ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Monday, October 8, 2012

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးအတြင္း စည္းရံုးေရးျပသနာ နွင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး - အပိုင္း (၁)

ေဆာင္းပါး - ေအာင္ထူး (ေရွ ့ေန)

ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး (ေကအင္ယူ) ၏ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္သံုးဦးအား တာ၀န္မ်ားမွ ထုတ္ပယ္ လိုက္ သည့္ သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလာျပီးေနာက္ အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ကြဲျပဲေတာ့မည္လားဟူေသာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား သည္ စာေရး သူအပါအ၀င္ လူထုမ်ား အတြင္း အေတာ္ပင္ ၾကီးမားစြာ
ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ပါနည္း။

ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုၾကီး ျပီးသည့္ေနာက္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေက်ာင္းသား၊ ျပည္သူ မ်ားသည္ တိုင္းရင္း သား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး
အင္အားစုမ်ား အေျချပဳရာ ေဒသမ်ားသို ့လည္းေကာင္း၊ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေျခစိုက္ရာ ရွမ္းျပည္အေရွ႕ေျမာက္ေဒသရွိ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမသို႕
လည္းေကာင္း ေရာက္ရွိခိုလံႈခဲ႕ၾကရာ စာေရးသူ လည္း တဦးအပါ၀င္ျဖစ္ခဲ့သည္။ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးနွင့္ အျခား နည္းလမ္းေပါင္းစံုသံုးျပီး
စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ အား ဆက္လက္တိုက္ပြဲ၀င္ရန္ၾကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ ေတာ္လွန္လိုသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ လူထုမ်ားအား ေကာင္းမြန္စြာ လက္ခံၾကိဳဆို
ေနရာခ်ထားျပီး တတ္နိုင္သမွ် ေကြ်းေမြး ေထာက္ပံ့ခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္ လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအနက္ ေကအင္ယူသည္ေရွ႕တန္းမွပါ၀င္ခဲ့သည္။

မိမိအေနျဖင့္ ေက်းဇူးရွင္သဘြယ္သေဘာထားသတ္မွတ္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအနက္တြင္ ေကအင္ယူသည္ ထိပ္တြင္ ရွိသည္။ ၁၉၉၉ မွ ၂၀၀၄ ခုနွစ္
မ်ားတ၀ိုက္တြင္ အရွိန္အ၀ါၾကီးမားခဲ့သည့္ ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ဦးေဆာင္ ခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးျမ နွင့္ တေျဖးေျဖးနွင့္ အနီးကပ္
ဆက္ဆန္မိရင္း ၄င္းသည္ စစ္ အစိုးရ အဆက္ဆက္က ၀ါဒျဖန္႕ခဲ႕သလို လူဆိုး လူမိုက္ၾကီး တဦးမဟုတ္ဘဲ သူရသတၱိ နွင့္ ျပည့္စံုသည့္ ေတာ္လွန္ေရးသမားၾကီး
တဦးျဖစ္မွန္းသိခဲ့သည္။ ေလးစားခ်စ္ခင္ ခဲ့သည္။ “ ကိုယ့္လူမ်ိဳးကို ခ်စ္တယ္ဆိုတာ အျခားလူမ်ိဳးကို မုန္းဘို႕ မဟုတ္ဘူး ” ဟူသည့္ ၄င္း၏ ရိုးရွင္းေသာ
လူမ်ိဳးေရးအျမင္ ဆိုင္ရာသင္ၾကားခ်က္ကို အမွတ္ရေနဆဲျဖစ္သည္။

အလားတူပင္ ၁၉၈၉ ခုနွစ္ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ယေန႕အထိေခါင္းေဆာင္လွ်က္ရွိေသာ ေကအင္ယူေခါင္းေဆာင္မ်ား အပါ အ၀င္ မိမိနွင့္ဆက္ဆန္ထိေတြ႕
မိသမွ်မ်ားမွာ တနည္းမဟုတ္တနည္း ေလးစားခ်စ္ခင္ဘြယ္ေကာင္း သူမ်ားျဖစ္ ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႕ အနစ္နာခံလွ်က္ ကရင္အမ်ိဳးသားအေရးသာမက ျမန္မာအပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားအားလံုး အတြက္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး၊ စစ္မွန္ေသာ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး
ရရွိေရး တို ့အတြက္ စြမ္းစြမ္း တမန္ တိုက္ပြဲ၀င္လွ်က္ရွိသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းေတာက္ေလွ်ာက္ေလ့လာခြင့္ရခဲ့သည္။ ယခု ဤ အစည္းအရံုးၾကီးမွာ အကြဲအျပဲျဖစ္ေတာ့မည္လား ဟူသည့္ စိုးရိမ္မႈသည္ အျခားသူမ်ားထက္ မေလ်ာ့နည္းဘဲ ခံစားမိလာသည္။ ေဒါက္တာ စင္သီယာေမာင္ ကဲ႕သို ့နိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ မစြက္ဘက္ဘဲ ေဆးပညာသန္႕သန္႕ ျဖင့္ လူထုအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္း လုပ္ေနသူကပင္လွ်င္ စိုး၇ိမ္ပူပန္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚခ်က္ကို ေလ့လာနုိင္ပါသည္။


