ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Thursday, January 30, 2014

ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းနဲ႔ NCCT ေတြ႔ဆုံပြဲType the rest of your post here.

1 comment:

William phan said...

ေအာင္မင္းက အေနသာႀကီးေနာ္ အစိုးရ အစိုးရဆိုၿပီး အင္း ဓါးျပအစိုးရ ဗမာျပည္ကို ေခ်ာက္ထဲခ်တဲ့အစိုးရ အင္း အစိုးရလို႔ေျပာရင္မွားတယ္။ ဗမာျပည္ဓါးျပအုပ္စု သိန္းစိန္။ ေအာင္မင္း။ မင္းေအာင္လႈိင္။ ဒီလူေတြဟာ တုိင္းျပည္
ကိုဘယ္ေတာ့မွ ေကာင္းေအာင္မလုပ္ဘူး လုပ္မွာလည္းမဟုတ္ဘူး။ အသံေကာင္းဟစ္ေနတဲ့လူေတြ၊ ဓါးျပေတြ။

Post a Comment