ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Wednesday, October 14, 2015

အပစ္ရပ္စဲေရးတြင္ တပ္အသြင္ေျပာင္းျခင္း လက္မခံေၾကာင္း KNLA ရပ္တည္ခ်က္သေဘာထား ထုတ္ျပန္

ေအာက္တိုဘာ ၁၄ရက္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(KNLA) အေနျဖင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ျဖစ္ ေစ၊ ျပည္သူ႔ရဲ၀န္ထမ္းျဖစ္ေစ အသြင္ေျပာင္းျခင္းကို လံုး၀ လက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း အပါအ၀င္ အခ်က္(၆)ခ်က္ပါ သေဘာ ထားရပ္တည္ခ်က္ကို (KNLA) က ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ရက္ (ယေန႔)ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ယင္းသို႔ထုတ္ျပန္ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ KNLA ဗဟိုစစ္ဦးစီးဌာနခ်ဳပ္ တြဲဖက္စစ္ေရးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္စရွာထုေ၀ၚက “ဘာျဖစ္ျဖစ္ Nationwide Ceasefire လုပ္တာျဖစ္ျဖစ္၊ မလုပ္တာျဖစ္ျဖစ္ က်ေနာ္တို႔ဟာ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္အျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္သြားမယ္ဆိုတာကို ျပန္လည္အသိေပးတာျဖစ္သလို ျပည္သူလူထုေတြကိုလည္း အသိေပးထုတ္ျပန္တာျဖစ္ ပါတယ္”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေနစဥ္ကာလအတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ၎တို႔၏ မူ(၆)ခ်က္ကို ကိုင္စြဲထားသလို NCA လက္မွတ္ ထိုးၿပီး စာခ်ဳပ္တြင္ပါ၀င္ေသာ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳး ထြက္ေပၚ ေနသည့္အေပၚ မိမိတို႔၏ သေဘာထားကို အတိအလင္း ထုတ္ျပန္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ျဖည့္စြက္ေျပာဆိုသည္။

ယေန႔ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ KNLA ၏ ရပ္တည္ခ်က္ (၆)ခ်က္မွာ ၎တို႔၏ တပ္မဟာ၊ ခရိုင္နယ္ေျမမ်ားအတြင္း ျမန္မာ့တပ္မ ေတာ္မွ တပ္အင္အားတိုးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ လက္နက္ခဲယမ္း ျဖည့္ဆည္းပို႔ေဆာင္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္၊ ေရွ႕တန္းတပ္စခန္းအခ်ဳိ႕ ႐ုပ္သိမ္း ေပးရန္၊ ေကအဲန္ယူနယ္ေျမအတြင္း KNLA သတ္မွတ္ထားသည့္လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က သြားလာရန္၊ ျဖတ္သန္းသြားလာလိုပါက ႀကိဳတင္ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားရန္တို႔ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ KNU အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမအတြင္း KNLA တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားလႈပ္ရွားသြားလာမႈကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ သို႔မဟုတ္ အာဏာ ပိုင္မ်ားက တားဆီးကန္႔သတ္ ေႏွာက္ယွက္ျခင္းမျပဳရန္အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မထိခိုက္ေစရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ တရားစီရင္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အစိုးရဖက္မွ ၀င္ေရာက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳလုပ္ရန္တို႔ ပါ၀င္သည္။

ယင္းသေဘာထားဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာ KNLA တပ္မႉးမ်ား၏ ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၆ရက္မွ ၂၉ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေျခာက္လပတ္ တပ္မႉးမ်ား အစည္းအေ၀း၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၈ရက္မွ ၂၀ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ တပ္မႉးမ်ား အေရးေပၚအစည္းအေ၀း၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၈၈မ်ဳိးဆက္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ ဦးကိုကိုႀကီးက “အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးက ေကာင္းတယ္။ သို႔ေသာ္ အရင့္အရင္က အပစ္ ခတ္ရပ္စဲေရးလိုမ်ိဳး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္လိုက္၊ ျပန္ပစ္လိုက္ဆိုတာမ်ိဳး မျဖစ္ေအာင္ ခိုင္မာတဲ့ ခ်ည္ေႏွာင္မႈ၊ အာမခံမႈေတြ ရွိဖို႔လိုတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ျပည္တြင္းစစ္ဟာ ႏိုင္ငံေရးေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို မေျဖရွင္းႏုိင္ဘဲနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီ ခ်က္ မရေသးဘဲနဲ႔ လက္နက္စြန္႔ခိုင္းတဲ့ကိစၥမ်ိဳးေတာ့ က်ေနာ္တို႔က လက္မခံဘူး”ဟု ယမန္ေန႔က ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ အခန္း(၂) ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားတြင္လည္း ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ေနရာခ်ထားျခင္း၊ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားလြတ္လပ္စြာ သြားလာ ခြင့္၊ အရပ္သားမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

