ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Friday, January 10, 2014

ျငိမ္းခ်မ္းေရး စစ္တမ္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စစ္တမ္း
အဖြင့္လႊာ

၂၀၁၄ ခုႏွစ္သည္ တိုင္းျပည္အတြက္ မဂၤလာရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္ ျဖစ္ေစခ်င္သည္။ တိုင္းရင္းသား ေပါင္းစံု အေျခခံလူထုႀကီးတရပ္လံုးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ခေညာင္းသည့္ သမယ ဆိုက္ေရာက္ လာရန္ေမွ်ာ္မွန္းခ်င္သည္။ မဂၤလာစကားႏွင့္ ဤအဖြင့္လႊာကို ေရးခ်င္သည္။
သို႔ရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖၚေဆာင္မည္ဟု ေၾကညာထားသည့္ အရပ္သားအသြင္ယူ စစ္အစိုးရ ျဖစ္ေသာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ သက္တမ္းသံုးႏွစ္နီးပါးအတြင္း ေဆြးေႏြးပြဲေပါင္းမ်ားစြာကို ဖတ္ဖတ္ေမာက်င္းပခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကုန္တြင္ ေပၚထြက္လာခဲ့သည့္ အစိုးရအဆိုျပဳစာခ်ဳပ္သည္ စိတ္ပ်က္ဘြယ္ အတိျဖစ္သည္။ အသြင္သ႑ာန္ အရ တိုးတက္မႈေဆာင္သည့္ လကၡဏာႏွစ္ရပ္မွလြဲ၍ အႏွစ္သာရအရ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေခါင္း ေဆာင္မ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ရိုက္ခ်ိဳးလိုက္သလို ရွိခဲ့သည္။ ဤစာခ်ဳပ္ကိုသာ လက္မွတ္ထိုးၾကရမည္ဆိုလွ်င္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္သည္ မဂၤလာမရွိရံုသာမက က်က္သေရယုတ္သည့္ႏွစ္ဟုပင္ ေျပာရပါမည္။

ႏွစ္ဦးမွာပင္ အစိုးရကိုယ္စား ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းမႈေဖၚေဆာင္ေရးေကာ္မတီကို လက္ေတြ႔ဦးေဆာင္ ေနသည့္ ဦးေအာင္မင္းသည္ တနိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္အား ဘယ္ေတာ့လက္မွတ္ထိုးနိုင္ၾကမည္ ဟူသည္ ကိုသာ မီဒီယာမွ ထပ္ခါတလဲလဲ ေျပာေနသံမ်ား ၾကားေနရသည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္ မ်ားအား ေတြ႔သည့္အခါတိုင္း လက္မွတ္ထိုးေရးသည္သာ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယအေနႏွင့္ ဆက္လက္ ဖိအားေပးလ်က္ ရွိသည္။ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထိုးလိုက္လွ်င္ပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရသြားေတာ့မည္လိုလို တနိုင္ငံလံုးအား ထင္ေယာင္မွားေစ သည္။