ေကအင္ယူ၏ လက္ရွိ ဥကၠဌျဖစ္သူ ေစာတာမလာေဘာမွာ အသက္ကိုးဆယ္ အတြင္းေရာက္လာခဲ့ျပီး ျမန္မာနိုင္ငံ သမိုင္း၏ တစိပ္တပိုင္း အျဖစ္
လည္း ေကာင္း၊ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုးသမိုင္းတြင္ အဓိက်ေသာ ေနရာ မ်ား မွ လည္းေကာင္းပါ၀င္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရး
သမိုင္းတြင္ ရွားပါးပစၥည္းဟု ေျပာနိုင္သည္။ အိုၾကီး အုိမ ေရာက္လာသည့္ အခ်ိန္ အထိ စိတ္ဓါတ္၊ ဇြဲ၊ အားမန္ တခ်က္မွ် မေလွွ်ာ့ဘဲ အဖြဲ႕အစည္းကို
ဆက္လက္ ဦးေဆာင္ မႈေပး လွ်က္ ရွိသည္။ ရုပ္ခႏၶာကိုယ္အရ မစြမ္း သန္ေတာ့ေသာ္လည္း နိုင္ငံေရးအျမင္မ်ား က်ယ္ျပန္႕ျပီး ေကာင္းမြန္ ေျဖာင့္မတ္စြာ
စဥ္းစား နိုင္သူလည္း ျဖစ္သည္။ ဥကၠဌၾကီး ေစာတာမလာေဘာ တရက္တာမွ် ဆက္လက္ အသက္ရွည္ က်မၼာလွ်င္ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား အတြက္
သာမက ျပည္ေထာင္စု တခုလံုးအတြက္ပါ တရက္ပိုျပီး အက်ိဳးရွိသည္ဟု စာေရးသူ ခံယူ ပါသည္။


အထုတ္ခံလိုက္ရျပီဟု သတင္းထြက္လာေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး မူတူးေဆးဖိုးမွာလည္း ယခုလက္ရွိ ေကအင္ယူ ေခါင္း ေဆာင္ မ်ားအတြင္း ဥကၠဌၾကီး
ေစာတာမလာေဘာျပီးလွ်င္ အသက္အၾကီးဆံုးဟု ေျပာရပါမည္။ အသက္ရွစ္ဆယ္မွ် ရွိေနပါျပီ။ နွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ခန္႕မွ် ေတာ္လွန္ေရးအတြက္
ေပးဆပ္လာခဲ့ရသူျဖစ္သည္။ ကိုယ္က်င့္တရား နွင့္ စာရိတၱေေကာင္းမြန္၊ အေနအထိုင္ ရိုးရွင္း၊ အေသာက္အစားကင္းရွင္းျပီး စိတ္ထား နွိမ့္ခ်သူျဖစ္သည္။
ယခုအသက္ အရြယ္ေရာက္သည္ အထိ က်မၼာေရးကို ေဒါင္ေဒါင္ျမည္ေအာင္ ထိမ္းထားနိုင္ကာ ေအာက္ေျခတပ္ထုမ်ား အၾကားသို ့ ေျခလွ်င္ခရီး
အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာဆင္းျပီး အနီးကပ္ ကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈေပးနိုင္သူျဖစ္သည္။

ယခု ဤေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား အတြင္း မည္သို ့ျဖစ္သြားခဲ့ၾကျပီနည္း။ ေကအင္ယူ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ညံ့ဖ်င္း၍ ဤသို႕ ျဖစ္ရသည္ဟု အလြယ္တကူ ေကာက္ခ်က္မခ်သင့္ပါ။ ဤျဖစ္ရပ္ကို နားလည္နိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ နိုင္ငံေရး ေနာက္ခံအက်ဥ္းကို ျပန္လည္မိတ္ဆက္တင္ျပပါမည္။

ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားေတြ ဘာေၾကာင့္ ခုခံစစ္ကို ဆင္ႏႊဲေနၾကရသလဲ။

