ဦးဝင္းထိန္ ကိုယ္တိုင္သည္လည္း အာဏာျပင္းသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တေယာက္ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ အနည္းဆံုးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ သူမေဆာင္းခ်င္သည့္ ဦးထုပ္ကို မေဆာင္းဘဲ ေနႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

(The Associated Press သတင္းဌာနမွ Gabrielle Paluch ၏ In Burma’s Parliament, What’s on Your Head Matters ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

http://burma.irrawaddy.org/article/2014/12/16/68534.html

အျပည့္အစံုသို ့....

Monday, December 15, 2014

DVB - ေဆးေက်ာင္းသူ ေနာ္ေမသူသူေဇာ္ ေသဆုံးမႈ အမႈမွန္ေပၚေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

ဗမာေရလည္တဲ့ မန္းျငိမ္းေမာင္ နဲ ့ တရားဥပေဒကုိ နားလည္တတ္ကြ်မ္းတဲ့ ေစာတူးတူးေလးတုိ ့ႏွစ္ေယာက္ ရဲခ်ဴပ္ခင္ရီနဲ ့အဆင္ေျပေနတာပဲ။ ဒီအမွဳမွန္ေပၚေပါက္ဖုိ ့ လူႀကီးမင္းတုိ ့မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ဘူးလား၊ ျပည္သူလူထုရဲ့ေထာက္ခံမွဳကုိလုိခ်င္ရင္ ဒီလုိကိစၥေလးေတြမွာ ေရွးဆုံးမွ မတ္တပ္ရပ္ျပီး မီဒီယာနဲ ့စကားေျပာဖုိ ့လုိတယ္။

ကာခ်ဴပ္မင္းေအာင္လွဳိင္နဲ ့ ၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္းတုိ ့ကုိယ္စားေလာက္ပဲ မီဒီယာနဲ့ေတြ ့ဖုိ ့အခ်ိန္ရရင္ ဘယ္သူမွ လူႀကီးမင္းတုိ ့ကုိ အထင္ႀကီး ေလးစားမွာ မဟုတ္ဘူး... ျဖစ္ႏုိင္ရင္ လူႀကီးမင္းတုိ ့ႏွစ္ေယာက္ KNU ကုိယ္စား ဒီမိသားစုကုိ အမွဳလုိက္ေပးပါလုိ ့အႏူးအညြတ္ေတာင္းပါ ေတာင္းဆုိလုိပါတယ္။ ဒီအမွဳဟာ မမွ်မတျပီးဆုံးသြားတယ္။ ကရင္ကုိခ်စ္ပါတယ္ဆုိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး ဒီမိသားစုကုိ ကူညီေပးပါ။

Type the rest of your post here.

အျပည့္အစံုသို ့....

အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိး

တုိင္းျပည္မွာ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေပၚထြန္းဖုိ ့ က ပထမဦးဆုံး ဗမာ့တပ္မေတာ္ကုိ အရင္ဆုံးျပဳဴ ျပင္ေျပာင္းလဲ ဖုိ ့လုိပါမည္။ ကာလုံ ဆုိတဲ့ဟာမ်ိဴဴ းေတြကုိ ဖ်က္သိမ္းပစ္ဖုိ ့လုိသည္။ ဘယ္ေသာအခါမွ ျပန္မေပၚလာေအာင္ ကြန္စတီက်ဴးရွင္းမွာ ထည့္သြင္းဖုိ ့လုိသည္။ တပ္မေတာ္ ထိပ္တန္းရာထူးေတြမွာ တုိင္းရင္းသားေတြ အခ်ိဴ းက်ေနရာရဖုိ ့လုိသည္။ ျပည္သူလူထုေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္တဲ့ကုိယ္စားလွယ္မွ လာေသာ သမၼတ သုိ ့မဟုတ္ ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ က တပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဴပ္ကုိ လုိအပ္ရင္ ရန္ထူးမွျဖဴတ္ပုိင္ခြင့္ရွိဖုိ ့ အာဏာကုိ ဥပေဒထဲတြင္ ထည့္သြင္းျပန္ဌန္းဖုိ ့လုိသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စစ္သားဆုိသူေတြက အခြင့္ထူးလူတန္းစားတရပ္လုိျဖစ္ေနတာ ေခတ္အဆက္ဆက္။ အခုလည္း အခ်ိန္မေရြးအာဏာသိမ္းဖုိ ့ ၂၀၀၈ ဥပေဒကုိကုိင္ျပီး အသာစီးျပင္ဆင္ထားတယ္။ ဗမာ့တပ္မေတာ္သားေတြ ျပစ္မွဳက်ဴ းလြန္ရင္ အရပ္ဘက္တရားရုံးက စီရင္ပုိင္ခြင့္မရွိဘူး သူတုိ ့တပ္က တရားရုံးနဲ့ပဲစီရင္ပုိင္ခြင့္ ရွိတာကုိႀကည့္ျခင္းျဖစ္ ဒီလူေတြက က်ေနာ္တုိ ့ျပည္သူေတြ နဲ ့ဘာမွမဆုိင္တဲ့လူမွဳအဖြဲ ့အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေနတယ္။ ျပည္သူေတြကုိ အႏုိင္က်င့္ သတ္ျဖတ္၊ တရားစီရင္ရာတြင္ သူတုိ ့တရားရုံးနဲ ့သူတုိ ့ဆုိေတာ့ ဘယ္မွာ တရားမွ်တမွေတြ ရွိမွာလည္း။ စစ္သားဆုိတဲ့လူမွဳအသုိင္းအ၀န္းက အမ်ားစုက လူမုိက္၊ တေလဂ်ပုိး၊ မိဘမဆုံးမွႏုိင္လုိ ့တပ္ကုိေရာက္လာတဲ့သူ၊ အလုပ္အကုိင္မရွိလုိ ့ေရာက္လာတဲ့သူ၊ စာမတတ္သူကအမ်ားစု၊ တကယ္တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္က အနည္းစု၊ ျခဳံျပီးေျပာရရင္ ဒီလုိ လူမုိက္ အမ်ားစုနဲ ့ဖြဲ ့စည္းထားတဲ့ လူမွုအဖြဲ ့အစည္းတစ္ခုကုိ တုိင္းျပည္ရဲ့အဓိကေနရာေတြမွာ သူတုိ ့ ေနရာယူထားရင္ ဒီတုိင္းျပည္ဘယ္ေသာအခါမွ တုိးတက္မွာမဟုတ္ဘူး တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမွာ မဟုတ္ဘူး၊ ပုိဆုိးတာက မဟာဗမာ၀ါဒီေတြ၊ အစြန္းေရာက္ဘာသာေရး၀ါဒီေတြနဲ ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဟာ ေငြဒင္းဂါးတျပားလုိ ေခါင္းနဲ ့ပန္း လင္နဲ ့မယားလုိ အျဖစ္တည္ရွိေနတာကုိေတြ ့ရတာ တုိင္းျပည္ရဲ့အနာဂတ္ရင္ေလးစရာပဲ။


ဦးေအာင္ခင္, ကိုေဇာ္ဝင္းလႈိင္

အရပ္သားတပိုင္းအစိုးရ တက္လာၿပီး သံုးႏွစ္ေက်ာ္လာတဲ့အခါ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ႏိုင္ငံျခားမွာ အမ်ုိးမ်ဳိးသံုးသပ္ၾကပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္ေခတ္ကရခဲ့တဲ့ အက်ဳိးစီးပြားကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳခံရဖို႔ အေျခခံဥပေဒကို စိတ္တုိင္းက်ေရးၿပီး အသြင္ေျပာင္းတာလို႔ ျမင္သူေတြ ရွိပါတယ္။ စီးပြားေရး ဒဏ္ခတ္အေရးယူတာေတြ နိဂံုးခ်ဳပ္သြားရင္ စစ္အုပ္စုရဲ ႔ အက်ဳိးစီးပြားကို ပိုျမွင့္တင္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ယူဆၿပီး အေျပာင္းအလဲလုပ္တာလုိ႔လည္း ျမင္ၾကပါတယ္။ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္ အေျပာင္းအလဲလုပ္တာျဖစ္လို႔ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းလို႔ မရေအာင္ လုပ္ထားတာလို႔ သံုးသပ္တာမ်ဳိးလည္း ရွိပါတယ္။

