ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Saturday, December 29, 2012

လက္ပစ္ကူးမလား အနစ္ခံမလား

M. ထက္ေခါင္

(၁)
ကရင္သတင္းစဥ္အယ္ဒီတာႏွင့္ အြန္လုိင္း ဂ်ီေမးလ္ခ်တ္မွာ စာအျပန္အလွန္႐ုိက္ရင္း အသံတိတ္ စကားေျပာဆုိခဲ့ရာတြင္ ယခု လ ေဆာင္းပါး ၌ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပသည့္ အေၾကာင္း အခ်က္ မ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူ ထုမ်ား လက္ငင္းႀကံဳေတြ႔ေန ရသည့္ အေျခအေန အေပၚ ေက အဲန္ယူမွ တာ၀န္ရွိ ပုဂၢဳိလ္မ်ားကုိ အႀကံျပဳ တုိက္တြန္းမႈ မ်ား ပါရွိမည့္အ ေၾကာင္း က်ေနာ္ေရးခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ သေဘာမက်သည္မွာ သူမ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ လူထုေဟာေျပာပြဲ လုပ္ရာ တြင္ သူ႔အိမ္ေပါက္၀ကုိ ေစာင့္ၾကပ္ေပးသည့္ လုံၿခံဳေရးတာ၀န္ခံ စစ္သားမ်ားကုိပါ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာရာမွ စသည္။ ဂၽြန္ယက္ေတာ အင္းယားကန္ကုိ ကူးျဖတ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အိမ္ထဲ ၀င္သည့္ကိစၥတြင္ အိမ္၀န္းက်င္ကုိ လုံၿခဳံေရး ယူေပးေနေသာ စစ္တပ္၏ အခန္းက႑လည္း မလြဲမေရွာင္သာ ပါရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုိႏွစ္ ထုိလထုတ္ ကရင္သတင္းစဥ္၌ က်ေနာ္ ေရးခဲ့သည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အားနည္းလစ္ဟာခ်က္မ်ား၊ နည္းလမ္းမက်ေသာ ေျပာ ဆုိျပဳမူမႈမ်ားကုိ ႀကဳံလွ်င္ႀကံဳသလုိ က်ေနာ္ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ေရွးယခင္ က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာဆုိခဲ့ဖူးေသာ စကား မ်ားကုိ သူမကုိယ္တုိင္ ျပန္၍ မွတ္မိလာေစရန္ႏွင့္ လူထုဘက္က ခုိင္မာျပတ္သားစြာ ရပ္တည္ႏုိင္ရန္အတြက္လည္း အခြင့္သင့္ သလုိ က်ေနာ္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အရည္အခ်င္း အတိမ္အနက္ကုိ ေကာင္းစြာ ေလ့လာသိျမင္မႈမရွိဘဲ သူမ လုပ္သမွ် မ်က္ေစ့မွိတ္ ေထာက္ခံတတ္သူအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ရန္သူ႔ဒလံမ်ားထံမွ ပုတ္ခတ္ေ၀ဖန္မႈ အခ်ဳိ႕တက္လာၾကသည္ကုိ က်ေနာ္အေရးမထား။

