ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Thursday, October 18, 2012

ကရင္အမ်ိဳး​သားအစည္းအရံုး​အတြင္း စည္းရံုးေရးျ​ပသနာ နွင့္ ျပည္တြင္းျ​ငိမ္းခ်မ္းေ​ရး အပိုင္း (5)

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးအတြင္း စည္းရံုးေရးျပသနာ နွင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး အပိုင္း (5)
ေအာင္ထူး (ေရွ ့ေန)

အျခား အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ မေရးဘဲ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုးနွင့္ ဆက္စပ္၍ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျပသနာ ဆိုင္ရာေဆာင္းပါး မ်ားကို အဘယ္ေၾကာင့္ ဆက္ တိုက္ေရးေနေၾကာင္း မိတ္ေဆြအခ်ိဳ႕က ေမးၾကသည္။ ေျဖပါမည္။ စစ္မွန္သည့္
ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး မရွိလွ်င္ လူထုမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈ နွင့္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ မရနိုင္သည့္ အျပင္ “ဆင္းရဲပင္ပမ္းမႈမ်ား၊ မ်က္ရည္မ်ား၊ ေၾကကြဲမႈမ်ား၊ အာဃာတ မ်ားသာ ဖံုးလႊမ္းေနမည္ဟု ယံုၾကည္ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ပထမ တခ်က္ျဖစ္ျပီး ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အေရးပါမႈကို ရည္ညြန္းသည္။

ဒုတိယ အခ်က္မွာ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို မည္သို႕ ရွာေဖြမည္ ဟူေသာ နည္းလမ္းနွင့္ သက္ဆိုင္သည္။ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ ကို ရွာေဖြရာ၌ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အေရးၾကီးေသာ အခန္းမွ ပါ၀င္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ သို႕ရာတြင္ နွစ္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္မွ် ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းစစ္ၾကီးကို အျပီး အပိုင္ ျငိမ္းသတ္နိုင္ေအာင္ ၾကိဳးပမ္းရာ၌ ေခါင္းေဆာင္ အဓိက အားကိုးေရး၀ါဒ မွ်နွင့္ မလံုေလာက္ပါ။ လူထုလမ္းစဥ္ ကို က်င့္သံုးဘို႕လိုပါမည္။

အေျခခံလူထုမ်ားကိုယ္တိုင္ ေရာဂါ၏ အရင္းအျမစ္ကို သိေအာင္ၾကိဳးစား၊ ကုစားသင့္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား လက္ လွမ္းမီသမွ်ရွာေဖြ၊ မိမိတို႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို တင္ျပ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ျပည္လံုးအနွံ႕ သာမက ကမၻာ တခြင္တြင္ပါ အားေကာင္းေကာင္းေပၚလာေအာင္ ပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္လာၾက ေစျခင္သည္။ ဤသို႕ေသာ ေစတနာ နွင့္ ေရးပါသည္။

"ထာ၀ရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး" ဟူသည္မွာ မည္သည့္ အရာနည္း။

ျငိမ္းခ်မ္းေရး၀န္ၾကီး ဦးေအာင္မင္းသည္ "ထာ၀ရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး" ဟူသည့္ စကားလံုးကို ကရားေရလႊတ္တတြတ္တြတ္ ရြတ္လွ်က္ရွိသည္။ သို႕ရာတြင္ ဤသည္မွာ မည္သည့္အရာ ျဖစ္ေၾကာင္းကို လူထုအား တၾကိမ္တခါမွ် ရွင္းျပျခင္းမရွိ။  ဟုိအဖြဲ႕သည္အဖြဲ႕မ်ားနွင့္ ေတြ႕ဆံုလွ်က္ရွိေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တခြန္းမွ် ျမြက္ဟသံမၾကားရ။

"ထာ၀ရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး" ဆိုသည္မွာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းက လိုလားျမတ္နိုးသည့္ တန္ဘိုး ျဖစ္သည္။ ဤတန္ဘိုးကို ရရွိ ေစရန္ တနိုင္ငံလံုး တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု လူထုၾကီးတရပ္လံုး ဦးတည္ ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ "ပန္းတိုင္" ရွိဘို ့လိုသည္။ ဤသည္မွာ
အဘယ္နည္း။ "ပန္းတိုင္" နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ဦးေအာင္မင္းကိုယ္တိုင္ ရွင္းလင္းစြာ သိမသိမွာလည္း အတတ္ မေျပာနိုင္။ေစတနာေကာင္းျဖင့္ ေဆာင္က်ဥ္းရန္ ၾကိဳးစားသည္ ဆိုေစဦး။ "ထာ၀ရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး" နွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ ကိုယ္ သြားျခင္သည့္ ပန္းတိုင္ကိုမွ် ကိုယ္ကုိယ္တိုင္ကေရေရရာရာ မသိလွ်င္ အနွစ္တေထာင္ပင္ ဦးေဆာင္ ၾကိဳးစားေသာ္ လည္းေရာက္နိုင္ဘြယ္မရွိပါ။ ဤသို႕ျဖစ္လွ်င္ ဦးေအာင္မင္းအတြက္သာမက ထိပ္ပိုင္းက ဦးေဆာင္ၾကိဳးပမ္းေနသည္ ဟု ဆိုေသာ သမတ ဦးသိန္းစိန္အတြက္လည္း မေကာင္းပါ။

၄င္းတို႕သည္ ကိုယ္သြားျခင္သည့္ "ပန္းတိုင္" ကို္ ရွင္းလင္းစြာသိျပီး လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းလည္း ျဖစ္နိုင္ သည္။ "ငါတို႕ မင္းထက္ ပိုျပီး သိတာေပါ႕ကြာ။" ဟု စာေရးသူအားပင္ စိတ္ထဲမွ ၾကိတ္ျပံဳးေကာင္းျပံဳးေနပါမည္။ မိမိတို႕ ေလွ်ာက္ျခင္ သည့္ "ပန္းတိုင္" အစစ္ကို ဖံုးကြယ္ျပီး လူထုကို အျခားတပါးသို႕ တြန္းပို႕ေနတာမ်ား ျဖစ္ေလမလား။ ၾကြားေတာ့ "နိဗၺာန္ဘံု" ၊ လား ေတာ့ "အ၀ီဇိငရဲ" ပန္းတိုင္ ျဖစ္သြားနိုင္သည္။ ဤသို႕ျဖစ္လွ်င္မူ လူထုၾကီးတရပ္လံုးအား လိမ္လည္ လွည့္ဖ်ား ရာ
ေရာက္ပါမည္။ ဤသည္ကို ၀ိုင္း၀န္းေဖၚထုတ္ၾကဘို႕လိုသည္။

