ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Saturday, March 2, 2013

ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အေႀကာင္းျပျပီး ကရင္ျပည္နယ္ႀကီး စတင္မုဒိမ္းက်င့္ခံရျပီေလာကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္သူကို ခ်စ္သူမ်ား သိသာေစရန္
ယခု ေခတ္ကာလ ေျပာင္းလဲလာေသာ နိုင္ငံေရးမူ၀ါဒႏွင့္
ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေကာင္းက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းမႈ၊ နယ္ေျမေဒသ
ျငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ လံုျခံဳခြင့္ႏွင့္အတူ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ
လုပ္ကိုင္စားေသာက္ႏိုင္လာသည္။ ထို႔အတူ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ စစ္မက္ဒဏ္၊
ဖိႏွိပ္မႈဒဏ္၊ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကရေသာ
ကရင္ေဒသျပည္သူမ်ားေနမ်ားျဖင့္ အသိအျမင္နဲပါးလွပါသည္။
အခြင့္အေရးမသိတူညီ၀တ္စံု ျမင္တိုင္း ေၾကာက္ရြ႔ြံထိတ္လန္႔ေနရေသာ
ဘ၀ၾကံဳတတ္ရာရာ၌ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရြင္ရြင္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ႏွင့္ ဒုကၡမ်ား
ကိုဟာသေႏွာ၍ ေျဖေဖ်ာက္တတ္သည္မွာ ကရင္လူမ်ိဳး၏ ခ်စ္စရာဓေလ့တစ္ခုပင္။
အလြန္ျဖဴစင္ေသာ စိတ္ဓါတ္အေပၚ အေရာင္အထပ္ထပ္ အဆိုးခံခဲ့ရသည္ကို
မသိနိုင္ခဲ့ေပ။

ကၽြန္ေတာ္ေျပာလိုသည္မွာ တပ္မေတာ္ ဘိလပ္ေျမစက္ရံုမ်ားသို႔ တင္သြင္းေနေသာ
ေဂါဒန္ေက်ာက္ထုတ္လုပ္မႈသည္ ယခင္က ရွမ္းျပည္နယ္မွတင္သြင္းေနရာမွ ယခုအခါ
ကရင္ျပည္နယ္ ေဒါနေတာင္ေျခေက်းရြာ ေဒသမ်ား၌ အေျမာက္အမ်ားထြက္ရွိေနသည္။
ထိုအခြင့္အေရးကို ျမင္ေနေသာ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေခ်ာင္းေနသည္မွာ
ၾကာလွျပီျဖစ္သည္။ ယခုအပစ္အခတ္ရပ္ဆိုင္းေရးကာလသည္ အေကာင္းဆံုး
စီးပြါးျဖစ္ထြန္းမႈကာလျဖစ္သည္။ ကြမ္းေတာ၊ ကြီးေလး၊ မဲ့တမူးထ၊ တေရဖိုးကြီး
တစ္ေလွ်ာက္ လိႈင္းဘြဲေခ်ာင္းဖ်ားေဒသတြင္ company မ်ားအေနျဖင့္
စက္ယႏၱရားမ်ားျဖင့္ တူးေဖၚလွ်က္ရွိသည္။ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရထံမွ မည္သို႔ေသာ
လုပ္ကိုင္ခြင့္ရၾကသည္ကို မေျပာတတ္ေခ်။ ေခ်ာင္းစီးဆင္းရာ တစ္ေလွ်ာက္တြင္
စနစ္က်မႈမရွိဘဲ လုပ္ကိုင္ေနသည္။ ထို႔အတူ
ေက်ာက္တင္ကားၾကီးမ်ားသည္လည္းရြာတြင္း လမ္းမနွင့္ ရြာခ်င္းဆက္လမ္းမ်ားကို
အသံုးျပဳျပီးသြားလာေန၍လမ္းပ်က္ျခင္း၊ သြားလာရ ခက္ခဲျခင္း( ကားငယ္၊
ဆိုင္ကယ္၊ စက္ဘီး)၊ ဖုန္ထူထပ္ျခင္း( ရြာတြင္း၌ ဖုန္လံုးၾကီးမ်ား
အျမဲတမ္းဖံုးေနျခင္း) ထို႔ေၾကာင့္ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ျပသနာအတြက္
စိုးရိမ္ေနရသည္။ ရြာသားမ်ားေျပာေသာေၾကာင့္
ရြာေဘးသို႔လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းျခင္း၊
ရြာလမ္းမကိုေရဖ်န္းျခင္းျပဳလုပ္ေသာ္လဲ ထိေရာက္မႈမရွိေခ်။
ကၽြန္ေတာ္ေတြ႔ခဲ႔ရသည္မွာ company မွေက်ာက္လုပ္ငန္းသည္ ေဒသခံရြာမ်ားကို
တိုးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု
ေဒသခံရြာသားမ်ားထံမွေထာက္ခံခ်က္ယူျခင္း( ရြာသားမ်ား
လက္မွတ္ေရးထိုးထား)သည္ကိုေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ ရြာသားမ်ား၏ အမွန္တကယ္
ဆႏၵလား၊ လူနဲစု၏ သေဘာထားလား မသိနိုင္ေခ်။ ထို႔အတူ ေဒသရွိ
အာဏာပိုင္မ်ား(BGF & KNU) ႏွင့္အေပးအယူမွ်ေနသည္ဟုလဲ သိရသည္။ ယခင္နွစ္က
ဘိလပ္ေျမ အိတ္ ၁၀၀ ရြာအတြက္လွဴဒါန္း ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အမွန္တကယ္
ေရာက္သလား မသိနိုင္ေခ်။