ၿပီးခဲ့သည့္လ ေဆာင္းပါးမွာေတာ့ ဗမာ ျမန္မာကိစၥ အျငင္းပြားေနမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗမာႏုိင္ငံကုိ အဂၤလိပ္လုိ ဘားမားဟုသာ ဆက္၍ ေခၚမည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဖုိ႔ ႀကဳိးစားမည္။ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသခံလူထုကုိ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံမည္ စသျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာခဲ့သည့္အေပၚ စစ္အုပ္စုအႀကိဳက္ မဟုတ္ပဲ လူထုဘက္က ရပ္တည္ေျပာဆုိလာသည့္အ တြက္ ေႏြးေထြးစြာ ႀကဳိဆုိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်ေနာ္ ေရးခဲ့သည္။ ထုိေဆာင္းပါးကုိ ၀က္ဘ္ဆုိက္၌ မေဖာ္ျပရေသးမီမွာပင္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ သပိတ္စခန္းမ်ားမွ ဆႏၵျပသံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာလူထုကုိ စစ္အုပ္စု လက္ပါးေစမ်ားက မီးေလာင္ဗုံးမ်ားသုံး၍ အၾကမ္းဘက္ ၿဖဳိခြဲလုိက္သည့္ကိစၥႏွင့္ ေနာက္တေန႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထုိေဒသသုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီး လူထုကုိ ေဟာေျပာရာတြင္ လူထုဘက္က ရပ္တည္ႏုိင္မႈ မရွိသည့္ အေျပာအဆုိ အမူအယာမ်ားကုိ ေတြ႔လာရသည့္အခါမွာ ေတာ့ ၿပီးခဲ့သည့္လက သူမအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကဳိဆုိခဲ့သည့္ကိစၥကုိ ေဘးခ်ိတ္ကာ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေႏြးေထြးစြာပင္ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပသည့္ ေဆာင္းပါးကုိ ေရးရေတာ့မည္ျဖစ္သျဖင့္ အယ္ဒီတာအား ႀကိဳတင္ စကားဦး သန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သုိ႔ရာတြင္ ယခုလအေစာပုိင္းမွာပင္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လူထုဘက္က ရပ္တည္ႏုိင္ေရး တုိက္တြန္းသည့္ ေဆာင္းပါးအခ်ဳိ႕ႏွင့္ သူမ ဦးေဆာင္ေသာ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္အေပၚ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပၾက ေသာ ေဆာင္းပါးအခ်ဳိ႕ ေပၚထြက္လာခဲ့သလုိ၊ မၾကာေသးမီ ရက္မ်ားအတြင္းကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဦးေဆာင္မႈ အား ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဥပေဒစုိးမုိးေရး အေျခခံမ်ားမွ ေ၀ဖန္သုံးသပ္ျခင္းဆုိသည့္ ေဆာင္းပါးတြဲတခု ထြက္ေပၚလာခဲ့ျပန္ ရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ မ်ားကုိ ေထာက္ျပေ၀ဖန္အႀကံျပဳၾကသည့္ ေဆာင္းပါးေတြမ်ားလြန္းၿပီး ဟုန္သြားႏုိင္ သည့္အတြက္ ေရး ထားၿပီးျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ေ၀ဖန္ခ်က္ စာမူၾကမ္းကုိ က်ေနာ္ျပန္၍ ျဖဳတ္ပစ္ခဲ့သည္။ ေဆာင္းပါးအမ်ားစုမွာ က်ေနာ္တင္ျပလုိေသာ အေၾကာင္းအရာအခ်ဳိ႕ ပါရွိေနၿပီးျဖစ္သည့္အျပင္ အခ်ဳိ႕ေဆာင္းပါးမ်ားမွာ အခ်က္ အလက္ ပုိမုိျပည့္စုံေသာေၾကာင့္လည္း က်ေနာ့္စာေတြကုိ ျပန္ျဖဳတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အမ်ားျပည္သူလူထု၏အက်ဳိးႏွင့္ တတုိင္းတျပည္လုံး ကၽြန္အျဖစ္ ႏြံနစ္ၾကရမည့္ အျဖစ္ဆုိးမ်ားမွ ကယ္တင္ႏုိင္ေရး ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ေစတနာေရွ႕ထား၍ လမ္းေၾကာင္းမွန္သုိ႔ ေရာက္ေအာင္ တည့္မတ္ေပးေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ား ယခင္ထက္ပုိမုိ ေပၚထြက္ လာၾကၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မလြဲမေရွာင္သာလြန္း၊ မေျပာမျဖစ္လြန္းသည့္ အခါက်မွသာ ျပည္သူ႔အက်ဳိးကုိ ေမွ်ာ္ကုိး လ်က္ ၀င္ေရာက္ ႏႈိးေဆာ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ကရက္မွ ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ား ေရြးေကာက္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ ေကအဲန္ယူႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း သီးျခားအႀကံျပဳေတာ့မည္ မဟုတ္ပဲ ေတာ္လွန္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလုံးအေပၚ ၿခံဳငုံ တုိက္တြန္းမႈမ်ားကုိသာ တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္သည္။

(၂)
ေကအဲန္ယူ ဒူးပလာယာခ႐ုိင္ ၁၉၉၇ခုႏွစ္တုန္းက အဘယ့္ေၾကာင့္ လက္လြတ္က်႐ႈံးခဲ႔ရသနည္း။ ကုိယ့္အခ်င္းခ်င္းထဲ စည္းလုံးမႈ မရွိခဲ့၍ ျဖစ္၏။ ရန္သူကုိ ေသြးပူေအာင္ပင္ မတုိက္ခုိက္ပဲ ေရွာင္ခဲ့ၾက၍ ျဖစ္၏။ တကယ္တမ္းသာ တုိက္ခုိက္ပစ္ခတ္မည္ဆုိလွ်င္ ရန္သူ မခံႏုိင္။ ရန္သူကုိ မတုိက္ပဲ ရန္သူ႔ထံသြား၍ ဒူးေထာက္ အညံ့ခံသူေတြ၊ ေသြဖည္လမ္းလြဲသူေတြ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည့္ ေနာက္တြင္ (မိမိ၏ ညီေနာင္ရင္းခ်ာ ဒီေကဘီေအေၾကာင့္ မာနယ္ပေလာကုိ လက္လႊတ္ခဲ့ရသည့္ ပုံစံအတုိင္း) စိတ္ဓာတ္ပ်က္ ျပားကာ မိမိတုိ႔နယ္ေျမကုိ ရက္အနည္းငယ္အတြင္းမွာပင္ လက္လႊတ္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ေလသည္။

မိမိတုိ႔ အခ်င္းခ်င္း စည္းလုံးညီၫႊတ္ေနၾကသည့္ အခ်ိန္မ်ား၌ ရန္သူသည္ ဘယ္ေသာအခါကမွ် စစ္ေရးအရ အသာစီး မရႏုိင္ခဲ့။ ရပ္ရြာလူထုေတြကုိပါ ေပၚတာမ်ားအျဖစ္ ခုိင္းေစကာ ဟိတ္ႏွင့္ဟန္ႏွင့္ အလုံးအရင္းႏွင့္ တက္လာၾကေသာ္လည္း ေျပာက္က်ား တုိ႔၏ အမွည့္ေခၽြ ေခၽြျခင္း ခံရကာ ၎တုိ႔ ရည္မွန္းခ်က္သုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္လည္း အၿမဲတမ္းလုိလုိပင္ ေသေၾကဒဏ္ ရာမ်ားစြာျဖင့္ အလဲလဲအကြဲကြဲ ဆုတ္ေျပးခဲ့ၾကရသည္ခ်ည္း ျဖစ္သည္။

တကယ္တမ္းသာ ေသြးစည္းညီၫႊတ္မႈ ရွိထားမည္ဆုိလွ်င္ ရန္သူသည္ နယ္ခံေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ မည္သည့္အခါ မွ် ေမာင္းထုတ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္။ လူထုအေပၚတြင္လည္း အႏုိင္က်င့္ ေစာ္ကားရဲမည္ မဟုတ္။

