ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Thursday, August 7, 2014

လိုင္ဇာအျပန္-ျမစ္ႀကီးနား အႀကိဳ ညိႇႏိႈင္းပြဲ

Written by Mizzima News

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္က ျမစ္ၾကီးနားၿမိဳ႕မွာ လိုင္ဇာညီလာခံကအျပန္ ဦးႏိုင္ဟံသာ၊ ဦးကြယ္ထူး ဝင္းဦးေဆာင္တဲ့ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရဲစဲေဆးဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ NCCT ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦးႏွင့္ အလုပ္အဖြဲ႕ TAT ကို ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ UPWC ဒု-ဥကၠ႒ဝန္ၾကီး ဦးေအာင္မင္း၊ ဒု-ဥကၠ႒ ဦးသိန္းေဇာ္၊ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသက္ႏိုင္ဝင္း၊ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၊ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမႉး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္လံုၿခံဳေရး ႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ၾကီးႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းဗဟုိဌာန MPC အလုပ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကေတြ႔ဆံုၿပီး အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုဘက္မွ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ၿပီး ယံုၾကည္မႈ ပိုမိုတည္ေဆာက္ေရးအတြက္လည္း ပါဝင္ပါတယ္။

မြန္လြဲ ၁း၃ဝ မွ ညေန ၅းဝဝ အထိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး၊ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ မွ ၁၇ ရက္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Myanmar Peace Center မွာက်င္းပမယ့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ေရးအတြက္ Single Text အေခ်ာသတ္ႏိုင္ေရးကို NCCT-UPWC တို႔ ဆက္လက္ေဆြးေႏြး ၾကရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကပါတယ္။ (May 2nd Draft အၿပီးမွာေတာ့ ဆက္လက္ ညိႇႏိႈင္းရန္ ၃၁ ခ်က္က်န္ရွိ ေနပါတယ္။)

အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးပြဲမွ လိုအပ္ပါက လာမည့္ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ အလုပ္အဖြဲ႕အခ်င္းခ်င္း ေတြ႔ဆံု ညိႇႏႈိင္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA ေဆြးေႏြးေနသည္ႏွင့္ တစ္ ၿပိဳင္တည္း မူေဘာင္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ (Framework for Political Dialogue) အတြက္ ျပင္ဆင္သည့္ ျပင္ဆင္ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ (ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ မဟုတ္ဘဲ စတင္ ျပင္ဆင္ရန္သာ ျဖစ္ပါတယ္။)

UPWC ဒု-ဥကၠ႒ဝန္ၾကီး ဦးေအာင္မင္းအေနျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ဖိတ္ၾကားရွင္း ျပရန္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ၾသဂုတ္လ ဒုတိယအပတ္အတြင္း Myanmar Peace Center မွာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ ဖိတ္ၾကားေရးအတြက္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိပါတယ္။

NCCT-UPWC ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္လည္း NCCT-UPWC ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီကိုယ္စားလွယ္တခ်ဳိ႕ အလြတ္ သေဘာေတြ႔ဆံုၿပီး Framework for Political Dialogue ကို စတင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ဖို႔ကိုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ရပါ တယ္။ (ဒီေဆြးေႏြးပြဲသည္လည္း ျပင္ဆင္ေရးအတြက္သာ ျဖစ္ဖြယ္ရွိၿပီး၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ရန္အတြက္ မဟုတ္ဘူးကို နားလည္မိပါတယ္။)

အခုအထိ UPWC-NCCT ႏွစ္ဖက္အေရးအၾကီးဆံုး သေဘာတူညီခ်က္ကေတာ့ (က) NCA လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ရက္ ေပါင္း (၆ဝ) အတြင္း Framework Meeting ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ (ခ) NCA လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ရက္ေပါင္း ၉ဝ အတြင္း ပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထိုက္တဲ့လူမ်ားပါဝင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ ဆံုေဆြးေႏြးပြဲၿပီး (Political Dialogue) ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဟာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားဘက္မွ ပူပန္မႈကို ျပည္ေထာင္စုဘက္မွ နားလည္သေဘာတူေပး တာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ အာမခံခ်က္ေပးတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခု ေဆြးေႏြးရင္းနဲ႔ ႏွစ္ဖက္အေတြ႔အၾကံဳ ပိုရွိလာပါၿပီ၊ Framework Meeting အခ်ိန္မီ ၿပီးစီးႏိုင္မွ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကို သေဘာတူညီခ်က္အတိုင္း စႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ျပင္ဆင္ေရး၊ ညိႇႏိႈင္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြလုပ္ရ မယ္ဆိုတာ ႏွစ္ဖက္လံုးက သေဘာတူညီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို စတင္လာႏိုင္မွာကိုလည္း ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး အေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ၾကိဳဆိုပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ အမ်ားစု ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ႏိုင္ၾကမယ့္ ႏုိင္ငံေရး သေဘာတူညီမႈမ်ား ထြက္လာမွာ ပါ။ ဒါဟာ ေရရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္တံ့ခိုင္ခန္႔ဖို႔အျပင္ အားလံုးလိုခ်င္တဲ့ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ အတူယွဥ္တြဲေန ထိုင္ႏိုင္ၾကမယ့္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံအတြက္ ႏိုင္ငံေရးပဋိၪဥ္ (Political Pact) ေတြျဖစ္လာမယ္လို႔ ယံုၾကည္ ပါတယ္။ ဒီပဋိၪဥ္ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မွ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ ျဖစ္မွာပါ။

ခရီးကေတာ့ ခရီးရွည္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခင္ဗ်ားတို႔ ႏိုင္ငံသားအားလံုး ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ၾကမွ လိုခ်င္တဲ့ ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ႏိုင္မွာပါ။ ျမစ္ၾကီးနားကအျပန္မွာ ဆႏၵျပဳလိုတာက အားလံုးအျပဳသေဘာနဲ႔ ပါဝင္ႏိုင္ ၾကဖို႔ပါ။

(ဦးလွေမာင္ေရႊသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း ဗဟိုဌာန Myanmar Peace Center ၏ အထူးအၾကံေပးပုဂ္ၢိဳလ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ဤေဆာင္းပါးပါ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ယူဆခ်က္မ်ားသည္ ေဆာင္းပါးရွင္၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္ပါသည္။)
http://www.mizzimaburmese.com/2013-10-20-17-18-22/2013-10-20-16-34-57/item/25310-2014-08-07-04-59-22

1 comment:

shaplo soe said...

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1462042027381162&set=p.1462042027381162&type=1

Post a Comment