ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Friday, October 24, 2014

KNU ကို လုပ္ႀကံရန္ ႀကံစည္မႈႀကီး (အပိုင္း-၁)

အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ရန္ျပင္ပကုိ ေရာက္ရွိေနပါသျဖင့္ ဘေလာ့ေပၚသုိ ့သတင္းမ်ားမတင္ျဖစ္ခဲ့ပါ။ အခ်ိန္ရရင္ရသလုိ အီးေမးမွ၀င္လာေသာ သတင္းမ်ားကုိ အလ်ဥ္းသင့္သလုိျပန္လည္တင္ဆက္ေပးပါမည္။။


ဖူးတာမူူးေရးသည္

စာေရးသူသည္ စာေရးခဲလွသည္။ ယခုအခါ KNU ႏွင့္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္မႈအတြင္း အျမင္မတူမႈ မ်ားျဖစ္ေပၚလာကာ မ်ိဳးခ်စ္ကရင္လူထုတြင္သာမက အျခားညီအကို တိုင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္း အတြင္း ဂယက္ရိုက္မႈ ျဖစ္လာရသည့္အေပၚ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္၍ မေနႏိုင္ေတာ့သည့္အတြက္ တာ၀န္သိ မ်ိဳး ခ်စ္ေတာ္လွန္ေရးသမားတဦးအေနနဲ႔ ယခုေဆာင္းပါးကို စတင္ေရးသားျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံအပ္ပါ သည္။ ဤသို႔ေရးရာတြင္ မည္သည့္ကေလာင္နာမည္ကို ေရြးရန္ စဥ္းစားရာတြင္ မိမိေဆာင္းပါးသည္ ကရင့္ ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ကရင့္တမ်ိဳးသားလံုးကို ေသတြင္းသို႔မပို႔မူဘဲ အမ်ိဳးသားေရးအရ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ကရင့္အနာဂါတ္ဆက္လက္ရွင္သန္၍ ကမၻာဆံုးတိုင္ ကရင္လူမ်ိဳးအျဖစ္ အမ်ားနည္းတူ တန္းတူအခြင့္အေရးႏွင့္ ရွင္သန္ ရပ္တည္ေရးကို ေမွ်ာ္မွန္း၍ “ဖူးတာမူး” ဟူေသာ ကေလာင္နာမည္ကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
အခန္း (၁)
ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး၀ိေသသလကၡဏာမ်ား
ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးသမားတဦးသည္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး၏၀ိေသသလကၡဏာမ်ားကို အေသအခ်ာသိျမင္ရန္၊ လက္ခံရန္၊ က်င့္သံုးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးသည္ တရားေသာေတာ္လွန္ေရးျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္မူ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးမစမွီ ၁၁/၀၂/၄၈ ေန႔တြင္ ျမန္မာတျပည္လံုး ကရင္လူမ်ိဳး (၄)သိန္းေက်ာ္ ဆႏၵျပပြဲ၏ ေၾကြး ေၾကာ္သံကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သိႏိုင္သည္။

(၁) ကရင္တက်ပ္ ဗမာတက်ပ္ ခ်က္ျခင္းျပ။
(၂) ကရင္ျပည္ခ်က္ခ်င္းေပး။
(၃) လူမ်ိဳးေရးအဓိကရုန္းအလိုမရွိ။
(၄) ျပည္တြင္းစစ္အလိုမရွိ။
ဤေၾကြးေၾကာ္သံႀကီး (၄)ရပ္ကို ၾကည့့္ျခင္းအားျဖင့္ ယခင္ KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အေမွ်ာ္အျမင္ႀကီး မားမႈ၊ ကရင့္အခြင့္အေရးေတာင္းဆိုရာတြင္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားကဲ့သို႔ တန္းတူအခြင့္အေရးရွိဘို႔၊ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးအေနျဖင့္ မိမိတို႔ထိုက္သင့္သည့္ျပည္၊ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ရွိဘို႔။ ဤအခြင့္အ ေရးေတာင္းဆိုျခင္းေၾကာင့္ အုပ္စိုးသူဗမာအစိုးရက ဖန္တီးလာမည့္ လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈ အဓိကရုန္းကို မလိုလား ေၾကာင္း။ ဤေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ဗမာအစိုးရ၏ဖန္တီးလာမည့္ျပည္တြင္းစစ္ကို မလိုလားေၾကာင္း၊ ရွင္းလင္းစြာ ကရင္လူမ်ိဳး၏ ဆႏၵကို ေဖၚထုတ္ခဲ့သည္။
သို႔ရာတြင္ ကရင္လူမ်ိဳး၏ လိုလားခ်က္မ်ားကို ဖဆပလ အစိုးရကျငင္းပယ္သည့္အျပင္၊ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္ရာေဒသအခ်ိဳ႕ကို စတင္တိုက္ခိုက္ႏွိမ္ႏွင္းခဲ့ျခင္း၊ ေနာက္ဆံုးတြင္ KNU ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ စမ္းေခ်ာင္း ကရင္ အမ်ိဳးသားရပ္ကြက္ကို လက္နက္ကုိင္စီးနင္း သိမ္းပိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးသည္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ဤျဖစ္ရပ္ကို ၾကည့္ပါက ကရင္လူမ်ိဳးသည္ ေအးခ်မ္းမႈကို လိုလားသည္။ ခိုက္ရန္ျဖစ္မႈကို မလိုလား၊ သို႔ ရာတြင္ မိမိလူမ်ိဳးကို ႏိုင္ထက္စီးနင္းလုပ္လာလွ်င္ လံုး၀ေခါင္းငံု႔ခံၿပီး သီးခံမည္မဟုတ္။ မိမိအမ်ိဳးသားဂုဏ္ သိကၡာထိန္းသိမ္းေသာအားျဖင့္ ရွိသမွ်ျဖင့္ ျပန္ေတာ္လွန္ခဲ့ေၾကာင္း သမိုင္းတြင္ အတိအလင္းေဖၚျပခဲ့သည္။
ကရင့္အမ်ိဳးသားသမိုင္းတြင္ ဤကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေန႔သည္ ပထမဦးဆံုးေသာ ကရင့္သမိုင္းသစ္ကို ေဖၚေဆာင္ခဲ့သည္။ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးစတင္ျဖစ္ၿပီး 17-19 July 1950 ခု ေစာဘဦးႀကီးမွ KNU Congress တြင္ေတာ္လွန္ေရး မူ(၄)ရပ္ကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။
(၁) လက္နက္ခ်စကားအလ်ဥ္းမေျပာရ။
(၂) ကရင့္လက္နက္ကရင့္လက္ထဲတြင္ ရွိရမည္။
(၃) ကရင့္ကံၾကမၼာကရင္ဖန္တီးမည္။
(၄) ကရင္ျပည္အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ၿပီးျပည့္စံုရမည္။