တတုိင္းျပည္လုံး၏ ရန္သူကုိ လူထုက ခုခ်ိန္ထိ ဘာ့ေၾကာင့္ ေအာင္ပြဲမခံႏုိင္ရသလဲဆုိသည့္ အေမးပုစာၦႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပုဂၢဳိလ္ တေယာက္ သုံးသပ္သြားပုံမွာ ေတြးဆဆင္ျခင္ဖြယ္ ေကာင္းသည္။

လူထုအတြင္း ႏုိးၾကားတက္ႂကြသူမ်ား ရွိလာေသာ္လည္း ရန္သူ၏ သပ္လွ်ဳိေသြးခြဲထားမႈအေပၚ တဦးႏွင့္ တဦး သံသယမ်ား ရွိေန ေသး၍လည္းေကာင္း၊ မိမိတုိ႔အခ်င္းခ်င္း ညီၫႊတ္မႈ မရွိၾကေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ကုိယ္က်ဳိးငဲ့ တဒဂၤေျပလည္ေရး ထြက္ ေပါက္ရွာၾကသူေတြမ်ားေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ရရွိလာေသာ စီးပြားဥစၥာေနရာဌာနအေပၚ ခင္တြယ္သာယာေနေသာ ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဖိႏွိပ္ခံရသည့္ အေျခအေနမွ ႐ုန္းထြက္သည့္အခါ မေအာင္ျမင္ပါက သည့္ထက္ပုိဆုိးမည့္ဘ၀ ေရာက္ သြားမည္ကုိ စုိးရိမ္၍လည္းေကာင္း၊ ေတာ္လွန္ၿပီးသည့္ေနာက္ ေခါင္းေဆာင္ ဘယ္သူ ဆက္တက္မလဲဆုိသည္ကုိ မဆုံးျဖတ္ ႏုိင္၍လည္းေကာင္း၊ တဗုိလ္က်တဗုိလ္တက္ မလုပ္ႏုိင္၍လည္းေကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မျပတ္သားေသာ ေရွ႕ေဆာင္ မႈကုိ ယုံၾကည္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ဟုတ္ႏုိးႏုိးျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနရေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ လက္နက္ကုိင္ တုိက္မည္ဆုိပါ က ရန္သူ႔တပ္ အေတာ္မ်ားမ်ားပါ လူထုဘက္ကုိ ပါလာၾကမည္ျဖစ္သည့္တုိင္ လက္နက္ကုိင္မ်ား ႀကီးစုိးၿပီး တဗုိလ္တမင္းမ်ား ေပၚလာကာ တုိင္းျပည္ ပုိ၍နာသြားမည္ကုိ စုိးရိမ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း စစ္အုပ္စုအား အျပဳတ္ႏွံေရး ေႏွာင့္ေႏွးေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိ၏။

တကယ္ေတာ့ တဦးေပၚတဦး သံသယရွိျခင္း၊ မညီၫြတ္ျခင္း၊ ေနရာဌာန ဥစၥာပစၥည္းအေပၚ မက္ေမာတြယ္တာ ကုိယ္က်ဳိးရွာ ျခင္းမ်ားမွာ အဖိႏွိပ္ခံဘ၀မွ ႐ုန္းထြက္ႏုိင္ေရး ရန္သူႏွင့္ နဖူးေတြ႔ဒူးေတြ႔ ရင္ဆုိင္လာရသည့္အခါ၌ လြင့္စင္ကြယ္ေပ်ာက္ သြားၾက မည္ျဖစ္ၿပီး အဖိႏွိပ္ခံ အခ်င္းခ်င္း စည္းလုံးညီၫႊတ္မႈျဖင့္ ဘုံရန္သူကုိ ဦးတည္ တုိက္ခုိက္ႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ေတာ္လွန္ၿပီး သည့္ေနာက္ ေခါင္းေဆာင္ မည္သူျဖစ္လာမည္နည္း ဆုိသည္ေတာ့ လူထုေတာ္လွန္ေရးႀကီးကပင္ ဆုံးျဖတ္သြားလိမ့္မည္ျဖစ္သ လုိ လက္နက္ကုိင္မ်ားႀကီးစုိးၿပီး တဗုိလ္တမင္းမ်ား ေပၚလာမည့္ကိစၥကုိလည္း စဥ္းစားဆင္ျခင္တတ္ေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္ မ်ားက ကုိင္တြယ္ ထိန္းကြပ္သြားႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ပုသိမ္၊ မုံ႐ြာ၊ ပခုကၠဴ၊ ျပည္၊ ကေလး၊ စစ္ေတြ၊ စသည့္ၿမိဳ႕မ်ား၌ လက္ပံေတာင္းေတာင္အေရး ဆႏၵျပ သံဃာ ေတာ္မ်ားအား အၾကမ္းဖက္ ၿဖဳိခြဲသည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗမာျပည္တ၀ွမ္းမွ သံဃာေတာ္မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိ သည့္အသံမ်ား၊ ေရႊလုပ္သား၊ စက္႐ုံလုပ္သား၊ ေျမယာ အုိးအိမ္ က်ဴးေက်ာ္ သိမ္းယူခံရသူတုိ႔၏ အသံမ်ားမွာ အေၾကာင္းေၾကာင္း ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင္းတုိ႔ျဖင့္ ယခုအခ်ိန္၌ အနည္းငယ္ ၿငိမ္သက္သြားခဲ့ေသာ္လည္း လုံး၀ အရွိန္ေသ ၿပီးျပတ္ေျပၿငိမ္းသြား ျခင္း မရွိေသာ တအုံေႏြးေႏြး မီးခဲသည္ လမ်ားမၾကာမီပင္ ထေတာက္ေပလိမ့္ဦးမည္။