တကယ္တန္းအားျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္၊ ဦးေအာင္မင္းတို႕ေခါင္းေဆာင္သည့့္ အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ "ထာ၀ရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး" ရဘို႕ "နိဗၺာန္ဘံု ပန္းတိုင္" ကို လွမ္းကိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေနသည္ ဆိုလွ်င္မူ ယင္းမွာ မည္သည့္အရာ ျဖစ္သည္ကို ရွင္းလင္းရန္တိုက္တြန္း ပါသည္။

"ထာ၀ရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး" ဟူသည္ကို လူထု ခံစားနိုင္ေရး အတြက္ "ပန္းတိုင္" သည္ အဘယ္နည္း။

နိုင္ငံသားတဦး အေနျဖင့္ ရသင့္ရထိုက္သင့္ တဦးခ်င္းအခြင့္အေရး၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု တခုျခင္းစီ ရသင့္ရထိုက္ သည့္ စုေပါင္း အခြင့္အေရးမ်ားအား ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္ အျခား ဥပေဒမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားသည့္ အျပင္ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေဆာက္အအံုမ်ားအား ထိုအခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားကာကြယ္ေဖၚေဆာင္ျပီး လြတ္လပ္၊ ဘက္မလိုက္၊ ထက္ျမက္သည့္ ယႏၱယားမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႕စည္းေရး ျဖစ္သည္။

ဤသည္မွာ "ထာ၀ရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး" ကို ခံစားနိုင္ေစရန္ လူထုတရပ္လံုး ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ "ပန္းတိုင္" ျဖစ္ သည္ဟုစာေရးသူနားလည္သည္။ ဤသည္မွာ မမွန္ကန္လွ်င္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ အေနျဖင့္ လူသိရွင္ၾကားျပန္ရွင္းခြင့္ ရွိသည္။ ဦးသိန္းစိန္သည္ သမၼတ တာ၀န္ယူျပီးလွ်င္ ျပီးျခင္းမွာပင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရွိေသာ အစိုးရ၊ တာ၀န္ခံမႈရွိ ေသာ အစိုးရ ျဖစ္ေအာင္ၾကိဳးပမ္းမည္ဟု လူသိရွင္ၾကားေၾကျငာခဲ့သည္။ သို႕ရာတြင္ ဤမွ် အေရးၾကီးလွေသာ ျပည္ တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး
နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ လုပ္ေဆာင္ေနသည္မ်ားမွာမူ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိ။ တာ၀န္ခံမႈလည္း မရွိ။ "ပန္းတိုင္" သည္ မည္သည့္အရာမွန္းပင္ မည္သူမွ် မသိၾက။

ေသနတ္မေပါက္ရံု၊ စစ္မတိုက္ရံုမွ်နွင့္ ထာ၀ရျငိမ္းခ်မ္းေရး မရနိုင္။

စာေရးသူ ျမင္ရသည္မွာမူ "ထာ၀ရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး" ဟူသည္အတြက္ ေတာင္ကိုေျပးလိုက္၊ ေျမာက္ကို ျပန္လိုက္၊ ျပည္ တြင္း၀င္လိုက္ ျပည္ပထြက္လိုက္နွင့္ ဦးေအာင္မင္း ကြင္းဆင္း အေကာင္အထည္ေဖၚေန သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏
"ပန္းတိုင္" မွာ "ေသနတ္မေပါက္ေရး နွင့္ စစ္မတိုက္ေရး" သာ ျဖစ္ေနသည္။ စစ္မျဖစ္လွ်င္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရမည္ ဟုေၾကြးေၾကာ္ေနသည္။ ဤသည္မွာ ဟုတ္ပါရဲ႕လား။ စစ္နွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး သည္ ဒဂၤါးျပား တခု၏ ေခါင္းနွင့္ပန္း သဘြယ္ နားလည္နိုင္ေသာ္လည္း စစ္မရွိရံုမွ် နွင့္ လူထုအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရျပီ ဟု ေျပာနိုင္ပါ႕မလား။

သာဓက တခုျပပါမည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ၁၉၈၉ ခုနွစ္မွ စ၍ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို စစ္အစိုးရကိုယ္စား ဦးေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့သူမွာ န၀တ အတြင္းေရးမႈး (၁) အျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ခင္ညြန္႕ျဖစ္သည္။ သူတံခိုးထြားခဲ့စဥ္က တက္ေရာက္ခဲ့သည့္အစည္းအေ၀း အေတာ္မ်ားမ်ား၌ လူထုက ၄င္းအား လက္အုပ္ခ်ီကာ အရို အေသ ေပးခဲ႕ရသည္ကို ရုပ္ျမင္သံၾကားမွ တဆင့္ ၾကည့္ခြင့္ရခဲ့သည္။ တခ်ိန္က ရွိခဲ့သည္႕ ရာထူးအာဏာမ်ားမွ ျပဳတ္ က်ျပီး ေထာင္မွ ထြက္လာေသာအခါ ဦးခင္ညြန္႕သည္ သာမန္လူတဦး ျဖစ္သြားခဲ့ျပီ။ ၄င္းအား ရာထူးျပဳတ္၊ေထာင္ခ် လိုက္သည့္ စစ္အစိုးရသစ္အား သူသည္ လက္နက္ကိုင္၍ စစ္ပြဲ ျပန္လည္မဆင္ႏႊဲပါ။ သူ နွင့္ အစိုးရသစ္အၾကားတြင္ စစ္ မရွိပါ။

