ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Wednesday, April 22, 2015

ေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒ (မူၾကမ္း)

ဦးေအာင္ခင္, ေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း - VOA

လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္အတြင္း ေျမယာဧကသန္းခ်ီၿပီး စစ္အုပ္စုအသိုင္းအဝိုင္းက သိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ (၂၀၁၄) ေအာက္တိုဘာလမွာ အမ်ုိးသား ေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒ (မူၾကမ္း) ကို အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာနဲ႔ ထုတ္ေဝခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပင္ဆင္လုိသူနဲ႔ ကန္႔ကြက္သူေတြ မ်ားေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ သိမ္းပိုက္ထားတဲ့ ေျမယာျပႆနာေတြကို လစ္လ်ဴရႈမႈ၊ လယ္လုပ္သူကို မတိုင္ပင္မႈ၊ စီးပြားေရးသမားေတြကို ဦးစားေပးမႈ စတာေတြေၾကာင့္ အမ်ဳိးသား ေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒ (မူၾကမ္း) ကို လက္မခံႏိုင္ဘူးလို႔ တုိင္းရင္းသားမ်ားနဲ႔ အရပ္အသားအဖြဲ႔အစည္း (၃၁) ဖြဲ႔က ခ်က္ခ်င္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီမူၾကမ္းကို အဖြဲ႔အစည္းေတြက အမ်ဳိးမ်ဳိး သံုးသပ္ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ ေဖေဖၚဝါရီလမွာ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ Transnational Institute က ဒီအေၾကာင္းကို စာတမ္းႏွစ္ေစာင္ ထုတ္ေဝပါတယ္။ တေစာင္က စာမ်က္ႏွာ (၇၁) မ်က္ႏွာရွိၿပီး က်န္တေစာင္က (၂၄) မ်က္ႏွာ ရွိပါတယ္။ အစိုးရမူၾကမ္းမွာ ေကာင္းတဲ့အခ်က္ပါေပမယ့္ လက္ရွိ ေျမယာျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏုိင္မယ့္ အေျခခံမူဝါဒျဖစ္ဖုိ႔ လုိတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ လက္ေတြ႔ျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္မယ့္ မူဝါဒကသာ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ အလားအလာ ရွိပါတယ္။ ေဆြးေႏြးသူအားလံုးက ေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒ (မူၾကမ္း) ရဲ ႔ အားနည္းခ်က္နဲ႔ ခ်ဳိ ႔ယြင္းခ်က္ေတြကို ေထာက္ျပပါတယ္။

စစ္အစိုးရလက္ထက္က ရွိခဲ့တဲ့ မတရားမႈေတြကို တရားမွ်တေအာင္ လုပ္ေပးၿပီး လယ္ယာမဲ့နဲ႔ ေျမယာမဲ့ ျဖစ္ခါနီး လယ္သမားေတြ အက်ုိးရွိေအာင္ အဓိကထားဖို႔ လုိတယ္လို႔ Transnational Institute က ဆုိပါတယ္။ ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈ ျပႆနာဟာ ဆန္႔က်င္ဘက္ အစြန္းႏွစ္ခုကို ဦးတည္ေနတာေၾကာင့္ ေျမယာအမ်ားအျပား ပိုင္ဆိုင္သူနဲ႔ ေျမယာဆံုးရႈံးသူေတြရဲ ႔ ကြာဟာခ်က္ဟာ အလြန္ႀကီးမားလာပါတယ္။ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ ေျမယာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေျခအေန (၃) မ်ဳိး ရွိပါတယ္။ လယ္ယာလုပ္ခြင့္ရထားေပမယ့္ ဆံုးရႈံးႏိုင္တဲ့ အေျခအေနရွိသူ၊ လယ္လုပ္ခြင့္ အနည္းအက်ဥ္းရွိသူ (သို႔မဟုတ္) လံုးဝ မရွိသူ။ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ (သို႔မဟုတ္) ေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ လယ္ယာေျမ ဆံုးရႈံးသူ စတဲ့ ျပႆနာ (၃) မ်ဳိး ရွိပါတယ္။ ဒီေျမယာျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ကိစၥဟာ ေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒရဲ ႔ ဦးတည္ခ်က္ျဖစ္ရမယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

ေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒ (မူၾကမ္း) နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အလုပ္ရံုးေဆြးေႏြးပြဲ (၁၇) ခု က်င္ပးပါတယ္။ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ (၁၄) ခု၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ ေနာက္ဆက္တြဲ (၂) ခုနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ (၁) ခု စုစုေပါင္း တေန႔တာ ေဆြးေႏြးပြဲ (၁၇) ခု က်င္းပၿပီး အတည္ျပဳမလို႔ ဟန္ျပင္ေနတာကို ဘယ္သူမွ မေက်နပ္ပါဘူး။ ျပည္နယ္တခုမွာ ေဆြးေႏြးပြဲ တရက္က်င္းပရံုနဲ႔ ျပည္သူလူထု သေဘာေပါက္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္သလို ျပည္သူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကိုလည္း မရရွိႏုိင္ဘူးလို႔ ယူဆၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အစိုးရေဆြးေႏြးပြဲ မတုိင္မီ အရပ္သားအဖြဲ႔ေတြက ၿမိဳ ႔ႀကီးေတြမွာ အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲ (၁၂) ခု က်င္းပၾကပါတယ္။ ေျမယာကိစၥမွာ ေက်းလက္လုပ္သားအားလံုး နားလည္သေဘာေပါက္ဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ေျမအသံုးျပဳမႈ မူဝါဒမွာ ေက်းလက္လူတန္းစားအားလံုးရဲ ႔ အက်ဳိးစီးပြားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ လုိအပ္ေနပါတယ္။

ျမန္မာလူဦးေရ (၇၀) ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ တႏုိင္တပိုင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ၿပီး အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းၾကတဲ့ ေက်းလက္လူထု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလူတန္းစားကို တုိင္းျပည္ရဲ ႔ လူမႈစီးပြားေရးအေျခခံလို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။ အလြန္အမင္း ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေရးနဲ႔ အတူတကြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ စိုက္ပ်ဳိးလယ္ယာဟာ အဓိက အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းကေန ပါဝင္တယ္လို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္က ယူဆပါတယ္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ဟာ တုိင္းျပည္အသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈ (၄၃) ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး၊ ေက်းလက္လူဦးေရ (၇၀) ရာခိုင္ႏႈန္းကို အလုပ္အကိုင္ ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ေျမယာသိမ္းယူတာဟာ တုိင္းျပည္လူမႈစီးပြားေရး အေျခခံကို ဖ်က္ဆီးသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဥပေဒမျပဌာန္းခင္မွာ ေျမယာသိမ္းယူမႈနဲ႔ ေျမယာခြဲေဝမႈကို အရင္ဆံုး ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းဖုိ႔ လုိအပ္ေၾကာင္း Transnational Institute က အႀကံေပးထားပါတယ္။

ေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒ (မူၾကမ္း) မွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ပေပ်ာက္ေရးနဲ႔ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုေရးတုိ႔ကို စဥ္းစားတာမ်ဳိးမရွိဘဲ စီးပြားေရးသမားႀကီးေတြ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးသလို ျဖစ္ေနတယ္လို႔ Global Witness အဖြဲ႔ရဲ ႔ (၂၀၁၄) ႏိုဝင္ဘာလက ထုတ္ျပန္တဲ့ အဆိုျပဳလႊာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေျမ၊ ငါး လုပ္ငန္း နဲ႔ သစ္ေတာဆုိင္ရာ တာဝန္သိအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ကုလသမဂၢလမ္းညႊန္ နဲ႔ ကိုက္ညီဖုိ႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီမူၾကမ္းဟာ ေတာင္သူလယ္သမား အက်ဳိးစီးပြားကို ဦးစားမေပးဘဲ အရင္းရွင္ေတါ စီးပြားရွာႏိုင္ေအာင္ လမ္းခင္းေပးတဲ့ မူဝါဒျဖစ္တယ္လို႔ အမ်ားက သံုးသပ္ပါတယ္။

မူၾကမ္းေရးဆြဲစဥ္က တႏွစ္ေက်ာ္ အခ်ိန္ယူခဲ့ေပမယ့္ အတည္ျပဳဖုိ႔ကိစၥမွာ အလ်င္စလို ျဖစ္ေနတာကုိလည္း ဘဝင္မက်ၾကပါဘူး။ ေျမယာသိမ္းယူမႈနဲ႔ ေျမယာမဲ့ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းဖုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိတဲ့ ေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒ (မူၾကမ္း) ကို ေတာင္သူလယ္သမားနဲ႔ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းေတြက ကန္႔ကြက္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ (၃) ႏွစ္ေက်ာ္က လယ္ယာေျမ ဥပေဒမူၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳတုန္းကလည္း လယ္သိမ္းခံရတဲ့ လယ္သမားေတြ ရန္ကုန္မွာ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ေတြ႔ဘဝနဲ႔ နီးစပ္တဲ့ ေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒ ျဖစ္ဖို႔လုိေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

No comments:

Post a Comment