လူထုအေရး ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ လူထုႏွင့္အတူ ႐ုန္းၾကရမည္ ျဖစ္၏။ လူထု အုံႂကြမႈႀကီးအတြင္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ပီျပင္စြာ ပါ၀င္ႏုိင္ဖုိ႔ လုိအပ္သည္။ စစ္အုပ္စု၏ ဘက္ေတာ္သား မျဖစ္ေစပဲ လူထုဘက္သား ေတာ္လွန္ ေရးသမား ပီသစြာ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

လူထုဘက္က မရပ္တည္ႏုိင္သူ၊ စစ္အုပ္စုႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လူထုကုိ သိကၡာမဲ့ေသာ အ႐ႈံးေပး အညံ့ခံေရး လမ္းေၾကာင္းတြင္းသုိ႔ တြန္းပုိ႔သူ၊ ေခါင္းေဆာင္မပီသသူတုိ႔၏ လမ္းၫႊန္မႈကုိမူ လူထုအေနျဖင့္ ယုံၾကည္ႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။

(၃)
ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္အတန္ၾကာမွစ၍ က်ေနာ္ေရးခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားမႈကုိ လုိလားေသာ စစ္ေသြးႂကြ အေရးအ သားမ်ားသာ ဖုံးလႊမ္းေနသည္ဟု မိတ္ေဆြအခ်ဳိ႕က ဆုိသည္။

စစ္ေသြးႂကြဆုိသည္မွာ တုိက္လုိခုိက္လုိစိတ္ ျပင္းထန္သူမ်ား၊ သူတပါးအေပၚ က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားလုိသူမ်ား၊ အင္အားသုံး အၾကမ္းဖက္လုိသူမ်ားကုိ ေခၚဆုိျခင္း ျဖစ္သည္။ က်ေနာ့္မွာ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ သေဘာထား မရွိ။ က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားသူမ်ားကုိ ျပန္လည္တြန္းလွန္လုိသည့္ သေဘာထားသာ ရွိသည္။ ေျပလည္ ေအးခ်မ္းေစေရး ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ေမတၱာရပ္ခံ ေတာင္း ပန္မႈမ်ားကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ ျငင္းပယ္ကာ အတင္းအဓမၼ ႏုိင္ထက္စီးနင္း ႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္လုိၾကသူမ်ားကုိ ဘာတခုမွ် ျပန္မလုပ္ပဲ သူတုိ႔ျပဳသမွ် ႏုၾကရမည္လား၊ ျပန္လည္တြန္းလွန္တုိက္ခုိက္ရမည္လား ဆုိသည္ကုိ အသိဉာဏ္ရွိသူတုိင္း စဥ္းစားတတ္ၾကမည္ ျဖစ္၏။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ေကအုိင္အုိ ဌာနခ်ဳပ္ကုိ သိမ္းပုိက္ရန္ ထုိးစစ္ဆင္လာေသာ စစ္အုပ္စုတပ္မ်ားအား လဂ်ားယန္တြင္ ဦးခ်ဳိးႏွိပ္ ကြပ္ပစ္လုိက္သည့္ သတင္းကုိ ၾကားရသည္မွာ က်က္သေရမဂၤလာအေပါင္း ခေညာင္းေနေလသည္။ စစ္အုပ္စု၏ အမိန္႔ေပးရာ ေနာက္ အစဥ္းစားအဆင္ျခင္မဲ့စြာ လုိက္ပါလုပ္ေဆာင္ၾကေသာ လက္ကုိင္တုတ္တပ္မ်ား၏ ေသေၾကဒဏ္ရာရျခင္းမ်ားကုိ လူလူ ခ်င္း စာနာေထာက္ထားတတ္သူမ်ား၊ တုိင္းျပည္ေကာင္းက်ဳိး ေစတနာထား ေဆာင္ရြက္တတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၀မ္းပမ္းတသာ ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုအေပၚ ၫွာတာေထာက္ထားမႈမရွိသည့္ စစ္အုပ္စု၏ လုပ္ရပ္မ်ား ကုိ ႀကဳံေတြ႔ၾကားသိၾကရသူတုိ႔ အေနျဖင့္မူ ၎တုိ႔၏ က်ရႈံးဆုတ္ခြာေျပးေရွာင္ရမႈမ်ားအေပၚ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ၀မ္းနည္းပက္ လက္ ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။ လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္တုိက္ခုိက္သူမ်ားကုိ မယွဥ္သာတုိင္း လက္နက္မဲ့ လူထုအေပၚမဲ ကာ ႏွိပ္စက္ကလူ ျပဳၾကမည့္ ၎တုိ႔စစ္အုပ္စု လက္ကုိင္တုတ္မ်ားအား ထုိအျပဳအမူမ်ဳိး ေနာက္ေနာင္ မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ေအာင္ လက္ေတြ႔က်က် ဆုံးမေပးမည့္သူမ်ားသာ ေနရာအႏွံ႔ ေပၚထြက္လာေပလိမ့္မည္။

