ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Wednesday, September 12, 2012

ေကအုိင္ေအ ဒုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ႏွင့္ ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ယက္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံစကားေျပာခဲ့သည့္ စကား၀ုိင္း (ဘားမားဗီေဂ်)

"၂၀၀၈ ေရြးေကာက္ပြဲက Positive ပဲ ဒါေပမယ့္ ဘရက္ကက္ထည့္မွာ HIV ကဲ့သုိ ့ပါတယ္။ တျဖည္းျဖည္းနဲ ့ပ်က္စည္းသြားမယ္ ဒါေႀကာင့္၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ရမယ္" (ဗုိလ္ခ်ဴပ္ဂြမ္ေမာ္)

Type the rest of your post here.

No comments:

Post a Comment