ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Saturday, December 29, 2012

သမိုင္းတရားခံ ျဖစ္မယ္၊ မျဖစ္ဘူးဆုိတာ ျပည္သူက ဆုံးျဖတ္မွာပါဟု NLD ဥကၠ႒ ဦးခြန္ထြန္းဦး ေျပာၾကား

"မူ" ဆုိဒါဘာလဲ.. တခါတေလ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြသာမက စာဖတ္ပရိတ္သတ္ေတြလည္းပဲ "မူ" ဆုိဒါဘာလည္း ဆုိဒါကုိေကာင္းေကာင္းသိပုံမရႀကပါ။ ဒီသတင္းကုိဖတ္ျခင္းျဖင့္ "မူ" ေပၚမွာရပ္တည္သူ "မူ" ေပၚမွာ အေျခခံျပီးအလုပ္လုပ္တဲ့သူ ဆုိဒါေတြကုိ ပုိျပီးထင္သာျမင္သာ သိျမင္နားလည္လာမည္ဟုယုံႀကည္ပါသည္။

ေဇာ္ျမင္႕ | Thursday, 27 December 2012

ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား ျပည္သူတို႔အက်ဳိးအတြက္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားပါတီ ႏွစ္ခုျဖစ္သည့္
ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) ႏွင့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး
ပါတီ (SNDP) တို႔ ပူးေပါင္းသင့္ပါလ်က္ႏွင့္ ႏွစ္ပါတီ ျဖစ္ေနျခင္းအတြက္ သမုိင္းတရားခံမွာ SNDP
မဟုတ္ေတာ့ ေၾကာင္း ၎ပါတီ၏ ဒု-ဥကၠ႒ ထင္ျမင္ခ်က္အေပၚ SNLD ဥကၠ႒ ဦးခြန္ထြန္းဦးက
၎ကဲ့သို႔ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးျခင္းသည္ တစ္ဖက္သတ္ ေျပာၾကားခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ေျပာၾကား
ခဲ့သည္။

"သမုိင္းတရားခံျဖစ္မယ္၊ မျဖစ္ဘူးဆုိတာက ဘယ္သူမွ ဆုံးျဖတ္လုိ႔မရပါဘူး။ ျပည္သူလူထုက
ဆုံးျဖတ္မွာပါ။ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ပါတီေတြကလည္း ဆုံးျဖတ္ခြင့္ရွိပါတယ္။ သူတို႔ ေ၀ဖန္မွာပါ။
လုိလားတဲ့ပါတီရွိမယ္၊ မလုိလားတဲ့ပါတီ ရွိမယ္။ သူ႔မွာ ေျပာပိုင္ခြင့္မရွိပါဘူး။ ဒါကေတာ့ လြန္ကဲ
သြားၿပီေပါ့ဗ်ာ။ မပူးေပါင္းလုိ႔ သမုိင္းမွာ တရားခံျဖစ္မယ္ဆုိရင္ လုပ္ခဲ့တာေတြကို ဘယ္လုိ သုံးသပ္
မလဲ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီေလာက္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရတာ၊ ေထာင္ထဲ ၀င္ခဲ့ရတာေတြဟာ ကုိယ့္ယုံၾကည္ခ်က္
နဲ႔ကုိယ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ေထာင္ထဲ၀င္ခဲ့ရတာပဲ။ သူတို႔က်ေတာ့ ဘာလုပ္ခဲ့ၾကလို႔ ေထာင္ထဲ၀င္ခဲ့ဖူး လို႔လဲ။
အခုလည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ စမ္းသပ္ခံႏုိင္ပါတယ္။ စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ ဘာမွ
အစြန္းအထင္းမရွိဘူး။ အဲဒါ က ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕မူပါ။ အဲဒီမူနဲ႔သြားေနတဲ့အခါက်ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔
မွာ ဒီလုိခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္ လုပ္ေနပါလ်က္နဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ တုိ႔က သမုိင္းတရားခံျဖစ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့
ဒါကေတာ့ စဥ္းစားၾကည့္ေပါ့ဗ်ာ။ ဒီေျပာၾကားခ်က္ကေတာ့ တစ္ဖက္သတ္ ေျပာၾကား ခ်က္ပဲ။ ဘာ
အေထာက္အထားမွ မရွိတာ။ ဒါကေတာ့ မေျပာသင့္တဲ့အရာပဲ။ သူတို႔ေတြက စီးပြားေရး အဓိက
လုပ္ေနၿပီးေတာ့ တုိင္ၾက၊ ေတာၾက၊ ေျပာၾကနဲ႔ ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကဘယ္လုိေၾကာင့္
သမုိင္းတရားခံျဖစ္ေတာ့မွာလဲ။ အခုဆုိ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ပထမဆုံးရွမ္းညီလာခံတစ္ခုလည္း
ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ခဲ့ၿပီးၿပီပဲမဟုတ္လား။

"သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ ဒုတိယတစ္ခါအေနနဲ႔ ဒီလိုညီလာခံမ်ဳိးကို ရွမ္းတစ္ျပည္လုံး ဖိတ္ၿပီး လုပ္ေတာ့
မွာပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္ကသာ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ရွိခဲ့ရင္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ မူမရွိခဲ့ရင္၊ အမ်ား ျပည္သူ
ကသာ လက္မခံဘူးဆုိရင္ ဒီလုိေအာင္ျမင္တဲ့ ညီလာခံမ်ဳိး ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး ေခၚယူႏုိင္ပါ့မလဲ။ ဒါက
သက္ေသပဲေလ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ကုိယ့္အလုပ္ကို ကုိယ့္ယုံၾကည္ခ်က္နဲ႔ လုပ္သြား႐ုံပါပဲ။
ကိုယ့္ရပ္တည္မႈနဲ႔ကုိယ္ သြား႐ုံပဲ ရွိေတာ့တာပဲ။ ဇန္န၀ါရီ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီဆုိ တင္ရေတာ့မယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးအတြက္ ရွမ္းညီလာခံလုပ္ရေတာ့မယ္။ ရွမ္းျပည္ကႀကီးတယ္။ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းက
မ်ားတယ္။ ျပည္သူ႔စစ္ကလည္းအမ်ားႀကီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူထားတဲ့အဖြဲ႕ဟာ အနည္းဆုံး ေျခာက္ဖြဲ႕၊
ခုနစ္ဖြဲ႕ ေတာင္ မကေတာ့ဘူး။ ဒီေလာက္ ျမားေျမာင္လွတဲ့ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ေတြ၊ ျပည္သူ႔စစ္
အဖြဲ႕ေတြကို ျပန္လည္စုစည္းၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ခုိင္ျမဲေအာင္၊ တစ္သံတည္းထြက္
ေအာင္ မနည္းေျပာယူရမွာ။ လူမ်ဳိးစုပါတီေတြကလည္း အမ်ားႀကီးပဲ။ ၁၀ ပါတီေလာက္ကို ရွိတာ။
အဲဒီသူေတြကိုလည္း ကြ်န္ေတာ္ တုိ႔က ျပန္စည္း႐ုံးယူရမွာ။ ဘာေတြပဲျဖစ္ေနျဖစ္ေန မူလရည္ရြယ္
ခ်က္ကေတာ့ ရၿပီးသားၿငိမ္းခ်မ္းေရး မပ်က္ေအာင္၊ ခုိင္ျမဲသထက္ ခုိင္ျမဲေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လုပ္ရ
ဦးမွာ"ဟု SNLD ဥကၠ႒ ဦးခြန္ထြန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

SNLD သည္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး မဲဆႏၵနယ္ ၂၃ ေနရာတြင္ အႏုိင္ရ
ရွိခဲ့သည့္ပါတီ ျဖစ္သည္။

ဦးခြန္ထြန္းဦး ဦးေဆာင္သည့္ ၎ပါတီသည္ အမ်ဳိးသားညီလာခံကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ခဲ့သည့္
ပါတီျဖစ္သည္။

ဦးခြန္ထြန္းဦးသည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ကို ပုန္ကန္မႈ၊ အသေရဖ်က္မႈ အပါ
အ၀င္ စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ အဖမ္းခံခဲ့ရၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၉၀ ေက်ာ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီ လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ အက်ဥ္းက်ခံေန
ရျခင္းမွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။

ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာ လတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္
အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ကုလသမဂၢ ဌာနခ်ဳပ္၌ က်င္းပသည့္ အေထြေထြညီလာခံ၌ သြားေရာက္မိန္႔ခြန္း
ေျပာၾကားသည့္ခရီးစဥ္တြင္ လုိက္ပါရန္ ဖိတ္ေခၚခံခဲ့ရသည္။

