ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Wednesday, October 10, 2012

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးအတြင္း စည္းရံုးေရးျပသနာ နွင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး အပိုင္း (၂)

ဦးေအာင္ထူး၏ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား အရမ္းေကာင္းပါသည္။ ဖတ္ရွဳေလ့လာသင့္ပါသည္။
 xxxxxxxxx
 "အဓိကမွာ နိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ အတြက္ လက္နက္ကိုင္ၾကျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း လက္နက္ကိုင္တပ္သက္သက္က နိုင္ငံေရးကို လႊမ္းမိုးျခင္းမျဖစ္သင့္ပါ။ တပ္ကို ကိုင္ထားနိုင္သူက နိုင္ငံေရးကို ဆံုးျဖတ္သြားမည္၊ ေသနတ္ေနာက္ကို နိုင္ငံေရးက လိုက္ရမည္ ဟူေသာ အစဥ္အလာမ်ိဳး ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း မရွိသင့္ပါ" ေအာင္ထူး (ေရွ့ေန)

ေကအင္ယူ၏ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမူတူးေဆးဖိုး၊ ေစာေဒးဗစ္ေထာ နွင့္ ဗိုလ္မႈး ေရာဂ်ာ တို႕အား တာ၀န္မ်ားမွ ထုတ္ပယ္လိုက္ျခင္းမွာ ေကအင္ယူအတြင္းျဖစ္ပြားေနသည့္ ျပသနာဟု သာမန္အားျဖင့္ နားလည္နိုင္ပါမည္။ သို႕ရာတြင္ ေကအင္ယူ ကိုယ္တိုင္က တျပည္လံုးသိ၊ တကမၻာလံုးသိေအာင္ ထုတ္ျပန္ ေဆာင္ရြက္ ေနျပီျဖစ္သျဖင့္ ဤကိစၥမွာ အဖြဲ႕အစည္းတခုအတြင္း လွ်ိဳ႕ ၀ွက္ခ်က္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။

၄င္းတို႕အား အေရးယူလိုက္သည့္ အဓိက အေၾကာင္းခံမွာ ဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္ သည့္ လက္ရွိစစ္အစိုးရ က ေဖၚ ေဆာင္လွ်က္ရွိေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး နွင့္ လံုး၀ ဆက္စပ္လွ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလား ျမတ္နိုးေသာ လူထုတရပ္လံုး အေနျဖင့္လည္း ေလ့လာခြင့္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခြင့္ သေဘာထား အျမင္ထုတ္ေဖၚခြင့္ ရွိသည္ ဟု ယူဆပါသည္။ ေကအင္ယူ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕အေနျဖင့္လည္း ေကအင္ယူ ပါတီ၀င္အားလံုးနွင့္ တပ္မႈး၊ တပ္ သား ေအာက္ေျခထုမ်ားသာမက ကရင္လူထုမ်ားကိုပါ ခ်ျပ၊ သေဘာထား အျမင္မ်ားကို စုေဆာင္းေလ႕လာကာ ဆက္ လက္ေဆာင္ရြက္မည္ ဆိုလွ်င္ စနစ္ေဟာင္းကို ဆန္႕က်င္၍ စနစ္သစ္ကို တည္ေဆာက္မည့္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕ အစည္း တခုအျဖစ္ ပို၍ ခိုင္မာသြားနိုင္ပါမည္။

စာေရးသူအေနျဖင့္ ဤကိစၥတြင္ အလယ္၌တည့္တည့္ရပ္၍ သံုးသပ္တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အထူးသျဖင့္ ကရင္ လူထုကို အသိေပးလိုပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ တည့္တည့္ရပ္သည္ဟု သံုးနံဳးပါသနည္း။ ဤသည္ကို ရွင္းပါမည္။