လာမည့္ ဇႏၷ၀ါရီလအတြင္းေဆြးေႏြးၾကရန္ စစ္အုပ္စု၏ အေယာင္ျပကမ္းလွမ္းထားမႈကုိ ေကအုိင္အုိအေနျဖင့္ မည္သုိ႔မွ် ဂ႐ုျပဳ စရာအေၾကာင္းမရွိ။ ကခ်င္ကုိ လူမ်ဳိးတုန္း အမႈန္႔ေခ်ပစ္ရန္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ သူေတြထံမွ ကမ္းလွမ္းမႈကုိ ယုံၾကည္၍ မရ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ ဦးစီးေဆာင္ရြက္ေနသူ ဦးေအာင္မင္းမွာ အေရၿခဳံသမၼတ သိန္းစိန္႐ုံးမွ ၀န္ႀကီး ျဖစ္၏။ ဦးသိန္းစိန္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာကပင္ သူ႔တပ္ေတြကုိ မိမိကုိယ္မိမိ ကာကြယ္႐ုံမွအပ ထုိးစစ္မဆင္ရန္ ေၾကညာခဲ့သူျဖစ္၏။ တပ္ေတြက ကခ်င္ျပည္နယ္ထဲ အမ်ားအျပား ေရာက္ရွိကာ ထုိးစစ္မ်ား ဆက္တုိက္ ဆင္ေနသည္။ သမၼတစကားကုိ စစ္တပ္က မလုိက္နာသလုိ ျဖစ္ေနသည္။ တကယ္ေတာ့မဟုတ္။ ၎တုိ႔အားလုံးပင္ တက်ိတ္တည္း တဉာဏ္တည္း ျဖစ္ေလသည္။ ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ဘ၀ကပင္ ကခ်င္ႏွင့္ ရ၀မ္ကုိ ေသြးခြဲခဲ့သူမွာ ဦးသိန္းစိန္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရး မေဆြးေႏြး၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလည္း မလုိ အပ္၊ လက္နက္ခ်ဖုိ႔သာ လုိသည္ဟု ေကအုိင္ေအကုိ အမိန္႔ေပးခဲ့သူမွာ ဦးသိန္းစိန္ ျဖစ္သည္။ ေကအုိင္အုိအေနျဖင့္ ဘာမွ်ေတြ ေ၀ေနစရာမရွိ။ ခရစ္စမတ္ အခါသမယကုိပင္ မေရွာင္ က်ဴးေက်ာ္ထုိးစစ္မ်ား ဆင္ႏြဲေနေသာ စစ္အုပ္စုတပ္မ်ားကုိ ခုခံတြန္းလွန္ ေရးထက္ ပုိမုိသည့္ စစ္ဆင္ေရးျဖင့္ တုိက္ခုိက္ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ကခ်င္သည္ မိမိနယ္ေျမတြင္း ခုခံတြန္းလွန္စစ္၌ ေအာင္ပြဲ ေတြ တသီႀကီး ရရွိေန၏။

ကခ်င္၏ ေအာင္ပြဲရ သတင္းမ်ားကုိ အားက်ဖြယ္ရာ ဖတ္ရင္းမွာပင္ ကခ်င္ကုိ မဟာမိတ္တပ္မ်ားက ၀ုိင္း၀န္းကူညီၾကမည့္အ ေၾကာင္း ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္သတင္းကုိ ၾကားၾကရသည္။ လူထုကလည္း အုံႂကြလုိေနၾကၿပီ ျဖစ္၏။ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုအ ေပၚ မည္သည့္အခါကမွ် ၫႇာတာေထာက္ထားမႈ မရွိေသာ စစ္အုပ္စု လက္ကုိင္တုတ္တပ္မ်ားအား ယခုလုိ အေျခအေန အခြင့္အ ခါေကာင္းခုိက္တြင္ ၀ုိင္း၀န္းတုိက္ဖ်က္ၾကရေပလိမ့္မည္။ ဤအခ်ိန္အခါမ်ဳိး၌ စစ္အုပ္စုကုိ တုိက္ခုိက္ဖုိ႔ရန္ ေတြေ၀ေႏွာင့္ေႏွးေန မည္ဆုိလွ်င္ ေနာက္ေနာင္ ဘယ္ေသာအခါမွ် နာလံထူႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပဲ သားစဥ္ေျမးဆက္ စစ္ကၽြန္အျဖစ္ ဘ၀ဆုံးၾကဖုိ႔သာ ရွိေလသည္။

သူတုိ႔က အင္အားမ်ားတယ္၊ လက္နက္ေကာင္းေတြလည္း ရွိတယ္၊ က်ေနာ္တုိ႔ တုိက္လုိ႔ႏုိင္ပါ႔မလားဟု ဆုိလာၾကမည့္ စစ္အုပ္စု ဒလံမ်ား၊ လူေၾကာက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍မူ ရာဇဓိရာဇ္ႏွင့္ မင္းရဲေက်ာ္စြာတုိ႔၏ ထုံးကုိ ႏွလုံးမူရမည္ ျဖစ္၏။ လူေၾကာက္တုိ႔၏ လမ္းစဥ္ကုိ မလုိက္ပဲ တတုိင္းတျပည္လုံး လြတ္ေျမာက္ ၿငိမ္းခ်မ္း ရွင္သန္ေရးအတြက္ တုိက္ၾကရမည္ ျဖစ္ေလသည္။

တပ္မေတာ္ကုိ တုိက္လုိ႔ တပ္မေတာ္ အင္အားခ်ိနဲ႔သြားရင္ ျပည္ပရန္ေတြကုိ မကာကြယ္ႏုိင္ေတာ့ပဲ တပါးကၽြန္ျဖစ္ၾကရမည္ဟု အခ်ဳိ႕က ဆုိၾကသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာလက္ထက္ ေနာက္ပုိင္း မဆလ ေခတ္မွစ၍ ဤတပ္မေတာ္မွာ မည္သည့္အခါကမွ် ျပည္ပရန္ကုိ ကာကြယ္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္မဟုတ္။ ျပည္တြင္းစစ္ကုိ အေတာမသတ္ ေတာက္ေလာင္ေစၿပီး တုိင္းရင္းသားနယ္ ေျမမ်ားသုိ႔ က်ဴးေက်ာ္စစ္မ်ားျပဳကာ တႏုိင္ငံလုံးကုိ ဖိႏွိပ္အုပ္စုိးခဲ့သည့္ အာဏာရွင္၏ လက္ကုိင္တုတ္တပ္ေတြသာ ျဖစ္သည္။