သို႕ရာတြင္ သူသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး မရပါ။ ေထာင္မွ ထြက္ျပီး သိတ္မၾကာခင္ စကားေျပာ တခုမွားသြား၍
အေရးယူ ခံရနိုင္ေၾကာင္း အစိုးရပိုင္းမွ အသံထြက္လာေသာ အခါ ေၾကာက္လန္႕တၾကားျဖင့္ ဘုန္းၾကီး၀တ္
သြားခဲ့ရ ပါေသးသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ တပ္မေတာ္၊ ရဲ၊ ေထာက္လွန္းေရး၊ လံုထိန္း မွ စ၍ တရားစီရင္ေရး အဆံုး တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရး ယႏၱယားမ်ားသည္ အနွစ္သာရအရ ဘာတခုမွ် မေျပာင္းလဲေသး။ အာဏာရွိသူကို ၀တ္တြားေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ဦးခင္ညြန္႕ ေကာင္းမြန္စြာ သိရွိထား၍ ျဖစ္သည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ မူ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၀န္ ၾကီး ဦးေအာင္မင္းသည္
ဦးခင္ညြန္႕ ျဖစ္ရပ္မွ သံေ၀ဂယူသင့္သည္။ မိမိတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိေနသည့္ အခ်ိန္၌ အထက္တြင္ စာေရးသူ ေဖၚျပခဲ့သည့္ ပန္းတိုင္ ကို ေရာက္ရွိေအာင္ ၾကိဳးပမ္းသင့္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ "ထာ၀ရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး" သို႕ အမွန္တကယ္ ဦးတည္ေၾကာင္း လက္ေတြ႕ျပသင့္သည္။

ေနာက္ထပ္ သာဓက တခုေဖၚျပပါဦးမည္။ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲ ရပ္စဲလိုက္ျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း လူထုမွာျငိမ္းခ်မ္းမႈ မရ အပူမီးမ်ားေတာက္ေလာင္ေနရသည့္ ဘ၀၏ တစိတ္တေဒသကို လွစ္ဟေသာ သာဓက ျဖစ္ပါသည္။

ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ထိန္ေမာင္ ခြဲထြက္သြားခဲ့သည့္ေနာက္ကြယ္က ျဖစ္ရပ္အခ်ိဳ႕

ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ထိန္ေမာင္မွာ ေကအင္ယူ တပ္မဟာ(၇) ၏ တပ္မဟာမႈး ျဖစ္ခဲ့ျပီး နွစ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ေတာက္ေလွ်ာက္ စစ္တိုက္ခဲ့သူ ျဖစ္သည့္အျပင္ စစ္ေရးေကာင္းသူ အျဖစ္လည္း နံမည္ရခဲ့သည္။ ၂၀၀၇ ခုနွစ္တြင္ ေကအင္ယူမွ ခြဲထြက္ ၊ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေၾကြးေၾကာ္လွ်က္ စစ္အစိုးရနွင့္ အပစ္ရပ္ခဲ့သည္။ KNU/KNLA ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီကိုဖြဲ႕ျပီး ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားေနသူ ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးျမ နွင့္ ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ ထိန္ေမာင္ တို႕မွာမယားညီအကို ျဖစ္ၾကသည္။ ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ထိန္ေမာင္က "ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးျမမကြယ္လြန္ခင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ငါ႕ကို တာ၀န္ေပးထားခဲ့တယ္၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ကို လုပ္ရမယ္" ဟု ဟစ္ေၾကြးျပီးစစ္အစိုးရနွင့္ လက္တြဲေတာ့မည္ ျပဳေသာအခါ ၄င္း၏ တူ ျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးျမ ၏ ဒုတိယ သားၾကီး ဗိုလ္မႈးၾကီး နႏၵားျမ ကအၾကီး အက်ယ္ တားျမစ္ခဲ႕သည္။ သို႕ရာတြင္ ဦးေလးအား တား၍မရခဲ့။ ထိုအခါ ဗိုလ္မႈးၾကီး နႏၵားျမသည္ စိတ္ထိ ခုိက္လြန္းသျဖင့္ စစ္ဗိုလ္ၾကီးတန္မဲ႕နွင့္ ခ်ံဳးပြဲခ်ငိုခဲ့သည္ဟု ၾကားသိခဲ့ရသည္။ ဤအကြဲအျပဲေအာက္တြင္ ေကအင္ယူ အတြင္းရွိ အျခား
တပ္ဗိုလ္၊ တပ္သားမ်ား၊ ပါတီ၀င္ မိသားစုမ်ား အတြင္း မည္မွ်ငိုေၾကြးခဲ႔ရ၊ ေၾကကြဲခဲ့ၾကရသည္ကို မသိ။

ဤသည္မွာ ေကအင္ယူ အဖြဲ႕အစည္းတခုလံုးကိုသာမက အျခားေတာ္လွန္ေရးအင္အားစု အားလံုးကိုပါ တျပိဳင္နက္ လႊမ္းျခဳံ ေဖၚေဆာင္ရမည့္ အစား ေကအင္ယူ အတြင္းမွ အစိတ္အပိုင္းငယ္ တခုျခင္းမွ်ကိုသာ ခြဲထုတ္စည္းရံုးသည့္ နည္းျဖင့္ စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္ ခ်မွတ္ေဖၚေဆာင္လွ်က္ရွိေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အတု၏ ရလာဒ္ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္မႈးၾကီး နႏၵားျမသည္ ဦးေလး၏ ေနာက္သို႕မူလိုက္ မသြား။ နိုင္ငံေရးအရမွန္ကန္စြာ စဥ္းစားနိုင္ခဲ့သည္။ ေကအင္ယူ ဗဟိုေကာ္ မတီ၏ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာပင္ ၾကံ႕ခိုင္စြာ က်န္ေနခဲ့သည္။

ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ ထိန္ေမာင္သည္ ေကအင္ယူ အဖြဲ႕အစည္းကို ခ်စ္ျမတ္နိုးသလို ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလည္း စစ္မွန္စြာ ေျမွာ္မွန္းခဲ႕ သည္ ဟု စာေရးသူ ယံုၾကည္သည္။ သို႕ဆိုလွ်င္ ေကအင္ယူ အဖြဲ႕အစည္းတခုလံုးက ဦးတည္တိုက္ပြဲ၀င္ေနသည့္ နိုင္ငံ ေရးရည္မွန္းခ်က္ မေအာင္ျမင္ေသးပါဘဲလွ်က္ အဘယ္ေၾကာင့္ခြဲထြက္သြားခဲ့သနည္း။ တဘက္တြင္ စစ္အစိုးရကိုယ္ တိုင္ နွင့္
၄င္း၏ အဆြယ္အပြားမ်ား၊ လက္ပါးေစမ်ားက ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ထိန္ေမာင္အား နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ စည္းရံုးၾက သည္။ အျခားတဘက္တြင္၄င္းကိုယ္တိုင္၏ အားနည္းခ်က္ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ သားမက္ျဖစ္သူ ေစာလယ္မူး အား ၾကီးမားစြာ ယံုၾကည္မႈထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေစာလယ္မူးသည္ ထိုစဥ္က ေကအင္ယူ၏ တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ရင္း ထိုင္းနိုင္ငံ ဘက္ျခမ္း မဲဒမျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ကနဲက်ဳေက်းရြာ၌ အေဆာင္ေဆာင္ အခန္းခန္းနွင့္ ၾကီးမားလွေသာ အိမ္ၾကီး တေဆာင္ ေဆာက္၍ ေနသူျဖစ္သည္။ ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ ထိန္ေမာင္ ကိုယ္တိုင္ကမူ ဤသည္ကို မနွစ္ျခိဳက္။ သားမက္ျဖစ္သူ ေစာလယ္မူး၏ ေနအိမ္သို႕ သြားေရာက္ ေနထိုင္ေလ့မရွိ။
"ေကအင္ယူ ရဲေဘာ္ေတြ အားလံုး မင္းလို အိမ္ၾကီးအိမ္ခိုင္ ေဆာက္မေနနိုင္ဘဲ မင္းက ဘာလို႕ သည္လိုေနတာလဲ" ဟု ျပစ္တင္ေမာင္းမဲေလ႕ရွိေၾကာင္းၾကားရသည္။ သူကိုယ္တိုင္သည္လည္း ေတာတြင္းရွိ တပ္မဟာ (၇) ဌာနခ်ဳပ္တည္ရာ
သူးေမြးနီေဒသရွိ သက္ကယ္မိုး စစ္စခန္းတြင္သာ ေတာက္ေလွ်ာက္ေနခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ သို႕ရာတြင္ သူသည္သားမက္ေစာလယ္မူးအေပၚ ယံုၾကည္အားကိုးမႈကမူ ေလ်ာ့မသြားခဲ့။ ေစာလယ္မူးသည္ စီးပြားေရးရည္မွန္းခ်က္ ၾကီးမားသူျဖစ္သည္။

ေကအင္ယူ တခုလံုးအေနျဖင့္ မဟုတ္ေသာ္လည္း တပ္မဟာ (၇) အေနနွင့္ပင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးလုပ္ရန္ ေစာလယ္မူး၏ ဆြဲေဆာင္စည္းရံုးမႈကို ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ထိန္ေမာင္ ခံခဲ့ရေၾကာင္း ေကအင္ယူ နွင့္ နီးစပ္သူအေတာ္မ်ားမ်ားက လက္ခံခဲ့ၾကသည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို အခြင့္ေကာင္းယူျပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းၾကီးမ်ား လုပ္ ကာမိမိတို႕မိသားစုမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ရွာၾကရေအာင္ ဟုေျပာလွ်က္ ေစာလယ္မူးက တပ္မဟာ (၇) အတြင္းရွိ တပ္မႈးတခ်ိဳ႕အား
လိုက္လံစည္းရံုးခဲ့သည္။ ယင္းသို႕အစည္းရံုးခံရေသာ္လည္း အကြဲအျပဲတကယ္တန္း ျဖစ္လာသည့္ အခ်ိန္တြင္ မိခင္ေကအင္ယူတြင္ပင္ က်န္ေနခဲ့သည္႕ တပ္မႈးငယ္ တဦးက စာေရးသူအား ျပန္လည္ ေျပာျပသည္။

ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ထိန္ေမာင္၏ အဖြဲ႕ေနာက္သို ့ပါမသြားဘဲ ေကအင္ယူတပ္မဟာ (၇) မွာပင္ က်န္ေနခဲ့ သည့္ တပ္မႈးမ်ား၏ မိသားစု မ်ားကိုပါ စစ္အစိုးရက ဆက္လက္စည္းရံုးသည္။ တပ္မႈးတဦး၏ ဇနီးနွင့္သားကို ရန္ကုန္အထိ ေခၚယူ၊ အလည္အပတ္ေနရာမ်ားကို လိုက္လံပို႕ေဆာင္၊ ေကာင္းမြန္စြာေၾကြးေမြးဧည့္ခံ၊ တျမိဳ႕လံုးလွည့္လည္ျပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုျပသသည္။ ဘာလုပ္ငန္းလုပ္ျခင္သလဲ၊ အရင္းအနွီးရေအာင္ အထက္လူၾကီးမ်ားကို တင္ျပေပးမည္ ဟု တတြတ္တြတ္ေျပာၾကသည္။ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ ဒုကၡသည္ စခန္းတြင္ သာ ၾကီးျပင္းလာခဲ့သည့္ (၁၂) သား အရြယ္မွ်
သာ ရွိေသးေသာ ကရင္ကေလးက ၄င္း၏ မိခင္ အား ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

