ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Monday, February 2, 2015

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မွ ေရရွည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမည္ဟု ေကအဲန္ယူဥကၠဌ ေျပာ

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ရက္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေျခခံၿပီး ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မွသာလွ်င္ ေရရွည္ တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖားအံခ႐ိုင္ လိႈင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္ ေကအဲန္ယူ တပ္မဟာ(၇) ဌာနခ်ဳပ္ ေနရာ၌ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ (၆၆)ႏွစ္ေျမာက္ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေန႔တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (ေက အဲန္ယူ) ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖိုးက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ ေကအဲန္ယူ ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖိုးက “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေျခခံၿပီး ပဏာမ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲျခင္း၊ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းမွ တဆင့္ ခိုင္မာေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္းႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုပြဲမ်ားမွ အားလံုးပါ၀င္သည့္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို အာမခံသည့္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ခ်မွတ္ႏိုင္မွ ေရရွည္ တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိမည္ဟု ယံုၾကည္ပါတယ္”ဟု ကရင္ျပည္သူလူထုအား ထိုသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးမွာ အလြန္အေရးႀကီးၿပီး အတိတ္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို အေျခခံလ်က္ မယံုၾကည္မႈမ်ားျဖင့္ တစ္ဦးအေပၚ တစ္ဦး တစ္ဖက္သက္ ေတာင္းဆိုမႈႏွင့္ ရပ္တည္မႈ တစ္ခုတည္းအေပၚ တရားေသ ကိုင္စြဲထားျခင္းမျပဳရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ေကအဲန္ယူ ဥကၠ႒က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎အခမ္းအနားသို႔ ေကအဲန္ယူ ဥကၠဌ အပါအ၀င္ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(KNLA) စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးေစာေဂ်ာ္နီ၊ ကာကြယ္ေရး႒ာန တာ၀န္ခံ ပဒိုေစာေရာဂ်ာခင္၊ ပဒိုေစာေသာသီဘြဲႏွင့္အတူ ေကအဲန္ယူ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ အရာ ရွိမ်ား၊ KNU/KNLA(PC) ၊ နယ္ျခား ေစာင့္တပ္(BGF)မွ ဗိုလ္မႉးႀကီးခ်စ္သူႏွင့္ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ား၊ မဟာမိတ္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ား၊ ျပည္သူလူထုမ်ား စုစုေပါင္း လူပရိႆတ္ ငါးေထာင္ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေဂ်ာ္နီက “က်ေနာ္တို႔ အခု ပဏာမ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးပဲ ရွိေသးတယ္။ သံုးႏွစ္ရွိေနၿပီ ႏိုင္ငံေရးအရ မေဆြးေႏြးရေသးဘူး။ အစိုးရက မညီညြတ္တာလား။ ျပည္သူေတြက မညီညြတ္တာလား ပန္းတိုင္ေရာက္မွ အေျဖ သိရမယ္။ က်ေနာ္တို႔ လိုလားခ်က္ ရတဲ့အထိကို တိုက္ပြဲ၀င္သြားမယ္”ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

၎အျပင္ အခမ္းအနားတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ(ALP) ဒုတိယ ဥကၠဌ ဦးခိုင္စိုးႏိုင္ ေအာင္က ေကအဲန္ယူ ေခါင္းေဆာင္ အဆက္ဆက္ႏွင့္ အဆင့္ဆင့္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ တပ္ေပါင္းစုမ်ားတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမူကို ေကအဲန္ယူက အဆိုျပဳ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယခုလို ေျပာသည္။

“အထူးသျဖင့္ မာနယ္ပေလာစာခ်ဳပ္၊ မယ္သေရာထာ့ သေဘာတူညီခ်က္၊ သူးမြဲကလိုး သေဘာတူညီခ်က္ေတြဟာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးမူေတြျဖစ္ၿပီး အဲဒီမူကို KNU နယ္ေျမမွာပဲ ခ်မွတ္ခဲ့တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးမူဟာ ကရင့္နယ္ေျမမွာ စတင္ သႏၶတည္ခဲ့တယ္လို႔ ေျပာရင္မမွားဘူး”ဟု ဆိုသည္။

အလားတူ ညီညႊတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC)၏ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေန႔အတြက္ ေပးပို႔ေသာ သ၀ဏ္လႊာထဲတြင္ ကရင့္အမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရးသည္ လြတ္လပ္ေရးရကတည္းက ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို ျပန္ လည္တည့္မတ္ရန္ စတင္ခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရး အေျချပလႈပ္ရွားမႈႀကီးျဖစ္သည့္အျပင္ ေတာ္လွန္ေရးသက္တမ္းတစ္ ေလွ်ာက္ လက္ဆင့္ကမ္းခ်ီတက္လာသည့္ တပ္ေပါင္းစုအဆင့္ဆင့္တြင္ ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳ အနစ္နာခံ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ေသာ အစဥ္အလာႀကီးမားသည့္ ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ေၾကာင္း UNFC က အေလးအနက္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထား သည္။

ေကအဲန္ယူသည္ အမ်ဳိးသား တန္းတူညီမွ်မႈ၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ရရွိေရးအတြက္ ဖဆပလ အစိုးရ လက္ထက္ ၁၉၄၉ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ေတာင္းဆို ေတာ္လွန္တိုက္ပြဲ၀င္လာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း (၆၆)ႏွစ္ ရွိၿပီးျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment