ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Saturday, February 21, 2015

တအာင္းတပ္မေတာ္ (TNLA)၊ (MNDAA)၊ (AA) တပ္ေပါင္းစုႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တုိက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ ရက္

ေလာက္ကိုင္ေဒသ၊ ကုန္းၾကမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္ ယေန႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ ရက္ ညေန ၁၇း၀၀ နာရီမွ ယခုခ်ိန္အထိ အာင္းတပ္မေတာ္(TNLA) တပ္ရင္း (၈၁၈)၊ (MNDAA)၊ (AA)တပ္ေပါင္းစုႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တပ္မ (၃၃)တို႔ တိုက္ပြဲထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
တိုက္ပြဲတြင္ ႏွစ္ဘက္ထိခိုက္က်ဆံုးမႈ မသိရွိရေသးပါ။ တိုက္ပြဲ ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းအား ဆက္လက္တင္ျပ သြားပါမည္။
အဆိုပါေဒသတြင္ ယေန႔နံနက္ ၀၈း၀၀ နာရီတြင္တစ္ႀကိမ္၊ ၀၈း၃၀ နာရီတြင္တစ္ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ယခုညေန ၁၇း၀၀ နာရီအခ်ိန္တိုက္ပြဲသည္ ယေန႔တစ္ရက္အတြင္း သံုးႀကိမ္ေျမာက္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ ရက္

တအာင္းေဒသ၊ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္ ယေန႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ ရက္ ယေန႔ ညေန ၁၅း၀၀ နာရီမွ ယခုခ်ိန္အထိ အာင္းတပ္မေတာ္(TNLA) တပ္ရင္း (၁၀၁)ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တပ္မ (၈၈)တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
တိုက္ပြဲတြင္ ႏွစ္ဘက္ထိခိုက္က်ဆံုးမႈ မသိရွိရေသးပါ။ တိုက္ပြဲ ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းအား ဆက္လက္တင္ျပ သြားပါမည္။
တအာင္းေဒသအတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ စစ္အင္အားျဖည့္တင္းၿပီး တအာင္းတပ္မေတာ္အား ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ လာျခင္းေၾကာင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္သည္။

ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ တာေရႊထန္ဖက္အတြင္ ယေန႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ အာင္းတပ္မေတာ္(TNLA) တပ္ရင္း (၄၄၇)၊ (MNDAA)၊ (AA)တပ္ေပါင္းစုႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ တိုက္ပြဲထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
တိုက္ပြဲတြင္ ႏွစ္ဘက္ထိခိုက္က်ဆံုးမႈ မသိရွိရေသးပါ။ တိုက္ပြဲ ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းအား ဆက္လက္တင္ျပ သြားပါမည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၁ ရက္

တအာင္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔သည္ ယေန႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၁ရက္ေန႔တြင္ တအာင္းေဒသ၊ တပ္မဟာ(၁)နယ္ေျမ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ မန္လံုေက်းရြာ အနီးတြင္ နံနက္ ၀၆း၃၀ နာရီတြင္ အာင္းတပ္မေတာ္(TNLA) တပ္ရင္း (၁၁၂)ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တပ္မ (၈၈)တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

တိုက္ပြဲတြင္ တအာင္းတပ္မေတာ္ဖက္မွ ထိခိုက္က်ဆံုးမႈ မရွိပါ။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ (၁၁) ဦးက်ဆံုးၿပီး (၅) ဦးဒဏ္ရာရရွိသည္။
နံနက္ ၁၀း၃၀ နာရီ အခ်ိန္မွ ၁၁း၀၀ နာရီအထိတြင္ သိန္းနီၿမိဳ႕နယ္၊ နားတီးေက်းရြာအနီးတြင္ တအာင္းတပ္မေတာ္ တပ္ရင္း (၈၈၅/၆၆၁)ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ႏွစ္ဘက္ထိခိုက္က်ဆံုးမႈ မသိရွိရေသးပါ။

ညေန ၁၄း၅၀ နာရီမွ ယခုခ်ိန္အထိတြင္လည္း တအာင္းေဒသ၊ တပ္မဟာ(၂)နယ္ေျမ၊ မိုင္းေငါ့ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ေက်ာက္ျဖဴေလးေက်းရြာႏွင့္ နားလြီေက်းရြာၾကားတြင္ တအာင္းတပ္မေတာ္(TNLA) တပ္ရင္း (၂၅၆/၅၂၇)ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ တိုက္ပြဲထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ႏွစ္ဘက္ထိခိုက္က်ဆံုးမႈ မသိရွိရေသးပါ။
ထို႔အျပင္ ေလာက္ကိုင္-ကုန္းၾကမ္း ေဒသတြင္လည္း တအာင္းတပ္မေတာ္(TNLA)၊ MNDAA၊ AA တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႔ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔သည္ ယေန႔ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔ နံနက္ ၀၆း၀၀ တြင္ တအာင္းတပ္မေတာ္(TNLA)တပ္ရင္း(၄၄၇)၊ MNDAA၊ AA တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႔ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ နံနက္ ၀၈း၄၅ နာရီတြင္ တအာင္းတပ္မေတာ္(TNLA)တပ္ရင္း(၈၁၈)၊ MNDAA၊ AA တပ္ေပါင္းစု အဖြဲ႔ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေန႔လည္ ၁၂း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ တအာင္းတပ္မေတာ္(TNLA)တပ္ရင္း(၉၁၉)၊ MNDAA၊ AA တပ္ေပါင္းစု အဖြဲ႔ႏွင့္ လည္းေကာင္း ႏွစ္ဘက္ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

တိုက္ပြဲတြင္ ႏွစ္ဘက္ထိခိုက္က်ဆံုးမႈ မသိရွိရေသးပါ။ တိုက္ပြဲ ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းအား ဆက္လက္တင္ျပ သြားပါမည္။
ယေန႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ တအာင္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ တစ္ရက္အတြင္း တိုက္ပြဲ (၆) ႀကိမ္ေျမာက္္ ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ စစ္အင္အားျဖည့္တင္းၿပီး ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ လာျခင္းေၾကာင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုကဲ့သို႔ ထိုးစစ္ဆင္မ်ားျပားလာမႈေၾကာင့္ တအာင္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ တိုက္ပြဲ ပိုမိုျပင္းထန္လာႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိသည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန
PSLF/TNLANo comments:

Post a Comment