ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Friday, October 12, 2012

ေက်ာက္ၾကီးမ်ိဳ႔နယ္ ေရေဘးဒုကၡသည္မ်ားအေျခအေန

အီးေမးမွတဆင့္လက္ခံရပါသည္။ ေအာက္ပါအတုိင္းေရးထားပါသည္။

ေသာသီခိုသို႔

ေက်ာက္ၾကီးမ်ိဳ႔နယ္ ေရေဘးဒုခသယ္မ်ားအားအစိုးရမွကူညီေထာက္ပံ့မႈဓါတ္ပံုမွတ္တမ္း အမ်ားသိေစရန္တင္ေပးပါ။
ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားေထာက္ပံ့တယ္ဆိုေပမဲ့ အစိုးရမွ တစ္အိမ္ေထာင္ ဒီေလာက္သာေထာက္ပံ့ခဲ့ပါသည္။

14.8.2012 တြင္အစိုးရမွ ေထာက္ပံ့မႈ
ေပးပုိ ့သူ KYO လူငယ္။


Type the rest of your post here.

No comments:

Post a Comment