ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Monday, September 16, 2013

သန္းေခါင္စာရင္းအေပၚ အေျခခံကာ ႏိုင္ငံေတာ္ အနာဂတ္ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲမည္

The Voice Weekly
ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၅

ႏွစ္ေပါင္း သုံးဆယ္ေက်ာ္အတြင္း တစ္ေက်ာ့ျပန္ လုပ္ေဆာင္သည့္ ျပည္လုံးကြၽတ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈက ထြက္ေပၚလာမည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို အေျခခံကာ ႏိုင္ငံေတာ္ အနာဂတ္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီ ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ေဆာင္မည့္ ယင္းစီမံကိန္းသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမ်ဳိးေရးစသည့္ အေရးအရာမ်ားအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး စီမံကိန္းမ်ား အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားဝင္ အသိအမွတ္ ျပဳထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ၁၃၅ မ်ဳိးထဲတြင္ မပါဝင္သည့္ လူမ်ဳိးမ်ားက သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ ၎တို႔ လူမ်ဳိးကို တရားဝင္ သတ္မွတ္ေပးရန္ စာျဖင့္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံမႈကို ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ေရာေႏွာ၍ မရေၾကာင္း ဦးခင္ရီက ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

“အစိုးရက ဘာလုပ္ေပးရမလဲဆိုတာ သိရေအာင္လို႔ လုပ္တာ။ လူမ်ဳိးေရးကိစၥက လႊတ္ေတာ္မွာ ဆုံးျဖတ္ရမယ့္ကိစၥ” ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။

ျပည္လုံးကြၽတ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ၁၃၅ မ်ဳိးႏွင့္ ဘာသာႀကီး ေလးမ်ဳိး၊ နတ္ကိုးကြယ္သူမ်ားကို ထည့္သြင္းမည္ ျဖစ္ၿပီး ယင္းစာရင္းတြင္ မပါဝင္သူမ်ားကို အျခားေခါင္းစဥ္ ေအာက္တြင္ ထည့္သြင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရွိရသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ၿမဳိ႕နယ္ ၂၀ တြင္ စမ္းသပ္ ေကာက္ခံထားသည့္ သန္းေခါင္စာရင္းမ်ားအရ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၅၉ ႏွစ္အ႐ြယ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူ ဦးေရသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး လူဦးေရ၏ ၆၄ ဒသမ ၅၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေန၍ လူဦးေရ ဆုလာဘ္ (အလုပ္လုပ္ႏိုင္သူမ်ားေနသည့္ အေျခအေန) အေျခအေနတြင္ ရွိေၾကာင္း ဦးခင္ရီက ဆိုသည္။

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန၏ ခန္႔မွန္းစာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ ၆၀ ဒသမ ၉၈ သန္း၊ အိမ္ေထာင္စု ၁၁ သန္း ရွိသည္။

No comments:

Post a Comment