ကိုမင္းကိုနိုင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မွ ျပန္လာျပီးေနာက္ “ အေျမွာက္ဆန္တလံုးကို က်ပ္သိန္းသံုး ဆယ္ ေလာက္တန္တာေတြနဲ႕
တဘက္နဲ႕တဘက္ ပစ္ေနၾကသဗ်ာ။ အဲသည္ေငြေတြကို လူထုက်မၼာေရး အတြက္ ေဆးေပးခန္းေတြ ဖြင့္တာ၊ လူထုပညာေရးအတြက္ စာသင္ေက်ာင္း
ေဆာက္တာ ေတြ မွာ သံုးရင္ ဘယ္ေလာက္ ေကာင္းမလဲ” ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ဘူးပါသည္။ ကိစၥရပ္တိုင္းတြင္ အေၾကာင္းနွင့္ အက်ိဳး (Cause and Effect)
ဟူ၍ ရွိသည္။ အက်ိဳးအရ ေျပာလွ်င္ ကိုမင္းကိုနိုင္၏မွတ္ခ်က္မွာ ေသြးထြက္ေအာင္မွန္ပါသည္။ သာမန္အားျဖင့္ၾကည့္လွ်င္ ေငြေတြကို အလြယ္တကူ
ျဖဳန္းေနၾကသည္ဟု ျမင္နိုင္သည္။ သို႕ရာတြင္ အေၾကာင္းရင္းကို စစ္ေၾကာဘို ့လိုပါမည္။ ဘာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားေတြ က ဤသို႕ခုခံစစ္ဆင္ႏြဲေနရသည္၊
ဘက္နွစ္ဘက္ ျဖစ္ပြားေနၾကေသာ ဤစစ္ပြဲတြင္ မည္သည့္ဘက္ ၌ တာ၀န္ရွိသည္ စသည္တို႕ကို ေလ့လာဘို ့လိုပါမည္။

ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရာတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအတြင္း တန္းတူ ခံစားခြင့္ရရွိေရး နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းက “ ကရင္တက်ပ္
ျမန္မာတက်ပ္ ” ဟူ၍ သံုးနုန္းသြားခဲ့ဘူးသည္။ နွစ္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ ခဲ့ျပီျဖစ္ ေသာ္လည္း ဤစံထားသည့္ အသံုးအနဳန္းလက္ေတြ႕ျဖစ္လာေရးမွာ
အိပ္မက္ အဆင့္ထက္ မပိုေသးပါ။ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားသည္ ၄င္းတို႕ရသင့္သည့္ စုေပါင္းအခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ “ တန္းတူေရးနွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ”
အတြက္ ခုခံစစ္ဆင္ႏႊဲေန ၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ “ ခြဲထြက္ျပီး သီးျခားနိုင္ငံ” မ်ား တည္ေထာင္ရန္တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကျခင္း မဟုတ္ပါ။ “ တန္းတူေရးနွင့္
ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ” မရမခ်င္းေတာ့ ၄င္းတို႕၏ နိုင္ငံေရးအသံ ကို တျပည္ေထာင္လံုးၾကားသိေစမည့္ ခုခံစစ္ကို ရပ္ၾကမည္ မဟုတ္ပါ။