တိုင္းျပည္တြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပ်က္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္၊ မည္သည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားေၾကာင့္ တျပည္လံုးဆင္းရဲတြင္းေနရံုသာမက နိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား ၀င္ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရးအတြက္ မည္သို႔ ထိခိုက္လ်က္ရွိသည္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး လူ႔အခြင့္အေရးတို႔ မည္သို႔ဆက္စပ္သည္၊ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လႊမ္းမိုး ခ်ယ္လွယ္ေနေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားမွာ မည္သည့္အရာမ်ားျဖစ္သည္၊ ယင္းတို႔ကို ရုပ္သိမ္းသည့္ အေျခခံတြင္ တိုင္း ရင္းသားမ်ားရသင့္ရထိုက္သည့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္တြင္ မည္သို႔ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆို အာမခံခ်က္ေပးသြားမည္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ေဖၚေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း ရွမ္းျပည္တြင္ ျဖစ္ေန သကဲ့သို႔ တိုက္ပြဲမ်ားျပန္လည္ျဖစ္ပြားျခင္း မရွိေစရန္ နိုင္ငံတကာပါ၀င္ေစသည့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမည့္ ယႏၱယားအား မည္သို႔တည္ေဆာက္သြားမည္၊ မည္သည့္ကိစၥမ်ားတြင္ လူထုက အၾကံေပးေစလိုသည္ စသည့္ စကားမ်ားအား မီဒီယာ အသီးသီးတြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ေျပာၾကားေနေသာ ဦးေအာင္မင္းထံမွ တလံုးမွ် မၾကားရ။ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုးၾက ေရးသာ တတြတ္တြတ္ေျပာၾကား ဖိအားေပးလ်က္ရွိသည္။
“မေဆြးေႏြးဘဲ ေနတာထက္စာရင္ ေဆြးေႏြးၾကတာ ေကာင္းတယ္၊ ဒါဟာ Process လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ တယ္။” ဟူေသာအသံမ်ားကိုလည္း က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ၾကားေနရသည္။ စာေရးသူအေနျဖင့္မူူ ယင္းအား တ၀က္ သာ လက္ခံၿပီး က်န္တ၀က္ကို ပယ္ခ်ပါသည္။ ဥပေဒစိုးမိုးေရး[1] အေျခခံတြင္ နိုင္ငံေရး မူေဘာင္ [2] လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ၌ ေဆြးေႏြးၾကမွသာ အက်ိဳးရွိပါမည္။ မွားယြင္းသည့္ နိုင္ငံေရးမူေဘာင္ အကန္႔အသတ္အတြင္း ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးလွ်င္မူ ႏွစ္ေပါင္းတရာၾကာေအာင္ပင္ ေဆြးေႏြးေစဦး တိုးတက္နိုင္ဘြယ္မရွိပါ။ အခ်ိန္ကုန္လူပမ္းသာ အဖတ္တင္ပါမည္။ စနစ္ဆိုး ကို သက္ဆိုးရွည္ေရးသာ အေထာက္ အကူ ျပဳပါမည္။
လက္ေတြ႔သာဓက ျပပါမည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မတ္လ (၂) ရက္ စစ္အာဏာသိမ္းအၿပီး ဇူလိုင္လ (၄) ရက္ေန႔ မွာ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္တြင္ အတြင္းမွာ၀င္၍တနည္း၊ အျပင္ကေနတဖံု ေဆြးေႏြး ခြင့္ရခဲ့ၾကသည္။ စကားေျပာအင္မတန္ေကာင္းသျဖင့္ ၀ိဓူရဘြဲ႔ပင္ရထားေသာ သခင္ခ်စ္ေမာင္အပါအ၀င္ နိုင္ငံေရးသမား မ်ားစြာသည္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခြင့္ရခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက ၄င္းတို႔ခ်မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒႏွင့္ နိုင္ငံေရးမူေဘာင္[3] ကို အေသကိုင္ထားခဲ့ၾကသျဖင့္ တိုးတက္မႈ စိုးစဥ္းမွ် မရွိခဲ့သည္။ ၀ိဓူရ သခင္ခ်စ္ေမာင္မွာ ေခြးကုတက္သခင္ခ်စ္ေမာင္ အေနျဖင့္ နံမည္ပ်က္ခဲ့ရျခင္းသာ အဖတ္တင္သည္။ ထိုစဥ္က စစ္အစိုးရက ဗမာျပည္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ က်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ လည္း ပ်က္ခဲ့ရသည္။

ဒုတိယ သာဓကကို ဆက္ျပပါမည္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံ အတြင္း ၀င္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခြင့္ရခဲ့သည့္ နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အပါအ၀င္ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ား မနည္းလွ။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း အေတာ္မ်ားမ်ားလည္း ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ၄င္းတို႔အားလံုးသည္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ဥပေဒႏွင့္ နိုင္ငံေရးမူေဘာင္ျဖစ္ေသာ အေျခခံမူ (၁၀၄) ခ်က္ကိုု မေက်ာ္နိုင္ခဲ့။ ယင္းကို ရိပ္စားမိလာေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ရသည္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး အေျခခံမ်ားကို တင္သြင္းခဲ့သည့္တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္း (၁၃) ဖြဲ႔သည္ ဘာတခုမွ် ျဖစ္မလာသျဖင့္ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ႏွင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္ခဲ့ရသည္။ အမ်ိဳးသားညီလာခံတြင္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာ အဆိုပါအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားအားလံုးသည္ စနစ္ဆိုးကို သက္ဆိုးရွည္ရန္ အသံုးခ်ခံခဲ့ရသည့္ သမိုင္းသာ အဖတ္တင္သည္။

