ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Thursday, January 16, 2014

နာယကၾကီး မန္းသိန္းေရႊ ရဲ့ ဩဝါဒစကား အစအဆုံး - ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးက်င္းပေရးဗဟိုေကာ္မတီ(မဟာရန္ကုန္)

အရမ္းေကာင္းတယ္... နားေထာင္ႀကည့္ပါ။Type the rest of your post here.

No comments:

Post a Comment