တခ်ဳိ ႔ကလည္း ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈ နိဂံုးခ်ဳပ္ၿပီး ဦးသန္းေရႊရဲ ႔ လုပ္ဇာတ္ကို ကမာၻက အဟုတ္မွတ္လာေအာင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ျပဳျပင္ေရးလုပ္ျပေနတာလို႔ ျမင္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေရးကို အသြင္ကူးေျပာင္းမႈလို႔ ျမင္သူရွိသလို ဟန္ျပလုပ္ငန္းအျဖစ္ ျမင္သူလည္းရွိပါတယ္။ ျပဳျပင္ေရးရပ္တန္႔သြားၿပီ၊ ေႏွးေကြးသြားၿပီ စသျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ စစ္တပ္ကေတာ့ မိမိလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ထိပါးႏုိင္မယ့္ အေျပာင္းအလဲမ်ဳးိကို လက္မခံဘဲ ဦးသန္းေရႊ ခင္းထားတဲ့ လုပ္ဇာတ္အတုိင္းသာ ဆက္ၿပီးစခန္းသြားလိုတာမို႔ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ၿပီး အသြင္ေျပာင္းတာမ်ဳိးကို စိတ္မဝင္စားပါဘူး။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရရဲ ႔ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ စီးပြားေရး ျပဳျပင္မႈဟာ ခြဲျခားလို႔ မရႏိုင္တဲ့ အစီအစဥ္ေတြျဖစ္တယ္လို႔ သုေတသီ Gwen Robinson က ႏိုဝင္ဘာလထုတ္ စာတမ္းမွာ သံုးသပ္ပါတယ္။ အစိုးရဦးစီးတဲ့ စကၤာပူစနစ္ကို ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက သေဘာက်ပံု ရပါတယ္။ ျမန္မာအမႈထမ္းေတြကို စကၤာပူက သင္တန္းေပးသလို စကၤာပူကို သြားတာမ်ဳိးလည္း ရွိပါတယ္။ စစ္အစိုးရကို ကူညီသူထဲမွာ စကၤာပူဟာ ေရွ ႔တန္းက ပါဝင္ပါတယ္။ စီးပြားေရးေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေရးလုပ္ရတာ ျဖစ္ေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရး၊ ႏုိင္ငံျခားေရးနဲ႔ စီပြားေရးဟာ ဆက္စပ္ေနပါတယ္တဲ့။ ျမန္မာျပည္ရဲ ႔ လူမ်ဳိးေရး၊ အာဏာခြဲေဝေရး၊ ဘာသာေရး စတာေတြကိုၾကည့္ရင္ စီးပြားေရး တုိးတက္လာရံုနဲ႔ ျပႆနာ ေျပလည္မွာမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းႏုိင္တဲ့ အတုိင္းအတာကိုလိုက္ၿပီး ျပဳျပင္ေရးေအာင္ျမင္ႏုိင္တယ္လို႔ Gwen Robinson က ျမင္ပါတယ္။

အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ဒုဥကၠ႒ Stenphen Groff ကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာေတြ ရွိေပမယ့္ စီးပြားေရး တုိးတက္လာေအာင္ ေဇာက္ခ်လုပ္ရမယ္လိုပ ဆုိပါတယ္။ ျပဳျပင္ေရးက ေပၚထြက္လာတဲ့ အခြင့္အလမ္းကို ျပည္သူအမ်ားခံစားႏုိင္ရေအာင္ လုပ္ဖို႔လိုတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ျပည္သူလူထုကို အလုပ္အကိုင္ေပးႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းရပါလိမ့္မယ္။ ေရရွည္တိုးတက္ေရး၊ လူမႈတည္ၿငိမ္ေရး နဲ႔ လူထုေထာက္ခံမႈရရွိေရးအတြက္ လူငယ္လူရြယ္ေတြကို အလုပ္ေပးႏုိင္ဖို႔ လုိပါတယ္။ အခုရရွိေနတဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြဟာ အခ်ိန္ၾကာေလ က်ဥ္းေျမာင္းေလ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ အခ်ိန္ရွိတုန္း လုပ္ႏုိင္ဖို႔ လုိပါတယ္တဲ့။ ေျမေစ်းနဲ႔ ဝန္ေဆာင္လုပ္ငန္း ေစ်းတက္လာရင္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း လိုေနရာမ်ဳိးမွာ ႏိုင္ငံျခားအရင္းအႏီွး ဝင္ေရာက္လာဖို႔ ခက္ခဲသြားႏုိင္ပါတယ္။ အစေကာင္းထားတဲ့ ျပဳျပင္ေရးကို ဆက္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ အေရးအႀကီးဆံုးလို႔ ဆိုပါတယ္။