ဦးေဆာင္ အေရးယူလိုက္ သည့္ ေကအင္ယူ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၏ အျမင့္ဆံုးေခါင္းေဆာင္ ငါးဦးအနက္ ေလးဦး နွင့္လည္းေကာင္း၊ အေရး ယူခံလိုက္ရသည့္ ေခါင္းေဆာင္ သံုးဦး နွင့္ လည္းေကာင္း စာေရးသူသည္ ပုဂၢိဳလ္အရ ရင္းနွီး ပါသည္။လုပ္ငန္းအရလည္း ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ဘူးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ေကအင္ယူ လက္ရွိ ဥကၠဌၾကီး ေစာတာမလာေဘာ မွာ ေကအင္ယူပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ နိုင္ငံေရးတပ္ေပါင္းစု ျဖစ္ ေသာျပည္ေထာင္စု ျမန္မာနိုင္ငံ အမ်ိဳးသားေကာင္စီ၏ ဥကၠဌတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ ေသာအခါ စာေရးသူအား(အျခား အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ၏ သေဘာတူညီမႈမ်ားပါရယူ၍) အၾကံေပးအျဖစ္ ၄င္းကိုယ္တိုင္ စာနွင့္
လက္ မွတ္ေရးထိုးအသိအမွတ္ျပဳကာ မိမိအကူအညီ ကို ရယူခဲ့ဘူးပါသည္။ ပထမ တြင္ ဥပေဒအၾကံေပး ျဖစ္ေသာ္လည္းေနာက္ပိုင္း ၌ နိုင္ငံေရး ကိစၥမ်ားပါပါ၀င္ေစ လွ်က္ အၾကံေပးနိုင္ေစရန္ဟု ဆိုကာ ေရွ႕က ဥပေဒ ဆိုေသာစကားလံုးကိုျဖဳတ္ခဲ့ပါ သည္။ ေကအင္ယူ ဥကၠဌၾကီး သည္ ယေန႕တိုင္ မိမိအေပၚ တစံုတရာ ယံုၾကည္မႈ ရွိေနဆဲဟု ေျမွာ္လင့္ပါ သည္။

အေရးယူခံလိုက္ရသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး မူတူးေဆးေဖါမွာ ၄င္းတည္းခိုေနထိုင္သည့္ အိမ္တြင္ အေၾကာင္းတခုခုျဖင့္ အဖြဲ႕ အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ဖိတ္ၾကားဧည့္ခံေလ႕ရွိေသာ အခါမ်ားတြင္ မိမိကိုပါ ဖိတ္ေလ့ရွိသည္။ လူျခင္းေတြ႕ သည့္ အခါမ်ား၌ မိမိ၏ေရဒီယုိုအင္တာဗ်ဴးမ်ားကို နွစ္ျခိဳက္သေဘာက်ေၾကာင္းနွင့္ေျပာကာ အသိအမွတ္ျပဳေလ့ ရွိသူျဖစ္ သည္။ ဥပေဒပညာကိုလည္း တန္ဘိုးထားသူလည္း ျဖစ္သည္။ ၄င္းအေပၚအေရးယူလိုက္သည့္ ကိစၥ နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ အမ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ျခင္းသာ ျဖစ္သျဖင့္ တာ၀န္ေပးအပ္လွ်င္လည္းလုပ္၊ မေပးလွ်င္လည္း မလုပ္ရံု သာ ရွိ ေၾကာင္း ေျပာသည္ဟု တဆင့္စကားၾကားသိရသည္။
ထို႕အျပင္ ၄င္း နွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည့္ ခရိုင္ဥကၠဌ တဦးက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၾကီး မူတူးေဆးေဖါက အာဃာတ မထားေၾကာင္းေအာက္တိုဘာလ (၈) ရက္ေန႕ည ဘီဘီစီ သတင္းတြင္ ထုတ္လႊင့္ သြား ခဲ့သည္ကို ၾကားရသျဖင့္ စာေရးသူ အေနျဖင့္၄င္းအေပၚမ်ားစြာ ဂရုဏာသက္မိသည္။

ေစာေဒးဗစ္ေထာ နွင့္ အစည္းအေ၀းေပါင္းမ်ားစြာ အတူတက္ခဲ့ဘူးသည့္ အျပင္ ေကအင္ယူ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဥေရာပခရီးထြက္စဥ္ထြက္သည့္အခါ ဆြီဒင္နုိင္ငံရွိမိမိေနအိမ္သို ့လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ဗို္လ္မႈးေရာ ဂ်ာနွင့္
အရင္းနွီးဆံုးဟု ေျပာရပါမည္။ မာနယ္ပေလာလြတ္ေျမာက္နယ္ေျမရွိစဥ္နွစ္တခ်ိဳ႕မိမိအေျခခ်လႈပ္ရွားခဲ့ရာ၌ အိမ္နီးျခင္းသဘြယ္ေနခဲ့ျပီး အေၾကာင္းေၾကာင္းနွင့္ အနည္းဆံုး တလတၾကိမ္ခန္႕မွ် တဦးနွင့္ တဦးေတြ႕ဆံုခဲ့ ၾကသည္။

