ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Saturday, October 20, 2012

ေဝးလံေခါင္ဖ်ားမွ ကေလးေတြ စာတတ္ေျမာက္ဖုိ႔ ဘာသာစကားနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ပညာေရးမူဝါဒ ေျပာင္းေစခ်င္

Written by ေအးသီရီဝင္း

ေဝးလံေခါင္ဖ်ားမွာ ေနထုိင္တဲ့ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ စာဖတ္စြမ္းရည္က ေျမျပန္႔ ေက်ာင္းသားေတြထက္ အနည္းဆုံးသုံးဆကြာၿပီး က်ဆင္းေနတာေၾကာင့္ သည္ေဒသက ေက်ာင္းသား ေတြစာတတ္ေျမာက္ဖုိ႔ ပညာေရးမူဝါဒဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲေပးေစခ်င္တယ္လုိ႔ ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္းမွ သိရတယ္။ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္းက ဘာသာစကားဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြ၊ ပညာေရးဆုိင္ရာ စိတ္ပညာရွင္ ေတြ ပူးေပါင္းၿပီး ျပည္နယ္ေတြ (ကခ်င္၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ရွမ္း၊ မြန္)က ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေဒသေတြမွ ေက်ာင္းသားေတြကုိ သုေတသနျပဳတဲ့အခါမွာ သည္ကေလးေတြက မူလတန္းအ႐ြယ္ ျမန္မာဖတ္စာကုိ ၿပီးဆုံးေအာင္ ဖတ္ႏုိင္ဖုိ႔၊ ဝါက်မွန္ဖုိ႔ ခက္ခဲေနတာ ေတြ႕ရတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ေဒၚနန္ေရာ္က 'လႈိင္သာယာက မူလတန္းကေလးစာဖတ္ခ်ိန္နဲ႔ ေဝးလံေခါင္ဖ်ား ေဒသက မူလတန္းကေလး စာဖတ္ခ်ိန္က သုံးဆကြာတယ္၊ အဓိကျပသနာက ဆရာေျပာတာကုိ နားမလည္တာပဲ၊ ကုိယ္နားမလည္တဲ့စကားနဲ႔ေျပာရင္ စိတ္ညစ္လာေလ ဦးေႏွာက္အလုပ္လုပ္တာ ေႏွးသြားေလပဲ၊ ေက်ာင္းမသြားခ်င္ရင္ပ်င္းလုိ႔ပဲ မိဘကထင္တယ္၊ ဒီကေလးေတြကုိ ပံ့ပုိးေပးဖုိ႔လုိတယ္' လုိ႔ေျပာပါတယ္။

မူလတန္းမွာေက်လည္ရမယ့္ သင္ခန္းစာေတြကုိ ကေလးေတြက နားမလည္တဲ့အခါ အတန္းႀကီး လာတာနဲ႔အမွ် ပုိအခက္အခဲျဖစ္လာၿပီး သည္ေဒသေတြမွာ ဆယ္တန္းေအာင္တဲ့သူဆုိတာ လက္ခ်ဳိး ေရလုိ႔ရတဲ့ အေနအထား ျဖစ္လာတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ စာဖတ္ စြမ္းရည္ကုိၾကည့္ရင္ ကခ်င္ျပည္နယ္က အဆုိးဆုံးျဖစ္တယ္။ နားေထာင္မႈစြမ္းရည္နဲ႔ နားလည္မႈ၊ စာလုံးမ်ားကုိ မွတ္မိႏုိင္မႈ (ဗ်ည္း၊ သရ၊ အသတ္၊ အသံ၊ စာလုံးမ်ားနဲ႔ ဝါက်)မွာေတာ့ ျပည္နယ္တုိင္းက ဆုိးဝါးေနတယ္လုိ႔ ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္းရဲ႕ သုေတသနအရသိရပါတယ္။

ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေဒသ ဥပမာ-ကခ်င္ျပည္နယ္ဆြမ္ပရာဘြမ္ေဒသမွာ ေနထုိင္တဲ့ကေလးေတြက ျမန္မာ စကားတတ္ကၽြမ္းသူနည္းပါတယ္။ ဆရာေတြက ျမန္မာစကားနဲ႔ သင္ၾကားတဲ့အခါမွာ ကေလးေတြရဲ႕ သင္ယူမႈမွာ အခက္အခဲေတြ႕ရပါတယ္။ သည္ကေလးေတြေက်ာင္းေနေပ်ာ္ၿပီး စာေတာ္ဖုိ႔ ပညာေရး မူဝါဒေျပာင္းလဲဖုိ႔ ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္းနဲ႔ ပညာေရးသုေတသနအဖဲြ႕တုိ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္တာျဖစ္တယ္။ သည္ျပသနာေျပလည္ဖုိ႔ မူလတန္းဖတ္စာအုပ္မွာ ျပည္နယ္အလုိက္ လူမ်ဳိးစုေတြရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႐ုိးရာ ပုံျပင္စတာေတြကုိ ထည့္သြင္းသင္ၾကားမယ္ဆုိရင္ ကေလးေတြအေနနဲ႔ စာသင္ၾကားမႈအပုိင္းမွာ အေထာက္အကူျပဳလာမယ္လုိ႔ သိရတယ္။

ေဒၚနန္ေရာ္က 'ကေလးေတြကသူတုိ႔သိတဲ့အေၾကာင္းကုိ သူတုိ႔သိတဲ့ ဘာသာစကားနဲ႔သင္တာ ပုိတတ္ ေျမာက္တယ္။ ဥပမာ-ကခ်င္႐ုိးရာမွာဆုိရင္ သတုိ႔သမီးက ျမက္ပင္ရွည္ထဲမွာ ျဖတ္ၿပီးလာရတယ္၊ အဓိပၸာယ္က မေကာင္းဆုိးဝါးခါခ်တာ၊ ဒါက သန္႔ရွင္းမႈကုိအေလးထားတဲ့ အဓိပၸာယ္ျဖစ္တယ္လုိ႔' ဆုိတယ္။

ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္းနဲ႔ ပညာေရးသုေတသနတုိ႔ ပူးေပါင္းလုပ္တဲ့ မူလတန္းအဆင့္ ပညာသင္ၾကားေရး တြင္ အသုံးျပဳသင့္ေသာဘာသာစကားႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့ ပညာေရးမူဝါဒစာတမ္းကုိ ပညာေရးဝန္ႀကီးထံ ေပးပုိ႔ထားတယ္လုိ႔ သိရတယ္။

တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုေတြနဲ႔ ဖဲြ႕စည္းထားတဲ့ တျခားတ႐ုတ္ႏုိင္ငံကုိၾကည့္ရင္ ဒုတိယ ဘာသာစကားကုိ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းအေရးေပးသင္ၾကားသြားတာ ျဖစ္တယ္။ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံကုိၾကည့္ရင္ တုိင္းရင္းသား ၅၄ မ်ဳိးရွိၿပီး လူဦးေရ ၉ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းက ဗီယက္နမ္ဘာသာစကား ေျပာဆိုၾကတယ္။ ေက်ာင္းမွာ အသုံး ျပဳတဲ့ဘာသာစကားက ဗီယက္နမ္ဘာသာစကားျဖစ္ၿပီး တုိင္းရင္းသား ဘာသာစကား ရွစ္မ်ဳိးကုိ ေက်ာင္းသင္ဘာသာရပ္အျဖစ္ သင္ၾကားပါတယ္။ မူႀကိဳနဲ႔မူလတန္းေက်ာင္းေတြမွာ ေဒသခံဘာသာ စကားအျဖစ္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း သင္ၾကားသြားတာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ကုလသမဂၢ စာတတ္ေျမာက္ေရးဆယ္စုႏွစ္ကုိ ၂ဝဝ၃ ကေန ၂ဝ၃၂ ခုႏွစ္အထိ သတ္မွတ္ထားပါ တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ပညာေရးမွာ သိသာထင္ရွားတဲ့ေအာင္ျမင္မႈေတြရွိခဲ့ေပမဲ့ ခန္႔မွန္း လူသန္းေပါင္း ၈ဝဝ က စာတတ္ေျမာက္ျခင္းမရွိၾကပဲ ကေလးသန္းေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္ခန္႔က ပညာ သင္ၾကားခြင့္ ျငင္းပယ္ခံေနရေၾကာင္း၊ စာမတတ္ေျမာက္ၾကသူမ်ားနဲ႔ ေက်ာင္းထြက္ကေလး အမ်ားစု မွာ လူနည္းစုတုိင္းရင္းသား၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူေတြနဲ႔ ေဝးလံတဲ့ေနရာေဒသက ျဖစ္ပါတယ္။

ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ေလ့လာခဲ့တဲ့ ျပည္နယ္ေတြက ကခ်င္၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ရခုိင္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔ ျဖစ္ၿပီး ေလ့လာခဲ့တဲ့ ေက်း႐ြာအေရအတြက္ ၂၁ ႐ြာ၊ ေလ့လာေမးျမန္းတဲ့ ကေလးအေရအတြက္ ၆၉၆ ဦး၊ လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲ့တဲ့ ကေလး၊ မိဘ၊ ဆရာ၊ ေက်း႐ြာလူႀကီး အေရအတြက္ ၁၁၉၉ ဦးျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရတယ္။

ေဝးလံေခါင္ဖ်ားက ကေလးေတြ စာတတ္ေျမာက္ဖုိ႔ သည္ပညာေရးမူဝါဒစာတမ္းကုိ လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးေပးဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းဆုိပါတယ္။

ေမာ္ဒန္သတင္းဂ်ာနယ္
http://www.maukkha.org/index.php/news-menu/myanmar-educational-news-maukkha/2418-2012-10-20-11-13-22

No comments:

Post a Comment