ပုဂၢလိကက႑ အကူအညီနဲ႔ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လုပ္ႏုိင္ဖို႔ကိစၥဟာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရရဲ ႔ ပထမဦးစားေပး ျဖစ္ရမယ္လို႔ စကၤာပူ အေရွ ႔ေတာင္အာရွ ေလ့လာေရးဌာနက သုေတသီ Stuart Larkin က ဆုိပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ရာမွာ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ အစိုးရအရာထမ္းေတြက ေဆာင္ရြက္ေပးရပါလိမ့္မယ္။ ဒီနည္းကို ဂ်ပန္က ပထမဆံုး က်င့္သံုးလုိ႔ ေအာင္ျမင္တဲ့အခါမွာ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ထုိင္ဝမ္၊ စကၤာပူ၊ မေလးရွား နဲ႔ ထိုင္းအစိုးရတုိ႔က လုိက္ၿပီးက်င့္သံုးၾကပါတယ္။ ျမန္မာမွာလည္း အစိုးရနဲ႔ စီးပြားေရး သမား လက္တြဲလုပ္ႏုိင္ရင္ စီးပြားေရး တုိးတက္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ထုိင္းမွာလို ျမန္မာမွာလည္း ခရိုနီးသူေဌးေတြ ရွိပါတယ္။ အေမရိကန္က နာမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းထားတဲ့ ခရိုနီ အရင္းရွင္ေတြနဲ႔ လက္တြဲၿပီး စီးပြားေရး စီမံကိန္းေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ သုေတသီ Stuart Larkin က အႀကံေပးထားပါတယ္။

ျမန္မာ့ေရးရာ ဝါရင့္သတင္းသမား Bertil Lintner ကေတာ့ ဦးသိန္းစိန္ရဲ ႔ ျပဳျပင္ေရးဟာ အေပၚယံ အေရခြံလဲတဲ့ စီမံကိန္း ျဖစ္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ဦးသန္းေရႊဟာ သူ႔အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ဖို႔ စစ္တပ္အစိုးရ၊ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီနဲ႔ လႊတ္ေတာ္စတဲ့ ဌာန (၄) ခုမွာ အာဏာခြဲေဝတာ ျဖစ္ပါတယ္တဲ့။ စစ္တပ္ဟာ အစိုးရအထက္မွာရွိတဲ့ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရး နဲ႔ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာသာ အတိုက္အခံကို မည္ကာမတၱ ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ ဒီလုပ္ဇာတ္မွာပါဝင္ဖို႔ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ တုိ႔ကို ဦးသန္းေရႊ က တမင္ေရြးထားတာလို႔ ဆုိပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေရးကို စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္က စိတ္မဝင္စားဘဲ (ကာလံု) လို႔ေခၚတဲ့ စစ္ဗိုလ္ႀကီးစိုးတဲ့ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရး နဲ႔ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ တိုးေပးဖို႔သာ စိတ္ဝင္စားပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးနဲ႔ တရားစီရင္ေရး အာဏာ (၃) ရပ္ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈ ယိုယြင္းလာရင္ (သို႔မဟုတ္) ကုိယ္စားလွယ္ဦးေရး (၃) ပံု (၁) ပံု လစ္လပ္ေနရင္ လႊတ္ေတာ္ဖ်က္သိမ္းဖို႔ (ကာလံုေကာင္စီ) က သမၼတကို အႀကံေပးႏိုင္ခြင့္ ရွိရမယ္လို႔ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္က ေတာင္းဆုိထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ဟာ ဒီမုိကေရစီကို ဂရုမစိုက္ဘဲ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ကို စစ္ဗိုလ္ရဲ ႔ လက္ေအာက္ခံျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို႔သာ စိတ္ဝင္စားေနတာ ထင္ရွားေနပါတယ္။

အျပည့္အစံုသို ့....