ဤ မူ(၄)ရပ္သည္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး ႏွစ္(၆၀)ေက်ာ္အတြင္း အဓိကေမာင္းႏွင္အားႏွင့္ လမ္းညြန္မႈ မ်ားျဖစ္သည္။ ဤေတာင္းဆိုမႈ (၄)ရပ္ႏွင့္ မူ(၄)ရပ္သည္ ယခုတိုင္မွန္ကန္ေနဆဲ၊ ေနာင္လည္းမွန္ကန္ေနဆဲျဖစ္ သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဤေတာင္းဆိုမႈႏွင့္ မူမ်ားသည္ ကရင္လူမ်ိဳးသည္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ တန္းတူ အခြင့္အေရးရရွိေရးႏွင့္ ေအးခ်မ္းစြာအတူတကြတိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို ေရွ႕ရႈျခင္းသာျဖစ္သည္။
အထက္ပါဆိုခဲ့ၿပီးသည့္အခ်က္မ်ားအေပၚ ေကာက္ႏႈတ္ပါက ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး၏ ၀ိေသသလကၡဏာ
မ်ားမွာ…
(၁) တန္းတူေရး
(၂) တရားမွ်တေရး
(၃) ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးႏိုင္ေရး
(၄) ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ကာကြယ္ပိုင္ခြင့္ရွိေရး
(၅) လူမ်ိဳးတမ်ိဳးႏွင့္တမ်ိဳး ေအးခ်မ္းစြာေနထုိင္ေရး
(၆) တိုင္းျပည္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူေနထုိင္ေရး
(၇) လြတ္လပ္မႈ (ဖိႏွိပ္မႈမွလြတ္လပ္ရန္)တို႔ျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္ ၎ကြန္ကရက္တြင္ သမိုင္းတြင့္သည့္ မိန္႔မွာခ်က္မ်ားကို မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။
(က) ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးသည္ ပထမႏွင့္ ေနာက္ဆံုးျဖစ္သည္။
(ခ) ကရင္မ်ားရန္ကုန္ဆင္းၿပီး လည္စဥ္းမခံသမွ် ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးလံုး၀ မက်ဆံုးႏိုင္။
(၈) ကရင္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ရရန္ လမ္းသံုးသြယ္ရွိ။
(၁) ရန္သူက ေစတနာရွိစြာေပးျခင္းျဖင့္၎။
(၂) ကရင္မ်ားတိုက္၍ အႏိုင္ယူႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္၎။
(၃) အေျခအေနရပ္ရပ္၏ ဖိအား၊ ရိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္၎။
(၄) ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးအဓိကအင္အားမွာ ကရင္ျပည္သူျဖစ္သည္။ ကရင္ျပည္သူမ်ား ေတာ္လွန္ေရး ကို ေလးစားခ်စ္ခင္ရန္လိုသည္။
(၅) မိမိအားနည္းခ်က္မ်ား၊ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္မ်ားကို ေ၀ဖန္သံုးသပ္၍ ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ ၀န္မေလးရ။
“ေတာ္လွန္ေရး” ဆိုေသာ ေ၀ါဟာရအဓိပၸါယ္မွာ အထက္ပါ တန္းတူမွ်တမမႈမရွိမႈ၊ မတရားမႈ၊ ဖိႏွိပ္မႈစသည့္ မေကာင္းမႈမ်ားကို ေတာ္လွန္ကာ တန္းတူမႈ၊ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈတို႔ျဖင့္ အစားထိုးရန္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးသည္ တရားသည္၊ မွန္ကန္သည္၊ အမွန္တရားျဖစ္သည္။ အမွန္တရားသည္ တေန႔ ေအာင္ပြဲခံရမည္ျဖစ္သည္။ အမွန္တရားကို ဘယ္ကဲ့သို႔ တားဆီး၊ ဖိႏွိပ္၊ ႏွိမ္နင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ အမွန္တရားဘက္ကသာ ေအာင္ပြဲခံခဲ့သည္ခ်ည္းျဖစ္သည္ကို ကမၻာ့သမိုင္းတြင္ ေတြ႔ခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။
သို႔ျဖစ္၍ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးကို “ေတာ္လွန္ေရး” ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကို မသံုးရဲေလာက္ေအာင္ အဘယ္ေၾကာင့္ က်ႏ္ုပ္တို႔အားငယ္ေသးသိမ္ေနရပါသနည္း။ မိမိကိုယ္ကို ေတာ္လွန္ေရးသမားဟုေျပာျခင္း သည္ ရွက္ေၾကာက္စရာမရွိ၊ အမွန္တရားအတြက္ရပ္တည္သူအျဖစ္၊ ၎အမွန္တရားအတြက္ အသက္ေပးရန္ ၀န္မေလးသူဟူ၍ ၀ါၾကြားရန္သာျဖစ္သည္။
ေကာ္ခိုေစာဘဦးႀကီးက ကြန္ဂရက္တြင္ “ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးသည္ ပထမဆံုးႏွင့္ ေနာက္ဆံုးျဖစ္သည္” ဟူ၍ မိန္႔မာခဲ့သည္။ အဓိပၸါယ္မွာ ကရင့္သမိုင္းတြင္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးသည္ ပထမဆံုးေတာ္လွန္ေရးျဖစ္၍ မွန္ ကန္တရားေသာေတာ္လွန္ေရးအျဖစ္ ေအာင္ပြဲခံသည္အထိ တိုက္ပြဲ၀င္ရမည္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ေတာ္လွန္ေရး တိုက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲလိုက္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္ထုိးလုိက္၊ ေနာက္ၿပီးတဖန္ျပန္တိုက္လိုက္ဟူေသာ အလုပ္ကို ေကာ္ ခိုေစာဘဦးႀကီးကအားမေပး၊ မွန္ကန္ေသာေတာ္လွန္ေရးျဖစ္၍ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အျပည့္အမွီရသည္အထိ ေတာ္ လွန္တိုက္ပြဲ၀င္မည္ဟူ၍ မိ္န္႔မွာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ဤကဲ့သို႔ ရွည္ရွည္ေ၀းေ၀း ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး ၀ိေသသလကၡဏာကို ေဖၚျပရျခင္းသည္ စာေရးသူ၏ ေစတနာမွာ စာဖတ္သူမ်ိဳးခ်စ္ကရင္အမ်ိဳးသား/သမီးအားလံုးေက်ညက္စြာ သိျမင္ရံုသာမက သိျမင္ျခင္းမွတဆင့္ လက္ခံ၊ ယံုၾကည္၊ ကိုင္စြဲ၊ က်င့္သံုးႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္း၍ျဖစ္သည္။ ဤသို႔လက္ခံႏိုင္ၿပီးကာမွ ေရွ႕ဆက္ေဖၚျပမည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို မွန္ကန္တည့္မတ္စြာ အကဲျဖတ္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ မိမိတဦးခ်င္း မည္သည့္ေနရာတြင္ ရပ္တည္လုပ္ကိုင္ မည္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္ျဖစ္သည္။
ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး ႏွစ္ (၆၀)ေက်ာ္ကာလအတြင္း KNU အတြင္း အကြဲအၿပဲမ်ား မ်ားစြာျဖစ္ခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ကိုေဖၚျပရလွ်င္…
(၁) KYO-KNU မွ ခြဲထြက္ျခင္း။ 1945 April
(၂) KNU မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ ခြဲထြက္ျခင္း။ 1952
(၃) KNU မွ KRC ခြဲထြက္ျခင္း။ 1963
(၄) KNU မွ DKBA ခြဲထြက္ျခင္း။
(၅) KNU မွ KNU/KNLA ခြဲထြက္ျခင္း စသည္မ်ားရွိခဲ့ပါသည္။
အထက္ပါ သေဘာထားကြဲလြဲျခင္းမ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ပါက…
(၁) ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး၀ိေသသလကၡဏာမ်ားကို လက္ခံရာတြင္ အျမင္မတူျခင္း။
(၂) ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ တမ်ိဳးသားလံုး အဆံုးစြန္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ေပၚအျမင္မတူျခင္း။
(၃) ကရင္လူမ်ိဳး၏ ပကတိလက္ရွိဘ၀ အေျခအေနအေပၚ သံုးသပ္မႈ မတူညီျခင္း။
(၄) ကရင္လူမ်ိဳးလက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရေသာ အုပ္စိုးသူလူတန္းစား၏ ၀ိေသသလကၡဏာကို သံုးသပ္မႈကြာ ျခားျခင္း။
(၅) ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး၏မူ၀ါဒ၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခံယူက်င့္သံုးလိုက္နာရာတြင္ ကြာဟမႈျဖစ္ျခင္း။
(၆) ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး၏မူ၀ါဒ၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သေဘာေပါက္ေအာင္ မေလ့လာျခင္း။
(၇) ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး၏ မဟာမိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သေဘာထားျပဌါန္းခ်က္အေပၚ အျမင္မတူညီျခင္း။
(၈) တခ်ိဳ႕ကလည္း ေတာ္လွန္ေရးသည္ရွည္ၾကာလွၿပီ၊ ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ ေျခကုန္လက္ပန္းက်ကာ ရန္ သူေပးေသာအခြင့္အေရးျဖင့္ မိမိတစုတဖြဲ႔ သက္ေတာင့္သက္သာေနႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ဤကဲ့သို႔ အျမင္မတူမႈအေပၚ အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျမန္မာအစိုးရအဆက္ဆက္က နည္းပရိယာယ္ေပါင္းစံု လိမ္ညာမႈ လွည့္ဖ်ားမႈ ေခ်ာ့ျမဴမႈေပါင္းစံုျဖင့္ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲေသာ နည္းေပါင္းစံုျဖင့္ ေျခာက္ကာတလွည့္ ေခ်ာ့ကာတဖံု ဖ်ားေယာင္းျခင္းေၾကာင့္ KNU တြင္ အကြဲအၿပဲျဖစ္ခဲ့ရသည္သာမက ၎ခြဲထြက္ေသာ အဖြဲ႔အခ်ိဳ႕ သည္ KNU နဲ႔ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးကို ျပန္လည္ဆန္႔က်င့္တိုက္ခိုက္ကာ ရန္သူအႀကိဳက္လုပ္ခဲ့ျခင္းလည္း ရွိခဲ့ သည္။

ေတာ္လွန္စစ္တရပ္၏ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ
၁။ မိမိအေျခအေနကို သိရမည္။
၂။ ဆန္႔က်င္ဘက္ ရန္သူ၏အေျခအေနကို သိရမည္။
၃။ အင္အားႀကီးရန္သူကို အႏိုင္ယူရန္ ရန္သူကို အထီးက်န္ျဖစ္ရန္ ဘံုရန္သူကို ဆန္႔က်င္ေသာအင္အားစုအား လံုးကို စုစည္းကာ မဟာမိတ္ဖြဲ႔ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ပြဲခံေရး။
၄။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမွန္ႏွင့္ စုေပါင္းခ်ီတက္မည့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို တပ္ေပါင္းစုျဖင့္ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။
ဤအခ်က္မ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ မွန္ကန္စြာအကဲျဖတ္ႏိုင္ပါမွ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
၁။ မိမိပကတိအေျခအေန
ကရင္တမ်ိဳးသားလံုး၏ အေျခအေနသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ လူမ်ိဳးေရးအရ အဖိႏွိပ္ခံရဆဲ၊ မတရားမႈျဖင့္ ဖိႏွိပ္ခံရဆဲျဖစ္၍ ကရင္လူမ်ိဳးသည္ ထိုမတရားမႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္တိုက္ပြဲ၀င္ေနဆဲ အခ်ိန္ကာလျဖစ္ သည္။ ရန္သူလွည့္ဖ်ားမႈေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕ခြဲထြက္သြားေသာ္လည္း မူ (၄)ခ်က္ကို ခိုင္မာစြာစြဲကိုင္ေသာ KNU သည္ ဆက္လက္လက္တိုက္ပြဲ၀င္ဆဲျဖစ္သည္။
၂။ အုပ္စိုးသူျမန္မာအစိုးရအေျခအေန
၂၀၀၈ ခုတြင္ ျမန္မာအစိုးရမွ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကို လူ႔အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသေၾကေစ ခဲ့ေသာ နာဂစ္မုန္တိုင္းကာလတြင္ တဖက္သတ္အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ၎ဥေပေဒတရပ္သည္ စစ္တပ္၏ အာဏာ တရား၀င္ျဖစ္ေရးႏွင့္ တိုင္းျပည္ကို စစ္တပ္မွ ထာ၀စဥ္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္၍ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းအားလံုးသာမကဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားပါမက်န္ ၎ဥပေဒကိုျပင္ဆင္ရန္၊ တခ်ိဳ႕ကအသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ အမ်ားလက္မခံႏိုင္ေသာ အေျခခံဥပ ေဒကို အသစ္ေရးဆြဲရန္မဆိုထားႏွင့္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ျပင္ရန္မလို၊ ၿပီးျပည့္စံုၿပီဟု အခါခါ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းသည္ အစိုးရဘက္မွ အေလွ်ာ့ေပးလိုက္ေလ်ာရန္ ဆႏၵမရွိေၾကာင္းထင္ရွားသည္။
