ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Tuesday, May 19, 2015

"ဝ"နယ္ပန္ဆန္းၿမဳိ႕ဘာေၾကာင့္ျမန­္မာႏုိင္ငံရဲ႕အျခားေဒသေတြနဲ႔မတူပဲ တုိးတက္ေ­ျပာင္းလဲလည္း ?

ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခုအတြင္းရန္ကုန္ျမိဴ ့ထဲ့သာသြားျပီတဲ့.... အဲတာ ဗမာအုပ္ခ်ဴပ္ေရးလက္ေအာက္မွာမေနလုိ့ျဖစ္တယ္ဆုိတာ "0"ေဒသက သက္သက္ျပလုိက္တာပဲ
Type the rest of your post here.

No comments:

Post a Comment