ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Thursday, February 26, 2015

ေလာက္ကိုင္-ကုန္ႀကမ္းေဒသ တအာင္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တိုက္ပြဲ ဆက္လက္ျပင္းထန္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၅ ရက္

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေလာက္ကိုင္-ကုန္းၾကမ္းေဒသတြင္ ယေန႔ဇန္န၀ါရီလ ၂၅ညေန ၁၆း၃၀ နာရီမွ ယခုအခ်ိန္ထိ တအာင္းတပ္မေတာ္ ဗ်ဴဟာ (၄) လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း (၄၄၇) ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ ႏွစ္ဘက္ရင္ဆိုင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
တိုက္ပြဲတြင္ႏွစ္ဘက္ထိခိုက္က်ဆံုးမႈမသိရွိရေသးပါ။ တိုက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲသတင္းအား ဆက္လက္တင္ျပသြားပါမည္။
အဆိုပါေဒသတြင္ တအာင္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ ေန႔စဥ္လိုလို ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ဘိန္းခင္းမ်ား လိုက္ဖ်က္ဆီးေနသည့္ တအာင္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြား
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၄ ရက္
တအာင္းေဒသ၊ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္ေဆးေဒသ၊ ပန္ေဆးရြာအနီးတြင္ ယေန႔ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၅ ရက္ ညေန ၁၅း၁၅ နာရီမွ ယခုအခ်ိန္ထိ တအာင္းတပ္မေတာ္ တပ္မဟာ(၃) လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း (၇၆၅)ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၊ ပန္ေဆးျပည္သူ႔စစ္ အဖြဲ႔တို႔ႏွင့္ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
တိုက္ပြဲတြင္ႏွစ္ဘက္ထိခိုက္က်ဆံုးမႈမသိရွိရေသးပါ။ တိုက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲသတင္းအား ဆက္လက္တင္ျပသြားပါမည္။
တအာင္းေဒသအတြင္း၊ တအာင္းတပ္မေတာ္သည္ ဘိန္းစိုက္ရာသီတြင္ ဘိန္ခင္းမ်ား ႏွစ္စဥ္ ဖ်က္ဆီးလွ်က္ရွိရာ ယခု ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဇန္န၀ါရီလ ဒုတိယပတ္မွစတင္ဖ်က္ဆီးခဲ့ရာ ဇန္န၀ါရီလတတိယပတ္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ဘိန္းခင္းဖ်က္ဆီးျခင္း ရပ္နားခဲ့ရသည္။ ယခုလ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ယာယီရပ္နားထားေသာ ဘိန္းခင္းဖ်က္ဆီးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ဆက္လက္ဖ်က္ဆီးခဲ့ရာ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္းေဆးေဒသ အေရာက္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပန္းေဆးျပည္သူ႔စစ္ အဖြဲ႔မွ ဘိန္းခင္းဖ်က္ဆီးေနသည့္ တအာင္းတပ္မေတာ္အား စတင္ပစ္ခတ္ရာမွ ႏွစ္ဘက္ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြား ရျခင္းျဖစ္သည္။
သတင္ႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန
PSLF/TNLA

တအာင္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တိုက္ပြဲျပင္းထန္ေနဆဲ ယေန႔တစ္ရက္တည္း တိုက္ပြဲ ၃ ႀကိမ္ျဖစ္ပြား
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၄ ရက္

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းအတြင္း တအာင္းတပ္မေတာ္ လႈပ္ရွားရာနယ္ေျမ ကုန္းႀကမ္း-ေလာက္ကိုင္ေဒသ၊ တာေရႊထန္ အနီးတြင္ ယေန႔ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ ရက္ နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီမွ ၁၁း၀၀ အထိ တအာင္းတပ္မေတာ္ ဗ်ဴဟာ(၅) လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း (၄၄၇)ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ ႏွစ္ဖက္ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
တိုက္ပြဲတြင္ႏွစ္ဘက္ထိခိုက္က်ဆံုးမႈမသိရွိရေသးပါ။
တာမိုးညဲၿမိဳ႕နယ္ခြဲႏွင့္ မံုးစီးအၾကားတြင္လည္း ၁၂း၄၅မွ ၁၃း၃၀ နာရီအထိ တအာင္းတပ္မေတာ္ ဗ်ဴဟာ(၄) လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း (၅၇၁)ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ ဒုတိယအႀကိမ္ တိုက္ပြဲဆက္လက္ျဖစ္ပြားရာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဖက္မွ (၃) ဦးက်ဆံုးသည္။ တအာင္းတပ္မေတာ္ဖက္မွ ထိခိုက္က်ဆံုးမႈမရွိပါ။
၄င္းေနာက္ တာမိုးညဲၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ မန္ဆာေက်းရြာႏွင့္ နမ့္၀မ္းေက်းရြာၾကားတြင္ ဗ်ဴဟာ(၄) လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း (၅၇၁) ၁၅း၀၀နာရီမွ ၁၅း၄၅ နာရီအထိ တတိယအႀကိမ္ တိုက္ပြဲထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲတြင္ႏွစ္ဘက္ထိခိုက္က်ဆံုးမႈမသိရွိရေသးပါ။ တိုက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲသတင္းအား ဆက္လက္တင္ျပသြားပါမည္။

သတင္ႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန


No comments:

Post a Comment