Saturday, December 13, 2014

တိုက္ပြဲ Update သတင္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္

တအာင္းေဒသ၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ရက္ေန႔၌ ျဖစ္ပြားေသာ တာမိုးညဲၿမိဳ႕နယ္ခြဲ
ဆိုက္ေခါင္ေက်းရြာႏွင့္ ဟိုပံုေက်းရြာအၾကား တိုက္ပြဲ ျမန္မာတပ္မေတာ္ဖက္မွ
တပ္ခြဲမွဴးအဆင့္ (၁) ဦးအပါအ၀င္ ၁၂ ဦးက်ဆံုး၍ ဒုစစ္ေၾကာင္းမွဴး (၁)ဦး
အပါအ၀င္ ၂၀ ဦးဒဏ္ရာရရွိသည္။ မန္တံုၿမိဳ႕နယ္ နမ့္ပါက်ိဳင္း ေက်းရြာအနီ
တိုက္ပြဲတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဖက္မွ (၉) ဦးက်ဆံုး၍ (၃) ဦး ဒဏ္ရာရရွိသည္။

တအာင္းေဒသ၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့ဆလပ္ေက်းရြာႏွင့္ နားတီးေက်းရြာအၾကားတြင္
ယေန႔ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၁း၁၅ နာရီမွ ၁၂း၃၀ နာရီအထိ
တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ တအာင္းတပ္မေတာ္(TNLA)၊ KIA၊
MNDAA(ကိုးကန္႔တပ္မေတာ္) တို႔အဖြဲ႔ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ ႏွစ္ဘက္
ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြါးခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲတြင္ တပ္ေပါင္းစုဖက္မွ ထိခိုက္က်ဆံုးမႈ မရွိပါ။
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဖက္မွ ထိခိုက္က်ဆံုးမႈ မသိရွိရေသးပါ။ တိုက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲသတင္းအား ဆက္လက္တင္ျပသြားပါမည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန
PSLF/TNLA

Type the rest of your post here.

အျပည့္အစံုသို ့....

Friday, December 12, 2014

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စစ္တပ္လႊမ္းမိုးမႈ ႀကီးမားဆဲ

ေဒၚလွလွသန္း
11.12.2014

၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ တက္လာကတည္းက ျမန္မာႏုိင္ငံ မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ လုပ္လာတာကို ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။ အစိုးရက ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးတဲ့အျပင္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြကို လည္း ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သလို ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံကို ၀င္ေရာက္လာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့လို႔ ႏုိင္ငံမွာ စစ္တပ္ရဲ႕အာဏာ လႊမ္းမုိးမႈကေတာ့ မေျပာင္းလဲဘဲ ဆက္ရွိေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ၂၀၁၅ မွာ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပဖို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြက စိုးရိမ္ရေလာက္ေအာင္ တန္႔ေနတာကို ေတြ႔ရတယ္လုိ႔ အကဲခတ္ေတြက သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္း ဗြီအိုေအသတင္းေထာက္ Gabrielle Paluch ဘန္ေကာက္ကေန ေပးပို႔ထားတဲ့သတင္းကို ေဒၚလွလွသန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

တခ်ိန္က ခၽြတ္ၿခံဳက်ေနတဲ့ ျမန္မာ့စီးပြားေရးမွာ သိသာထင္ရွားတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြကို ျမင္ေတြ႔ေနရပါၿပီ။ စီးပြားေရးအေပၚ အစိုးရရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးတဲ့အျပင္ ဘဏ္စနစ္သစ္၊ ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈ ေပၚလစီသစ္ေတြအျပင္ ေငြလဲလွယ္မႈတန္ဖိုးကို အစိုးရက မသတ္မွတ္ဘဲ ေစ်းကြက္ကေန သတ္မွတ္ေပးတဲ့အေျခအေန ေရာက္ေနပါၿပီ။ အခုလို ေျခလွမ္းေတြေၾကာင့္လည္း ၂၀၁၁ ကစလို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဟာ ခန္႔မွန္းေျခေဒၚလာ ၉ ဘီလီယံရွိခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့လို႔ အခုလို အေျပာင္းအလဲေတြေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ဖို႔ လြယ္ကူေပမဲ့လို႔လည္း စီးပြားေရးမွာေရာ၊ ႏုိင္ငံေရးျမင္ကြင္းမွာပါ စစ္တပ္ရဲ႕လႊမ္းမုိးတဲ့ အခန္းက႑ကို ေျပာင္းလဲႏုိင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ျခင္း မရွိေသးဘူးလို႔ စီးပြားေရးပညာရွင္ Sean Turnell က ေျပာပါတယ္။

“၂၀၁၅ ေနာက္ပိုင္းမွာ အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပ္မယ္ဆုိရင္ အဓိကက်တာက စစ္တပ္နဲ႔ စစ္တပ္ရဲ႕ လႊမ္းမိုးတဲ့ အခန္းက႑ကို ေျပာင္းလဲဖို႔ ျပဳလုပ္မွာလားလုိ႔ ေမးစရာရွိပါတယ္။ တကယ္ျဖစ္သင့္တဲ့အတုိင္း စစ္တပ္ရဲ႕ခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ေလွ်ာ့မွာလား ဆုိတာကေတာ့ အေရးႀကီးတဲ့ ေမးခြန္းထုတ္စရာအခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။”

အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဦးပိုင္လီမိတက္လို အႀကီးဆံုး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔နဲ႔ ေက်ာက္မ်က္ရတနာတူးေဖာ္တဲ့ ၀င္ေငြအေကာင္းဆံုး စီးပြားေရးက႑အမ်ားစုဟာ စစ္တပ္က ခ်ဳပ္ကိုင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးမွာ စစ္တပ္ရဲ႕လႊမ္းမိုးမႈ ႀကီးမားသလို ႏုိင္ငံရဲ႕အာဏာ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈကလည္း အလားတူ အေနအထားမွာ ရွိတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ စစ္တပ္က ခန္႔အပ္တဲ့ ၁ မတ္သား ကိုယ္စားလွယ္ပါရွိတဲ့အတြက္လည္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္အားလံုးကို ဗီတိုအာဏာသံုး ပယ္ခ်ႏုိင္တဲ့ အေနအထားမ်ိဳးကို ေရာက္ေစတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္လည္း လူ႔အခြင့္အေရး က်ဴးလြန္ခ်ိဳးေဖာက္ၾကတဲ့ စစ္မႈထမ္းေတြကို အေရးယူႏုိင္ဖို႔က ခက္ခဲတာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့လက Howard ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔က အစီရင္ခံစာတေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာမွာ လက္ရွိ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုကို အပါအ၀င္ စစ္တပ္ထိပ္တန္းအရာရွိ ၄ ဦးတို႔ဟာ ၂၀၀၅ နဲ႔ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ စစ္ရာဇ၀တ္မႈေတြနဲ႔ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ၾကတဲ့အေၾကာင္း စြပ္စြဲထားပါတယ္။

ရန္ကုန္ေရာက္ Matthew Bugher ဟာ Harvard ရဲ႕ Global Justice သုေတသီတဦးျဖစ္ပါတယ္။ ဖမ္း၀ရမ္းေတြထုတ္ဖို႔ သက္ေသအေထာက္အထား အလံုအေလာက္ရွိေပမဲ့ အေရးယူျခင္းမရိွခဲ့ဘူးလို႔ သူက ေျပာပါတယ္။

“စစ္တပ္က ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ စစ္တပ္က က်ဴးလြန္တဲ့ ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကို အေရးယူဖို႔ ျငင္းဆိုေနၿပီး အေရးယူဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသူေတြကိုလည္း ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အစိုးရအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လိုလားၾကသူေတြနဲ႔ အတိုက္အခံ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြကလည္း စစ္တပ္ရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကို ေျဖရွင္းအေရးယူႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အခုိင္အမာ ရပ္တည္ ေတာင္းဆိုေပးခဲ့တာမ်ိဳး က်ေနာ္တုိ႔ မေတြ႔ရပါဘူး။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ တပ္တြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္သူေတြကို ရာထူးတုိးေပးၿပီးေတာ့ အေရးပါတဲ့ ေနရာေတြမွာ တာ၀န္ေပးထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။”