" မိုးမိုး၊ ဒီ လူေတြ က တအားကို သေဘာေကာင္းတယ္ေနာ္။ သည္လူေတြက ကြ်န္ေတာ္တို႕ ကရင္ရြာေတြကို ဖ်က္ဆီး၊ မီးရွိဳ႕၊ မုဒိန္းက်င့္၊ ကရင္လူမ်ိဳးေတြကို သတ္ၾကတယ္ ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္ေတာ့ မယံုဘူးဗ်။"

ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ထိန္ေမာင္ လက္ခံလိုက္တဲ့ စစ္အစိုးရရဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေအာက္မွာ ကရင္လူထု ျငိမ္းခ်မ္းမႈ ရရဲ႕လား။
ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ထိန္ေမာင္ ဦးေဆာင္ျပီး အပစ္ရပ္သြားခဲ့သည္မွာ ယေန႕ဆိုလွ်င္ ငါးနွစ္ေက်ာ္လာခဲ႕ပါျပီ။ လက္နက္မ်ား ဆက္ကိုင္ခြင့္ရေနသျဖင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ေစာဘဦးၾကီး၏ မူ တရပ္နွင့္အညီ ကရင့္လက္နက္ ကရင့္ လက္ထဲတြင္ ရွိေနသည္မွာမွန္ပါသည္။ ၄င္း၏ တပ္ဖြဲ႕မ်ား လႊမ္းမိုးထားရာ ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႕နယ္ အတြင္းတြင္လည္း စစ္ပြဲမ်ား မျဖစ္ေတာ့ပါ။ စစ္ပြဲမ်ား
မရွိေတာ့သျဖင့္ ကရင္လူထုသည္ အမွန္တကယ္ ျငိမ္းခ်မ္းသြားျပီလား။ ေလ့လာ ၾကည့္ဖို႕ လုိပါမည္။

စစ္အစိုးရက တပ္ရင္း အမွတ္ ၅၄၆၊ ၅၄၇ နွင့္ ၅၄၉ တို႕အေျခစိုက္တိုးခ်ဲ႕တည္ေထာင္ရန္အတြက္ ေကာ႕ကရိတ္ျမိဳ႕ နယ္ နဘူးေတာင္ရြာတ၀ိုက္ရွိ လယ္ဧက တေထာင္ေက်ာ္အား သိမ္းယူခဲ့သည္။ ယင္းအေပၚ အသိမ္းခံ ကရင္ လယ္ သမားမ်ားက
မေၾကနပ္သျဖင့္ ဆန္႕က်င္လႈပ္ရွားမႈ တခု မၾကာခင္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ လယ္သမား ၇၈ ဦးကို ဦးေဆာင္ လွ်က္ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႕ေပၚသို႕ သြားေရာက္အေရးဆိုသူမွာ ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ထိန္ေမာင္ ၏ ေကအင္ယူ ခြဲထြက္အဖြဲ႕မွ ဒုတိယ ဗိုလ္မႈးၾကီး ေစာဂ်ိဳးဇက္ နွင့္ ၄င္း၏ ရဲေဘာ္မ်ား ျဖစ္ေနသည္။

လယ္ေျမ အသိမ္းခံရေသာ ကရင္ လယ္သမားမ်ားအနက္ လယ္သူမၾကီးေဒၚပြင့္ေဖါ က ေအာက္ပါအတိုင္းဖြင့္ဟသည္။
" က်မတို႕ မိသားစု ရဲ႕ လယ္ေျမေတြကို အကုန္သိမ္းသြားျပီ။ ဘာတခုမွ မက်န္ေတာ့ဘူး။ ဘာမွ လုပ္စားစရာ မရွိေတာ့ ဘူး။တပ္ရင္းမႈးဆီကို သြားျပီး တကြက္ေလာက္ ျပန္ေပးပါလို႕ ေတာင္းပန္တယ္။ တပ္ရင္းမႈးက ေျပာတယ္။ နုိင္ငံေတာ္ ပိုင္ ေျမေတြျဖစ္တယ္တဲ့။ နိုင္ငံေတာ္မွာ ေသနတ္ရွိတယ္၊ အာဏာရွိတယ္၊ အကုန္ယူလို႕ရတယ္ တဲ႕။ နင္တို႕ ကရင္ ေတြမွာ ဘာမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရွိဘူး တဲ႕။"

ေဒၚပြင့္ေဖါ အပါအ၀င္ လယ္သိမ္းခံရေသာ လယ္သမား ၇၈ ဦး၏ မ်က္နွာမ်ားကို ၾကည့္လိုက္ရံုနွင့္ ရွင္းရွင္းၾကီး ေပၚေန သည္မွာ ၾကီးမားေသာ ပူပင္ေသာက ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႕သည္ မျငိမ္းခ်မ္းနိုင္ပါ။ စစ္ပြဲမ်ား မျဖစ္ေသာ္လည္း လူထုသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမရၾကပါ။ ပူပင္ေသာ ကမ်ားသည္ ၾကီးမားစြာေတာက္ေလာင္ဆဲ ပင္။ ဤသည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

"နင္တို႕ ကရင္ ေတြမွာ ဘာမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရွိဘူး။" ရယ္လို ့စစ္အစိုးရရဲ႕ တပ္ရင္းမႈးက ေျပာလိုက္တဲ့ စကားဟာ ကရင္ အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ ရင္ထဲကို ဘယ္ေလာက္မ်ား ထိခိုက္သြားပါမည္လဲ။ စင္စစ္အားျဖင့္မူ အဆိုပါ တပ္ရင္းမႈးေျပာလိုက္ သည့္ စကားမွာ လက္ေတြ႕အရ အမွန္ျဖစ္ေနဆဲပင္။ ကရင္အမ်ိဳးသားေတြမွာ ဘာမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရွိပါ။ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္၏ လႊမ္းမိုးမႈေအာက္တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသား ေတြသာမက အျခားမည္သည့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုတြင္မွ် ဘာမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရွိပါ။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု တခုျခင္းစီ ရသင့္ရထိုက္ သည့္ စုေပါင္း အခြင့္အေရးကို စစ္အစိုးရက ယေန႕ အခ်ိန္အထိ အေျခခံဥပေဒ၊ အျခားဥပေဒမ်ားနွင့္ အညီ ဘာတခုမွ် မယ္မယ္ရရ အသိအမွတ္မျပဳေသးပါ။

