ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Thursday, December 27, 2012

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ဦးသိန္းစိန္အစုိးရမွ ျပင္းထန္စြာ ထုိးစစ္ဆင္ေနမႈအအေပၚ မဒမခ မွ သေဘာထားထုတုတ္ျပန္ေႀကျငာခ်က္


DAB Opinion on Current Attack _27!12!12

Type the rest of your post here.

1 comment:

thar said...

တိုင္းရင္းသားအေပါင္းတို ့စစ္အစိုးရက ထုတ္္္္္္္္္္္္္္ျပန္ေၾကျငာခ်က္နဲဲ ့ ့မလံုေလာက္ေတာ့ဘူး.......တခုခုမလုပ္လို ့မရေတာ့ဘူး.....

Post a Comment