ဒါေၾကာင့္လည္း အရပ္ဘက္က ႀကီးစိုးတဲ့ တရားေရးစနစ္ မက်င့္သံုးႏုိင္သ၍ေတာ့ စစ္တပ္ထိပ္တန္းအရာရွိေတြကို သူတို႔က်ဴးလြန္တဲ့ ျပစ္မႈေတြအတြက္ အေရးယူႏုိင္မွာ မဟုတ္သလို စစ္တပ္ကလည္း ဆက္ၿပီး ဒီလိုျပစ္မႈေတြကို က်ဴးလြန္ေနမွာျဖစ္တယ္လို႔ သူက ေထာက္ျပပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ ျမင္ေတြ႔ေနရတာကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ တခ်ိဳ႕ေဒသေတြျဖစ္တဲ့ တြင္းထြက္သယံဇာတေတြ ရွိတဲ့ေနရာမွာ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို စစ္တပ္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ - ေက်ာက္စိမ္းထြက္တဲ့ ဖားကန္႔ေဒသမွာ စစ္တပ္က ေဒသခံအစိုးရကိုေရာ တရားေရးစနစ္ကိုပါ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပီျပင္ဖုိ႔ဆုိတာထက္ သူတို႔ရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္ဖုိ႔ကို ပိုၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။”

၁၀ စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏွိပ္ကြပ္ခံခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာ့အတုိက္အခံ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္မွာ အမတ္ေနရာေတြ အႏုိင္ရရွိခဲ့ေပမဲ့ စစ္တပ္ရဲ႕လႊမ္းမုိးမႈကို ေလ်ာ့က်သြားေအာင္ လုပ္ႏုိင္စြမ္းမရွိခဲ့ပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ စစ္တပ္က က်ဴးလြန္တဲ့ ျပစ္မႈေတြအတြက္ အေရးယူႏုိင္ဖုိ႔ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၀ိုင္း၀န္းေတာင္းဆိုၾကေပမဲ့လို႔လည္း သူမအေနနဲ႔ ဘာမွ မတတ္ႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ အခုလို စစ္တပ္အေပၚ ေ၀ဖန္မႈေတြကို တံု႔ျပန္ရာမွာ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြက ႏုိင္ငံ့ရဲ႕တခ်ိဳ႕ေဒသေတြမွာ လက္နက္ကိုင္ တုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔ တုိက္ခိုက္မႈေတြ ဆက္ရွိေနတဲ့အတြက္ စစ္တပ္အေနနဲ႔ စစ္တပ္အေနနဲ႔ ဆက္ အာဏာရွိဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ခုခံေျပာဆုိၾကပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ စစ္တပ္ရဲ႕လႊမ္းမုိးမႈ ႀကီးမားတဲ့အတြက္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အသံုးစရိတ္ ၂၃ ဒႆမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကို စစ္အသံုးစရိတ္အတြက္ လ်ာထားႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးစရိတ္ဟာ ေဒသႏၱရမွာ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ၿပီး၊ စစ္တပ္က တုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ဆက္လက္တုိက္ပြဲေတြ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ အခုလုိ စစ္အသံုးစရိတ္ လုိအပ္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

စစ္တပ္ကို ႏိုင္ငံရဲ႕ အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီက အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္ကိုလည္း သတ္မွတ္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လို႔လည္း ျပည္ပရွိ အကဲခတ္ေတြကေတာ့ လက္ရွိ တုိင္းရင္းေဒသေတြမွာ ဆူပူမႈေတြ ဆက္ျဖစ္ေနတာဟာ စစ္တပ္ရဲ႕ စီးပြားေရးုလုပ္ငန္းႀကီးေတြေၾကာင့္ တစိတ္တပိုင္းျဖစ္တယ္လို႔ ေထာက္ျပၾကပါတယ္။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသေတြမွာ သဘာ၀သယံဇာတေတြ ရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ၾကန္႔ၾကာေနၿပီး အစိုးရေရာ စစ္တပ္အေပၚမွာ ယံုၾကည္မႈေတြ ေလ်ာ့နည္းလာတယ္လို႔ Harvard သုေတသီ Matthew Bugher က ေျပာပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့လက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပၿပီး တရက္အၾကာမွာပဲ ျမန္မာစစ္တပ္က လက္နက္ႀကီးေတြနဲ႔ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ လိုင္ဇာမွာ တုိင္းရင္းလက္နက္ကိုင္တပ္သား ၂၇ ဦး က်ဆံုးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအေနနဲ႔ ၂၀၁၅ ႏို၀င္ဘာလမွာ က်င္းပဖုိ႔ စီစဥ္ထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ အပစ္ရပ္သေဘာတူညီမႈ ရရွိလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အစိုးရမွာ စစ္တပ္ရဲ႕ အခန္းက႑ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ဖုိ႔ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖုိ႔ လိုအပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့လက လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းပြဲမွာေတာ့ ၂၀၁၅ မတုိင္မီ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ႏုိင္ဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္တဲ့အေၾကာင္း စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
http://burmese.voanews.com/content/article/2554495.html

အျပည့္အစံုသို ့....