၃။ KNU ၏ ကြန္ကရက္တိုင္းအတည္ျပဳခဲ့ေသာ လမ္းစဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အစဥ္အၿမဲတပ္ေပါင္းစုျဖင့္ ေအာင္ပြဲခံရန္မူကို အဆက္ဆက္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ အစိုးရအဆက္ဆက္သည္ တပ္ေပါင္းစုတြင္း ညီညြတ္မႈႏွင့္ စုစည္းမႈမရွိရန္ အစဥ္အၿမဲႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ တပ္ေပါင္းစုမွ တဖြဲ႔ခ်င္းဖဲ့ထုတ္စည္းရံုးကာ အခြင့္အေရးမျဖစ္စ ေလာက္ေပး၍ လုပ္ေဆာင္ေစခဲ့သည္။ တပ္ေပါင္းစုအင္အားခ်ိနဲ႔ရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးသပ္သွ်ိဳၿဖိဳခြဲခဲ့သည္။ တပ္ေပါင္းစု တေလွ်ာက္တြင္ KNU သည္ တပ္ေပါင္းစုအင္အားေကာင္းေရး၊ စုစည္းညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဘံုရန္သူကို တိုက္ပြဲဆင္ရင္ (စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး) စုစည္းညီညြတ္ရန္ အစဥ္ဦးေဆာင္မႈေပးခဲ့သည္။ တပ္ေပါင္းစုအတြင္း သေဘာထားမတူညီမႈျဖစ္လာပါက ျပန္လည္စည္းလံုးရန္ ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ တပ္ေပါင္းစုအဆက္ဆက္တြင္ KNU သည္ ေတာ္လွန္ေရးအရ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ အေတြ႔အႀကံဳအေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးမားမႈေၾကာင့္ အၿမဲတမ္းဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္ ေရြးခ်ယ္ တာ၀န္ေပးခံခဲ့ရသည္။ တပ္ေပါင္းစုအတြင္း တဖြဲ႔ဖြဲ႔က သေဘာထားမတူ၍ အက္ေၾကာင္းျဖစ္လာပါက ျပန္လည္ ေစ့စပ္ႏိုင္ခဲ့သည္သာျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ က်န္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုအားလံုး သည္ KNU ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈကို ယံုၾကည္ေလးစားျခင္းသာမက KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏အေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးမားမႈျဖင့္ တိုင္းျပည္အနာဂတ္ျဖစ္ေသာ တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌါန္းခြင့္ရွိေသာ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္၍ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ KNU သည္ တပ္ေပါင္းစုတြင္ အဖြဲ႔အ စည္းမ်ားက အားကိုးယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑ကို ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အခန္း (၂)
ယခုအခန္းက႑သည္ ေခါင္းစဥ္ပါ KNU ႏွင့္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး အဆက္ဆက္ကို လုပ္ႀကံရန္ ႀကံစည္ မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေဖၚျပပါမည္။ ဤသို႔ေဖၚျပရာတြင္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးအစမွ KNU (၁၂)ေျမာက္ကြန္ကရက္အ ထိကို မေဖၚျပေတာ့ဘဲ (၁၃)ႀကိမ္ကြန္ကရက္ၿပီးမွ ယခုအခ်ိန္အထိျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ဤသေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ားက၊ မည္သည့္အခန္းက႑တြင္ပါ၀င္သလဲ စသည္တို႔ကို အတိုခ်ံဳးေဖၚျပပါမည္။
ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးတေလွ်ာက္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြင္း အယူအဆ၊ အေတြးအေခၚ၊ ခံယူက်င့္သံုးမႈမ်ားကြာျခားမႈေၾကာင့္ သေဘာထားအနည္းႏွင့္အမ်ား ကြာဟမႈရွိသည္မ်ားရွိခဲ့ျခင္းကို (၄)ႏွစ္ တႀကိမ္က်င္းပေသာ KNU ကြန္ကရက္မ်ားမွ ျပန္လည္သံုးသပ္ညွိႏႈိင္းျခင္း၊ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္ (တပ္ေပါင္းစုအပါအ ၀င္)ကို ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ေရြးခ်ယ္ခံေခါင္းေဆာင္မ်ားမွလည္း အမ်ားသေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာ က်င့္သံုး ခံယူ၍ မိမိသက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့သည္။ (၄)ႏွစ္တာ အ ေကာင္အထည္ေဖၚရာတြင္ ေတြ႔ႀကံဳရေသာ အခက္အခဲမ်ား၊ ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေနာင္က်င္းပမည့္ ကြန္ကရက္မ်ားတြင္ ယူေဆာင္တင္ျပၿပီး အမ်ားသေဘာတူ ဆံုးျဖတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ျဖစ္သည္။
ပထ၀ီအရ ကရင္အမ်ိဳးသား ေနထုိင္ရာေနရာမ်ားကို ဤသို႔အၾကမ္းဖ်င္း ခြဲျခားႏိုင္ပါသည္။
(၁) ျပည္တြင္းရွိကရင္မ်ား
(၂) ေတာ္လွန္ေရးေဒသရွိကရင္မ်ား
(၃) နယ္စပ္၊ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ကရင္မ်ား
(၄)ႏိုင္ငံတကာေရာက္ကရင္မ်ား
၎ေဒသ (၄)ခုမွ ရွိေသာကရင္မ်ားသည္ မိမိျဖတ္သန္းလာေသာဘ၀ကို အေျခခံ၍ အမ်ိဳးသားအသိ စိတ္၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္မ်ား ကြာျခားလွ်က္ရွိသည္။ ၎ေဒသအသီးသီးမွ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဤကရင့္ေတာ္လွန္ ေရးလႈပ္ရွားမႈအတြင္း တေထာင့္တေနရာတြင္ ပါ၀င္ရန္ ဆႏၵရွိသည္ႏွင့္အညီ မိမိဘ၀ေပး သိသမွ်ျဖင့္ တေထာင့္ တေနရာမွ ကူညီပံ့ပိုးရန္ ဆႏၵရွိျခင္းသည္ သဘာ၀က်လွေပသည္။ ၎ေဒသ (၄)ခုတြင္ရိွေသာ ကရင္မ်ား၏ အ ယူအဆမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာရေသာ္ ေအာက္ပါအတိုင္း ျမင္ႏိုင္သည္။
(၁) ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးသည္ မွန္ကန္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္၍ ေအာင္ပြဲခံသည္အထိ ေစာဘဦးႀကီး၏ လမ္း စဥ္အတိ္ုင္း ေလွခြက္ႀကီးက်န္ အလံမလွဲစတမ္း လုပ္ေဆာင္ကာ ကရင္တမ်ိဳးသားလံုးကို ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ရသည္ အထိ လုပ္ေဆာင္မည္။
(၂) ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး၏ ေရးစီးေၾကာင္းအတိုင္း ေရစံုလုိက္၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာအေျခအေနအတိုင္း လုိ္က္ ေလ်ာညီေထြ လုပ္ေဆာင္လိုသူမ်ား။
(၃) ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး ရွည္ၾကာလွၿပီ။ ဘာမွ အက်ိဳးရလာဒ္မျမင္ရ၍ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဆံုးရႈံးကာ စိတ္ပ်က္လက္ ပ်က္ျဖင့္ ဘာမွ မလုပ္လိုေတာ့ျခင္း။
(၄) ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးရွည္ၾကာျခင္းေၾကာင့္ ေမာပန္းကုန္ၾကၿပီ၊ အင္အားႀကီးရန္သူကို အႏိုင္မတိုက္ႏုိင္တဲ့ အတူတူ၊ သူတို႔ေပးသမွ်ကေလးနဲ႔ ေက်နပ္ၿပီး ရလာေသာအခြင့္အေရးကို အမိအရယူမယ္ ဟူသည္မ်ား ျဖစ္ သည္။
ဤသို႔ေသာ အယူအဆရွိသူမ်ားထဲတြင္ အသင္သည္ မည္သည့္အယူအဆအဖြဲ႔တြင္ ပါ၀င္သနည္း။ ဤ ေမးခြန္းသည္ က်ႏ္ုပ္တို႔ မ်ိဳးခ်စ္ကရင္တိုင္း မိမိကိုယ္ကို ျပန္ေမးရန္ျဖစ္သည္။

ဦးသိန္းစိန္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းခ်က္။
ျပည္တြင္းစစ္ အႏွစ္ (၆၀)ကာလတြင္ အဆက္ဆက္ေသာ အစိုးရမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းကာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၎ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အစိုးရဘက္မွ ေစတနာမမွန္၊ ပ႗ိပကၡအရင္းအျမစ္ ကို ေျဖရွင္းရန္မရည္ရြယ္ဘဲ လက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားကို လက္နက္ခ်ေရး၊ အလင္း၀င္ေရး၊ လက္နက္နဲ႔ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလဲလွယ္ေရး၊ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္စြန္႔လြတ္၍ ဥပေဒေဘာင္တြင္း၀င္ေရး စသည့္ ေ၀ါဟာရ ေပါင္းစံုျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ား အရႈံးေပး၊ အညံ့ခံရန္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
ယခု ဦးသိန္းစိန္ဖိတ္ေခၚေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အခ်ိဳ႕က ၿပီးခဲ့ေသာအစိုးရမ်ားကဲ့သို႔မဟုတ္၊ ေစတနာ ျဖင့္ ေခၚေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္သည္ဟူ၍၎၊ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္မွာမွ မႀကံဳစဘူးအခြင့္အေရးကိုရ၍ ဤ အခြင့္အေရးကို လက္မလႊတ္စတမ္း အမိအရယူမည္ဟူ၍၎ အခ်ိဳ႕က ယံုၾကည္လုပ္ေဆာင္လာပါသည္။ ဤအယူအဆမ်ား ဘယ္က ျမစ္ဖ်ားခံလာသနည္း၊ မည္သည့္အရာမ်ားသည္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဖိတ္ေခၚရန္ တြန္းပို႔ေလသနည္း။
(၁) စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ မတရားဖိႏွိပ္မႈေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ဆင္းရဲမြဲေတကာ ျပည္သူမ်ား မေက်မနပ္မႈ တိုးပြားလာျခင္း။
(၂) အစိုးရကိုယ္တိုင္စီးပြားေရးအၾကပ္အတည္းျဖစ္လာကာ ဆက္လက္လည္ပတ္ရန္ခက္ခဲလာျခင္း၊ ၎တို႔ စစ္သားမ်ား၏ မိသားစုမ်ားကို ၀လင္ေအာင္ မေထာက္ပံ့ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ တပ္တြင္းမေက်နပ္မႈမ်ား တိုးပြားလာ ျခင္း။
(၃) အာဏာရစစ္အစိုးရ၀န္ႀကီးမ်ားမွ တရားမ၀င္အပ္ႏွံထားေသာ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မွ ေငြမ်ား အပိတ္ခံရ၍ ျပန္ ထုတ္၍ မရျခင္း။
(၄) ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ားမွ ျမန္မာအစိုးရအား Sanction စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ မည္သည့္ အရင္းအႏွီးမွ မ၀င္လာျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရက လည္ပတ္ေငြမရွိျခင္း။
(၅) ႏိုင္ငံတကာေရာက္ကရင္အမ်ိဳးသားအပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ဖိအားေပးေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ ျခားအစိုးရ (၁၆)ႏိုင္ငံက ျမန္မာအစိုးရအား လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားမ်ားအေပၚ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းရွိမရွိ စံု စမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႔ကာ စစ္ေဆးရန္ ေထာက္ခံလာျခင္း။