NCA စာခ်ဳပ္ အခန္း (၃) ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ၅။(ဂ)တြင္ ပါ၀င္သည့္ တပ္ေနရာခ်ထားေရးကိစၥမ်ား၊ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား လိုက္နာရမည့္စည္းကမ္းမ်ားကို လက္မွတ္မထိုးမွီအခ်ိန္အထိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဘက္က ဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္ေနသည့္အခ်က္ကိုလည္း KNLA ဘက္က ေထာက္ျပ ေျပာဆိုထားသည္။

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ စရွာထုေ၀ၚက “ဒီအခ်က္ေတြဟာ ၂၀၁၂ကတည္းက တင္ထားတဲ့အခ်က္ေတြျဖစ္ေပမယ့္ တစ္ခါမွ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ ေသးဘူး။ အခုလည္း က်ေနာ္တို႔နယ္ေျမေတြမွာ တပ္ေတြတိုးခ်ဲ႕လာတာ ေတြ႔ရတယ္။ သူတို႔က တပ္အေျပာင္းအလဲလုပ္တယ္ လို႔ ေျပာေသာ္လည္း ဒီဟာေတြက code of conduct မွာပါတဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို႔ကိုလည္း အေၾကာင္းၾကားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္မွတ္ထိုးၿပီးရင္လည္း ဒီအခ်က္ေတြကို ေဆာင္ရြက္မလား၊ မေဆာင္ရြက္ဘူးလားဆိုတာ သူတို႔အေပၚမွာ သံသယျဖစ္ေနပါ တယ္”ဟု ဆိုသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA ကို ကရင္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ား အပါအ၀င္ အဖြဲ႔(၈)ဖြဲ႔က ေအာက္တိုဘာလ (၁၅)ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကမည္ျဖစ္ၿပီး KNU ဘက္မွ ဥကၠ႒၊ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး၊ KNLA စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေဂ်ာ္နီတို႔က လက္မွတ္ေရးထိုးၾကမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းလက္မွတ္ထိုးပြဲ အခမ္းအနားကို ဖိတ္ၾကားခံရသည့္ KNU ဒုဥကၠ႒ ပဒိုေနာ္စီဖိုးရာစိန္က ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ တို႔တြင္ အစိုးရထုိးစစ္ ျပင္းထန္ေနခ်ိန္ စစ္ျဖစ္ေနသည့္ေဒသမ်ားမွ ျပည္သူ႔မ်ား၏ဘ၀ လံုၿခံဳမႈမရွိသည့္အေျခအေနတြင္ အခမ္း အနားဆင္ႏႊဲသည့္သေဘာမ်ဳိး သက္ေရာက္မည္ဟု ယူဆသည့္အတြက္ မတက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာလ (၁၂)ရက္ ေန႔က အေၾကာင္းျပန္ၾကားထားသည္။

NCA စာခ်ဳပ္ပါ အခန္း(၆)အရ လက္မွတ္ေရးထိုးမည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ (၈)ဖြဲ႔ကို ေအာက္တိုဘာလ (၁၂)ရက္ေန႔ ႏွင့္ (၁၃)ရက္ေန႔မ်ားတြင္ မတရားအသင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းမွ ပယ္ဖ်က္လိုက္ေၾကာင္း အစိုးရဘက္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားခဲ့သည္။

ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ KNLA မွာ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး KNU လက္ေအာက္ခံျဖစ္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံ လံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ NCA လက္မွတ္မထိုးမီွ တစ္ရက္အလိုတြင္ ၎တို႔၏ တပ္ဖက္ဆိုင္ရာ ရပ္တည္ခ်က္ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ KNLA ဗဟိုစစ္ဦးဌာနခ်ဳပ္က ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment