ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Monday, November 5, 2012

"ခ်မ္းသာရင္ ဘယ္သူ မွ လက္နက္မကုိင္ဘူး" (ဦးေအာင္မင္း)

ဦးေအာင္မင္းရဲ့ သီအုိရီက ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ မွားခ်င္မွားမယ္.. ဒါေပမယ့္ ကရင္ျပည္နယ္မွာ မွန္ေနသလုိလုိပဲ....
Type the rest of your post here.

1 comment:

ကိုးဒီေသြး said...

ေစာဘဦးၾကီးက ခ်မ္းသာတဲ့ ကရင့္ေခါင္းေဆာင္ပါ။

လယ္ဧက၁၀၀၀ေက်ာ္ေရာင္းၿပီးေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႕ကို ကရင့္အတြက္နဲ႕ ေလ်ာ္ေၾကးေပးခဲ့တာေလ။

ဒါေပမဲ့ ခင္ဗ်ားတို႕ မဟာ၀ါဒီေၾကာင့္ ခ်မ္းသာေပမဲ့ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ခဲ့တာေလ။

Post a Comment