ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Friday, December 17, 2010

မန္းေရာဘတ္ ဘဇန္ မွ ဆရာတီးမေသ သုိ႔


(မန္းေရာဘတ္ ဘဇန္ မွ ဆရာတီးမေသ သုိ႔)
ဒီဇင္ဘာလ (၁၅) ရက္-၂၀၁၀၊

ဆရာ-

စာေရးလုိက္ပါတယ္။ ေရးဘုိ႔ လုိအပ္လာျပီးျဖစ္လုိ႔ပါ၊ ျမန္မာ နဲ႔ ကရင္
သတင္းမီဒီယာ-(Website နဲ့ Blog) ေတြကေန နုိ၀င္ဘာလ(၃၀) ရက္ေန႔က ဆရာ နဲ႔ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေစာထင္ေမာင္တုိ႔ ဦးစီးတဲ့ (KNU-KNLA) အဖဲြ႕က ရဲေဘာ္ (၆)ေယာက္ကုိ လူမဆန္စြာ ရက္ရက္စက္စက္ ဒါးနဲ႔ခုတ္သတ္၊ မီးရွိဳ့ခံလုိက္ရတဲ့ သတင္းနဲ႔ဓါတ္ပံုေတြ ဘတ္ရွုဳ ေတြ႕့ျမင္လုိက္ရတဲ့အတြက္ စိတ္မေကာင္းျခင္း
ျဖစ္ရသလုိ ေဒါသလည္းထြက္ရပါတယ္။ က်ေနာ့ ေသြးသားထဲက တူသားေတြ လူမဆန္စြာအသတ္ခံလုိက္ရတယ္လုိ႔ခံစားရပါတယ္၊ က်ေနာ့လုိဘဲ ျပည္တြင္းနဲ့ နုိင္ငံတကာေရာက္ ကရင္တမ်ိဳးသားလံုးလည္း ေၾကကဲြစြာခံစားရသလုိ လူစိတ္ရွိ
တဲ့ လူပီသတဲ့ ဗမာညီကုိေမာင္နွမမ်ား နဲ႔လူမ်ိဳးစံုျပည္သူေတြလည္း ခံစားရမယ္
လုိ႔ ယူဆပါတယ္။
က်ေနာ့အေတြးအေခၚထဲမွာ (ဗမာ့တပ္မေတာ္စစ္စည္းကမ္းဥပေဒထဲမွာ စစ္သံု႔ပန္းေတြကုိဘယ္လုိျပဳမူဆက္ဆံရမယ္၊ စစ္နဲ႔မသက္ဆုိင္တဲ့မွီခုိသူအမ်ိဳး
သမီး၊ခေလး၊ သက္ၾကီးရြယ္အုိ) ေတြကိုဘယ္လုိဆက္ဆံျပဳမူရမယ္ဆုိတာ မပါ
လု႔ိ့၊ မသိလုိ႔၊စစ္တကၠသုိလ္ေတြမွာ မသင္ရလုိ႔ ဒီလုိ လူမဆန္တဲ့လူသတ္မွဳမ်ိဳး
ကုိက်ဴးလြန္လုိက္တာလား--လုိ႔့ ေတြးေခၚမိတယ္၊
ခုျဖစ္စဥ္က စစ္ေျမျပင္မွာ ဘမ္းမိတာမဟုတ္ဘူး။စစ္သံု႔ပန္းေတြမဟုတ္
ဘူး၊(နအဖ)နဲ႔ျငိမ္းခ်မ္းေရးယူထားတဲ့၊ အပစ္အခတ္ရပ္ထားတဲ့၊ေအးေအးေဆး
ေဆးေနတဲ့ တပ္ကုိ တမင္သက္သက္လာေရာက္အနိုင္က်င့္၊ဗုိလ္က် ေစာ္ကား
ဘမ္းဆီးျပီး ဒါးနဲ႔ထုိး၊ မီးရွိဳ့ အစေဖ်ာက္လုိက္တဲ့ လူသတ္မွဳသက္သက္ျဖစ္တယ္--လူမဆန္တဲ့၊ တပ္မေတာ္မပီသတဲ့ ဓါးျပလုပ္ရပ္ျဖစ္တယ္။ဒီလုိလူမဆန္တဲ့လုပ္
ရပ္မ်ိဳးကုိတစုိက္မွတ္မွတ္လုပ္လာတဲ့ ရန္သူရဲ့လူတန္းစား(လကၡဏာ)ကုိသိထား
သင့္တယ္။ ဒီရန္သူဟာ-
(၁)။ မဟာဗမာလူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒီေတြျဖစ္တယ္။
(၂)။ ဖက္ဆစ္ေတြျဖစ္တယ္။
(၃)။နုိင္ငံေတာ္လက္၀ါးၾကီးအုပ္ဓနရွင္ေတြျဖစ္တယ္--လုိ႔ သတ္မွတ္တယ္၊

(၁)။ နအဖ ဟာ မဟာဗမာလူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒီေတြျဖစ္တယ္။

နအဖေတြဦးေဆာင္ဖဲြ႕စည္းထားတဲ့ ဗမာ့တပ္မေတာ္ဟာ ဗမာ (၉၉)ရာခုိင္
နွံဳးနဲ႔ ဖဲြ႔စည္းထားတဲ့ စစ္အုပ္စုျဖစ္တယ္။ က်န္တဲ့လူမ်ိဳးေတြကုိလူေတြလုိ႔သေဘာ
မထားတဲ့၊ သူတုိ႔သာလ်ွင္ ၾကီးျမတ္တယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြျဖစ္တယ္။ မင္းမ်ိဳးေတြ
ျဖစ္တယ္၊ က်န္လူမ်ိဳးေတြဟာ က်ြန္မ်ိဳး။အရုိင္းအစုိင္းေတြလုိ႔ သေဘာထားတယ္၊
ငါတုိ႔သာလွွ်င္တုိင္းျပည္ရဲ့ကယ္တင္ရွင္ေတြ၊နုိင္ငံေတာ္ရဲ့ေလထု၊ေရျပင္နဲ႔ကုန္းပုိင္း
ကုိငါတုိ႔ပုိုိင္တယ္။ငါတုိ႔မွာ ေခတ္မွီလက္နက္ေတြတပ္ဆင္ထားတဲ့တပ္္မေတာ္ၾကီး
ရွိတယ္။ငါတုိ႔ဟာစတုတၱဗမာနုိင္ငံေတာ္ကုိ တည္ေထာင္ေနတဲ့သန္းေရွ ြမင္းဆက္
ျဖစ္တယ္လုိ႔ ခံယူေနသူ။ဘ၀င္ျမင့္ စိတ္ၾကီး၀င္ေနသူျဖစ္တယ္၊
ဒါေၾကာင့္ဒီအုပ္စုဟာလက္နက္အားကုိးတဲ့၊တဗုိလ္တမင္း၊ငါ့့မင္းငါ့ခ်င္း စစ္
အာဏာရွင္မဟာဗမာဖက္ဆစ္ေတြျဖစ္တယ္-လုိ႔သတ္မွတ္တယ္၊ ဒီအုပ္စုကုိ အမိ
ေျမကအျပတ္ဖယ္ရွားပစ္ရမယ္၊ ေနာက္္ဆံုးစစ္ခံုရံုးတင္ျပီး ၾကိဳးေပးသတ္ပစ္ရမဲ့ အုပ္စုျဖစ္တယ္၊ ဒီလုိအုပ္စုကုိမွ (ေရွြသမင္) ထင္ျပီး ကုိးကြယ္မိေတာ့ အပစ္မဲ့ ရဲေဘာ္ (၆)ေယာက္ လူစိတ္ကင္းမဲ့စြာ အေခ်ာင္အသတ္ခံလုိက္ရ တာဟာ ဆရာ တုိ႔မွာလံုး၀ တာ၀န္ရွိတယ္။
ဒီလုပ္ရပ္ဟာ နအဖ နဲ႔ဆရာတုိ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရယူမိခဲ့တဲ့ျငိမ္းခ်မ္း(ဆုလာဒ္)
နဲ႔ နအဖက ေပးတဲ့ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ တပါးေပါ့--ဒါဟာ ပဌမ အဆင့္ဘဲရွိေသး
တယ္။ ေနာင္ဆက္တုိက္ လာမဲ့ နအဖရဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုလာဒ္ တသီၾကီးရွိပါေသး
တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္။