နိုင္ငံေတာ္မွ ခ်မွတ္၍ လုပ္ေဆာင္ေနေသာမိုးပြင့္ စီမံခ်က္တြင္
ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဓါတ္ပံုဖိုးႏွင့္ မိတၱဴဖိုး မွ်သာ က်ခံရမည္ျဖစ္ျပီး
က်န္သည္ကို အစိုးရမွလုပ္ေဆာင္ေပးမည္။ မသမာမႈေတြ႔ရွိပါက တာ၀န္ရွိျပည္သူ
အေနျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားရန္ဟု နိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာ၌ ေဖၚျပထားသည္။
ယခုေဒသအတြင္း၌ NRC ႏွင့္ လ၀က တို႔ပူးေပါင္းကာ အခမဲ့ မွတ္ပံုတင္
လုပ္ေဆာင္ေပးလွ်က္ရွိသည္။ ထိုအေျခအေန၌ အခ်ိဳ႔၀န္ထမ္းမ်ား ကြမ္းေတာေဒသ၌(
သိန္းေဇာ္ဦး (ခ) သားၾကီး)၊ လိႈင္းဘြဲျမိဳ႔နယ္ ေထြအုပ္၀န္ထမ္း၊
ရွမ္းရြာသစ္ျမိဳ႔နယ္ခြဲ လ၀က ၀န္ထမ္းတစ္ဦးသည္ ရြာ၌
အိမ္ေထာင္စုစာရင္းလုပ္ေပးျခင္း ကို က်ပ္ ၁၀၀၀ ႏွင့္
မွန္ပံုတင္လုပ္ေပးျခင္းကို က်ပ္ ၅၀၀၀ မွ ၈၀၀၀ ၾကားလုပ္ေဆာင္ေပးေနသည္။
တရား၀င္မႈလဲ ေသခ်ာမႈမရွိေခ်။ နာမည္နွင့္ ေမြးသကၠရစ္မ်ားကို
မွားယြင္းေရးသားျပီး အခါအားေလ်ာ္စြာ ဆုိင္ကယ္ဆီဖိုး၊ လမ္းစရိတ္ဟု
အေၾကာင္းျပ၍ ေငြေတာင္းခံမႈမ်ားလည္းရွိေသးသည္။ ေဒသခံမ်ား၏ မသိနားမလည္မႈ၊
ရိုးသားျဖဴစင္မႈ ကို အခြင့္ေကာင္းယူေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။
မေလွ်ာ္ကန္မွန္း အခ်ိဳ႔ေဒသခံမ်ား သိေသာ္လည္း တိုင္ၾကား၊ျပန္ခံေျပာျခင္း
မ်ားမလုပ္ရဲသည္မွာ စာဖတ္သူမ်ား နားလည္လိမ့္မည္ ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။
ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေငြစားျပီးျပည္သူမ်ားဖုန္မစားေစလိုပါ (ဘုန္းၾကီး စကား)။
ကရင္ျပည္နယ္အလွတရားမ်ား ပ်က္စီးေသာ္လည္းကရင္ျပည္သူမ်ား
အက်ိဳးမခံစားရရင္တရားမွ်တ မႈမရွိဘူးဟု ခံယူပါသည္။


သို႔ျဖစ္ပါ၍ကရင္ျပည္သူတစ္ဦး၊ ကရင္ျပည္ကိုခ်စ္ျမတ္နိုးသူမ်ား၊ တာ၀န္ရွိ
သတင္းဌာနမ်ား၊ အျခားတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ တရားမွ်တမႈကိုလိုလားေသာ သူမ်ား၊
ကရင္လူမ်ိဳးကိုခ်စ္ျမတ္နိုးသူမ်ား အေနျဖင့္ သတင္းအတိအက်အျပည့္အစံု
ျပည္သူမ်ားအေပၚခ်ျပနိုင္ရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ ေဒသဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရး
လုပ္ေဆာင္ေနေသာ NGO အေနျဖင့္လည္း ကိုယ့္ project ႏွင့္မသက္ဆိုင္လွ်င္
၀င္မပါဘူးဟုိ လ်စ္လွ်မရႈေစခ်င္ပါ။ ထို႔အတူ ကရင္ျပည္သူမ်ား
နစ္နာမႈမရွိေစရန္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီၾကပါဟုလည္း တင္ျပခ်င္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment