ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Thursday, October 11, 2012

K N L A စစ္ဦးစီးခ်ဴပ္ဗုိလ္ခ်ဴပ္ႀကီးမူတူးေစးဖုိး ထုတ္ပယ္ခံရျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဆက္စပ္ျပီးျဖစ္သင့္ရန္မ်ားအတြက္ အႀကံ့ျပဳခ်က္အေပၚ ျပန္လည္ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း။

က်ေနာ္တုိ ့မေန ့ကတင္တားတဲ့ "K N L A စစ္ဦးစီးခ်ဴပ္ဗုိလ္ခ်ဴပ္ႀကီးမူတူးေစးဖုိး ထုတ္ပယ္ခံရျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဆက္စပ္ျပီးျဖစ္သင့္ရန္မ်ားအတြက္ အႀကံ့ျပဳျခင္း" ပုိ ့စ္ကုိ ျပန္လည္ရွင္းလင္းျပီး ေရးသားေပးပုိ ့လာေသာ အီးေမးတစ္ေစာင္ကုိ တင္ေပးလုိက္ပါတယ္။

Response letter
Type the rest of your post here.

No comments:

Post a Comment