ေအာက္တိုဘာလ ခုနွစ္ရက္ေန႕တြင္ ဒီမိုကရက္တစ္ျမန္မာ႕အသံ ရုပ္ျမင္သံၾကား အစီအစဥ္မွ မြန္၊ ရခိုင္၊ ခ်င္း အမ်ိဳး သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
သံုးဦးနွင့္ အင္တာဗ်ဴးကို ထုတ္လႊင္႕သြားခဲ့သည္။ ၄င္းတို႕က ထိမ္းထိမ္းသိမ္းသိမ္း ေျပာသြားခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
ေအာက္တြင္ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္း မ်ား လိုလားေျမွာ္မွန္းသည့္ “ တန္းတူေရးနွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ” မရနိုင္ေၾကာင္း
ရွင္းရွင္းၾကီးေပၚေနပါသည္။ တိုင္းရင္းသားေတြက သူတို႕ျပည္နယ္မွာ သူတို႕ေန ေနၾကပါသည္။ စာေရးသူကဲ့သို႕ လူမ်ားစု “ ျမန္မာ ” လူမ်ိဳးအမ်ားစုၾကီး
ေနထိုင္သည့္ နိုင္ငံအလယ္ပိုင္း ေျမျပန္႕ေဒသၾကီး၏ “ ေနျပည္ေတာ္ ” ကို သြားေရာက္ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ေန ျခင္း မဟုတ္ပါ။ သို႕ျဖစ္၍ စစ္ပြဲေတြ
မဆင္ႏႊဲပါနွင့္ေတာ့၊ ရပ္ပါ ဟု မည္သူ႕ကို ဖိအားေပးရမည္နည္း။ “ ေနျပည္ေတာ္ ” ကို ဗဟိုျပဳျပီး ေရႊနန္းေတာ္ၾကီး ျဖစ္လာေအာင္ တထီးတနန္း
တည္ေဆာက္ေနသည့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုသာ ေျပာရမည္ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေထာင္ဂဏန္း တခ်ိဳ႕ကို အသံုးျပဳ၍ ေနျပည္ေတာ္ၾကီး တည္ေဆာက္ေသာ ေငြမွာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေခြ်းနည္းစာျဖင့္
ရွာေဖြရရွိထားေသာ ေငြမဟုတ္ပါ။ တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားမွ အဓိကအားျဖင့္ ထြက္ရွိ သည့္ သဘာ၀သယံဇာတ ပစၥည္းမ်ားအားေရာင္းခ်၍ ရရွိ ေငြနွင့္
တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု အတြက္ ျမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္ရွိပါလွ်က္ မလိုအပ္ဘဲ “ေနျပည္ေတာ္” တည္ေဆာက္မည့္ ေငြမ်ားအား
တျပည္လံုး လူထု က်မၼာေရး၊ ပညာေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သံုးမည္ဆိုပါက မည္မွ် အက်ိဳးရွိနိုင္မည္မွာ ရွင္းေနသည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးအမ်ားစု
အေျချပဳသည္႕ေနရာတြင္ တည္ေဆာက္သည့္ ျမိဳ႕သစ္ “ေနျပည္ေတာ္” နွင့္ ကရင္ျပည္နယ္၏ ျမိဳ႕ေတာ္ ဖါးအံကို နိုင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။ အဆ တေထာင္နွင့္
တဆမွ် မက ကြားျခားေနပါသည္။ “ ကရင္တက်ပ္ ျမန္မာတက်ပ္ ” မူ၏ လက္ ေတြ႕သည္ အဘယ္မွာနည္း။ ယင္းသို႕ျဖစ္ေနသမွ် တိုင္းရင္းသားမ်ား၏
ခုခံစစ္ကို ရပ္ၾကပါဟု မည္သို႕ေျပာရက္နိုင္ မည္နည္း။

ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေစလိုလွ်င္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားသို႕ စစ္ပြဲမ်ား သြားေရာက္ဆင္ႏႊဲေနမည့္အစား တိုင္းရင္းသားမ်ား ေတာင္းဆို
ေနၾကသည့္ “ တန္းတူေရးနွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ” ေပးအပ္နိုင္ေရးအတြက္၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ျပင္လိုက္ပါ ဟု သာ ေနျပည္ ေတာ္ရွိ စစ္ေခါင္းေဆာင္
မ်ားကို ဖိအား ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသား မ်ားအတြက္ စုေပါင္းအခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ “ တန္းတူေရးနွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ”၊ နိုင္ငံသားမ်ား၏
တဦးခ်င္း အခြင့္ အေရးျဖစ္ေသာ နိုင္ငံေရးလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ရရွိပါက စစ္ပြဲမ်ား ရပ္သြားမည္ မုခ်ျဖစ္သည္။

သို႕မဟုတ္လွ်င္ ျပည္တြင္းစစ္ကို ျငိမ္းသတ္နိုင္ေရးအတြက္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက တင္စား သံုးနုန္းသြားသကဲ့သို ့ “ ျငိမ္းမရသည့္ မီးေတာက္မီးလွ်ံ ”
သာ ျဖစ္ေနပါဦး မည္။ ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုးသည္ ျမန္မာနိုင္ငံလြတ္လပ္ ေရး ရျပီးခ်ိန္မွစ၍ ယေန႕အထိ ခုခံစစ္ကို ေတာက္ေလွ်ာက္
ဆင္ႏႊဲ လွ်က္ရွိသည္။ အခက္အခဲမည္မွ် ၾကီးမားမည္ကို မွန္းဆနိုင္ပါသည္။ ဤေနာက္ခံမွ စတင္၍ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၏ စည္းရံုးေရးျပသနာကို
ခ်ည္းကပ္မွသာ သိျမင္မႈ ရွင္းလင္းနိုင္ပါမည္။

စစ္အစိုးရ၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး မဟာဗ်ဴဟာကို ေက်ာ္လႊားနိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းျခင္း

၁၉၈၈ ခုနွစ္ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုၾကီး ျဖစ္ပြားေနသည့္ အခ်ိန္အထိ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို စစ္ေရးအရ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ တုန္႔ျပန္နိုင္ခဲ့သည္မွာ
ျမန္မာနိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းတြင္ လြတ္ေျမာက္ေဒသတည္ေထာင္ ခဲ့သည့္ ဗမာ ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီျဖစ္သည္။ ရွစ္ေလးလံုးျပီးသည့္ အခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ
လြတ္ေျမာက္ေဒသသည္ ၾကီးထြား ၾကံံ႕ခိုင္ ဆဲျဖစ္သည္။ ၁၉၈၉ ခုနွစ္တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအား ၀ တပ္မ်ားက အာဏာသိမ္းကာ ေမာင္းထုတ္ခဲ့ျပီး
ေနာက္ စစ္အစိုးရသည္ အခြင့္ေကာင္းယူကာ ၀ျပည္ေသြးစည္းေရးပါတီ (၀သပ) နွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ခဲ့ သည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
အားေကာင္းစဥ္က ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ ပါတီ၊ ျပည္သူ႕တပ္မေတာ္နွင့္ လြတ္ေျမာက္ေဒသ အား အသိအမွတ္ျပဳေရး ဆိုသည္မ်ား အား စစ္အစိုးရကလက္မခံခဲ့။
၀သပ ကို မူ အဆိုပါ အခ်က္သံုးခ်က္စလံုးအား ေပးအပ္ ကာ အပစ္ရပ္ေစလိုက္သည္။ ထို႕ေနာက္အေရွ႕ေျမာက္ေဒသတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနွင့္ဆိုင္ထားခဲ့သည့္
တပ္မ်ားအနက္ တပ္ရင္းအေတာ္မ်ားမ်ား ကို ရွမ္းျပည္မွ ထုတ္နုတ္ကာ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းသို ့ပို႕လႊတ္၍ ေကအင္ယူအမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး နွင့္ တပ္ေပါင္းစု
က ဦးေဆာင္ တည္ေထာင္ထားခဲ့သည့္ မာနယ္ပေလာ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမကို ထိုးစစ္ ၾကီးမ်ား ဆင္ႏႊဲပါေတာ့သည္။

လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏႊဲေနၾကေသာ္လည္း ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ စစ္လိုလားသူမ်ား မဟုတ္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို
နိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ တည္ေဆာက္လိုၾကသည္။ မာနယ္ပေလာကို ခုခံကာကြယ္သည့္ ထိုး စစ္ၾကီးမ်ားအား ရင္ဆိုင္ရင္း ျမန္မာျပည္ဒီမိုကရက္တစ္
မဟာမိတ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သည္ အတုအေယာင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးကို ေက်ာ္လႊားျပီး စစ္မွန္သည့္ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္နိုင္ရန္ ၁၉၉၀ ခုနွစ္တြင္
(တဖြဲ႕ခ်င္းမဟုတ္ဘဲ) တပ္ေပါင္းစုနွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးမူကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ တဖြဲ႕ျခင္း ခြဲထုတ္ စည္းရံုးသြားမည့္ အႏၱရယ္ကို ကာကြယ္ရန္ ျဖစ္သည္။
ဤမူအေပၚတြင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ကာလ အတန္ၾကာမွ် ေတာင့္ခံရပ္တည္နိုင္ခဲ့ၾက သည္။

၀သပ အပစ္ရပ္သြားခဲ့ေသာ္လည္း က်န္သည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းၾကီးငယ္မ်ား အားလံုး နီးပါးမွာ မာနယ္ပေလာကို
အေျချပဳေနသည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ တပ္ေပါင္းစု နွင့္ ျမန္မာျပည္ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္ အဖြဲ႕ခ်ုဳပ္ တို႕၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ
ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္) က ေက်ာရိုးတရပ္အျဖစ္ပါ၀င္လွ်က္ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမကို ခုခံကာကြယ္သည့္ စစ္ပြဲၾကီး
မ်ားအား ေအာင္ျမင္စြာ ဆင္ႏႊဲနိုင္ခဲ့ၾကသည္။ မာနယ္ပေလာ တပ္ေပါင္းစု၏ ေတာ္လွန္ေရးအလံ တလူလူလႊင့္ထူနိုင္ခဲ့ သည္။ ၁၉၉၂ ခုနွစ္တြင္ စစ္အစိုးရ၏
အေရွ႕ေတာင္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမႈး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္လွ က တဘက္သတ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေၾကျငာခဲ့ရသည္။ ဤသည္မွာ ျငင္း၍မရေသာ သမိုင္းျဖစ္သည္။

