ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Saturday, June 7, 2014

ေကအဲန္ယူႏွင့္ အစိုးရ ေတြ႔ဆံုမႈ ပြင့္လင္းျမင္သာရန္ ကရင္လူမွႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေတာင္းဆို

ဇြန္ ၇ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။ နန္းေ၀ၿဖိဳးဇာ

အစိုးရႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး(ေကအဲန္ယူ)အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမွႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမွႈရွိရန္လိုေၾကာင္း ျပည္တြင္းျပည္ပ အေျခစုိက္ ကရင္လူမွႈအဖြဲ႔အစည္း ၆ဖြဲ႔က ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။


ကရင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအ႐ံုး(KWO)၊ ကရင့္ေရးရာေကာ္မတီ(KAC)၊ ကရင္လူငယ္မ်ားကြန္ယက္(KYN)၊ ကရင့္ အမ်ဳိးသမီးဖြ႔႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႔(KWEG)၊ ၾသစေၾတးလ်ား ကရင္အဖြ႔ဲအစည္း(AKO)ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ မင္နီဆိုတာ ကရင္လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းတို႔မွ စုေပါင္း၍ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ေတာင္းဆိုလိုက္ ျခင္းျဖစ္သည္။

AKO ဥကၠဌ ေစာလြင္ဦးက “အဓိက ထုတ္ျပန္ခ်က္ထုတ္တာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမွႈ ပိုရွိ လာေအာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုခ်င္ရင္ တိုင္းရင္းသားအားလံုး လိုလားခ်က္ေတြကို ပိုၿပီး ညွိညွိႏွိႈင္းႏွိႈင္းျပဳလုပ္ဖို႔ ပါ။ ေနာက္ၿပီး အစိုးရအေနနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြ လိုလားမႈကို မလိုက္ေလ်ာဘဲ ဖိအားေပးၿပီး အေပၚစီးလုပ္တာ ေတြ ရွိတဲ့အတြက္ အဖြဲ႔လိုက္ေပါင္းၿပီး အခုလို ေတာင္းဆိုတာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

ေကအဲန္ယူ ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေစးဖိုး ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ဇြန္ ၄ ရက္ႏွင့္ ၅ရက္ ေန႔က ေနျပည္ေတာ္၌ ျမန္မာအစိုးရ သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္း အပါအ၀င္ အျခားအစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ား ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုလို ကရင္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚလာျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ကရင္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈတိုင္းသည္ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရွိ၍ ျပည္သူလူထုအား ခ်ျပအသိေပးရန္၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ လူထုႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုးျဖစ္သည့္ အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ရန္ႏွင့္ တႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီ ခ်က္ လက္မွတ္မေရးထုိးမီ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ တေအာင္း(ပေလာင္)ေဒသအပါအ၀င္ အျခားေဒသမ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ရပ္ဆိုင္းရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။

KWO ဥကၠဌ နန္းဒါးအ့ဲကလယ္က “လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္တာ ေႏွာက္ေႏွးမႈေတြ ရွိတာကို ေတြ႔ရတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ တဆင့္ခ်င္း ပြင့္လင္းျမင္သာမွႈ လုပ္ႏိုင္မွသာ တိုးတက္မယ္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမွႈမရွိရင္ က်မတို႔ တိုင္းသူျပည္သား အေပၚ ႐ိုက္ခတ္လာမွႈ ရွိလာမယ္။ အဲဒီ ႐ိုက္ခတ္လာမႈက အႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္ရင္ လူထုေတြအတြက္ အမ်ားႀကီးနစ္နာမယ္”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

၎အျပင္ ေကအဲန္ယူ ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေစးဖိုး ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဇြန္ ၄ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လာမည့္ သမၼတသက္တမ္းအတြက္ ဦးသိန္းစိန္အား ဆက္လက္ တာ၀န္ယူသြားေစလိုေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တစံုတရာ တိုင္းပင္ညွိႏွႈိင္းမွႈမ်ား မရွိေသးသည့္အတြက္ ထိုသို႔ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္းလည္း AKO ဥကၠဌ ေစာလြင္ဦးက ျဖည့္စြက္ေျပာဆိုသည္။

ေကအဲန္ယူႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရအၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ၂ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလ အတြင္း ႏွစ္ဖက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ကရင္လူမွႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား စုေပါင္း၍ ယခုလို စုေပါင္းေတာင္းဆိုမႈျပဳလုပ္သည္မွာ ပထမဆံုး အႀကိမ္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

2 comments:

Doo Tha Tooth said...

I don't understand who KNU leaders are working for.

karen guerrilla said...

The more they have the more they need. They don't concern about the people and ethnic voice. It is better to make an accurate decision before it is too late. They are masking themselves with the KNU and be and thai billion er citizens. Doo Tha Toooth you better take action if you are not clear with the info.

Post a Comment