ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Saturday, April 25, 2015

လယ္ယာစီးပြားေရးသမား ႏွင့္ ေျမယာမဲ့မ်ား

ဦးေအာင္ခင္, ေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း

အရပ္သားတပိုင္း အစိုးရဖြဲ႔ၿပီး (၃) လအၾကာ (၂၀၁၁) ဇြန္လမွာ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးနဲ႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ွာ့ခ်ေရးဟာ အေရးႀကီးေၾကာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သိသာျမင္သာေနတာကေတာ့ လယ္ယာမဲ့ဦးေရ တိုးပြားၿပီး လယ္ယာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးေတြ မ်ားလာတာပါ။ ဒီကိစၥကို ႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီး ေလ့လာေနသူ Kevin Woods က Commercial Agriculture Expansion in Myanmar ဆိုတဲ့ (၇၅) မ်က္ႏွာစာတမ္းကို လြန္ခဲ့တဲ့လက ထုတ္ေဝလုိက္ပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ သက္တမ္း (၂) ႏွစ္အတြင္း လယ္ယာစီးပြားေရးကုမၸဏီပိုင္ ေျမပမာဏ ဧက (၂) သန္းကေန (၅) သန္းအထိ တိုးသြားပါတယ္။

စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းႀကီးေတြ လုပ္ႏုိင္ဖို႔ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ (၁၉၉၁) ခုႏွစ္ကစၿပီး ခရိုနီကုမၸဏီေတြကို စစ္အစိုးရက ေျမဧက အမ်ားအျပား ေစ်းေပါေပါနဲ႔ ေဝငွခဲ့ပါတယ္။ ဆယ္ႏွစ္ၾကေတာ့ (၂၀၀၁) မွာ ေျမဧက (၁) သန္းေက်ာ္မွာ လယ္ယာလုပ္ခြင့္ရတဲ့ ကုမၸဏီ တရာေက်ာ္ ရွိလာပါတယ္။ ေနာက္ဆယ္ႏွစ္အၾကာ (၂၀၁၁) မွာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ တက္လာတဲ့အခါ ကုမၸဏီ ႏွစ္ရာေက်ာ္ဟာ ေျမဧက (၂) သန္းေက်ာ္မွာ စီပြားေရးလုပ္ခြင့္ ရထားတာကို ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ သက္တမ္းတႏွစ္ ၾကာလာတဲ့အခါမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ လက္ထဲေရာက္သြားတဲ့ ေျမပမာဏဟာ ဧက (၃) သန္းခြဲ ရွိလာပါတယ္။

မယာမဲ့ဘဝ ေရာက္သြားခဲ့တဲ့ လယ္သမားဦးေရဟာ အၿမဲတမ္း တုိးပြားေနပါတယ္။ ေနရာေဒသကိုလိုက္ၿပီး လယ္ယာမဲ့ဦးေရ အနည္းနဲ႔အမ်ား ရွိလာပါတယ္။ အေရွ ႔ပိုင္းေဒသ တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမမွာေတာ့ ေနရပ္ဌာေနကို စြန္႔ခြါရသူေတြ သိန္းခ်ီၿပီး ရွိလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လြတ္လပ္မႈ အနည္းအက်ဥ္း ရွိလာတဲ့အခါမွာ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပသူေတြ မ်ားျပားလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ (၂၀၁၃) ေရာက္ေတာ့ လယ္ယာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးေတြလက္ထဲ လႊဲေျပာင္းေပးလုိက္တဲ့ ေျမယာဧကဟာ (၅) သန္းေက်ာ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လုပ္ခြင့္ေပးထားတဲ့ေျမမွာ (၂၅) ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္တယ္လို႔ မီခ်ီဂန္ (Michigan) တကၠသိုလ္ထုတ္ (၂၀၁၄) လယ္ယာစီးပြားေရးစာတမ္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ လုပ္ခြင့္ေပးထားတဲ့ေျမမွာ ဘာမွ မလုပ္ဘဲထားတာကို အစိုးရက သိေပမယ့္ အေရးယူတာမ်ုိး မရွိဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။