SNLD ဥကၠ႒ ဦးခြန္ထြန္းဦး လြတ္လာအၿပီးတြင္ က်ားျဖဴပါတီ (SNDP) သည္ သေဘာထား ေပ်ာ့
ေပ်ာင္းေၾကာင္း၊ SNLD ႏွင့္ မူ၀ါဒခ်င္း ကြဲျပားေၾကာင္း၊ မပူးေပါင္းႏုိင္ေၾကာင္း အေမရိကန္၌ ေျပာ
ၾကားခဲ့သည္ဟု SNDP ဒု-ဥကၠ႒ ဦးစုိင္းေဆာင္ဆီ၏ ေျပာၾကားခဲ့မႈအေပၚ ဦးခြန္ထြန္းဦးက ယခုလို
ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ဒါကေတာ့ သူ ပုဂၢဳိလ္ေရးအရ ေျပာတဲ့ကိစၥေပါ့။ သူတုိ႔ကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔နဲ႔ ေပါင္းခ်င္ေနတာ
ေပါ့ေလ။ ပါတီေတြေပါင္းတယ္ဆုိတာကလည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဒါကို မူတစ္ခုအေနနဲ႔ထားပါတယ္။
ပါတီေတြေပါင္းတယ္ဆိုတာ ကုမၸဏီေတြလုိ ဦးျဖဴ၊ ဦး၀ါနဲ႔ ဦးျပာ စသူတုိ႔ေတြ ေငြေတြစုၿပီး ေပါင္းတာ
မ်ဳိးမဟုတ္ဘူးေလ။ ကြ်န္ေတာ္ တို႔ ပါတီေထာင္တယ္ဆုိကတည္းက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔မွာ ပါတီမူ၊ ပါတီ
စည္းကမ္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ အားလုံးရွိၿပီးသားပါ။ အဓိက ဆုိခ်င္တာကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီ
ရဲ႕မူနဲ႔ ဆန္႔က်င္ရင္ေတာ့ ဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ ဟုတ္ရင္ ဟုတ္သလုိ၊ မဟုတ္ရင္ မဟုတ္သလုိ ေျပာရ
မွာက ရွိေနတာကိုး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က သူေျပာသလုိမ်ဳိး မေပါင္းခ်င္ဘူးဆုိတာ မဟုတ္ဘူးဗ်။
အေျခအေနအရ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ မေပါင္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ ဒီမွာလာၿပီးေတာ့ ေတြ႕တဲ့အခါ
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ေတြနဲ႔လည္း ေတြ႕တယ္။ သူတုိ႔ လာတုန္းက အားလုံးထင္ထားၾက
သလုိ ကြ်န္ေတာ့ကို က်ားျဖဴပါတီထဲ ၀င္လုပ္ဖုိ႔ ဖိတ္တာမဟုတ္ဘူးဗ်။ သူက သိႏၷီနယ္မွာ (၂၀၁၂
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္) ၀င္ၿပိဳင္ေပးဖုိ႔ ကမ္းလွမ္းတာ။

"အဲဒီမွာ ေျပာၾကရင္းနဲ႔ မျဖစ္ႏုိင္ေသးဘူးလို႔၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဗဟုိေကာ္မတီနဲ႔လည္း မေဆြးေႏြးရေသး
ဘူးလို႔ ေျပာလုိက္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို လက္မခံလုိ႔ ေက်ာခုိင္းၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ထြက္ခဲ့
တာပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ အပိတ္ခံရ တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ေလ့လာရင္း ေလ့လာရင္းနဲ႔ တုိင္းရင္း
သားေတြအတြက္ ဘာမွ အာမခံခ်က္မရွိတဲ့ အေျခခံဥပေဒလုိ႔ ယူဆၿပီး ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ထြက္ခဲ့တာပါ။
အဲဒါက တစ္ခ်က္ေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီကိစၥ ေၾကာင့္ပဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အမ်ဳိးမ်ဳိးစြပ္စြဲခံရၿပီးေထာင္က်ခဲ့တာပဲ။