ေဟာယခု တတိယ သာဓက ကာလကို လက္ေတြ႔ျဖတ္သန္းေနျပန္ပါၿပီ။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကုန္တြင္ ဦးသိန္းစိန္၊ ဦးေအာင္မင္း အစိုးရက တင္သြင္းလိုက္သည့္ တနုိင္ငံလံုးအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္သည္ အေျခခံမူ (၁၀၄) ခ်က္ကို အသက္သြင္း ထားသည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုေဘာင္အတြင္းသို႔ ျပန္လည္ဆြဲသြင္းထားသည္မွာ အတိအက်ျဖစ္သည္။ ယူအင္န္အက္စီသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လက္မခံနိုင္ပါဟု အတိအလင္းေၾကညာထားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ယူအင္န္အက္စီႏွင့္ လက္ တြဲထားေသာ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ လမ္းဆံုလမ္းခြသို႔ ေရာက္ေနပါၿပီ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု ေဘာင္အျပင္တြင္ ျပတ္သားရဲ၀ံ့စြာ ဆက္လက္ရပ္တည္ၿပီး ၂၀၁၃ နုိ၀ဘၤာလ ၂ ရက္ေန႔ လိုင္ဇာတိုင္းရင္းသားညီလာခံက ခ်မွတ္လိုက္သည့္ နိုင္ငံေရးမူေဘာင္မ်ားကို အရင္ရေအာင္ေဆြးေႏြးၿပီးမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္အေနျဖင့္ လက္မွတ္ထိုး ၾကမည္လား။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုေဘာင္အတြင္း ဒူးေထာက္ျပန္၀င္ၿပီး တနိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ကို အလြယ္ တကူ လက္မွတ္ထိုးကာ မည္သည့္အာမခံခ်က္မွ်မရွိေသာ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ဟူသည္မ်ားတြင္ ဇာတ္ေမ်ာခံေတာ့မည္ လား။ မၾကာခင္မွာပင္ သမိုင္းက အဆံုးအျဖတ္ေပးပါေတာ့မည္။
သံုးႏွစ္နီးပါးၾကာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား အခ်ိန္ကုန္၊ လူပင္ပန္း၊ ေငြေၾကးေသာက္ေသာက္လဲကုုန္ေအာင္ က်င္းပခဲ့ၿပီးေနာက္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၊ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ မည္သည့္နိုင္ငံေရးအခြင့္ အေရးတစံုတရာမွ် အာမခံ ခ်က္မရွိဘဲ ၂၀၀၈ ဖြဲဲ ့စည္းပံုေဘာင္အတြင္းျပန္သြင္းထားသည့္ အစိုးရအဆိုျပဳ စာခ်ဳပ္ထြက္ေပၚလာျခင္းအတြက္ ပထမ တာ၀န္ရွိသူမွာ ဦးသိန္းစိန္၊ ဦးေအာင္မင္း အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယ တာ၀န္ရွိသူမွာ ျမန္မာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၄င္းတို႔ ႏွစ္ဦးေပါင္းကာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအတြက္ ဥေရာပသမဂၢမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၈ ဒသမ ၅ သန္း ရရွိထားေၾကာင္း သိရ၍ ျဖစ္သည္။[4]