စစ္အစိုးရသည္ စစ္ေရးျဖင့္ ထိုး၍မရေသာအခါ နိုင္ငံေရးလွည့္ျဖားမႈကို အရွိန္ျမွင့္ျပီး ေခ်ာ့ျမဴလာျပန္သည္။ တဘက္ တြင္လည္း ေၾကာင္ျဖဴ တာ မဲတာက
အဓိက မဟုတ္၊ ၾကြက္ေသဘို ့က အဓိက ျဖစ္တယ္ ဟူေသာ ဥပမာေအာက္တြင္ တရုပ္ျပည္၏ စီးပြား ေရး တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈကိုသာေဇာင္းေပးေဖၚေဆာင္
လိုသည့္ တရုတ္ေခါင္းေဆာင္ၾကီး တိန္႕ေရွာင္ ဖိန္ တံခိုးထြားလာခဲ့ျပီး ေနာက္ တရုတ္ျပည္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံအား ကုန္သြယ္မႈနွင့္ စီးပြားေရးရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈ
မ်ားတြင္သာ စိတ္၀င္စားမႈပိုလာခဲ့သည္။ စစ္ပြဲမ်ားကို မျမင္လိုေတာ့။ တရုတ္ျမန္မာနယ္စပ္ အေျခစိုက္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားအေပၚ ဖိအားမ်ားလည္း
က်ေရာက္လာပံုရွိသည္။ ဤအေျခအေနေနာက္ခံမ်ားေအာက္တြင္ ျမန္မာျပည္ဒီမိုကရက္ တစ္မဟာမိတ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အတြင္း ဒုတိယ အင္အားအၾကီးဆံုးဟု
ေျပာနိုင္သည့္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (ေကအုိင္အို က စစ္အစိုးရနွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္သြားေသာအခါ တပ္ေပါင္းစုအင္အားခ်ည္႕နဲ႕သြားခဲ့ ရသည္။

ေကအင္ယူအတြင္းရွိ ကရင္ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ရဲေဘာ္၊ တပ္မႈးအခ်ိဳ႕၏ ဘာသာေရးအေျခခံမေၾကနပ္မႈကိုစစ္ေထာက္လွန္း ေရး က အသံုးခ်၍ ဒီေကဘီေအ
ေပၚေပါက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးလိုက္နိုင္ျပီးေနာက္ မာနယ္ပေလာကို အသက္ ေပး ခုခံကာကြယ္ခဲ့ၾကေသာ ကရင္ရဲေဘာ္အခ်ိဳ႕ကိုယ္တိုင္ လမ္းျပ
ေခၚေဆာင္လာမႈျဖင့္ ၁၉၉၄ ခုနွစ္ နွစ္ကုန္ျပီးေနာက္ တြင္ စစ္အစိုးရလက္တြင္းသို ့သက္ဆင္းသြား ခဲ့ရပါေတာ့သည္။ သို႕ရာတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသား
အစည္းအရံုးသည္က်ဆံုး မသြားဘဲ ခံစစ္ေသဆင္ႏႊဲသည့္ အေနအထား မွ ေပ်ာက္ၾကားစစ္မဟာဗ်ဴဟာကို ပိုမို ေဇာင္းေပးက်င့္သံုးရင္း ခုခံစစ္ ကို
ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲျပီး ၾကံံ႕ခိုင္စြာ ရပ္တည္လာနိုင္ခဲ့သည္မွာ ယေန႕တိုင္ျဖစ္သည္။

တခ်ိန္တည္းတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး လက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရေသာ စည္းရံုးေရးျပသနာကို တျပည္လံုးျပည္တြင္း စစ္ေနာက္ခံ၊ စစ္အစိုးရ အဆက္
ဆက္၏ ခြဲျခား ဖဲ့ထုတ္ လႊမ္းမိုးေရးမူ၊ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ရပ္တည္မႈ၊ ျပည္တြင္း လူထု၏ ဖိအား
စသည္မ်ားနွင့္ ဆက္စပ္စဥ္းစားမွသာ ရုပ္လံုး ေပၚနိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုျခင္း ျဖစ္သည္။


အပိုင္း (၂) ကို ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္

ေအာင္းထူး (ေရွ႕ေန)
ေအာက္တိုဘာလ (၈) ရက္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္


3 comments:

sp said...