(၆) တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ား (ယခင္အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္အဖြဲ႔အပါအ၀င္) အစိုးရကို ျပန္လည္တိုက္ခုိက္၍ တပ္ေပါင္းစုတြင္ပါ၀င္ကာ အင္အားအရ စုစည္းမႈအရ လက္တြဲၿပီး UNFC ကို ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ျခင္း။
(၇) အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ အာရွပစိဖိိတ္ႏိုင္ငံကို လစ္လ်ဴရႈ၍ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ ေရနံထြက္ႏိုင္ငံကိုသာ အာ ရံုစိုက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တရုတ္အစိုးရ၏ ဗိုလ္က်လႊမ္းမိုးမႈအာရွတြင္ႀကီးထြားလာျခင္းကို ထိမ္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာ ျပည္အပါအ၀င္ အာရွပစိဖိတ္ႏိုင္ငံတြင္ ျပန္လည္ ေျခခ်လာျခင္း။
(၈) အေရွ႕အလယ္ပိုင္းအာဏာရွင္ႏိုင္ငံမ်ား ျပည္သူမ်ား၏ အံုၾကြမႈေၾကာင့္ တခုၿပီးတခု အာဏာလက္လႊတ္ျဖစ္ ရျခင္း။
ဤအခ်က္မ်ားကို ေထာက္ရႈျခင္းအားျဖင့္ အာဏာရွင္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကဲ့သို႔ ဆိုးရြားေသာ အျဖစ္မ်ားမွ ေရွာင္ရွားရန္ (ဥပမာ- ကဒါဖီကဲ့သို႔ ေရပိုက္အတြင္းဆြဲထုတ္ၿပီး ပစ္သတ္ခံရသလို)၊ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားမွ ေပးမည့္အခြင့္အေရးကိုယူကာ ၎တို႔အၾကပ္အတည္းမွ ထြက္ႏိုင္ရန္ ေယာင္ျပျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္ကို မေမ့ရန္လိုအပ္ပါသည္။ အကယ္စင္စစ္၊ စိတ္ေစတနာထက္သန္စြာျဖင့္မိမိ တို႔၏ ျပည္သူမ်ားအေပၚ က်င့္သံုးခဲ့မႈ အဆက္ဆက္ေသာအမွားကိုျမင္၍ ေနာင္တရကာ ျပင္ဆင္လိုေသာဆႏၵ ေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ၊ မိမိတို႔အာဏာသက္ဆိုးရွည္ရန္ရည္ရြယ္၍သာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတုအေယာင္ကို လုပ္ ကာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရန္ ကမ္းလွမ္းျခင္းျဖစ္သည္။
ယခုတဖန္ေခၚဆိုေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲသည္ KNU အေနျဖင့္၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၂) ေန႔တြင္ ပဏာမ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုကာ ယခု (၂)ေက်ာ္ (၃)ႏွစ္နီးပါးရွိၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း KNU မွ ေတာင္းဆိုေသာ Code of Conduct တပ္ေနရာခ်ထားေရး၊ တပ္သားမ်ားလိုက္နာရမည့္စည္းကမ္းမ်ား ေဆြး ေႏြးရန္ ယခုတုိင္ မေဆြးေႏြးရေသးေပ။ ဤ (၃)ႏွစ္နီးပါးအတြင္း ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေဒသ (၇)ခရိုင္တြင္ ဘာ ေတြတိုးတက္မႈျဖစ္လာၾကသနည္း။
(၁) စစ္တပ္မွ လူအင္အား၊ လက္နက္အင္အားႏွင့္ ခံကတုတ္မ်ားကို ကြန္ကရစ္ျဖင့္ အခုိင္အမာ တည္ေဆာက္ လာျခင္း။
(၂) လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ေရးကို အေၾကာင္းျပ၍ ကားလမ္းမ်ားေဖါက္လုပ္ကာ စစ္ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း ေခ်ာေမြ႔ေရးကို အစီအစဥ္အရွိရွိ တည္ေဆာက္ျခင္း။
(၃) ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရး၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ စစ္စခန္းမ်ားတိုးခဲ်႕ျခင္း၊ ရဲစခန္းမ်ား တိုးခဲ်႕ျခင္း။
(၄) အစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ကရင္ေဒသတြင္ သြပ္သြင္းျခင္း၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ရဲစခန္းမ်ား စသည္။
(၅) ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ေျမေပၚရွိသစ္၀ါးမ်ား၊ ေျမေအာက္ရွိသယံဇာတမ်ားကို ထုတ္လုပ္ရန္ ကုမၸဏီေပါင္း (၈၀) ေက်ာ္ကို အစိုးရက လုိင္စင္ထုတ္ေပး ထုတ္လုပ္ေစျခင္း။
(၆) ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ျမစ္မ်ားကို ဆည္တမံေဆာက္ကာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေရာင္းခ်ရန္ လုပ္ေဆာင္လာျခင္း။ ဤဆည္တမံမ်ားေၾကာင့္ ကရင္ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ကရင္ေဒသမ်ား ေရလႊမ္းမိုးပ်က္စီးခံရ၍ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္လာျခင္း။
(၇) ကရင္ေက်းရြာမ်ား ဘိုးဘြားဘီဘင္လက္ထက္မွ လုပ္ကိုင္စားေသာက္လာေသာ လယ္ေျမယာေျမမ်ား ေန႔ ခ်င္းညခ်င္း စည္းရုိး၀ုိင္းပတ္ၿပီး ပုဂလိကမ်ား ရာဘာစိုက္ရန္ အသိမ္းခံရျခင္း စသည့္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ဌာေနျပည္ သူမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ ေန႔စဥ္ၾကားေနရသည္။
(၂)ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း ျပည္သူမ်ားအက်ိဳးခံစားရသည္မွာ ေျပးလႊားပုန္းေအာင္းမေနရျခင္း၊ ေက်းရြာမီးရႈိး ျခင္းႏွင့္ သတ္ျဖတ္မခံရျခင္း၊ တေနရာႏွင့္ တေနရာသြားလာရာတြင္ အစစ္အေဆးနည္းလာျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။
ဤအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၏ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳးတို႔ကို ခ်ိန္ခြင္ေပၚတင္၍ ခ်ိန္ၾကည့္ပါက ကရင္မ်ားအ တြက္ အေကာင္းဘက္ကမ်ားသလား အဆိုးဘက္ကမ်ားသလားဆိုသည္ကို စာဖတ္သူမ်ား မိမိအသိဥာဏ္ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ေပးရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။