ဤအေၾကာင္းမ်ားကို ေဖၚထုတ္တင္ျပေနျခင္းမွာ ၾကြား၀ါလို၍မဟုတ္ပါ။ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးတဦးကို အေရးယူျပီးတာ၀န္မွ ထုတ္ပယ္လိုက္သည္ဟူသည့္ ျဖစ္ရပ္မွာ (မိမိသိသမွ်) နွစ္ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ၾကာ ေကအင္ယူသမိုင္းတြင္ မရွိခဲ့ဘူးပါ။ သို႕ျဖစ္၍ လက္ရွိ အခ်ိန္သည္ ေကအင္ယူအတြက္ နိုင္ငံေရးအရ အေရးၾကီး လာသည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။
ေကအင္ယူ၏ တိုးတက္မႈ၊ ဆုတ္ ယုတ္မႈအေနအထားမ်ားသည္ ေကအင္ယူနွင့္ ဆက္စပ္ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္လွွ်က္ရွိေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားအေပၚ တနည္း မဟုတ္ တနည္းရိုက္ခတ္နိုင္သည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ဤ ရိုက္ခတ္မႈ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ တျပည္လံုးျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး လႈပ္ရွား မႈၾကီးကို
အေကာင္းဘက္ သို႕မဟုတ္ အဆိုးဘက္သို ့တြန္းပို႕ေပးနုိင္မည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အကြဲအျပဲမ်ားမျဖစ္ေအာင္ ေကအင္ယူေအာက္ေျခ တပ္ထုမ်ား၊ ကရင္ လူထုမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား မည္သို႕၀ိုင္းရံသင့္သည္ ကို အေလးအနက္
စဥ္းစားရန္ လိုအပ္ ေနသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ဤသို႕ အေရးၾကီးလွသည့္ အခ်ိန္တြင္ မိမိ၏ သံုးသပ္ ခ်က္မ်ားသည္ ခ်စ္ျခင္း မုန္းျခင္းကင္းစြာ အရွိကို အရွိအတိုင္း၊ နိုင္ငံေရးစံ၊ အဖြဲ႕အစည္းတည္ေဆာက္မႈေပတန္၊ ဥပေဒ အေျခခံမ်ားျဖင့္ သံုးသပ္ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း
အျမင္ရွင္းေစလို၍ ျဖစ္သည္။

အဆင့္ျမင့္ ေကအင္ယူ ေခါင္းေဆာင္သံုးဦးကို တာ၀န္မွ ရပ္စဲရသည့္ အေၾကာင္းရင္းခံမ်ား ဟူ၍ ျမန္မာလို ေခါင္းစဥ္ တပ္ထားျပီးကရင္ဘာသာနွင့္ အေသးစိပ္ရွင္းလင္းခ်က္တေစာင္အား ေသာသီးခိုး ကရင္သတင္းစဥ္ ၀က္ဆိုက္တြင္ မေန႕က(ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္ေန႕က) ဖတ္ရႈလိုက္ရသည္။ အဆိုပါရွင္းလင္းခ်က္ကို ေကအင္ယူ ဗဟုိေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္ေၾကာင္း မပါရွိေသာ္လည္း ေကအင္ယူဗဟိုေကာ္မတီမွသာ သိနိုင္ေသာ အေၾကာင္းရပ္ မ်ားျဖစ္ေန၍ ယင္း အေပၚ အေျခခံကာ သံုးသပ္တင္ျပပါမည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးယူရေၾကာင္း ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကို ျခံဳၾကည့္လွ်င္

(၁) ေကအင္ယူ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ၄င္းအား အပ္နွင္းထားသည့္ စစ္ေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္။
အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ သို႕မဟုတ္ အျမင့္ဆံုးေခါင္းေဆာင္ငါးဦး၏ သေဘာတူညီခ်က္ကို မေတာင္းခံဘဲ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းကို ညႊန္ၾကားမႈမ်ား ျပဳခဲ့သည္။

