ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Tuesday, September 2, 2014

"တစ္ေကာင္တည္းပဲ"

သူ ့မွာသမုိင္းျဖတ္သန္းမွဳ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ တစ္ေကာင္တည္းပဲ ဒါေပမယ့္ တကယ့္ ေျခေသၤ့ 2012 ခုႏွစ္ မတုိင္ခင္အထိအေပါ့...

အခုလည္း တစ္ေကာင္တည္းပဲတဲ့... ေျခေသၤ့ လား ဂ်ိ ုကုပ္ႀကီးလား သမုိင္းကပဲ အေျဖေပးမွာပါ။
Type the rest of your post here.

1 comment:

dutyboy said...

"တစ္ေကာင္တည္းပဲ"စားခ်င္တယ္။ငါသိတာက်န္ျပီး

Post a Comment