ကရင္အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ေစာဘဦးၾကီးခ်မွတ္ခဲ့သည္႕ ေနာက္ထပ္မူ တခုျဖစ္သည့္ "ကရင္႕ ၾကမၼာ ကရင္ဖန္တည္းခြင့္ရေရး" ဟူသည္မွာ ယေန႕အထိ အိပ္မက္ပမာ မွ်သာ ျဖစ္ေနပါေသးသည္။ "ကရင္႕ ၾကမၼာ ကရင္ဖန္တည္း ခြင့္" မရေသးပါဘဲလွ်က္ အပစ္ရပ္လိုက္ေသာအခါ ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ထိန္ေမာင္ နွင့္ အဖြဲ႕ ကိုင္ထားသည့္ လက္နက္မ်ားမွာ တုတ္ သာ သာမွ်သာ ျဖစ္လွ်က္ရွိေနသည္။ ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ထိန္ေမာင္နွင့္ အဖြဲ႕သည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ကို ျမတ္နိုးသည္႕အျပင္ ကရင္လူထု ၏ အခြင့္အေရးမ်ား ကို ခုခံကာကြယ္တိုက္ပြဲ၀င္လိုသည့္ စိတ္ဓါတ္၊ ဆႏၵ နွင့္ ခံယူခ်က္တို႕ရွိေၾကာင္းမည္သို႕မွ်
သံသယ မရွိပါ။ တတ္နိုင္သမွ် ၾကိဳးစားၾကသည္ကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ သို႕ရာတြင္ ေလွွ်ာက္သည့္ လမ္းေၾကာင္းမွာမူ လြဲေနခဲ့ျပီဟု ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း သံုးသပ္ရပါမည္။

(၅) နွစ္ ၾကာခဲ့ျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကရင္ျပည္နယ္တြင္းရွိ ကရင္လူထု ၾကီးတရပ္လံုး အတြက္ မယ္မယ္ရရ ဘာတခုမွ် လုပ္နိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ ေက်ာင္းကေလးနွစ္ေက်ာင္းမွ် တည္ေထာင္၊ ေဆးေပးခန္းကေလးမ်ားကို အဖြဲ႕အစည္းေငြ ကေလးနွင့္ ပံ႕ပိုးေပးျခင္းမွ လြဲ၍ေကာ႕ကရိတ္ျမိဳ႕နယ္ တခုလံုးအတြင္းရွိ ကရင္လူထုအခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ပင္ ေဖၚ ေဆာင္နိုင္ျခင္းမရွိပါ။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတုေအာက္တြင္ အဖြဲ႕အစည္းရပ္တည္ေရး အခက္အခဲမ်ား
ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ထိန္ေမာင္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ KNU/KNLA ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ သည္၂၀၀ရ ခုနွစ္တြင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးလုပ္ခဲ့ျပီးေနာက္ စစ္အစိုးရက နွစ္နွစ္ေက်ာ္မွ် ဆန္ရိကၡာ၊ အစားအေသာက္၊ လူ႕အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္း၊ နွင့္ ေဆး၀ါး အခ်ိဳ႕ ေထာက္ပံ့ခဲ႕ေၾကာင္း နွင့္ သြားေရး လာေရး အတြက္လည္း ကားသံုးေလးစီး ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။ ၄င္းတို႕အဖြဲ႕အနက္
ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ထိန္ေမာင္ နွင့္ တပ္တခ်ိဳ႕အား ေကာ႕ကရိတ္ျမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ထြတ္ေကာ္ကိုး ေဒသတြင္ေနခြင့္ေပးထားသည္။ ဗိုလ္မႈးယဥ္နု နွင့္ တပ္တခ်ိဳ႕မွာမူ ယခင္ တပ္မဟာ (၇) ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ သူးေမြးနီတြင္ ဆက္လက္ေနထိုင္လွ်က္ပင္ ရွိသည္။
ေတာင္ယာခုတ္၊ လယ္လုပ္၊ အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ခြင့္ေပးထားျပီး လက္နက္မ်ား ကိုလည္း ဆက္လက္ စြဲကိုင္ခြင့္ရထားသည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းၾကီးၾကီးမားမား လုပ္ခြင့္ရသည္ကိုေတာ့ မေတြ႕ရပါ။

အဖြဲ႕အစည္းရပ္တည္ေရးအတြက္ ၾကီးမားေသာ အခက္အခဲ စတင္ေတြ႕ခဲ့သည္မွာ ၂၀၁၀ ခုနွစ္၌ စစ္အစိုးရက နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕စည္းရန္ ေသြးေဆာင္၊ ဖိအားေပးလာသည့္ အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရ၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ထြတ္ေကာ္ကိုး သို႕ အေရာက္လာျပီး ရွင္းျပသည့္အျပင္ ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ ထိန္ေမာင္အား ရန္ကုန္ နွင့္ ေနျပည္ေတာ္ သို႕ပါ ဖိတ္ေခၚကာ အၾကိမ္ၾကိမ္
စည္းရံုးၾကသည္။ စည္းရံုးသည့္ အၾကိမ္တိုင္းတြင္လည္း ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ ထိန္ေမာင္က ေခါင္းခါခဲ့ သည္ခ်ည္းျဖစ္သည္။

စစ္အစိုးရ၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ထြတ္ေကာ္ကိုးသို႕ ေငြအိပ္ၾကီးမ်ားကိုပါ ယူလာျပီး နယ္ျခားေစာင္႕တပ္ဖြဲ႕မည္ဟု သေဘာတူပါက ဤေငြထုပ္ၾကီးမ်ား ထဲတြင္ ပါသည့္ေငြမ်ားသာမက ေနာက္ထပ္ ၾကိဳက္သေလာက္ေတာင္းပါ ေပး ပါ႕မည္ ဟု ဆြဲေဆာင္ခဲ႕ၾကသည္။
ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ ထိန္ေမာင္က ေခါင္းခါျမဲ ေခါင္းခါခဲ့သည္။ ေခ်ာ့၍မရေသာ အခါ ျခိမ္းေျခာက္သည့္ ေလသံမ်ား ပါလာသည္။

ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ ထိန္ေမာင္မွာ အသက္ (၈၄) နွစ္မွ်ရွိျပီ ျဖစ္ေသာ စစ္သားအိုၾကီး ျဖစ္ပါသည္။ စစ္ျပန္တိုက္ရန္ အဘယ္ မွာလွ်င္တတ္နိင္ပါေတာ့အံ႕နည္း။ သို႕ရာတြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ျခင္းအားျဖင့္ စစ္အစိုးရ ခုိင္းတာလုပ္ရမည့္ ဘ၀ကိုေတာ့ အေရာက္မခံဟူေသာ စိတ္ဓါတ္ကို ခိုင္ခိုင္က်ည္က်ည္ ဆုတ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ ထိန္ ေမာင္သာမက ၄င္း၏ ဇနီးျဖစ္သူ မူးဂါးပယ္ကပါ စကားတခြန္းကို ေျပာရင္း အျပတ္သားဆံုးတုန္႕ျပန္လိုက္သည္ ဟု သိရသည္။

" အဖြဲ႕အစည္းမွာ က်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ေနသမွ်ေတာ့ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕တာကို လက္မခံနိုင္ ဘူး။
က်ဳပ္မွာ တာ၀န္ရွိ ေနလို႕ျဖစ္တယ္။ က်ဳပ္လဲ အသက္ၾကီးျပီ။ ဒီေတာ့ က်ဳပ္ကို အရင္သတ္ျပီးမွ၊
က်ဳပ္မွာ တာ၀န္မရွိေတာ့တဲ့ အခါက် မွ က်န္တဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႕ေဆြးေႏြးပါ။"

မူးဂါးပယ္ ကလည္း "က်မ ေယာကၤ်ားကို သတ္ရင္ က်မကိုလည္း သတ္ပါ။ က်မတို႕လင္မယားနွစ္ေယာက္လံုးကို သတ္ျပီးမွ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ လုပ္ပါ" ဟု ခိုင္ခုိင္မာမာရပ္တည္ ေျပာဆိုေပး သည္။ ထိုအခါက်မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား
လက္ေလွ်ာ႔၍ ျပန္သြားၾကသည္။

စစ္အာဏာရွင္မ်ားသည္ ရက္စက္ၾကသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ရိုးရိုးသားသား ေျမွာ္ကိုးကာ မိမိတို႕နွင့္
လက္တြဲလာ ေသာ ကရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အဖိုးအိုၾကီး၏ ေစတနာကို ေစာ္ကားၾကသည္။ ကရင္လူထု၏
အခြင့္အေရးအတြက္ နိုင္ငံေရး အရ တရား၀င္ေဆြးေႏြးမႈ ဘာတခုမွ မျပဳ။ ကရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အဖိုးအိုၾကီးနွင့္
အဖြဲ႕ေၾကနပ္ေအာင္ နွစ္သိမ့္သည့္အေနျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ခြင့္ နွင့္ ေခ်ာင္တေခ်ာင္မွာ
လုပ္ကိုင္စားေသာက္ခြင့္သာ ေပးထားလိုက္သည္။

ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ထိန္ေမာင္ သည္ ထိုမွ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေတာ္ပင္ စိတ္ထိခိုက္ခံစားရေၾကာင္း ၾကားရသည္။
ထမင္း ေကာင္း ေကာင္း မစားနိုင္ခဲ့သည္႕ရက္မ်ား အေတာ္ၾကာခဲ့သည္။ ယခင္က စစ္အစိုးရ၏ ဗို္လ္ခ်ဳပ္မ်ားအနက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရဲျမင့္ ဆိုသူမွာ ထြတ္ေကာ္ကိုးသို႕ မၾကာခဏေရာက္လာေလ့ရွိျပီး ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ထိန္ေမာင္ နွင့္ မိသားစု သဘြယ္ ရင္းနွီး ကြ်မ္း၀င္ေအာင္ လုပ္နိုင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ဆက္ဆန္ေရး ေကာင္းခဲ့စဥ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲျမင့္နွင့္ ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ထိန္ေမာင္ တို႕ နွစ္ဦး တြဲရိုက္ထားသည့္ ဓါတ္ပံုကို ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ထိန္ေမာင္၏ အိမ္နံရံတြင္တခန္းတနား ခ်ိတ္ထားခဲ့သည္။ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ ျပသနာ တက္ျပီးေနာက္ တရက္တြင္ ၄င္းဓါတ္ပံု၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲျမင့္ ၏ မ်က္လံုးကို ေဘာပင္နွင့္ ထိုးေဖါက္ ကုတ္ျခစ္ ထားသည္ မ်ားကို ေတြ႕ရသျဖင့္ အိမ္သားမ်ားကစိုးရိမ္တၾကီးနွင့္ ဒါဘယ္သူလုပ္တာလဲ ဟု ေမး ၾကသည္။ "ငါလုပ္တာ" ဟု ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ထိန္ေမာင္ကေျဖေၾကာင္းသိရသည္။ စစ္အစိုးရ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အတု ေအာက္တြင္ လိုက္ပါ ခဲ့မိသည့္ ကရင္ အမ်ိဳးသားဗိုလ္ခ်ဳပ္အိုၾကီး ကိုယ္တိုင္ခမ်ာ မွာ မျငိမ္းခ်မ္းနိုင္ရွာပါ။