ကိုေအာင္ထူးေရ....နိုင္ငံေရး၊ေတာ္လွန္ေရး လုပ္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္က်င့္တစ္
ရားေကာင္းဖို ့စာရိတ္တေကာင္းဘို ့၊အေနအထိုင္ရိုးရွင္း အေသာက္အစားကင္း...ဖိဳ ့ဆိုတာထက္...ကိုယ့္အဖြဲ ့အစည္း လုပ္ေဖၚကိုင္ဘက္ ကိုယ့္လူမ်ိဳး အေပၚမွာသစ္စာရွိဘို ့ စည္းကမ္းလိုက္နာတတ္ဘို ့..ကြက္ေက်ာ္ျမင္တတ္ဖို ့..ျဖစ္သန္းသြားလာခဲ့ ရတဲ့ ခံခဲ့ရတဲ့အကြက္ေတြအေပၚမွာ ပညာယူတတ္..ရန္သူနဲ ့ေတြ ့တဲ့အခါမွာ ကလိမ္ကက်စ္လုပ္တတ္..လိမ္တတ္ညာတတ္.ေကာက္က်စ္တတ္ ..လိုအပ္ရင္ ယုတ္မာတတ္ဖို့ လိုအပ္တယ္လို ့က်ုဳပ္ထင္တယ္ဗ်.ဒါေတြကိုနားမလည္ ..ခင္းဗ်ားေျပာတဲ့အေရအခ်င္းေတြဘဲရွိတယ္ဆိုရင္ ္နိုင္ငံေရးလုပ္ ရမွာမဟုတ္ဘူးဗ် ဘုန္းၾကီး၀တ္ရမွာ...ဒီကိစ္စမွာ ရန္သူအစိုးရက မမွားဘူး..သူတို ့လုပ္စရာရွိတာသူတို ့လုပ္တာ..သူတို ့အလုပ္သူတို ့လုပ္တာ..ညံတာက က်ုဴပ္တို ့ကရင္ေတြ..သူမ်ားေျပာတိုင္းယံု၊
သူမ်ားေက်ြးတုိင္းစား၊သူမ်ားလိမ္တာလည္းမသိ..သိရင္လည္းရန္သူအေပၚမွာေတာ့သည္းခံနိုင္ျပီးအခ်င္းခ်င္းၾကေတာ့ အတ္တ ..မာန္မာနေတြကိုမေလ်ာ့ ငါဆိုတ့ဲစိတ္ေတြကို '.....'ထိပ္မွာထား....ကြဲတယ္ျပဲတယ္ဆိုတာအက်င့္ပါေနတဲ့ အက်င့္ဆိုးၾကီးတစ္ခုလိုျဖစ္ေနျပီ..ဒါေတြကိုမျပင္နိုင္ရင္ေတာ့ ဒီဘ၀မွာဘယ္ေတာ့မွာ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ ကိုယ့္လူမ်ိဳးကိုကိုယ္ကိုယ္တိုင္အုပ္ခ်ုဳပ္ဘုိ ့..ေစာဘဦးၾကီးေျပာတဲ့ ကရင့္ၾကမ္မာကရင္ဖန္တီးဘို ့ဆိုတာေတြကိုက်ဴပ္တို ့
ကရင္ေတြ လံုး၀စဥ္းစားဘို ့အခြင့္မရွိပါဘူး...အစို ့ရနဲ ့ေတြ ့လိုက္တိုင္း ကြဲ အျပဲ ေတြျဖစ္..အခ်င္းခ်င္းနားလည္မွူေတြလြဲ...တစ္ခါ မဟုတ္ နွစ္ခါမဟူတ္..သံုးခါမဟုတ္...ပညာ အရည္အခ်င္းနဲ ့အေတြးအေခၚ အေျမာ္ျမင္ကဘဲစကားေျပာတာလား..ေခါင္းေဆာင္ေ၇ြးကာက္တင္ေျမာက္မွူနည္းစနစ္ကပဲလိုတာလား...ဒါမွမဟုတ္ က်ဴပ္တို ့ကရင္
ေတြရဲ ့အေရျပားေအာက္က မွားရြင္းေနတဲ ့အေသြးအသားေဖာက္ျပန္မွူတစ္ခု
ေၾကာင့္ဘဲလလားဆိုတာ ဘယ္သူမွတတ္အပ္မေျပာနုိင္ေတာ့ပါ...ေသျခာတာကေတာ့ဒီအဖြဲ ့အစည္းအေပၚမွာအကိုးအားထား ေျမာ္လင္ ့ခ်က္ထားလို ့မရေတာ့ပါ...

Min Pa Pa said...