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ၄င္းတို႔အတြက္ ျပစားစရာ အရုပ္မ်ားအျဖစ္ အသံုးခ်ေနသလားဟု စဥ္းစားဘြယ္ ျဖစ္လာသည္။ ဟုိအစည္းအေ၀း၊ သည္အစည္းအေ၀းမ်ားအား ဟုိေနရာသည္ေနရာ၊ ဟုိနိုင္ငံ သည္နိုင္ငံမ်ားတြင္ ေဖၚေဆာင္ေနသည္ဟု အလုပ္ျပနိုင္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ငန္းစဥ္[5] မ်ားကိုသာ အဓိကထား လ်က္ရွိသည္။ ရလာဒ္ကို ၾကည့္ေသာအခါ အႏွစ္သာရမွာ ဗလာျဖစ္ေနသည္။
သံုးႏွစ္နီးပါးၾကာကာလအတြင္း အႏွစ္သာရအရ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပနိုင္သည့္ အဓိက အစည္းအေ၀းမွာ လိုင္ ဇာတိုင္းရင္းသားညီလာခံတခုသာ ရွိသည္။ ယင္းမွာလည္း တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဘက္မွ အတင္း အက်ပ္ေတာင္းဆို၍သာ က်င္းပခြင့္ရျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ေငြျဖင့္ မိမိတို႔ စိုက္ထုတ္ အကုန္အက်ခံကာ က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာအေနျဖင့္ နိုင္ငံတကာမွ ရရွိထားေသာေငြျဖင့္က်င္းပခဲ့ျခင္းမဟုတ္။ သို႔ရာတြင္ယင္းညီလာခံ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္စိုးက အလြယ္တကူျဖင့္ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ လိုင္ဇာ ညီလာခံက ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ ဖြဲ႔စည္းေရး သေဘာတူညီထားခ်က္ကိုပင္ တိုင္းရင္းသားေတြက မေတာင္းဆို ပါဘဲႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားကပင္ ၾကားမွေန၍ ၀င္ေလွာ္ေပးေနသေယာင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ၏ တာ၀န္ရွိမႈသည္ အဘယ္နည္း။ နံမည္ေကာင္းလာ လွ်င္ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာေၾကာင့္ဟု ခံယူၿပီး တာ၀န္ယူရမည္မ်ားကိုမူ မိမိတုိ႔ႏွင့္ မဆိုင္၊ မိမိတို႔တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရွိ၊ မိမိတို႔မွာ ပြဲစားအဆင့္သာရွိသည္ဟု ျငင္းဆိုမည္ေလာ။
ဦးသိန္းစိန္၊ ဦးေအာင္မင္းအစိုးရႏွင့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းေခါင္း ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ နုိင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးနိုင္ခြင့္ရွိပါလ်က္ မေဆြးေႏြး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္း ခြင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ဆိုင္ရာမ်ားကို ညိႇႏိႈင္းသေဘာတူညီခ်က္ ေပးနိုင္ပါလ်က္မေပး၊ ၿငိမ္းခ်မ္ေရးကို ထိပါးေနသည္ ျပႆနာမ်ားအား တထိုင္တည္း ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းနိုင္ပါလ်က္ မေျဖရွင္း၊ ဟုိအေၾကာင္းျပ၊ သည္အေၾကာင္းျပ၊ ဟုိလႊဲခ် သည္လႊဲခ်၊ ဟုိအဆင့္ သည္အဆင့္ စသည္မ်ားကို အေၾကာင္းျပကာ အခ်ိန္ဆြဲလာခဲ့သည္။