(၂) စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ အဖြဲ႕အစည္းတည္ေဆာက္မႈ အရ အဆင့္ဆင့္ဦးေဆာင္မႈကို လိုက္နာျခင္းမရွိ။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရး လက္မွတ္

ထိုးျပီးေနာက္ပိုင္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနွင့္ ဆက္စပ္ သည့္ နိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ေကအင္ယူ အလုပ္အမႈေဆာင္
အျမင့္ဆံုးေခါင္းေဆာင္ ငါးဦး သို႕ တင္ျပ၍ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံျခင္းမရွိဘဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕သို႕
တရား၀င္တင္ျပျခင္းမရွိဘဲ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မွ ဦးေဆာင္ကာ လွ်ိဳ႕၀ွက္သေဘာေဆာင္သည့္ အစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပခဲ့သည္။
ေစာေဒးဗစ္ေထာ၊ ဗိုလ္မႈးေရာ္ဂ်ာ တို႕ျဖင့္သာ သံုးဦး အုပ္စုဖြဲ႕၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

(၃) အဖြဲ႕အစည္းတည္ေဆာက္မႈ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာျခင္းမရွိ။ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕အစည္းအေ၀း

တက္ ေရာက္လာသည့္အခါတြင္လည္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း တင္ျပျခင္းမရွိ။ ေစာေဒးဗစ္ေထာသည္
အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕အစည္း အေ၀းမ်ားကို အေၾကာင္းခိုင္လံုစြာတင္ျပျခင္းမရွိဘဲ သို႕မဟုတ္က်မၼာေရး အေၾကာင္း ျပ၍
ပ်က္ကြက္ေသာ္လည္း ထိုအခ်ိန္တြင္ (စစ္အစိုးရနွင့္) ဆက္ဆန္ေရးရံုးဖြင့္ပြဲ မ်ားကိုမူ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

(၄) နိုင္ငံေရးအရ ေကအင္ယူမွ ခ်မွတ္ထားေသာ နိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ ရပ္တည္မႈမ်ားနွင့္ ဆန္႕က်င္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသျဖင့္

အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ တာ၀န္ခံမႈမရွိ။


အခ်က္ (၁) မွ စတင္၍ သံုးသပ္ပါမည္။

အခ်က္ (၁) မွာ နိုင္ငံေရး နွင့္ စစ္ေရး ဆက္စပ္မႈ၊ တာ၀န္ခြဲျခားထမ္းေဆာင္မႈ မ်ားနွင့္သက္ဆိုင္သည္။ အဖြဲ႕အစည္း အတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာ၌ ဤသည္ကို မရွင္းလင္း၍မ်ား ျဖစ္သလား ဟူ၍ စဥ္းစားဘြယ္ရွိသည္။ သမတ စနစ္ကို က်င့္သံုးလွ်က္ရွိေသာ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စု နွင့္ နုိင္းယွဥ္ပါမည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ သမတ သည္ တျပည္လံုးတြင္
နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရး စသည့္ ကိစၥမ်ားအားလံုးအေပၚ ေန႕စဥ္ ၾကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲ ေဖၚေဆာင္ရ သည့္ တာ၀န္ရွိသလို စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္လည္း ျဖစ္သည္။

သမတသည္ စစ္ေရးအရတိုက္သင့္မသင့္၊ စစ္ပြဲၾကီးတရပ္ကို ဆင္ႏႊဲသင့္ မသင့္မဆံုးျဖတ္ခင္ နိုင္ငံေရးအရ၊ နိုင္ငံတကာ ဆက္ဆန္ေရးအရ၊ နိုင္ငံတကာ ဥပေဒအရ၊ သံတမန္ေရးအရ စသျဖင့္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ စဥ္းစားသံုးသပ္သည္။ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးနွင့္ အစိုးရ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ အျမင့္ဆံုးအရာရွိၾကီးမ်ားအျပင္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ားကိုပါ ေခၚယူ၍ အၾကံေပး
မႈမ်ားရယူ သည္။ ျပီးလွ်င္ စစ္ပြဲၾကီးတခုလံုကို စတင္ဆင္ႏႊဲသင့္မသင့္ ၄င္းက ဦးေဆာင္ဆံုးျဖတ္သည္။ ဆင္ႏႊဲ ေနဆဲျဖစ္ေသာစစ္ပြဲၾကီးကို ရပ္သင့္မသင့္ ဟူသည္ကို လည္း ၄င္းကပင္ ဦးေဆာင္ဆံုးျဖတ္သည္။ စစ္ပြဲၾကီး တခုလံုး အေပၚ တိုက္သင့္မသင့္၊ ရပ္သင့္မသင့္ နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တြင္ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ မရွိ။

စစ္ပြဲၾကီး အားတိုက္ပါဟု အမိန္႕ေပးလိုက္ျပီး ေနာက္တြင္မူ စစ္ေရးသက္သက္ ဆင္ႏႊဲရာ၌ ဒီလိုတိုက္ပါ ဟုိလိုတိုက္ပါ ဟူ၍သမတ က ၀င္ေရာက္စြက္ဘက္ခြင့္ မရွိေတာ့။ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္၏ တာ၀န္နွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အတြင္း က်ေရာက္သြား သည္။ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီး၏ ၾကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္က ေဖၚေဆာင္သြားသည္။ စစ္ပြဲၾကီး တခုလံုးဆင္ ႏႊဲေနစဥ္
(စစ္ပြဲငယ္တခုခ်င္းစီနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍) စစ္ေရးပရိယယ္ အေနျဖင့္ မည္သည့္ ေနရာမွ စစ္ပြဲငယ္ကို ခဏရပ္ဆိုင္း ထားျပီးမည္သည့္ေနရာတြင္ အာရံု စိုက္ကာ ထိုးစစ္ၾကီးမ်ား ဆင္ႏႊဲမည္ ဟူသည္ကိုလည္း စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္က ပင္ ဆံုးျဖတ္ လုပ္ေဆာင္ သြားမည္။ သမတ က အေသးစိတ္၀င္ေရာက္စြက္ဘက္ တိုက္ရိုက္ အမိန္႕ေပးေလ့ မရွိ။ ဤသည္မွာ ဆက္စပ္မႈနွင့္ ခြဲျခားတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ မႈ သေဘာျဖစ္သည္။

မိမိေလ့လာ၍ရသမွ် ေကအင္ယူတြင္ ေလးနွစ္တၾကိမ္က်င္းပသည့္ ညီလာခံသည္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည္။ ညီလာခံ တခု နွင့္ တခုအၾကားတြင္ အေရးၾကီးသည့္ နုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရး ကိစၥမ်ားအား ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းေခၚယူ၍ ဆံုးျဖတ္ ရသည္။ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းတခုနွင့္ တခုအၾကားတြင္ ေခါင္းေဆာင္ (၁၁) ဦးပါ၀င္သည့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕က
အဖြဲ႕အစည္းကို ဦးေဆာင္သည္။ အဆိုပါ (၁၁) ဦးအနက္ ဥကၠဌ၊ ဒုဥကၠဌ၊ အေထြေထြ အတြင္းေရမႈး၊ တြဲဘက္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈး (၁) နွင့္ တြဲဘက္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈး (၂) တို႕သည္ (၄င္းတို႕အား ၾကီးငါးၾကီးဟု အမ်ားက ေခၚေလ့ရွိၾက)အဖြဲ႕အစည္း၏ ေန႕စဥ္လုပ္ငန္းမ်ားကို တာ၀န္ယူ ဦးေဆာင္ကြပ္ကဲသည္။ ၄င္းတို႕ငါးဦးသည္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အဖြဲ႕အစည္း၏ ေန႕စဥ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရာ၌ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု သမတ တြင္ရွိေသာ အခြင့္အာဏာမ်ိဳးရွိသည္ဟု ယူဆသည္။

ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း တခုနွင့္ တခုအၾကားတြင္ စစ္ပြဲၾကီးကို တိုက္သင့္မသင့္၊ ရပ္သင့္မသင့္ ၄င္းတို႕ငါးဦးက အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕အစည္းအေ၀း ေခၚယူ၍ ညွိနိုင္းတိုင္ပင္ သေဘာထားဆႏၵ နွင့္ အၾကံေပးခ်က္မ်ားရယူကာ ဦးေဆာင္ဆံုးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ လိုအပ္လွ်င္ ၄င္းတို႕က အေရးေပၚဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း ေခၚယူ၍တင္ျပ ျပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခံယူကာ
လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ စစ္ပြဲၾကီးတပြဲကို စျပီး တိုက္သင့္မသင့္၊ တိုက္ေနဆဲ စစ္ပြဲၾကီး ကို ရပ္သင့္မသင့္ ေကအင္ယူစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္၏ တဦးတည္း သေဘာျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ မရွိဟု မိမိနားလည္ပါသည္။ အလုပ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕အစည္းအေ၀း၌ ၄င္းတြင္တင္ျပခြင့္ရွိသည္။ စုေပါင္းဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိသည္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ေကအင္ယူကိုယ္စား ဦးေဆာင္တက္ေရာက္ျခင္းနွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အတည္ ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ျခင္း မွာ တာ၀န္ပိုင္းအရ မ်ားစြာကြာျခားသည္။

ဗိုလ္ၾကီးခ်ဳပ္ၾကီးျမ မကြယ္လြန္ခင္ ေနာက္ဆံံုးနွစ္မ်ားတြင္ ေကအင္ယူ၌ ဖဒိုေစာဘသင္မွာ ဥကၠဌျဖစ္ျပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေစာဘိုျမမွာ ဒုဥကၠဌ ျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရအတြင္း၌​ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ခင္ညြန္႕ တံခုိးထြားခဲ့စဥ္က ဗိုလ္္ခ်ဳပ္ၾကီးျမသည္လည္း ေကအင္ယူအဖြဲ႕ကိုေခါင္းေဆာင္ကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးပြဲသြားေရာက္ခဲ့ဘူးပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးျမသည္ စစ္ေရးသမားျဖစ္ေသာ္လည္းျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို နိုင္ငံေရးနည္းနွင့္သာ ရယူလိုသူ ျဖစ္ခဲ့သည္။ နိုင္ငံေရးနည္းနွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး၍ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္ လိုျပီဟုလည္း ေျမွာ္လင့္ဦးေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ သို႕နွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ခင္ညြန္႕ ဦးေဆာင္သည့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင့္ ေတြ႕ျပီး အျပန္ အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ သို႕ရာတြင္ ေကအင္ယူ ကိုယ္စား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္မထိုးခဲ့ပါ။ ေဆြးေႏြးပြဲမွ ျပန္လာျပီးေနာက္ ေကအင္ ယူအလုပ္ အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕သို႕ ျပန္ လည္တင္ျပမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
မျဖစ္ခဲ့။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို လက္ရွိစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မွ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းမွာ ေကအင္ယူတခုလံုး၏ ေန႕စဥ္လုပ္ငန္းမ်ားကို တာ၀န္ယူ
ၾကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲလွ်က္ရွိေသာ ထိပ္ပို္င္းေခါင္းေဆာင္ ငါးဦးထံမွ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ေတာ့ စာေရးသူကိုယ္တိုင္ အတိအက် မေျပာနိုင္ပါ။

ဗဟုိေကာ္မတီအစည္းအေ၀းနွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားလည္း မရွိ၊ ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္ငါးဦးထံမွ သေဘာတူညီခ်က္ လည္းေတာင္းခံျခင္းမျပဳဘဲ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ မိမိ သေဘာ အေလွ်ာက္ လက္မွတ္ထိုးခဲ့သည္ ဆုိလွ်င္မူ၄င္းတြင္ ေျဖရွင္းရန္တာ၀န္ရွိသြားျပီ ဟု ယူဆပါသည္။ ေကအင္ယူမွ ခုခံဆင္ႏႊဲ လွ်က္ ရွိေသာ စစ္ပြဲၾကီးတပြဲလံုးအား ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္းမွာ နိုင္ငံေရးအရမ်ားစြာ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္သြား၍ျဖစ္သည္။