ကဲ sp ဘယ္အဖြဲ ့အစည္းကုိ အားကုိးရမလည္းေျပာ.. မင္းအေမ လင္ သိန္းစိန္အစုိးရကုိလား

sp said...

ေဟ့ေကာင္ မင္း ပ ပ ..သိန္းစိန္ အစို းရက ငါ့အေမလင္ မဟုတ္ဘူးကြ..ေအးဟုတ္ခဲ့မည္ဆိုရင္ညအိ္ပ္တဲ့အခ်ိန္မွာငါလည္ပင္းလွွီးျပီးေသြးစုပ္ပစ္တာ
ၾကာျပီကြ..ငါက..တို ့ေခါင္းေဆာင္ေတြကိုဒီအစိုးရကဒီေလာက္ အထပ္ေပါင္းတစ္ေထာင္
ေလာက္ထပ္ေနျပီးေခါက္ရိုးက်ိဴးေနတဲ့အကြက္ေတြနဲ့လာလာျပီးေသြးခြဲလိမ္
လည္ေနတာကိုေတာင္မျမင္နိုင္မစည္းလံုး သူမ်ားေျပာတိုင္းယံု အခ်င္းခ်င္းေသြးကြဲဘို ့ကိုဘဲနံပါတ္တစ္တရားခံမွာထားတဲ့တို ့ေခါင္းေဆါင္ေတြရဲ့အားနည္းခ်က္ကိုေထာက္ျပတာ..သားသမီးေတြစကားမ်ား
ရန္ျဖစ္ေတာ့မိဘေတြက တုတ္နဲ ့ရိုက္..အျပစ္ေပး ဆိုဆံုးမပိုင္ခြင့္ေတြရွိေပမဲ့
ဒီမိဘေတြ အခ်င္းခ်င္းစကားမ်ားရန္ျဖစ္ကြဲၾကျပဲၾကေတာ့ ဘယ္သားသမီးမွာမွဆိုဆံုးပိုင္ခြင္ ့မရွိေတာ့ရင္ထဲကေပါက္ကြဲထြက္လာတဲ့ခံစားခ်က္ကိုေတာ့အမည္တတ္ေပးပိုင္ခြင့္နဲ့ထုပ္ေပၚပိုင္ခြင့္ေတာ့ရွိပါတယ္.ေအးခင္ဗ်ားသာ အဲဒီအဖြဲ့အစည္းထဲကတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့မည္ဆိုရင္က်ဳပ္လက္ခံနုင္ေအာင္အားကိုးအားထားေမ်ာ္လင္ ့နုိင္တဲ့အရည္အခ်င္းကိုျပပါ.ခင္ဗ်ားကိုက်ဳုပ္လက္ခံလိုက္မည္.ဒီအခ်ိန္ဟာ က်ုဳပ္တို ့ကရင္လူမ်ိဳးစုေတြအတြက္ အရည္အခ်င္းရွိသူေတြကရည္အခ်င္းျပရမဲ့အခ်ိန္ဘဲ.ေအးဒါမွမဟုတ္ရင္ေတာ့
က်ဳပ္ရဲ့ခံစားခ်က္ကို ခင္ဗ်ားမုဒိန္းလာမက်င့္ပါနဲ ့..က်ဳပ္သာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိရင္
ဒီလိုေခါင္းေဆာင္ေတြေၾကာင့္ေတာ္လွန္ေရး အစြန္းထင္းမခံဘဲ အကုန္အျပတ္
ရွင္းျပစ္တယ္..နိုင္ငံေရးလုပ္ၾကံမွူဆိုတာမ်ိဳးေပါ ့..တစ္မ်ိဳးသားလံုးေကာင္းက်ိဳး
အတြက္ မရွိသင့္တဲ့လူကိုေတာ့ ရွင္းျပစ္ရမွာေပါ ့..ဒီသံုးေယာက္ကိုျဖဳတ္တဲ့ျပသာနာနဲ့ပက္သတ္ျပီး.ပဒိုေအာင္ေမာင္ေအးနဲ့ အင္တာဗ်ဳးကိုလည္းနားေထာင္ၾကည့္ပါလား..သူေျပာပံုက ေကအန္ယူ ကဘဲေထြးျပီးတဲ့တ့ေတြးျပန္မ်ိဳခ်ရေတာ့မလို လို..ဒီလူလဲ ကရင္တစ္မ်ိဳးသားလံုးအတြက္မရွိသင့္တဲ့လူေတြထဲမွာ ပါလာျ့ပီ...ခင္ဗ်ားစည္းစားေပါ ့ဗ်ာ

Post a Comment