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ေရးကို ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ထိန္ေမာင္ နွင့္ အဖြဲ႕က ျပတ္ျပတ္သားသားျငင္းဆန္ခဲ့ျပီးေနာက္ အစိုးရ သည္ယေန႕အခ်ိန္ မည္သည့္ ရုပ္၀တၱဳ ပစၥည္း အေထာက္အပံ႕မွ် မေပးေတာ႕ေၾကာင္းသိရသည္။ ျမ၀တီ မွ ဖါးအံသို႕သြားသည့္ လမ္းကိုပင္ အသံုးျပဳခြင့္ မေပးေတာ့သျဖင့္ ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ထိန္ေမာင္ရွိရာ ထြတ္ေကာ္ကိုးမွ ဖါးအံသို႕အေရာက္ ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ လမ္းေဖါက္ အေရာင္းအ၀ယ္ကေလးမ်ားလုပ္၊ လယ္လုပ္၊ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ စသည္မ်ား
လုပ္ရင္း လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ေနၾကေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။

နိဂံုး

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးအတြင္း စည္းရံုးေရးျပသနာ နွင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စာေရးသူ ၏ေဆာင္းပါးမ်ားအား ဤတြင္ တခန္းရပ္ပါမည္။ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရအားျဖစ္ေစ၊ ထာ၀ရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဟူသည္ကို တက္ၾကြစြာ ေၾကြးေက်ာ္လွ်က္ ေျပးလႊားလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ၀န္ၾကီးဦးေအာင္မင္း နွင့္ အျခား ၀န္ၾကီးမ်ားအားျဖစ္ေစ မည္သည့္ အာဃာတနွင့္ ပုတ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေရးသားေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ အမွန္ကို အမွန္အတိုင္း
ေဖၚထုတ္ ေရး သားေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္ လိုလားသည္ဟု ဆိုပါက ကို္ယ့္ အမ်ိဳးသား ေရး အတြက္ ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ ရိုးရိုးသားသား တိုက္ပြဲ၀င္လွ်က္ ရွိၾက ေသာ တိုင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစု မ်ား ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ခ်ည္းကပ္သင့္ပါသည္။

ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ ထိန္ေမာင္ နွင့္ အဖြဲ႕၏ သာဓက ကို သံုးသပ္မည္ဆိုလွ်င္ နိုင္ငံေရး အျမင္ရွိေသာ၊ အဖိနွိပ္ခံလူထုဘက္မွ ရပ္လိုေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ အေသသာခံသြားမည္ ၄င္းတို႕၏ လက္နက္ ကို မစြန္႕လိုၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ၄င္းတို႕ လူထု ရထိုက္သည့္ ကိုယ္႕ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တည္းခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္သြားရန္ ၄င္းတို႕၏ လက္နက္ကိုင္ တပ္မေတာ္ကို တည္ရွိေစလိုသည္။ သို႕ျဖစ္၍ ဤသည္ကို ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖ ရွင္းလိုသည္ ဆိုပါက
ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ရွိ ကိုင္စြဲထားေသာ တပ္မေတာ္ တရပ္တည္း မူကို စြန္႕လႊတ္၍ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ တရပ္ကို မည္ကဲ့သို႕ ထူေထာင္မည္ ဟူသည္ကို အျမန္ဆံုး စတင္ေဆြးေႏြးၾကဘို ့လိုပါသည္။

ဥပေဒ ျပသနာကိုလည္း ေထာက္ျပလိုသည္။ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္၏ အစိပ္အပိုင္းအျဖစ္ တရား၀င္ အသိအမွတ္ မျပဳဘဲ ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ ထိန္ေမာင္ နွင့္ အဖြဲ႕အား ရပ္တည္ခြင့္ေပးထားျခင္းမွာ မည္သည့္တည္ဆဲဥပေဒနွင့္ မွ်မညီပါ။ သည္ အတိုင္းထား၍မရပါ။ သို႕ျဖစ္၍ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ ဖြဲ႕စည္းေရးကို သေဘာတူလွ်င္ ဥပေဒတရပ္ကို အသစ္ ျပဌာန္း
ရပါမည္။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသည္ "ေသနတ္မေပါက္ေရး နွင့္ စစ္မတိုက္ေရး" ကိုသာ ပန္းတိုင္ထား၍ ထာ၀ရ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရွာေဖြသည့္ လမ္းစဥ္ကို စြန္႕လႊတ္ဘို ့လိုပါသည္။"

တခ်ိန္တည္းတြင္ ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ ထိန္ေမာင္ ဦးေဆာင္ လုပ္သြားသကဲ့သို႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဟူသည္ကို ေၾကြးေၾကာ္လွ်က္
မိခင္ ေကအင္ယူမွ ခြဲထြက္ျပီး သီးျခား အဖြဲ႕တရပ္တည္ေထာင္ လႈပ္ရွားျခင္းမ်ိဳး မလုပ္သင့္ပါ။ ဤကဲ့သို႕ေသာျဖစ္ရပ္မ်ိဳးမွာ ဆက္လက္ေပၚေပါက္ေနမည္ဆိုလွ်င္ ကရင္လူထုအတြက္ကိုယ္႕ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တည္းခြင့္ မရရံုုသာမက တျပည္လံုး
စစ္မွန္သည့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္လည္း မည္သို႕မွ် အေထာက္အကူ မျပဳနိုင္ပါ။ ဤကဲ့သို႕ နုိင္ငံေရးအရ အေရးၾကီးသည့္ အခ်ိန္တြင္ ျပန္ေပါင္းထုတ္သင့္ၾကျပီး ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုးၾကီး၏ ညီညြတ္မႈအင္အားကို ျပန္လည္ျပသနိုင္မည္ ဆိုလွ်င္ အျခားတိုင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕မ်ားကိုပါ ရိုက္ခတ္ပါ မည္။ နိုင္ငံေရး အင္အားၾကီး ျဖစ္လာနိုင္ပါမည္။ သို႕မွသာ စစ္မွန္ျပီး တန္းတူေသာ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ရွိလာျပီး စစ္မွန္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ သာယာ၀ေျပာသည့္ျပည္ေထာင္စုၾကီး တရပ္ေပၚေပါက္လာေစ ရန္ ရည္သန္ရင္း ဤတြင္ နိဂံုးခ်ဳပ္ပါသည္။


ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန)
ေအာက္တိုဘာလ (၁၈) ရက္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္

No comments:

Post a Comment