၎တုိ႔၌ ျပည္ပရန္ကုိ ကာကြယ္ႏုိင္သည့္ အရည္အခ်င္းလည္း မရွိ။ ျပည္ပရန္ မေျပာႏွင့္ အင္အား အနည္းငယ္ႀကီးေသာ ျပည္ တြင္းမွ ၀တပ္ဖြဲ႔မ်ားကုိပင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအား အမွည့္ေခၽြ တုိက္ခုိက္ရာ၌ ၀င္ေရာက္ကူညီမႈ မျပဳေစရန္အတြက္ အခြင့္အေရး မ်ားေပးကာ အပစ္အခတ္ရပ္ေရး လုပ္ထားရသူေတြ ျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသားမ်ား ေပါင္းစည္းမည့္အေရးကုိလည္း မလုိလားပဲ တဖြဲ႔ခ်င္းစီ သပ္လွ်ဳိေသြးခြဲကာ ညီၫႊတ္မႈမရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ျပည္မမွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအေပၚ တြင္လည္း မေလာက္မင မ၀ေရစာတုိ႔ျဖင့္ မြဲေတမႈ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမ်ားမွတဆင့္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ားျဖစ္ေစၿပီး အခ်ဳိ႕ကုိ အခြင့္အေရးမ်ားေပးလ်က္ လက္ကုိင္တုတ္မ်ားလုပ္ကာ လူထုအတြင္း ေသြးကြဲေအာင္ ဖန္တီးခဲ့သူေတြ ျဖစ္သည္။

တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု၏ ခုခံတြန္းလွန္စစ္မွာ တရားဥပေဒေရး႐ႈေဒါင့္မွ ၾကည့္လွ်င္ပင္ တရားမွ်တမႈရွိ ေနၿပီး ျဖစ္သည္။ တရားဥပေဒအထက္က စစ္အုပ္စု ရွိေနေသာ ဗမာႏုိင္ငံအတြက္မူ တရားဥပေဒေရး၊ ႏုိင္ငံေရး ၊ လူ႔အခြင့္အေရးတုိ႔ျဖင့္သာမက တြန္းလွန္တုိက္ခုိက္ေရးျဖင့္ပါ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ စစ္အုပ္စုအေနျဖင့္ မည္သည့္တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုကုိမွ် အျမစ္ျပဳတ္ မ်ဳိးတုန္းေအာင္ တုိက္ခုိက္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပဲ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုကသာ စစ္အုပ္စုကုိ အျမစ္ျဖဳတ္ တြန္းလွန္ ႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္၏။

မိမိတုိ႔၏ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ကုိ အကာအကြယ္ေပးေသာ တပ္မ်ားမဟုတ္ပဲ မိမိတုိ႔အား ပုိ၍ ၀န္ေလး ပင္ပန္းေစသည့္ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ သူခုိးဓားျပစစ္တပ္မ်ဳိးကုိ အင္အားနည္းပါး႐ုံမက ျပဳတ္ျပဳတ္ျပဳန္း သြားေစရန္အတြက္ တုိင္းရင္းသားေတာ္လွန္ ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အင္အား၊ ျပည္သူလူထု၏ အင္အားတုိ႔ျဖင့္ တုိက္ခုိက္ရွင္းလင္းၿပီးမွသာ တကယ္တမ္း တုိင္းျပည္ေကာင္း က်ဳိးေဆာင္လုိသည့္ စိတ္ဓာတ္ခံယူခ်က္ ျပည့္၀ၿပီး လူထုအေရးကုိ ဦးထိပ္ထားလ်က္၊ လူထုအေပၚ က်ေရာက္လာမည့္ ျပည္ တြင္းျပည္ပ ရန္စြယ္ အႏၱရာယ္မ်ားအား ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံ တြန္းလွန္ကာကြယ္မည္ျဖစ္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစစ္တပ္ စစ္စစ္၊ ကမၻာက ေလးစားအားက်ရမည့္ တကယ့္ တပ္မေတာ္စစ္စစ္တုိ႔ကုိ ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

(၄)
တႏွစ္တာ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့သည့္ ခရီးလမ္းကုိ ျပန္လည္ေစာင္းငဲ့ၾကည့္ရာတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္လ အေမရိကန္ သမၼတ အုိဘားမား ဗမာျပည္ကုိ နာရီအနည္းငယ္အၾကာ လာေရာက္လည္ပတ္ၿပီး ရန္ကုန္တကၠသုိလ္မွာ မိန္႔ခြန္းေျပာသြားသည့္ ကိစၥတခုကလြဲ၍ တႏွစ္ပတ္လုံးပင္ အေကာင္းနည္းနည္း အဆုိးမ်ားမ်ား ေရာႁပြမ္းေနသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ အေကာင္းျမင္စရာ တကြက္တေလမွ် မရွိသည့္အျဖစ္တုိ႔ကုိ အံ့ၾသမႈကင္းစြာ ေတြ႔ျမင္ရေလသည္။