၄င္းတို႔ခင္းေနသည့္ ဇာတ္မွာတနိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္ေရးကို ဇြတ္ဖိအားေပးလက္ မွတ္ထိုးခိုင္း ၿပီးေနာက္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဟူသည္မ်ားတြင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ ႏွစ္ကိုယ္ေရႊလည္ တြဲသြားလိုသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အင္အားစုမ်ားကို ထည့္သြင္းကာ ဇာတ္ေမွ်ာထားလိုက္လိုပံုရသည္။ ပင္လံုညီလာခံလိုလို ဘာလိုလို အမည္ေျပာင္းကာ ဒုတိယ အႀကိမ္ အမ်ိဳးသားညီလာခံမ်ိဳးကို က်င္းပေပးလိုပံုရသည္။ နိုင္ငံတကာမွ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို ဆက္လက္ရွာေဖြကာ ကြမ္း၊ ေဆး၊ လက္ဖက္၊ ခရီး သြားလာေရး ေနထိုင္စားေသာက္ေရး စရိတ္စက အစစတာ၀န္ယူၿပီး နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ဟူသည့္ အမည္တပ္လ်က္ က်င္းပေပးလိုေနသည္မွာ အာသာငန္းငန္း ျဖစ္ေနပံုရသည္။ အမ်ိဳးသား ညီလာခံကို ၁၅ ႏွစ္ နီးပါး ၾကာက်င္းပခဲ့သည္။ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ဟူသည္မ်ားကို ေနာက္ထပ္ ႏွစ္သံုးဆယ္ၾကာ က်င္းပ သြားကာ အာဏာသက္ဆိုးရွည္ရန္ ဆြဲဆန္႔ေတာ့မည့္ ပံုရွိသည္။ ယခုပင္ သံုးႏွစ္နီးပါးရွိသြားပါၿပီ။
ယခုအခ်ိန္အထိမူ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာသည္ အရပ္သားအသြင္ယူ စစ္အစိုးရ၏ မဟာဗ်ဴဟာကိုု အေကာင္ အထည္ေဖၚရန္ ယႏၱယားတခုအေနျဖင့္ ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု ေအာက္သို႔ ေခါင္းလွ်ိဳး ၀င္ေရာက္ရန္ တုိက္ရိုက္ပံ့ပိုးေပးေနျခင္းမွ လြဲ၍ အျခားမေတြ႔ရ။
ယင္းတို႔ကို အမွန္အတိုင္းေထာက္ျပေနျခင္းမွာ စိတ္ပ်က္ဘြယ္ ေျပာဆိုေနျခင္းမဟုတ္။ စိတ္ပ်က္ရန္္လည္း အေၾကာင္းမရွိ။ လမ္းေၾကာင္းမွားကို မီးေမာင္းထိုးျပကာ လမ္းေၾကာင္းမွန္ျမင္သမွ်ကို တင္ျပေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ တရုတ္ ႏွင့္ အိႏၵိယ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံႀကီးမ်ား၊ အာဆီယံ၊ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အေမရိကန္၊ အျခားနိုင္ငံတကာ နိုင္ငံမ်ား၏အနီး ကပ္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေနမႈေအာက္တြင္ စစ္အစိုးရသစ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား မိုက္မိုက္ကန္းကန္း ဖ်က္ ပစ္ရဲလိမ့္မည္ဟု မယူဆ။ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္ နိုင္ငံေရးမူေဘာင္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚသို႔ အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဆြဲေခၚသြားေစခ်င္သည္။ နိုင္ငံေရးမူေဘာင္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အားေကာင္းေကာင္း ဆက္လက္က်င္းပ သြားေစခ်င္သည္။
စာေရးသူအေနျဖင့္မူ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ကို တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္၍ျဖစ္ေစ ခံစားခဲ့ရ၊ ခံစားေနရဆဲ ျဖစ္ေသာ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု အေျခခံလူထုႀကီးကို အားကိုးသည္။ အစိုးရ၏ မူ၀ါဒအမွား လုပ္ေဆာင္မႈအမွားကို ျပတ္ျပတ္သားသားေထာက္ျပရဲသည့္ လူထုအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ ဥပေဒေရးရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို အားကိုးသည္။ အမွန္တရား ကို ေဖၚထုတ္တင္ျပရဲသည့္ သတင္းဌာနမ်ားကို အားကိုးသည္။ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွာ အေရးႀကီးေသာ္လည္း စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္ ေျပာင္းလဲနိုင္စြမ္းရွိသည့္ တကယ့္အင္အားမွာ ၄င္းတို႔ထံတြင္ ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္သည္။ ၄င္းတို႔ ကိုယ္တိုင္ နိုးၾကားတက္ႂကြစြာႏွင့္ သေဘာထားအျမင္ထုတ္ေဖၚမႈမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲျပင္ပ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား အားေကာင္းေကာင္း ေပၚလာမွသာ စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရနိုင္မည္ဟု ခံယူသည္။ ဤသည္ကို တစံုတရာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစစ္တမ္း” အား အင္တာနက္၊ ေဖ့စ္ဘုတ္မ်ားမွ ေန၍ သာမက စာအုပ္အျဖစ္ပါ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ီလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဤစာအုပ္သည္ မူလျဖန္႔ခ်ီခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ ေဆာင္းပါးႏွစ္ခုကိုပါ ေပါင္းလ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စစ္တမ္းသံုးခုကို တခုတည္းအေနျဖင့္ ေပါင္းစည္းထုတ္ေ၀လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဦးေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန) M.A. (Human Rights) R.L.
Teaching Human Rights Law, Columbia University, New York, USA.
ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္ တည္ေထာင္သူ ဇန္န၀ါရီလ (၉) ရက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္

No comments:

Post a Comment