Thursday, December 11, 2014

မန္တုံၿမိဳ႔နယ္တြင္ TNLA တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ တိုက္ပြဲျဖစ္

ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ ၂၀၁၄ ခု

ယေန႔ညေနပိုင္း ၁၆း၀၅ မွ ၁၆း၄၅ အခ်ိန္တြင္ တအာင္းေဒသ၊ မန္တုံၿမိဳ႔နယ္ နမ္႔ပါက်ဳိင္ရြားအနီးတြင္ TNLA တအာင္း တပ္မေတာ္ တပ္ရင္း (၃၆၇)ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ တာမိုးညဲၿမိဳ႔နယ္ခြဲ နံနက္ ၅း၀၀ မွ ၁၇း၀၀ အထိ တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ မန္တုံၿမိဳ႔နယ္ ၁၆း၀၅ မွ ၁၆း၄၅ တြင္ တစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

နံနက္ပိုင္း TNLA, KIA, MNDAA တိုင္းရင္းသားပူးေပါင္းတပ္ဖြဲ႔တို႔ႏွင့္ ျဖစ္ပြားေသာ တိုက္ပြဲသည္ ညေန ၁၇း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ၿပီးဆုံးခဲ့သည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန
PSLF/TNLA
၀၉ ၄၉၃၁၄၉၅၁၊ ၀၉ ၂၅၆၄၆၅၆၈၁၊ ၀၉ ၄၇၁၃၂၁၁၈၊ ၀၆၉၂ ၆၂၂၄၈၅၈

အျပည့္အစံုသို ့....

Call for Nomination- The 2014 Padoh Mahn Sha Young Leader Award

Media Release From The Phan Foundation

For Immediate Release, 11 December 2014

Call for Nomination- The 2014 Padoh Mahn Sha Young Leader Award

Nominations are now open for the 2014 Padoh Mahn Sha Young Leader Award. Every year, Phan Foundation honours a young Karen person who has shown outstanding leadership in the areas such as poverty alleviation, education promotion, human rights promotion and Karen culture preservation.

In addition to recognising the work of the winner, an award of $2000 will also be given to the organisation or community for whom that person works. The winner of the award will be announced in early 2015.

HOW TO NOMINATE SOMEONE
· Any Karen person under 35 is eligible to be nominated.
· That person can be living anywhere in the world.
· Nominations can be made by any individual or organisation.
· Organisations can nominate one of their own members.
· Nominations close on 31st January 2015.
· Nominations should be sent to Nant Bwa Bwa Phan, bwabwa.phan@phanfoundation.org

“Through the Padoh Mahn Sha Young Leader Award, the Phan Foundation has recognised several remarkable young leaders who have contributed so much for the community and for the development of our people,” said Saw Say Say Phan, Director of the Phan Foundation and eldest son of Padoh Mahn Sha. “This award is one of the ways we are keeping the memory of our father alive and carry on his dream to see freedom for his people.”

The Padoh Mahn Sha Young Leader Award is given annually by the Phan Foundation. The first award went to Naw Paw K’Bla Htoo from Kler Lwee Htu, the second award went to Saw Nyunt Win from Mutraw District in Karen State, the third award went to Naw December Paw from Tenasserim Division, the fourth award went to Saw Htoo Htoo Eh, from the Free Burma Rangers, the fifth award went to Nant Thandar Aung from Karen Women Empowerment Group, and the sixth award went to Naw K’Nyaw Paw from the Karen Women’s Organisation.

Padoh Mahn Sha, the former General Secretary of the Karen National Union, was assassinated by agents of the Burmese government on 14th February 2008. Following the assassination, the four children of Padoh Mahn Sha and Nant Kyin Shwe, founded the Phan Foundation in their memory.

www.phanfoundation.org

အျပည့္အစံုသို ့....