ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Saturday, December 22, 2012

"ေခါင္းစဥ္မဲ့ ေခါင္းစဥ္" (ဆရာခ်စ္ဦးညိဳ - စာေပေဟာေျပာပြဲ )

“ဒီ နရသီဟပေတးမင္းကလည္း အတိတ္ကံ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းပုံရတယ္္ ပစၥဳပၸန္ ကံသာမေကာင္းတာ အသုံးသာမက်တာ အတိတ္ကံေကာင္းလုိ ့သူဘုရင္လာျဖစ္တယ္… တရုတ္ေျပးမင္းကေနျပီးေတာ့ သိလား ျဖစ္ပုံက” ခ်စ္ဦးညိဳ


Type the rest of your post here.

No comments:

Post a Comment