ေကအင္ယူ၏ လက္ရွိ အျမင့္ဆံုးအမႈေဆာင္ေကာ္မတီသည္ စစ္မွန္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အေျခ အေနသင့္လာျပီဟု ၄င္းတို႕အေနျဖင့္ ဆံုးျဖတ္လွ်င္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ရန္ ၀န္ေလးၾကမည္မဟုတ္ပါ။သို႕ရာတြင္ စစ္အစိုးရက ေျမာက္ပိုင္း၌ ကခ်င္ (ေကအိုင္အို) ကို စစ္ပြဲမ်ားတိုးျမွင့္ ဆင္ႏႊဲလွ်က္ရွိေနသည္။ ၁၉၉၃-၉၄ အေတြ႕အၾကံဳ အရ ေျမာက္ပိုင္းရွိေကအိုင္အိုကို ဖဲ႕ထုတ္စည္းရံုးကာ ေသနတ္မ်ား ရပ္သြားေအာင္လုပ္ျပီး ေတာင္ပိုင္းရွိ ေကအင္ယူ၏ ဌာနခ်ဳပ္ မာနယ္ပေလာကို စစ္ဆင္သိမ္းပိုက္သည့္ အေတြ႕အၾကံဳရွိခဲ့ဘူးျပီ။ယခုလည္း ေကအင္ယူ၏ ေသနတ္မ်ားကို ရပ္သြားေအာင္ လုပ္ျပီး ေကအိုင္အို ဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာကို ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ရန္ စစ္အစိုးရ၌ မဟာ
ဗ်ဴဟာ ရွိေကာင္း ရွိနို္င္သည္။ လိုင္ဇာကိုု အျပတ္ရွင္းျပီးလွ်င္ ေကအင္ယူက အပစ္အခတ္ရပ္ျခင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မရပ္ျခင္သည္ျဖစ္ေစ စစ္ အစိုးရ၏ တပ္မ်ားက အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပကာ ေကအင္ယူကို ျပန္လည္ စစ္ဆင္တိုက္ခိုက္လာ နိုင္သည္။


တျပည္လံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလံုးနီးပါးက ၀ိုင္း၀န္း ေတာင္းဆို ေနၾကေသာ္လည္း ေကအိုင္အိုကို အပစ္မရပ္ေသး။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အပစ္ရပ္ထားခဲ့သည့္ အက္စ္အကစ္ပီပီ ရွမ္းတပ္ ဖြဲ႕မ်ားနွင့္ ဆက္လက္တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနျပန္သည္။ သို႕ျဖစ္၍ ေကအင္ယူနွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္ရန္ လာ ေရာက္ကမ္း လွမ္းေနမႈကို ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အၾကိမ္ၾကိမ္လုပ္၍ အခ်ိန္ဆြဲထားျပီး တျပည္လံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္နိုင္သည္အထိ တြန္းတင္ေပးသြားရန္ ေကအင္ယူ၏ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ငါးဦး နွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ ၀င္ အမ်ားစု က နိုင္ငံေရး အရ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ စဥ္းစားေကာင္း စဥ္းစားေနနိုင္သည္။စာေရးသူ အတပ္ မေျပာနိုင္ပါ။

အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဟူသည္မွာ စစ္ေရးနွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္ဟူ၍ သေဘာရိုးျဖင့္မွတ္ယူကာ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ရိုးရိုးသားသားလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ႕ျခင္းလည္း ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီမွ ခ်မွတ္ေပးလိုက္သည့္ အခ်က္ (၁၁) လံုးရရွိျပီးလည္းျဖစ္သည့္အျပင္ မိမိကိုယ္တိုင္သည္လည္း စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္ေနသျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရး လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ရနိုင္ေကာင္းသည္ဟု သေဘာရိုးနွင့္ယံုၾကည္ကာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္း လည္း ျဖစ္နုိင္ပါ သည္။ ယင္းသို႕ျဖစ္လွ်င္ အဖြဲ႕အစည္း၏ အျမင္႕ဆံုးေခါင္းေဆာင္ငါးဦး နွင့္ က်န္အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားေၾကနပ္ လက္ခံသည္အထိ ရွင္းျပဘို ့လိုပါမည္။ ရွင္းျပျပီးလည္း ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ ေနာက္ပိုုင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို ့ေကအင္ယူ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈးကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္သည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရ၍ျဖစ္သည္။