"ခြန္ဆာနဲ႔ ဆက္သြယ္တယ္၊ ရြက္ဆစ္နဲ႔ ဆက္သြယ္တယ္တုိ႔ ဘာတို႔နဲ႔ အဲဒီအထိ စြပ္စြဲခံခဲ့ရတယ္။
အကယ္၍ အဲဒါ မွန္တယ္ဆုိရင္ ကြ်န္ေတာ္လြတ္လာၿပီး သုံးေလးလေလာက္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္က
ကြ်န္ေတာ့ကို ေကာ္မရွင္တစ္ခုထဲမွာ ထည့္မွာ မဟုတ္ဘူးေလ။

"အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက SSGAC လုိေခၚတဲ့ ရွမ္းျပည္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီဖြဲ႕ခဲ့တာ ၁၉၉၆
ခုကဖြဲ႕ခဲ့တာ။ ဖြဲ႕ခဲ့တုန္းက အတြင္းေရာ အျပင္ေရာေပါ့။ ဖြဲ႕စဥ္အခါကလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပင္ကို
အသိ၊ ပင္ကိုအေတြ႕အၾကံဳေတြနဲ႔ ဖြဲ႕ခဲ့တာပါ။

"အမ်ားတကာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ကို ခုတုံးလုပ္ၿပီး စီးပြား ေရးလုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔
တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ အခြင့္အေရးမယူခဲ့ဘူး။ ေနာင္ ျပႆနာ႐ႈပ္မယ္၊ ကင္းကင္းရွင္းရွင္းပဲ ႏုိင္ငံေရး
အလုပ္ပဲ လုပ္ခ်င္တယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ႀကိဳက္ရင္ လက္ခံ၊ မႀကိဳက္ရင္လည္း လာေျပာ၊ ေဆြးေႏြးယူလုိ႔
ရတယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့တယ္။ ဒါေတြနဲ႔ပတ္သက္လာလုိ႔ရွိရင္၊ အက်င့္စာရိတၱနဲ႔ပတ္သက္လာရင္
ကြ်န္ေတာ္တို႔ SNLD အေနနဲ႔ အထိအခုိက္မခံခ်င္ဘူး။ ဘာ ေၾကာင့္လဲဆုိရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔သြားရ
မယ့္ ခရီးလမ္းကၾကမ္းတယ္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ယုံၾကည္ခ်က္တစ္ခု အေနနဲ႔ လုပ္
ေနၾကတယ္။ ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ မဟုတ္ဘူး။ အဓိကကေတာ့ ျပည္သူလူထုအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔
မူ၀ါဒက စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို တည္ေထာင္ခ်င္တယ္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ
တုန္းကလည္း ဒီဖက္ဒရယ္မူနဲ႔ပဲ တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့တာပဲ။ အဲဒီလို မူအတိအက်နဲ႔ေျပာခဲ့တယ္။ သူတို႔
အေပၚမွာလည္း ဆက္ဆံခဲ့တယ္။

"အဲဒီမူနဲ႔ စလာခဲ့တာ အခုထိပါပဲ။ SSA က ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို လက္ခံလာခဲ့တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့
SSUP လည္း ကြ်န္ေတာ္တိုရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈကို လက္ခံလာခဲ့တယ္။ အခုဆုိရင္လည္း ရြက္ဆစ္တို႔
အဖြဲ႕လည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈကို လက္ခံလာခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရွမ္းဖုိရမ္လုပ္တုန္း
ကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ ေလးဖြဲ႕ ဖိတ္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဒါကို ဦးေအာင္မင္းလည္း အသိပါပဲ။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔သာ ျမဲျမံတဲ့မူ၊ ခုိင္မာတဲ့မူကို မကုိင္ထားခဲ့လုိ႔ ရွိရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ပါတီလည္း အခ်ဳိ႕
ေသာ အျခားပါတီေတြလုိ ျဖစ္သြားမွာပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဆုိတာ တစ္
ေယာက္မွ မရွိပါဘူး။ မရွိေပမယ့္လည္း (ႂကြားတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး) ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ခံယူခ်က္
ေၾကာင့္ NED ဘြဲ႕လည္း ရခဲ့တယ္။ သမၼတအုိဘားမား ဖိတ္ခဲ့တာ ရွမ္းပါတီနဲ႔ ကရင္ တစ္ေယာက္ပဲ
ရိွခဲ့တာကိုး။ ဆုိလုိတာက ကြ်န္ေတာ္တို႔သာ မူေပၚ မွာ မရပ္တည္ခဲ့လို႔ရွိရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီလုိမ်ဳိး
အသိအမွတ္ျပဳခံရ မွာမဟုတ္ဘူး။