(၂)။ နအဖဟာ ဖက္ဆစ္ေတြျဖစ္တယ္၊

နအဖဟာ ဖက္ဆစ္ေတြျဖစ္တယ္ ဆုိတာ မတရားစြပ္စဲြတာမဟုတ္
ဘူး၊ နွစ္ေပါင္း(၆၀)ေက်ာ္ျပည္တြင္းစစ္က သက္ေသျပေနပါတယ္၊ ကရင္ျပည္ထဲ
က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္လာျပီးဆုိရင္ (ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္)ေတြထက္ဆုိးတဲ့ လူမဆန္တဲ့
လုပ္ရပ္ေတြကုိ လုပ္တယ္၊ ရြာေတြမီးရွဳိ႕တယ္၊ ရြာေပါင္း (၅)ေထာင္ေက်ာ္မီးရွဳိ႕ခံ
လုိက္ရျပီးျဖစ္တယ္။ ကရင့္သမီးပ်ိဳေတြကုိ(မုဒိန္း)က်င့္တယ္။အမ်ားစုအုပ္စုလုိက္
(မုဒိန္း) က်င့္ျပီးသတ္ပစ္တယ္၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ ဘုရားေက်ာင္းေတြ မီးရွိဳ႕တယ္၊
လမ္းမွာေတြ႕တဲ့ဘယ္သူ႕ကုိမဆုိပစ္သတ္တယ္။လူေတြကုိေပၚတာဆဲြတယ္၊ မနုိင္
၀န္ေတြထမ္းခုိင္တယ္၊ ကရင္ျပည္သူေတြ ပုိင္ဆုိင္တဲ့ ၾကက္၊ဘဲ၊၀က္၊က်ြဲ၊ နြားအိမ္
ေမြးတိရိစၦာန္ေတြကုိခုိ္း၀က္စားေသာက္ၾကတယ္။လူထုေတာင္ယာ၊ဥယာဥ္၊ျခံေတြ
ကုိဖ်က္ဆီးတယ္၊ မုိက္ေၾကးခဲြ (ဓါးျပ)တုိက္တယ္။

ဒါေတြဟာ ဖက္ဆစ္ေတြရဲ့ လုပ္နည္းကုိင္နည္းေတြျဖစ္တယ္။
ဖက္ဆစ္(ဂ်ပန္)ေတြဆီက စစ္ပညာအျပည့္အ၀သင္ၾကားခဲ့တာျဖစ္တယ္။
ဒါေၾကာင့္ နအဖေတြကုိ ဖက္ဆစ္ေတြလုိ႔ သတ္မွတ္ရတာျဖစ္တယ္။ ဒီနအဖဖက္
ဆစ္ေတြဟာ ျပည္သူလူထုအတြက္ေကာင္းတာဘာတခုလုပ္ခဲ့လုိ႕လဲ-- ဆရာ၊ ဒါ
ေတြကုိ ဆရာနဲ႕တပ္မဟာ(ရ)က တပ္မွဴးေဟာင္းေတြသိၾကပါတယ္၊ သိရက္နဲ
ဘာေၾကာင့္ ဒီလုိစစ္အုပ္စုဖက္ဆစ္ေတြနဲ႔နားလည္မွဳယူၾကရတာလဲဗ်ား-
ဆရာတုိ႔ ခုထိ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးေစာဘဦးၾကီးရဲ့ ေတာ္လွန္တဲ့ သစၥာတရား
(၄)ပါး-သုိ႔မဟုတ္ မူ(၄)ခ်က္ကုိ ဆက္လက္ကုိင္စဲြထားတုန္းဘဲလား
ဒီဖက္ဆစ္ေတြဆီက က်ေနာ္တုိ႔လုိလားတဲ့ ကရင္ျပည္ေတာင္းလုိ႔ရမယ္လုိ႔ ဆရာတုိ႔ထင္ထားသလား၊ လံုး၀ မရနုိင္ဘူးဆရာ။ ကရင္ျပည္မေျပာနဲ႔ (တခရုိင္)။ (တျမိဳ႕နယ္)ေတာင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မရနုိင္ဘူး၊ (ထုိေကာ့ကုိး)လုိ ေနရာကြက္ကြက္ကေလးမွာ ေနခြင့္ေပးမယ္၊ မေသရံုတမယ္ (ကားပါမစ္)ေလးခ်ေပးမယ္၊ ေနာက္ဆံုး ဖက္္ဆစ္ေတြရဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ ဆရာတုိ႔အဖဲြ႔ကုိလက္နက္ျဖဳတ္ဘုိ႔ (နယ္ျခား
ေစာင့္တပ္)ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာလက္နက္ေတြသိမ္းယူလုိက္မွာျဖစ္တယ္၊ မယံုမ
ရွိနဲ႔ဆရာ။ ၾကာၾကာမေစာင့္ရပါဘူး။ လပုိင္းေလာက္ေစာင့္ၾကည့္ပါ။

ဖက္ဆစ္ေတြနဲ႔ဆရာတုိ႔ေရရွည္ေပါင္းလုိ႔မရနုိင္ဘူးဆရာ၊သူတုိ႔ခုိင္းတဲ့ နယ္
ျခားေစာင့္တပ္မလုပ္ဘူးဆုိရင္ ဆရာတုိ႔ဘာဆက္လုပ္မွာလဲ၊ လက္နက္ခ်မလား၊
အညံ့ခံမလား၊ နအဖဆက္ဆစ္ေတြကုိ ဦီးညြတ္အေလးျပဳမလား။ တပ္မင္းဗုိလ္မွဴး
ခ်ဳပ္လင္းထင္လုိ အသတ္ခံမလား၊ (KRC)(Karen Revolutionary Council)က
ဖါးတီ မူးဆုိးေကာ္ကစာ ေစာဟန္တာသာေမွြးလုိ ပညာေရးအထူးအရာရွိအဆင့္နဲ႔
ဘဲ ဘ၀နိဂံုးခ်ုပ္ခဲ့ရတာ ဆရာမွတ္မိပါလိမ့္မယ္ထင္ပါတယ္၊ သူမဆံုးမွီ က်ေနာ့့္အ
ေဖကုိ အမွာစကားပါးခဲ့ေသးတယ္၊ မန္းဘဇန္ကုိေျပာလုိက္ပါတဲ့-က်ေနာ္မွားသြား
ျပီး--တဲ့၊ ဆရာနဲ႔ တပ္မဟာ(ရ)က တပ္မွဴးေဟာင္းေတြ ခုလက္ရွိတပ္မဟာ(ရ)မွဴး
ဗုိလ္မွဴးခ်ပ္ သူရေစာေဂ်ာ္နီကုိေျပာလုိက္ပါ-(က်ေနာ္တုိ႔မွားသြားျပီး)လုိ႔ ေျပာလာမဲ့စကားကုို က်ေနာ္မၾကားခ်င္ဘူးဆရာ က်ေနာ္အၾကားခ်င္ဆံုးစကားကေတာ့ - အတြင္းစည္းေရာက္ေနတဲ့ ငါတုိ႔ တပ္ေတြက နအဖ ဖက္ဆစ္ေတြရဲ့ စခန္းၾကီးတခု ကုိသိမ္းလုိက္ျပီး--ဆုိတဲ့ (Message) ဘဲ-ဆရာ၊ ဆရာတုိ႔ ေရြးစရာလမ္းကေတာ့ ေဒၚစုေဖေဖမိန္႔ၾကားခဲ့သလုိ(လြတ္လပ္ေရးကုိ ေတာင္းလုိ႔ ရရင္ရ မရရင္ခ်)-ဆုိတဲ့
စကားကုိ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖၚပါ-ဆရာ၊ ဒီနအဖ ဖက္ဆစ္ေတြ က်
ေနာ္တုိ႔လုိခ်င္တဲ့ (ကရင္ျပည္) ဘယ္ေတာ့မွ မေပးဘူး။ ဒီေကာင္ေတြကရင္ျပည္
ေပးလာမယ္လုိ႔ ဘယ္ေတာ့မွစိတ္ကူးမယဥ္နဲ႔ ဆုိတာ လက္နက္အျဖဳပ္မခံရခင္သ
တိေပးလုိက္တာပါ၊