လူဦးေရ (၇၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ေနထိုင္တဲ့ ေက်းလက္ေဒသမွာ ေျမမဲ့ယာမဲ့ေတြ မ်ားျပားလာၿပီး ဆင္းရဲက်ပ္တည္းလာရပံုကို ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိးစံုက ကြင္းဆင္းေလ့လာၿပီး အစီရင္ခံစာေတြ ေရးၾကပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားနဲ႔ အရပ္သားအသင္းအဖြဲ႔ေတြဟာ အခါအားေလ်ာ္စြာ အစီရင္ခံစာထုတ္ၿပီး ေျမယာျပႆနာကို မီးေမာင္းထုိးျပၾကပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားအဖြဲ႔အစည္းေတြထဲမွာေတာ့ နယ္သာလန္အေျခစိုက္ Transnational Institute ဟာ ဒီကိစၥကို အမ်ားဆံုး ေရးပါတယ္။ အေမရိကန္တကၠသိုလ္ေတြျဖစ္တဲ့ ဟားဗတ္ (Harvard)၊ ကိုလံဘီယာ (Columbia) နဲ႔ မီခ်ီဂန္ (Michigan) က ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ေတြကလည္း ေရးတာမုိ႔ လယ္ယာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စာတမ္းေပါင္း အစိတ္သံုးဆယ္ေလာက္ ရွိပါတယ္။ လူဦးေရ အမ်ားဆံုးရွိတဲ့ ေက်းလက္မွာ လယ္ယာမဲ့ ေပါမ်ားလာၿပီး ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနပံုကို အစီရင္ခံစာအားလံုးမွာ ေဖာ္ျပၾကပါတယ္။

၂၀၁၂ မွာ ျပဌာန္းတဲ့ လယ္ယာေျမဥပေဒနဲ႔ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမရိုင္း ဥပေဒဟာ တိုးတက္မႈ အနည္းအက်ဥ္းရွိေပမယ့္ မရွင္းလင္းဘူးလို႔ ဥပေဒပညာရွင္ Robert Oberndorf က (၂၀၁၂) ႏိုဝင္ဘာမွာ ေဝဖန္ထားပါတယ္။ လယ္ယာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ေပၚထြက္ေအာင္သာ အားေပးၿပီး တႏုိင္တပိုင္ စိုက္ပ်ဳိးတဲ့ လယ္သမားေတြကို အကာအကြယ္ မေပးႏုိင္တဲ့ ဥပေဒလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ လယ္လုပ္ခြင့္ကို ပယ္ဖ်က္ႏိုင္တဲ့ အာဏာအစိုးရမွာ ရွိတာမို႔ လယ္သမားေတြကို ဒီ အာဏာစက္က မကာကြယ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဓေလ့ထံုးစံမွာ စိုက္ပ်ဳိးခြင့္ရွိတာကို အစိုးရက အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ လိုပါတယ္။ အရပ္သားနဲ႔ လယ္သမားအဖြဲ႔ေတြကို တုိင္ပင္ၿပီး လယ္ယာေျမဥပေဒနဲ႔ ေျမလြတ္ေျမရိုင္း ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖုိ႔ အႀကံေပးထားပါတယ္။

ေက်းလက္လူဦးေရမွာ လယ္ယာမဲ့ အေရအတြက္ဟာ (၃၀) ကေန (၅၀) ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရွိတယ္လို႔ ခန္႔မွန္းပါတယ္။ ေျမယာမဲ့ဦးေရ အမ်ားဆံုးကို ပဲခူးတုိင္း၊ မႏၱေလးတုိင္း နဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ေတြမွာ ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ မႏၱေလးတုိင္းက ၿမိဳ ႔နယ္ (၅) ခုမွာ လူဦးေရ (၉၉) ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ လယ္ယာမဲ့ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ရဲ ႔ လူဦးေရ (၅၀) ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္မွာ လယ္ယာ မရွိပါဘူး။ မြန္ျပည္နယ္မွာ ၿမိဳ ႔နယ္ (၆) ခုမွာ လူဦးေရ (၉၅) ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ လယ္ယာမဲ့ေတြပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေျမေဝငွမႈကို ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆုိင္းၿပီး ေျမမဲ့မႈျပႆနာကို အရင္ဆံုးေျဖရွင္းဖို႔ လယ္ယာေျမ အစီရင္ခံစာအားလံုးက အႀကံေပးထားပါတယ္။

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ တုိင္းျပည္ထဲက ေျမအားလံုးကို အစိုးရကပိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဂတိလိုက္စားတဲ့ အစိုးရလက္ထက္မွာ ေျမပိုင္ရွင္အစိုးရဟာ ထင္သလို လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ေျမယာနဲ႔ဆိုင္တဲ့ အာဏာပိုင္ေတြကေတာ့ စိုက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္းဌာနနဲ႔ သစ္ေတာေရးရာဌာန ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ဥပေဒအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ၾကည့္လို႔ရတဲ့အတြက္ အလြန္ရႈပ္ေထြးၿပီး လုပ္နည္းလုပ္ထံုးအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိေနတာဟာ အျငင္းပြားစရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးနဲ႔ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့နည္းေရးကိစၥဟာ အေျပာလြယ္သေလာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ ခက္ခဲ့ေနပါတယ္။

No comments:

Post a Comment