စာေရးသူအေနႏွင့္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သည္ မိမိႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာ ေရး၊ ပညာေရး၊ လံုၿခံဳေရး စသည္တို႔ကို မိမိဘာသာ ဆံုုးျဖတ္လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးစ တင္ခ်ိန္တြင္ ကရင္တမ်ိဳးသားလံုး ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ၊ အေနာက္ရိုးမ၊ ပဲခူးရိုးမ၊ အေရွ႕ရိုးမႏွင့္ တျပည္လံုးရွိကရင္ မ်ား တိုက္ပြဲ၀င္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ အေျခအေနေၾကာင့္ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ၊ အေနာက္ရိုးမ၊ ပဲခူးရိုးမ ရွိ ကရင္ေဒသမ်ားကို စြန္႔လႊတ္၍ အေရွ႕ရိုးမ (၇)ခရိုင္တြင္သာ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး လႈပ္ရွားႏိုင္သည္။ ထိုေဒသ (၃)ခုတြင္ရွိေသာ ကရင့္လယ္ေျမ၊ ယာေျမမ်ား စစ္တပ္က အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပကာ သိမ္းခဲ့သည္မွာ ဆယ္စု ႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ေလၿပီ။ ထို႔အျပင္ ေတာင္မ်ားသည္လည္း ေတာင္ကတံုးျဖစ္ကုန္ၿပီျဖစ္သည္။ ယခုတဖန္လည္း အေရွ႕ရိုးမသည္ ေတာင္ကတံုးျဖစ္ဘို႔ အလားအလာ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။
ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ KNU ႏွင့္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးအတြင္း မွားယြင္းမႈတခုခုရွိေနၿပီဆိုသည္ကို ျငင္းကြယ္ ရန္မလိုေတာ့ေပ။ ဤမွားယြင္းမႈသည္ အဘယ္နည္း။ မည္သူမ်ား၏ စနက္နည္း။ မည္သူမ်ား၏ ဖိအားေၾကာင့္ နည္း။ မည္သူမ်ားက ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးကို ႀကိဳးဆြဲ ကေစသနည္းမ်ားကို ေဖၚျပပါမည္။
ေနာက္ခံျဖစ္စဥ္မ်ား
၁၉၈၈ ေက်ာင္းသားအေရးအခင္းအၿပီး ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔မ်ား၊ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔မ်ား ေတာခိုကာ အစိုးရ အားေတာ္လွန္တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံတကာဒီမိုကေရစီအစိုးရမ်ားက အတိုက္အခံဘက္မွ ေန၍ သံတမန္အရ၊ အသိပညာအရ၊ ေငြေၾကးအရ အေထာက္အကူျပဳခဲ့သည္။ ဤသို႔အေထာက္အကူျပဳရန္ ႏိုင္ ငံတကာေရာက္ ျမန္မာအမ်ိဳးသားမ်ားကလည္း ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၎ပုဂိဳလ္မ်ားအနက္ အေအာင္ျမင္ ဆံုး ပုဂိဳလ္မွာ စပ္ေရႊသိုက္၏သား ဟန္ေယာင္ေ၀ဟူေသာ ပုဂိဳလ္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ စီးပြားေရးပညာရွင္ျဖစ္ၿပီး မည္သို႔ ရံပံုေငြရွာရမည္ကို နားလည္ၿပီး ပထမဦးဆံုး ယူရိုဘားမား (EURO BARMA)အဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းကာ ဥေရာပ ႏိုင္ ငံမ်ားမွ အကူအညီကို ရယူကာ နယ္စပ္ရွိ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားအား ေငြေၾကးအေထာက္အကူ ရွာႀကံေပး ခဲ့သည္။ ဤကဲ့သို႔ ရွာႀကံေပးရာတြင္ NCGUB ၀န္ႀကီးမ်ားကို ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ လစဥ္ေပးလာႏိုင္သည္အ ထိ၊ ထို႔အျပင္ NCUB တြင္ KNU မွ ပို႔ထားေသာ KNU မွ ကိုယ္စားလွယ္ ကြယ္လြန္သူ ပဒိုေဒးဗစ္ေထာလည္း အ ပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ဦးဟန္ေယာင္ေ၀သည္ ဤသို႔ရံပံုေငြရွာႀကံကာ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ရင္းနီးမႈမွတဆင့္ ၾသဇာသက္ေရာက္လာေအာင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသားေတာ္ လွန္ေရးအင္အားစုေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲတြင္ မိမိၾသဇာသက္ေရာက္မႈကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ KNU တြင္ ပဒို ေဒးဗစ္ေထာသည္ သူႏွင့္အရင္းနီးဆံုးျဖစ္သည္။ ဟန္ေယာင္ေ၀၏ အယူအဆမ်ား ပဒိုေဒးဗစ္ေထာထံ ၀င္ ေရာက္ေသာေၾကာင့္ ပဒိုေဒးဗစ္ေထာ၏ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ KNU မွ ခ်မွတ္ထားေသာ ရပ္ တည္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ေျပာဆိုျခင္းမဟုတ္မူဘဲ၊ အင္တာဗ်ဴးတခုတြင္ အစိုးရက KNU ကို အျပဳတ္မတိုက္လို၍ ေမြးထားျခင္းျဖစ္သည္။ KNU တပ္အင္အား (၃၀၀၀)ေတာင္မျပည့္၊ အစိုးရတိုက္လွ်င္ ခဏေလးျဖင့္ျပဳတ္မွာ၊ သက္သက္ေမြးထားတာက စစ္အာဏာရွင္ရွိေနျခင္း၏ အေၾကာင္းျပခ်က္ ခုိင္လံုမႈျဖစ္တယ္ ဟူ၍ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ဤသို႔ KNU ရပ္တည္မႈမဟုတ္ဘဲ၊ ဟန္ေယာင္ေ၀၏ သေဘာထားလႊမ္းမိုးမႈအမွားမ်ားေၾကာင့္ KNU ဗဟိုမွ ပဒိုေဒးဗစ္ေထာအား (၃)ႀကိမ္တိုင္တိုင္ သတိေပးခံခဲ့ရသည္။
KNU ေခါင္းေဆာင္မႈအတြင္း ပဒိုေဒးဗစ္ေထာႏွင့္ အရင္းနီးဆံုးမည္သူမ်ားနည္း။ KNU (၁၃)ႀကိမ္ကြန္က ရက္မွ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ဗဟိုေကာ္မတီမ်ားထဲတြင္ ပဒိုထူးထူးေလးေခၚ ဖူးတာသီး ေခၚ KNU ေက်းရြာသား၊ ပဒို ကြယ္ထူး၀င္း(ယခင္ ဗဟိုေကာ္မတီ၊ ယခု KNU အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္)ႏွင့္ အျခားအမည္မေဖၚလိုေသာ ဗဟိုေကာ္မ တီ တခ်ိဳ႕ျဖစ္သည္။
ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားသည္ ျမန္မာ့အတိုက္အခံမ်ားကို ႏွစ္ (၂၀)ေက်ာ္ အေထာက္အကူျပဳအားေပးခဲ့ေသာ္ လည္း ျမန္မာျပည္၏ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္မလာသည့္အေပၚ တဖက္ကလည္း ဆိုခဲ့ၿပီး သည့္အတိုင္း အေမရိကန္အစိုးရမွ အေရွ႕အာရွပစိဖိတ္တြင္ ၀င္ေရာက္ကာ တရုတ္အစိုးရ၏ ဗိုလ္က်လႊမ္းမိုးမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္၀င္ေရာက္လာျခင္းေၾကာင့္တေၾကာင္း၊ ေသနဂၤဗ်ဴဟာေျပာင္းကာ ျပည္တြင္း၀င္ၿပီး ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ တိုင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး စီးပြားေရးအခြင့္အလန္းမ်ား လက္ဦးမႈရယူႏိုင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ သည္။ ဥေရာပတြင္ ဂ်ာမဏီက ဦးေဆာင္ၿပီး သေဘာတရားတခုကို ေဖၚထုတ္ခဲ့သည္။ ၎မွာ “ျပည္တြင္းစစ္ ပတိပကၡျဖစ္သည့္ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ စီးပြားေရးေျပလည္ေအာင္ဖန္တီးႏိုင္ပါက ၎တိုင္းျပည္တြင္ ေအးခ်မ္းသာ ယာတိုးတက္မည္” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ၎ အယူအဆကို ေနာ္ေ၀းႏိုင္ငံက ဦးေဆာင္ၿပီး သီရိလကၤာႏိုင္ငံတြင္ အ ေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့သည္။ သီရိလကၤာတြင္ လူမ်ိဳးႀကီး (၂)ခုရွိသည္။ ၎မွာ SINHALESE နဲ႔ TAMIL တို႔ျဖစ္သည္။ SINHALESE က လူဦးေရ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိၿပီး TAMIL က၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ရွိသည္။ TAMIL လူမ်ိဳးသည္ မိမိတို႔ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးအေနႏွင့္ လြပ္လပ္ေသာႏိုင္ငံထူေထာင္ရန္ ႏွစ္ (၃၀)ေက်ာ္တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့သည္။ အင္အားလည္း အေတာ္အသင့္ ေတာင့္တင္းသည္။ ေရတပ္၊ ေလတပ္ပါရွိသည္။ ေနာ္ေ၀းႏိုင္ငံဦးေဆာင္ၿပီး သီရိလကၤာတြင္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးရရန္ ပထမဦးဆံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ရန္ စြမ္းေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ သီရိလကၤာ သမတ ( )လက္ထက္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးၿပီးသည္ ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို အေၾကာင္းျပၿပီး TAMIL ပိုင္နယ္ေျမထဲတြင္ ကားလမ္းေဖါက္ျခင္း၊ ေဆးရံုေဆာက္ျခင္း၊ စာသင္ ေက်ာင္းမ်ားေဆာက္ျခင္း၊ လံုၿခံဳေရးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ SINHALESE အစိုးရ တပ္စခန္းမ်ား TAMIL နယ္တြင္ အခုိင္ အမာတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ရဲစခန္းမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ ကာ TAMIL လိုလားေသာ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတြက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ေခ်။ သမတ (ChandrikaKumaratunga) သက္တမ္းကုန္၍ ေနာက္ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ရာတြင္ ယခင္သမတမရွိေတာ့ဘဲ လက္ရွိသမတ (Mahinda Rajapaksa)အာဏာရေလသည္။ အာဏာရလာၿပီးမၾကာခင္တြင္ TAMIL မ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကို ဖ်က္သိမ္းကာ TAMIL မ်ားကို အျပင္းအထန္ စစ္ဆင္ေရးလုပ္ကာ ေနာ္ေ၀းအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရမ်ားမွ တားဆီးပါေသာ္လည္း ကုလသမဂဒုကၡသည္ကယ္ဆယ္ေရးမွ ၀င္ေရာက္ျဖန္ေျဖေသာ္လည္း လက္မခံဘဲ အျပဳတ္တိုက္ ေခ်မႈန္းျခင္းေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ TAMIL ျပည္သူမ်ားစြာ ေသေက်ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။
မွတ္ခ်က္။ ။ TAMIL မ်ားကိုအႏိုင္တိုက္ႏိုင္ေသာဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ျမန္မာအစိုးရမွ ခ်ီးက်ဴးကာ ျမန္မာျပည္သို႔ဖိတ္ ေခၚၿပီး စစ္ေရးအျပန္အလွန္ပူးေပါင္းရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၎အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးတြင္ ၾကားေနျဖန္ေျဖသူ မ်ားထဲတြင္ ၎အခ်ိန္က INDIA ၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အဆင့္ျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ယခုကုလသမဂအထူးသံသတမန္ “ပီေဂ်းနံဗ်ား” လည္း တဦးအပါအ၀င္ျဖစ္သည္ကို သတိျပဳရန္ျဖစ္သည္။

နားပါဦးမည္။ ။က်ႏ္ုပ္ “ဖူးတာမူး” မွ ကရင့္အမ်ိဳးသားအေရးအတြက္ ေသြးသစၥာျဖင့္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ စဥ္အလွည့္အေျပာင္းႏွင့္ အစိုး၏ စစ္ေရးပရိယာယ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးလွည့္ကြက္မ်ားကို ဆက္လက္တင္ျပသြားပါဦးမည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ အီးေမးမွတဆင့္လက္ခံရရွိသည္။


No comments:

Post a Comment