အဓိကမွာ နိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ အတြက္ လက္နက္ကိုင္ၾကျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း လက္နက္ကိုင္တပ္သက္သက္က နိုင္ငံေရးကို လႊမ္းမိုးျခင္းမျဖစ္သင့္ပါ။ တပ္ကို ကိုင္ထားနိုင္သူက နိုင္ငံေရးကို ဆံုးျဖတ္သြားမည္၊ ေသနတ္ေနာက္ကို နိုင္ငံေရးက လိုက္ရမည္ ဟူေသာ အစဥ္အလာမ်ိဳး ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း မရွိသင့္ပါ။


လူထုနိုင္ငံေရးက ေသနတ္ကို ၾကီးၾကပ္ရပါမည္။ ေသနတ္က လူထုနိုင္ငံေရးကို အမိန္႕ေပးတာမ်ိဳးမျဖစ္သင့္ပါ။ ေကအင္ယူ၏ ေလးနွစ္တၾကိမ္
ညီလာခံမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရေသာ အျမင့္ဆံုးေခါင္းေဆာင္ ငါးဦးသည္ လူထု နိုင္ငံေရးကို ကိုယ္စားျပဳသည္ဟု စာေရးသူနားလည္ပါသည္။ ေကအင္ယူ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ေသနတ္ကို ကိုယ္စားျပဳ သည္ဟု ျမင္ပါသည္။ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ သူ႕ေနရာနွင့္သူ အေရးပါၾကေသာ္လည္း အဆင့္ဆင့္ ဦးေဆာင္မႈနွင့္ တာ၀န္ ပိုင္းအရ ခြဲျခားထမ္းေဆာင္မႈကို လက္ေတြ႕ လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းမျပဳနိုင္လွ်င္ ျပသနာ ၾကံဳရတတ္ပါသည္။

သို႕ရာတြင္ ေကအင္န္ ယူ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို သေဘာရိုးျဖင့္ထမ္းေဆာင္ပါလွ်က္ အားနည္းခ်က္မ်ား ေပၚ ေပါက္္ခဲ့သည္ ဟု သံုးသပ္လွ်င္ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီသည္လည္းေကာင္း၊ ဗဟိုေကာ္မတီသည္ လည္းေကာင္း စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ အေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူထားသည့္ကိစၥကို ေလွ်ာ့ေပါ႕စဥ္းစားလိမ့္မည္ဟု ေျမွာ္ လင့္ရပါသည္။

ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္သည့္ စစ္အစိုးရက ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္တျပည္လံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ကို ရိုးသားစြာ ေၾကျငာကာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုးနွင့္ တျပိဳင္တည္းေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းမရွိပါ။ တပ္ ကို ကိုင္ထားသည့္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ကို ဖဲ႕ထုတ္စည္းရံုးရန္ ၾကိဳးစားမႈမ်ားလည္း ရွိနိုင္ပါသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ေကအင္ယူကို ဦးေဆာင္ေနသည့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီသည္ ခ်ိန္ညွိစဥ္းစားရမည့္ နိုင္ငံေရး စစ္ေရး ကိစၥမ်ား မ်ားျပားလြန္းေနသည့္အခ်ိန္တြင္ မလိုလားအပ္ေသာ ျပသနာမ်ား ေပၚေပါက္ျခင္းဟု ေျပာနိုင္ပါသည္။

ေကအင္ယူသည္ ဤ အခ်ိဳးအေကြ႕ကို ေအာင္ျမင္စြာ ျဖတ္ေက်ာ္နိုင္လွ်င္၊ ေကအင္ယူအတြင္းရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင့္
တပ္မႈးတပ္သားမ်ား အားလံုးသည္ ကရင္အမ်ိဳးသားထုတရပ္လံုုး၏ အလံျဖစ္ေသာ ေကအင္ယူအလံကို လက္မွ မလႊတ္စတမ္း တညီတညာ ဆက္လက္ ဆုတ္ကိုင္ျမွင့္တင္ထားနိုင္လွ်င္ စစ္မွန္ေသာျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေထာက္အကူမ်ားစြာ
ျဖစ္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။


အပိုင္း(၃) ကို ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္


ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန)
၂၀၁၂ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၉) ရက္

No comments:

Post a Comment