ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Wednesday, September 4, 2013

သတၱိခဲအမ်ဳိးသမီးႀကီး ေနာ္အုန္းလွ

တူေမာင္ညိဳ

ေနာ္အုန္းလွသည္ ကင္မရာမီးေရာင္တုိ႔ ၿပိဳးျပက္ေသာ စင္ျမင့္ေပၚက “ဒီမုိကေရစီကိုယ္ဟန္ျပမယ္” မဟုတ္။

ေနာ္အုန္းလွသည္ လက္ပံေတာင္းတုိက္ပြဲခြင္မွ တုိက္ပြဲဝင္ သတၱိခဲအမ်ိဳးသမီးႀကီးတဦးျဖစ္သည္။ မတရားမႈ၊ မမွ်တမႈမ်ားရွိရာသုိ႔ ကုိယ္တုိင္ကိုယ္က် သြားေရာက္ကာ ပါဝင္တုိက္ပြဲဝင္သူလည္းျဖစ္သည္။ တမင္ေမ့ေလ်ာ့စြန္႔ပယ္ထားခဲ့ၾကေသာ “မတရားတဲ့ အမိန္႔ အာဏာဟူသမွ် တာဝန္အရ ဖီဆန္ၾက” ဆုိသည့္ ေႂကြးေၾကာ္သံကို ကုိင္စြဲကာ အေျပာသက္သက္မဟုတ္၊ ကိုယ္တုိင္ လက္ေတြ႔တုိက္ပြဲျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသူလည္းျဖစ္သည္။

ေနာ္အုန္းလွသည္ လက္ပံေတာင္းေဒသခံမဟုတ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း လက္ပံေတာင္းေဒသခံမ်ား လက္ေတြ႔ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ မတရားမႈ၊ ႏုိင္လိုမင္းထက္ျပဳမူမႈမ်ားကို လက္ပံေတာင္းေဒသခံမ်ားႏွင့္အတူ အေရးႀကီးလွ်င္၊ ေသြးနီးၿပီး၊ ေသြးစည္းသည္ဆုိေသာ မူျဖင့္ တစိတ္တည္း တဝမ္းတည္း ရပ္တည္တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့သည္။ သုိ႔ျဖင့္ “ေဒသခံမဟုတ္လွ်င္ ဝင္မေျပာနဲ႔” ဆုိေသာ စကားကို ေနာ္အုန္းလွက လက္ပံေတာင္းတြင္ လက္ေတြ႔ကိုယ္တုိင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားမႈျဖင့္ ေခ်ပလုိက္သည္။

သမၼတ(ဗုိလ္)ဦးသိန္းစိန္ၾကံ႕ဖြံ႔အစုိးရ၏ မတရားမႈ၊ ဖိႏွိပ္အႏုိင္က်င့္မႈမ်ားသည္ တျပည္လံုး ေနရာအႏွံ႔ ျဖစ္ပြားေနသည္။ ထို႔အျပင္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး အေရျခံဳ ဗန္းျပၿပီး လူသတ္ မီးရိႈ႕ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ေနရာအႏွံ႔ လုပ္ၾကံဖန္တီးလ်က္ရွိ၏။ ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္င္ငံဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္ေရးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာကင္တားနား၏ ယာဥ္တန္းကို အၾကမ္းဖက္ ရန္ျပဳႏုိင္ေစရန္ ကာဖ်ဴးထုတ္ထားသည့္အၾကားမွပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းက ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ႐ွဴးတုိက္ေပးခဲ့၏။

“ေနာ္အုန္းလွသည္ ကင္မရာမီးေရာင္တုိ႔ ၿပိဳးျပက္ေသာ စင္ျမင့္ေပၚက ဒီမုိကေရစီကိုယ္ဟန္ျပမယ္ မဟုတ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွ႔ံအျပားရွိ မတရားမႈ၊ မမွ်တမႈမ်ိဳးစံုကို ရဲရင့္စြာ တုိက္ပြဲဝင္ေနေသာသူမ်ား၏ ေရွ႕ဆံုးတန္းမွ အလံကိုင္ အမ်ိဳးသမီးႀကီး ျဖစ္လာခဲ့ေလၿပီ။”

သမၼတ(ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ၾကံ႕ဖြံ႔အစိုးရသည္ (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရ စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲ၊ အဓမၼ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ျဖင့္ ဖိႏွိပ္အုပ္စုိးေနေသာ အစုိးရ ျဖစ္သည္။ မတရားတဲ့ အမိန္႔ အာဏာ၊ ဥပေဒမ်ားအနက္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” သည္ မတရားဆံုးေသာ ဥပေဒတခုျဖစ္ပါသည္။

ေနာ္အုန္းလွသည္ “၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္စီမံကိန္း လံုးဝ ဖ်က္သိမ္းေရး၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္အစီရင္ခံစာ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးလွထြန္း အလိုမရႇိ၊ ျပည္သူကို ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ေသာ ရဲမ်ား အေရးယူေပးေရး” စသည့္ အခ်က္ေလးခ်က္ျဖင့္ ဆႏၵျပခြင့္ရရန္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ အႀကိမ္ႀကိမ္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေတာင္းခံခဲ့၏။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပုိင္မ်ားဘက္မွ ေနာ္အုန္းလွ၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ကို အေလးမမူ လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့၏။

ေနာ္အုန္းလွႏွင့္အဖြဲ႔သည္ မံုရြာၿမိဳ႕အတြင္း ဆႏၵျပျခင္း၊ ေႂကြးေၾကာ္သံတုိင္ျခင္း၊ ပုိစတာကုိင္ေဆာင္ထားျခင္း မရွိဘဲ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ၾကျခင္းသာျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အာဏာပုိင္မ်ားဘက္မွ အၾကမ္းဖက္ ဖမ္းဆီးကာ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ၿပီး တရားစြဲဆိုၿပီး ေထာင္ခ်ပစ္ခဲ့၏။

ေနာ္အုန္းလွ၏ကိစၥတြင္မူ သမၼတ(ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ၾကံ႕ဖြံ႔အစိုးရ၏ အၿငိႇဳးႏွင့္ အာဃာတသည္ ကြင္းကြင္းကြက္ကြက္ ေပၚလြင္လွေပ၏။ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး အေရျခံဳဗန္းျပၿပီး လူသတ္ မီး႐ိႈ႕ အၾကမ္းဖက္သူမ်ားအေပၚ သက္ညႇာစြာျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေနေသာ္လည္း ေနာ္အုန္းလွတို႔ကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားအေပၚတြင္ အၾကမ္းဖက္ ဖမ္းဆီးၿပီး အျမင့္ဆံုး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့၏။

သမၼတ(ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ၾကံ႕ဖြံ႔အစိုးရသည္ ဘာသာေရးအေဆာက္အအံု (ဗလီ) ဖ်က္ဆီးမီးရႈိ႕သူ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားထက္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားေတာင္းဆိုသူ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ အၿငိႇဳးအေတးျဖင့္ ဖိႏွိပ္ေနသည္မွာ ပုိ၍ ထင္ရွားေပ၏။

သုိ႔ျဖင့္ ယခုအခါတြင္ အဂၤါေန႔၊ အဂၤါေထာင့္ ဆႏၵျပသူ ေနာ္အုန္းလွသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွ႔ံအျပားရွိ မတရားမႈ၊ မမွ်တမႈမ်ိဳးစံုကို ရဲရင့္စြာ တုိက္ပြဲဝင္ေနေသာသူမ်ား၏ ေရွ႕ဆံုးတန္းမွ အလံကိုင္အမ်ိဳးသမီးႀကီး ျဖစ္လာခဲ့ေလၿပီ။

က်ေနာ္တို႔သည္ မတရားမႈႏွင့္ မမွ်တမႈအေပၚ ေခါင္းငံု႔မခံ၊ တြန္းလွန္ေသာ ေနာ္အုန္းလွ၏ စိတ္ဓါတ္၊ သတၱိႏွင့္ရဲရင့္ေသာ လုပ္ဟန္ကို အတုယူၾကရမည္။ ေလးစားဂုဏ္ျပဳရမည္။ ေနာ္အုန္းလွ လက္ေတြ႔တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ေသာ တုိက္ပြဲဝင္လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လွမ္း တုိက္ပြဲဝင္ၾကရမည္။ ဤနည္းလမ္းကသာလွ်င္ ေနာ္အုန္းလွကို ဂုဏ္ျပဳျခင္း၊ ေလးစားျခင္းမည္ေပလိမ့္မည္။

ေနာ္အုန္းလွ၏ စိတ္ဓာတ္၊ သတၱိႏွင့္ လုပ္ဟန္သည္ ယေန႔ ျမန္မာအမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ စံထားဂုဏ္ျပဳစရာျဖစ္သည္။ က်ေနာ္တုိ႔၏ အမ်ိဳးသားအေပါင္းတုိ႔သည္လည္း ခင္ဝင့္ဝါ၏ “ရင္- ခါး- တင္” အတိုင္းအထြာႏွင့္ ဘီကီနီအေပၚတြင္သာ အာ႐ံုေတြထား၊ အာ႐ံုေတြမ်ားၿပီး အမ်ိဳးသားေရး မုန္တုိင္းထန္မေနသင့္ေခ်။

လႊတ္ေတာ္အတြင္း ဒီမိုကေရစီပါဝါစံုခ်ႏုိင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးအမတ္မ်ားသည္လည္း အနိမ့္ဆံုးအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးခ်င္းဟူေသာ စာနာစိတ္ထားျဖင့္ပင္ ေနာ္အုန္းလွႏွင့္ မေကြမကြာ အတူရွိေနေၾကာင္း ဆႏၵသေဘာထားတခုခု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသင့္ေပသည္။

ေနာ္အုန္းလွအတြက္ တစံုတရာမွ် ထုတ္မေျပာဘဲ ပုဝါစံုခ်ၿပီး အသာျမံဳေနၾကမည္ဆုိလွ်င္ သမၼတ(ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ၾကံ႕ဖြံ႔အစိုးရ၏ ဖိႏွိပ္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို သြယ္ဝုိက္ေသာနည္းျဖင့္ လက္ခုပ္ၾသဘာေပးေနျခင္းဟု မွတ္ယူရပါလိမ့္မည္။

ေနာ္အုန္းလွသည္ ကင္မရာမီးေရာင္တုိ႔ ၿပိဳးျပက္ေသာ စင္ျမင့္ေပၚက “ဒီမုိကေရစီကိုယ္ဟန္ျပမယ္” မဟုတ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွ႔ံအျပားရွိ မတရားမႈ၊ မမွ်တမႈမ်ိဳးစံုကို ရဲရင့္စြာ တုိက္ပြဲဝင္ေနေသာသူမ်ား၏ ေရွ႕ဆံုးတန္းမွ အလံကိုင္ အမ်ိဳးသမီးႀကီး ျဖစ္လာခဲ့ေလၿပီ။

တူေမာင္ညိဳ
(၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္)
http://drlunswe.blogspot.com.au/2013/09/blog-post_2987.html

No comments:

Post a Comment