အေရၿခံဳ သမၼတသိန္းစိန္၏ တြန္႔ဆုတ္တြန္႔ဆုတ္ ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္ စစ္အုပ္စု၏ အခ်ိတ္အဆက္ အလိမ္အညာ အဖုံးအဖိ မသမာမႈမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ အေၾကာင္းျပလ်က္ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖဳိးေရး စီးပြားေရး ဦးတည္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေကအဲန္ယူႏွင့္ စစ္အုပ္စု အပစ္ရပ္ေရး ပဏာမသေဘာတူညီမႈမ်ား၊ မင္းကုိႏုိင္ အပါအ၀င္ ၈၈ ေက်ာင္း သားေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအခ်ဳိ႕ကုိ ပုဒ္မ၄၀၁/၁ အေႏွာင္အတည္းျဖင့္ လႊတ္ေပးျခင္းမ်ား၊ ပါတီမွတ္ပုံ တင္ကာ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပီျပင္ျပတ္သားမႈမရွိေသာ ေခါင္းေရွာင္မႈမ်ား၊ ေကအဲန္ ယူတြင္း လမ္းလြဲေသြဖည္မႈမ်ား အာဏာလြန္ဆြဲမႈမ်ားႏွင့္ မညီမၫြတ္ျဖစ္လာမႈမ်ား၊ စစ္အုပ္စုႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ ကလုိထူးေဘာဗ်ဴဟာက ဥကၠဌႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးတုိ႔ကုိ တာ၀န္မွ ရပ္ဆုိင္းလုိက္သည့္ျဖစ္ရပ္၊ ကခ်င္နယ္ေျမကုိ လျဖင့္၊ ႏွစ္ျဖင့္ ခ်ီ၍ က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားေနမႈမ်ား၊ ကရင္ျပည္နယ္ထဲ လူထုပုိင္ လယ္ေျမဧကေပါင္း ေသာင္းသိန္းခ်ီ၍ အသိမ္းခံရျခင္းမ်ား၊ ေတာင္ငူနယ္အတြင္း ေလေၾကာင္း စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈမ်ားလုပ္ကာ ကရင္လူထုကုိ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ အပစ္အခတ္ရပ္ေရး လက္မွတ္ထုိးထားၿပီးျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းတုိက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ကိစၥမ်ား၊ ကရင္နီျပည္နယ္တြင္းမွ စစ္အုပ္စု၏ သံခ်ပ္ကာကားမ်ား၊ အလိမ္ခံရေသာ မုိးထိမုိးမိ ေရႊလုပ္သားမ်ားကိစၥ၊ စက္႐ုံအလုပ္သမားဆႏၵျပပြဲမ်ားႏွင့္ အၾကမ္း ဖက္ ႐ုိက္ႏွက္ၿဖဳိခြဲခံရမႈမ်ား၊ လယ္ယာေျမအသိမ္းခံရေသာ ေရႊျမယာမွ လယ္သမားႀကီးမ်ားႏွင့္ စစ္အုပ္စု အခ်စ္ေတာ္ ၀ါ၀ါ၀င္း ကုမၸဏီ၏ ေစာ္ကားေျပာဆုိမႈမ်ား၊ ၀ါတြင္းကာလမေရွာင္ အိမ္ႀကီးရခုိင္မ်ားရွိသည့္ ရပ္ကြက္ေတြ ေရႊ႕ေျပာင္းခုိင္း၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းေတြ ဖ်က္ဆီးမီး႐ႈိ႕သည့္လုပ္ရပ္မ်ား၊ စစ္အုပ္စုလုပ္သမွ် ေျမႇာက္ပင့္ေထာက္ခံကာ ကုိယ္က်ဳိးရွာၾကေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၊ ရခုိင္ ႏွင့္ ဘဂၤလာလီ႐ုိဟင္ဂ်ာ အဓိက႐ုဏ္း ဖန္တီး မီးေမႊးျခင္းႏွင့္ ႏွစ္ဘက္ ေသေပ်ာက္ျခင္းမ်ား၊ စစ္အုပ္စု လက္ပါးေစမ်ား၏ ၀င္ ေရာက္ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား၊ ေၾကးနီစီမံကိန္းေၾကာင့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္၀န္းက်င္ ေက်းရြာလူထု ေတြ႔ႀကံဳၾကရသည့္ အႏၱရာယ္မ်ား၊ စြန္႔ပစ္ေျမစာမ်ားေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္လယ္ေျမမ်ား မည္သည့္သီးႏွံမွ် စုိက္ပ်ဳိးရန္ မျဖစ္ထြန္း၊ အေငြ႔အသက္မ်ား ႏွင့္ ေရတြင္းမ်ားပါ ထိခုိက္၊ လူေတြ ေရာဂါဆုိးမ်ားရၿပီး ေသၾကရ၊ တ႐ုတ္ကုိ ေၾကာက္တတ္သူမ်ား၏ မီးေလာင္ဗုံးဒဏ္ သင့္ခဲ့ရသည့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္သပိတ္စခန္းမွ ဆႏၵျပ သံဃာေတာ္မ်ား၊ ေက်းရြာလူထုမ်ား၊ လြတ္လပ္ေသာ ေစ်းကြက္စီး ပြားေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ႏုိင္ငံတြင္ က်ပ္ေငြ သိန္းေထာင္ခ်ီ တန္ဘုိးရွိေသာ အိမ္မ်ားကုိ ေစ်းကစားရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ၀ယ္ယူသည္ဟုဆုိကာ မိမိတုိ႔စီးပြားေရးကုိ မိမိတုိ႔ ႐ုိးသားစြာ လုပ္ေနေသာ တုိင္းရင္းသူကေလးႏွင့္ ခင္ပြန္းသည္ ဂ်ပန္အမ်ဳိး သားႀကီးကုိ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ စစ္ေဆးလ်က္ တုိင္းရင္းသူကေလးကုိ သတ္ျဖတ္ကာ တုိက္ေပၚမွ ပစ္ခ်ခဲ့ၿပီး၊ ေထာင္တြင္းမွေန၍ ေရာဂါရလာေသာ ခင္ပြန္းသည္ ဂ်ပန္ႀကီး၏ အာမခံ ေလွ်ာက္ထားမႈကုိ ျငင္းပယ္ေသာ စစ္အုပ္စု လက္ပါးေစမ်ား၏ လူမဆန္ သည့္ သူခုိးဓားျပလုပ္ရပ္မ်ား၊ တုိင္းျပည္ထဲ က်ဴးေက်ာ္လာေသာ တ႐ုတ္ျဖဴတုိ႔ကုိ တြန္းလွန္တုိက္ထုတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္၊ အသက္အ ရြယ္ အုိမင္းသည့္တုိင္ ျပည္သူလူထု အက်ဳိးအတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံ ေတာ္လွန္တုိက္ပြဲ၀င္ ေရးသားေဟာေျပာခဲ့ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေဇာ ျပည္ပမွာပင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည့္သတင္း၊ လူထုအက်ဳိးျပဳစာမ်ား ေရးသားခဲ့ေရးသားဆဲ ဆရာေမာင္၀ံသ ကင္ဆာ ေရာဂါ ရရွိသည့္သတင္းႏွင့္ ေတာ္လွန္ေသာလူငယ္ထုအတြက္ စိတ္ဓာတ္ျမႇင့္တင္ေရး ေတးသီခ်င္းမ်ား သီက်ဴးခဲ့သည့္ အဆုိ ေတာ္ ခင္ေမာင္တုိး ကြယ္လြန္ေသာသတင္း၊ စစ္အုပ္စု၏ ေက်းဇူးရွင္တဦးျဖစ္ေသာ မူးယစ္ရာဇာေနာ္ခမ္းကုိ တ႐ုတ္တရား႐ုံးက ေသဒဏ္ေပးသည့္သတင္း၊ ခရီးသည္တင္ ေလယာဥ္လမ္းေၾကာင္းမွားဆင္းၿပီး ထိခုိက္ပ်က္စီး ေသေၾကဒဏ္ရာရသည့္သတင္း၊ လူေသ အပါအ၀င္ အပုပ္ေကာင္မ်ားကုိ ထုိးဆြ စားေသာက္တတ္သည့္ က်က္သေရယုတ္ေသာ အမဂၤလာ သတၱ၀ါ ဠင္းတငွက္ အခ်ဳိ႕ ေရႊတိဂုံ ေစတီေတာ္ ငွက္ေပ်ာဖူးအရင္းတြင္ နားေနခဲ့ၾကသည့္ သတင္းမ်ား … စသည္ စသည္ျဖင့္ ေပ်ာ္စရာ ရႊင္စရာ စိတ္ ခ်မ္းသာစရာဟူ၍ တစက္မွ် မရွိ၊ မေက်နပ္စရာ၊ ေဒါသျဖစ္စရာ၊ မခ်ိတင္ကဲ ေၾကကြဲ၀မ္းနည္းစရာ အနိဌာ႐ုံျဖစ္ရပ္ သတင္းမ်ား သာ လႊမ္းၿခဳံေနခဲ့သည့္ႏွစ္ ျဖစ္ေလသည္။