"သူတို႔လာၿပီး သိႏၷီမွာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ဖုိ႔ေျပာတဲ့ အခါမွာ ကြ်န္ေတာ္က မင္းတုိ႔ ငါကို
ေတာ့ သိႏၷီမွာ ၀င္ခုိင္းတယ္၊ ကေလာမွာက်ေတာ့ ေစာသာဦးကို ကိုယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ ေပးထား
တယ္။ ၀င္ခုိင္းထားတယ္။ အဲဒါကိုေတာ့ လုံး၀သတိထားပါ။ ငါတို႔က ဘယ္လုိနည္းနဲ႔မွ အသိအမွတ္
မျပဳႏုိင္ဘူး။ ဘာလို႔လဲဆုိရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အမႈအခင္းျဖစ္စဥ္တုန္းက အစုိးရဘက္က သက္ေသက
ေစာသာဦးျဖစ္ေနတယ္။ ငါတို႔အားလုံး လူရွစ္ ေယာက္ေလာက္ကို ႀကိဳးစင္တင္ေပးလုိက္တာ
ေစာသာဦးလို႔၊ အဲဒါကို မင္းတို႔က လက္ခံမယ္ဆုိရင္ တုိ႔ဆီ တစ္သက္လုံးမလာ နဲ႔လို႔ ကြ်န္ေတာ္
ေျဗာင္ပဲေျပာလုိက္တယ္။ အဲဒီလို အေျခအေန နဲ႔ေတာ့ မေပါင္းႏုိင္ဘူးလို႔။ တျခားလူဆုိရင္ေတာ့
ခံသာတယ္လို႔။ ငါတို႔ကို ႀကိဳးစင္တင္ဖုိ႔ လုပ္ခဲ့သူကို မင္းတုိ႔က ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ အေရြးခံခုိင္း
တယ္ဆုိရင္ေတာ့ သိပ္လြန္သြားၿပီလို႔ ကြ်န္ေတာ္ ေျဗာင္ပဲ ေျပာလုိက္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က သူတုိ႔
နဲ႔ေပါင္းဖုိ႔ဆုိတာ အမ်ားႀကီးလုိပါေသးတယ္။ ႏုိင္ငံေရးအေနအထားအရဆုိရင္ ၂၀၁၅ ဆုိတာလည္း
ဘယ္လုိျဖစ္လာမလဲမသိဘူး။ ၂၀၁၅ ကို သြားဖုိ႔အတြက္ Constitution ကို ျပင္ရမယ္။

"ဒီ Constitution နဲ႔ သြားမယ္ဆုိရင္ တုိင္းရင္းသားေတြအားလုံးရခ်င္တဲ့ စစ္မွန္တဲ့ဖက္ဒရယ္မူဆုိ
တာ မျဖစ္လာႏုိင္ဘူးဗ်။ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းလည္း ရွိေသးတယ္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္မွာလည္း အကန္႔အသတ္
ေတြ မ်ားေနတယ္။ ဒီ Constitution ကို ျပင္ရမယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ အဆုံးကို မသိေသးဘဲနဲ႔
ပူးေပါင္းမယ္ဆုိတာ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ သူတို႔ကလည္း စီးပြားေရးဘက္ ဦးတည္ၿပီးလုပ္ေနတယ္။ စီးပြား
ေရးဟာ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အကယ္၍ မွားခဲ့လုိ႔ရွိရင္ အမ်ားႀကီး သိကၡာက်ႏုိင္တယ္။

"ကြ်န္ေတာ္ အခု လႈပ္ရွားေနတာက အင္အားျပန္စုတယ္၊ တခ်ဳိ႕ လူေတြ ျပန္၀င္လာတယ္။ ရွိတဲ့
အင္အားေလးနဲ႔ စည္း႐ုံးေရးလုပ္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ေလးဖြဲ႕အနက္ သုံးဖြဲ႕
ေလာက္က ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ေထာက္ခံတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကို ဦးေဆာင္မႈျပဳပါလုိ႔ ဆုိထားပါ
တယ္"ဟု ၎ကေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar.times@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment