ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Friday, November 21, 2014

တအာင္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါး

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၀ ရက္

တအာင္းေဒသ၊ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္၊ ဖာေဆာင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ပန္ေမာ္ခန္ေက်းရြာ အနီးတြင္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၀ ရက္ ယေန႔ ညေန ၁၁း၀၀ နာရီမွ ၁၁း၃၀ နာရီ အခ်ိန္ထိ တအာင္းတပ္မေတာ္ တပ္ရင္း (၇၇၃) ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ခမရ(၃၂၄) တို႔ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြါးခဲ့သည္။

တိုက္ပြဲတြင္ ႏွစ္ဖက္ထိခိုက္က်ဆံုးမႈ မသိရွိရေသးပါ။ တိုက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းအား ဆက္လက္တင္ျပသြား ပါမည္။

ယခုအခိ်န္ ကာလသည္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးရာသီ အစေရာက္ၿပီျဖစ္I တအာင္းတပ္မေတာ္မွ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ား ဘိန္းစိုက္ရာသီ အစကာလအတြင္း ေျမျပင္ျခင္း စိုက္ပ်ိဳးျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ လူထုမ်ားအား လိုက္လံ အသိေပး ကြင္းဆင္းရာမွ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြါးျခင္းျဖစ္သည္။

PSLF/TNLA
သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန
ႏို၀င္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔ တအာင္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ တစ္ရက္အတြင္း တိုက္ပြဲႏွစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ပြါး

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၀ ရက္

တအာင္းေဒသ၊ မန္တံုၿမိဳ႕နယ္ မေ၀ါင္းေက်းရြာႏွင့္ ဆာလူေက်းရြာၾကားတြင္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၀ ရက္ ယေန႔ ညေန ၁၅း၀၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ တအာင္းတပ္မေတာ္ တပ္ရင္း (၄၇၈) ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (၈၈) တို႔ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြါးခဲ့သည္။

နမၼတူၿမိဳ႕နယ္၊ ဖာေဆာင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ပန္ေမာ္ခန္ေက်းရြာ အနီးတြင္လည္း ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၀ ရက္ ယေန႔ ညေန ၁၁း၀၀ နာရီမွ ၁၁း၃၀ နာရီ အခ်ိန္ထိ တအာင္းတပ္မေတာ္ တပ္ရင္း (၇၇၃) ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ခမရ(၃၂၄) တို႔ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြါးခဲ့ေသးသည္။

ယခု မေ၀ါင္းေက်းရြာႏွင့္ ဆာလူေက်းရြာၾကားတြင္ ျဖစ္ပြါးေသာတိုက္ပြဲသည္ တစ္ရက္အတြင္း ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးျခင္းျဖစ္သည္။
တိုက္ပြဲတြင္ ႏွစ္ဖက္ထိခိုက္က်ဆံုးမႈ မသိရွိရေသးပါ။ တိုက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းအား ဆက္လက္တင္ျပသြား ပါမည္။

PSLF/TNLA
သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန


No comments:

Post a Comment