ေရွ႕လာမည့္ႏွစ္ကေတာ့ ယခုထက္ အေျခအေန ပုိမုိဆုိး၀ါးလိမ့္မည္ဟု နကၡတ္ေဗဒင္ဆရာအခ်ဳိ႕က ေဟာကိန္းထုတ္ထားၾက သည္။ ဗမာႏုိင္ငံ၏ စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကလည္း အဆုိးဘက္ကုိ တြန္းပုိ႔ေနၾကသည္။ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားက ေငြေရးေၾကးေရးအရလည္းေကာင္း၊ နည္းပညာအရလည္းေကာင္း၊ လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ား အေျခခံ စားနပ္ ရိကၡာမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း မည္မွ်ပင္ ေထာက္ကူမႈမ်ား ျပဳေစကာမူ၊ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ မေက်နပ္မႈႏွင့္ တြန္းလွန္ လုိစိတ္မ်ားကုိ ခ်ဳပ္တည္းသည္းခံကာ တုိင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းဖြံ႔ၿဖဳိးေရးအတြက္ မည္မွ်ပင္ ႀကဳိးစားေဆာင္ရြက္ေစကာမူ စစ္အုပ္စု လက္ေအာက္ ဗမာႏုိင္ငံမွာ ကမၻာ့အလယ္ ေအာက္တန္းေနာက္တန္း။ ေအာက္က် ေနာက္က်ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။
http://www.kicnews.org/?p=15011

3 comments:

Aung Din said...

ေတာလွန္ေသာစိတ္ဓါတ္သည္ ကၽြန္ဘ၀မွလြွတ္ေျမာက္ရာလမ္းစျဖစ္သည္။

Aung Din said...

ေတာလွန္ေသာစိတ္ဓါတ္သည္ ကၽြန္ဘ၀မွလြွတ္ေျမာက္ရာလမ္းစျဖစ္သည္။

Aung Din said...

ေတာ္လွန္ေသာစိတ္ဓါတ္သည္ ကၽြန္ဘ၀မွလြွတ္ေျမာက္ရာလမ္းစျဖစ္သည္

Post a Comment