(၃)၊ နအဖေတြဟာ နုိင္ငံေတာ္လက္၀ါးၾကီးအုပ္ ဓနရွင္ေတြျဖစ္တယ္။

နအဖေတြကုိ (နုိင္ငံေတာ္လက္၀ါးၾကီးအုပ္ဓနရွင္) လုိ႔သတ္မွတ္ရတာက- နုိင္ငံေတာ္အာဏာကုိ ေသနတ္ေတ့ ရယူထားျပီး နုိင္ငံေတာ္ရဲ့ သယံဇာတ အားလံုးကုိ လက္၀ါးၾကီးအုပ္ျပီး စစ္အုပ္စုရဲ့ မ်ိဳးနြယ္စုေတြအတြက္လုပ္ကုိင္ေနလုိ႔ သတ္မွတ္ရတာျဖစ္တယ္၊
နုိင္ငံေတာ္မွာ ဒီမုိကေရစီမရွိဘူး၊ တရားမ်ွတမွဳမရွိဘူး၊ တန္းတူမွဳမရွိဘူး၊ ဥပေဒ စုိးမုိးမွဳ မရွိဘူး၊ လူမ်ိဳးေတြရဲ့ ရပုိင္ခြင့္မရွိသလုိ ျပည္သူေတြရဲ့ ရပုိင္ခြင့္ အားလံုးဆံုးရွံဳ ေနျပီးျဖစ္တယ္။ အထက္ပါအခ်က္(၃)ခ်က္နဲ႔ အနည္းဆံုးျပည့္ေနလုိ႔ (နအဖ)ကုိ--(မဟာဗမာ လူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒီ၊ ဖက္္ဆစ္ စစ္အာဏာရွင္ နုိင္ငံ
ေတာ္လက္၀ါးၾကီးအုပ္ ဓနရွင္) လုိ႔ သတ္မွတ္လုိက္တာျဖစ္တယ၊္

ဆရာ-
ေနာက္ဆံုး ေျပာလုိတာက- က်ဆံုးသြားတဲ့ ရဲေဘာ္ (၆)ေယာက္အတြက္
က်ေနာ္တုိ႔ ၀မ္းနည္း ယူၾကံုးမရျဖစ္ရပါတယ္၊ ေသနတ္ကုိင္ထားတာ ကရင္ျပည္
သူ႕အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ယံုမကဘူး၊ တုိင္းျပည္တ၀ွန္းလံုးရွိ လူမ်ိဳးစံုျပည္သူ
တရပ္လံုးရဲ့ အသက္ အုိးအိမ္စည္းစိမ္ကုိကာကြယ္ဘုိ႔ ပါ တာ၀န္ရွိတယ္။တျပည္
လံုးကုိ မကာကြယ္ေသးမီွ မိမိတုိ႔အဖဲြ႕ု၏အသက္လံုျခံဳမွဳကုိအရင္ဆံုးလုပ္ေဆာင္
ပါ၊ ရွိပီးသားလက္နက္ေတြကုိ က်စ္က်စ္ဆုတ္ထားပါ၊ ကရင္အခ်င္းခ်င္းေသြးေျမ
က် မျဖစ္ေအာင္ ေစာင့္ထိမ္းပါ၊ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးေစာဘဦးၾကီးရဲ့ ၾသ၀ါဒကုိေျမ၀ယ္မက် စဲြကုိင္ပါလုိ႔ မွာၾကားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ခြင့္ျပဳပါ၊

မန္းေရာဘတ္ ဘဇန္
၁၅၊ ၁၂၊ ၂၀၁၀

အီးေမးျဖင့္ေပးပုိ ့လာေသာ တီးမန္းေရာဘတ္ ဘဇန္ အားအထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

No comments:

Post a Comment