ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Tuesday, June 2, 2015

ကရင္ျပည္နယ္တြင္ လူဦးေရ ၁၅ သိန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္

ဇြန္ ၁ရက္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ေကာက္ခံသည့္ သန္းေခါင္စာရင္းပင္မအစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ စုစုေပါင္း လူဦးေရမွာ (၅၁,၄၈၆,၂၅၃)ဦးရွိၿပီး ထိုအထဲ၌ ကရင္ျပည္နယ္၏ လူဦးေရမွာ (၁,၅၇၄,၀၇၉)ဦး ရွိေၾကာင္း ေမ ၂၉ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဖားအံ၊ ဖာပြန္၊ ျမ၀တီ၊ ေကာ့ကရိတ္ စသည့္ ခ႐ိုင္တို႔တြင္ စာရင္းေကာက္ခံရရွိေသာ လူဦးေရမွာ ၁,၅၀၄,၃၂၆ ဦးႏွင့္ စာရင္းမေကာက္ယူႏိုင္သည့္ လူဦးေရ ၆၉,၇၅၃ ဦးရွိၿပီး အမ်ဳိးသားဦးေရ ၇၇၅,၂၆၈ ဦး ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးဦးေရ ၇၉၈,၈၁၁ ဦးရွိသည္ဟု ယင္းသန္းေခါင္စာရင္း ပင္မအစီအရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အစီအရင္ခံစာအရ ျပည္နယ္လူဦးေရမ်ားေဖာ္ျပရာတြင္ ကခ်င္ ၁,၆၈၉,၄၄၁ ဦး၊ ကယား(ကရင္နီ) ၂၈၆,၆၂၇ဦး၊ ကရင္ ၁,၅၇၄,၀၇၉ ဦး၊ ခ်င္း ၄၇၈,၈၀၁ ဦး၊ မြန္ ၂, ၀၅၄,၃၉၃ ဦး၊ ရခိုင္ ၃,၁၈၈,၈၀၇ ဦး၊ ရွမ္း(သွ်မ္း) ၅,၈၂၄,၄၃၂ ဦးႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားလူဦးေရမွာ ရန္ကုန္ ၇,၃၆၀,၇၀၃ ဦး၊ ဧရာ၀တီ ၆,၁၈၄,၈၂၉ ဦး၊ စစ္ကိုင္း ၅,၃၂၅,၄၃၇ ဦး၊ တနသၤာရီ ၁,၄၀၈,၄၀၁ ဦး၊ ပဲခူး ၄,၈၆၇,၃၇၃ ဦး၊ မေကြး ၃,၉၁၇,၀၅၅ ဦး၊ မႏၱေလး ၆,၁၆၅,၇၂၃ ဦးအျပင္ ေနျပည္ေတာ္ ဧရိယာတြင္ ၁,၁၆၀,၂၄၂ ဦး ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ ေကာက္ခံထားသည့္ အဆိုပါအစီရင္ခံစာအရ ကခ်င္၊ ကရင္ႏွင့္ ရခိုင္ စသည့္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ မေကာက္ခံႏိုင္ခဲ့သည္ ခန္႔မွန္ေျခ လူဦးေရ အေရအတြက္မွာ (၁,၂၀၆,၃၅၃)ဦးရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စုစုေပါင္း အမ်ဳိးသားဦးေရ (၂၄,၈၂၄,၅၈၆ )ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးဦးေရ (၂၆,၆၆၁,၆၆၇)ဦး ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္ အေသးစိတ္ကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေမလအကုန္တြင္ အၿပီးသတ္ထုတ္ ျပန္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခင္က ေၾကညာထားေသာ္လည္း က်န္ရွိေနေသးသည့္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ အလုပ္အကိုင္၊ လုပ္ငန္း စသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို လာမည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွသာ ထုတ္ျပန္ေပးမည္ျဖစ္သည္ဟု ေမ ၃၀ ရက္ ေန႔က ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီက သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္တြင္ လူဦးေရ အေရအတြက္ မွန္မွန္ကန္ကန္ သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ လူဦးေရ သန္းေခါင္စာရင္းကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္ ၃၀ ရက္ေန႔မွ ဧၿပီ ၁၂ ရက္ေန႔အထိ ေကာက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment