ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Thursday, October 25, 2012

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းျဖစ္ပြားေနေသာအႀကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မွဳမ်ားကုိ ရပ္တန္းကရပ္တန္ ့ရန္ ျပည္ပ ရခုိင္ ၁၂ ဖြဲ ့မွထုတ္ျပန္ေႀကျငာ ခ်က္

Joint Statement on Arakan Violence
Type the rest of your post here.

No comments:

Post a Comment