ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Wednesday, January 23, 2013

၆၄ ႏွစ္ၾကာတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့တာဟာ အဖိႏွိမ္ခံလူမ်ိဳး အဖိႏွိမ္ဘာသာ အားလံုးအတြက္ဟုဆိုသည့္ ေကအင္န္ယူတပ္မဟာ(၃) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္အယ္ကလူသိန္း

January 22, 2013 Home, အင္တာဗ်ဴးသူ႔ဘက္ကမွန္တယ္။ ကိုယ့္ဘက္က မွန္တယ္ဆိုတာ တုိင္းျပည္အဟန္႔အတားေတြပဲ။ သူတိုက္တယ္။ ကိုယ္တုိက္တယ္။ ဘယ္သူကႏိုင္သလဲ၊ တုိင္းျပည္နစ္နာခဲ့တယ္။ တုိင္းရင္းသားေတြ ဒုကၡေပါင္းစုံနဲ႔ သူမ်ားႏိုင္ငံမွာ ဒုကၡဆင္းရဲေရာက္ေနရတယ္။ ဘယ္သူမွ ႏုိင္ေအာင္မတုိက္ႏိုင္ဘူး။ မၿဖိဳးခြင္းႏိုင္ဘူး ဒါေၾကာင့္အေျဖရွာ ၾကတယ္။ ေနာက္ဆံုးအေျဖကေတာ့ သေဘာထားမွန္မွန္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္တာ အေကာင္းဆံုးဟုဆိုလာသည့္ ေကအင္န္ယူ တပ္မဟာ (၃) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္အယ္ကလူသိန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ရခဲ့သည္။

ေမး- ျပည္သူလူထုအတြက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးအတြက္ KNU အေနနဲ႔ ဘာေတြေရွ႕ ဆက္ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ ရည္မွန္းထား သလဲ။
ေျဖ- ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုတာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး နဲ႔ သက္ဆုိင္တယ္။ အဲဒီေတာ့ အခု ကာလမွာ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ အထူး သျဖင့္ စစ္ေတာင္းျမစ္အေရွ႕ဘက္ကမ္း မွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဘ၀ဟာစစ္ဒဏ္ကိုခံ ခဲ့ရတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေျပာဆုိေဆြးေႏြး တဲ့အေပၚမွာ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္သြားရ မွာေပါ့။ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ စနစ္တက်စီမံခ်က္ခ်ၿပီး လုပ္ ေဆာင္သြားတာ မရွိေသးဘူ။ သူ႔အခန္း က႑ကလည္း အေသးဖြဲ အေသးဖြဲေလး ေတြကအစ လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါ တယ္။

ေမး- အခုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ခရီး စဥ္ဟာ မုိင္းက႑ေဆြးေႏြးပြဲဆုိေတာ့ ျပည္သူလူထုအတြက္ ဘယ္လိုကာကြယ္ ေပးေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ရွိသလဲ။“

ေျဖ- ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ မုိင္းရွင္းလင္း ေရးကို စတင္လုပ္ေဆာင္မွာပါ။ မုိင္းေတြ သံုးေနသ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ေတာ္ေတာ္နဲ႔ ေရာက္မွာ မဟုတ္ဘူး။ မိုင္း ေထာင္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စစ္ဆင္ေရး ဆုိတာရွိတယ္။ ဗမာ့တပ္မေတာ္က ကြက္စိပ္ထိုးစစ္ဆင္လာရင္ မုိင္းေတြ ေထာင္ရတယ္။ ဒီေတာ့ေတာင္ေပၚေဒသ ေတြမွာ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ေတာင္ ယာခုတ္သူေတြကို ဘယ္ေနရာေတာ့သြား ရမယ္။ ဘယ္ေနရာေတာ့ မသြားရဘူး တားျမစ္ထားတာရွိပါတယ္။ စစ္တပ္ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြ ထိုးစစ္ေတြမရွိရင္မုိင္းလုပ္ ထားတာမရွိပါဘူး။

ေမး- ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေနစဥ္ကာလ မွာ တုိက္ပြဲထိေတြ႕မႈေလးေတြ ေျပာျပ ေပးပါဦး။

ေျဖ- ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူၿပီးတဲ့ ေနာက္တပ္ မဟာ (၃) အေနနဲ႔ တုိက္ပြဲရဲ႕ ထိေတြ႕မူ ဟာမရွိဘူးလို႔ေျပာလို႔ရပါတယ္။

ေမး- မုိင္းကိုဘယ္လုိသတ္မွတ္သလဲ။ ဘယ္ေလာက္ၾကာသက္တမ္းရွိႏိုင္သလဲ။ အခုေရာရွိနုိင္ေသးလား။

ေျဖ- မုိင္းကို အမ်ဳိးအစားခြဲလို႔ရတယ္။ ႏုိင္ငံတကာမုိင္းက ပလတ္စတစ္နဲ႔ လုပ္ တယ္။ ငရဲမီးနဲ႔ သံုးတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လက္နဲ႔ လုပ္ထားတယ္။ ဓာတ္ခဲကိုအသံုးျပဳတယ္။ ႏိုင္ငံတကာမွာ သူ႔ရဲ႕သက္တမ္းက (၁၄) ႏွစ္ ၾကာတယ္။ ျပည္တြင္းလုပ္ကေတာ့ (၃) လေလာက္ ဆုိသူ႔အလိုလိုျပယ္သြားတယ္။ အခုေတာ့ တပ္မဟာ (၃) အေနနဲ႔ မုိင္း ေထာင္ထားတာမရွိသေလာက္ပါပဲ။ နည္းနည္းပါးပါးရွိဦးမယ္။ လမ္းမႀကီး၀ဲ ယာတစ္ဖက္တစ္ခ်က္၊ အခုေတာ့ တစ္ဖက္ မိတ္ေဆြေတြကို ျပန္ၿပီးသတိေပးထားပါ တယ္။ အဲဒီမွာ ရွိတယ္မသြားပါနဲ႔။

ေမး- ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ က်န္ရွိေန ေသးတဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြကို ေရာဘာ ေျပာခ်င္ပါသလဲ။

ေျဖ- ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး နဲ႔ ပတ္သက္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစားပြဲ၀ိုင္း မွာ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းေတြ ႏိုင္ငံ ေတာ္ဘက္ေတြ ျပည္သူေတြအားလံုး၀ိုင္း ၀န္းၿပီး သေဘာထားမွန္မွန္နဲ႔ တက္ညီ လက္ညီေဆာင္ရြက္ေျဖရွင္းရမွာျဖစ္တယ္။ အခု ကခ်င္ျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူၿပီး။ ၁၇ ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္အခုတုိက္ပြဲေတြ စျဖစ္တယ္။ ကခ်င္ကလည္းသူ႔ဘက္ကမွန္ တယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ကလည္း သူ႔ဘက္ကမွန္ တယ္။ ဒါေတြဟာ တုိင္းျပည္အဟန္႔အတား ေတြျဖစ္တယ္။ ကခ်င္ဘက္ကအပစ္အခတ္ မရပ္စဲရင္သက္ေရာက္မႈေတြရွိႏိုင္တယ္ဆို တာကေတာ့ အတုိင္းအတာတစ္ခုရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး၀ိုင္း၀န္းေျဖရွင္းရ မယ္။ ဒါမွ ကၽြန္ေတာ္ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ခုျဖစ္လာမွာျဖစ္တယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ဘက္ကလည္း သေဘာထား ႀကီးႀကီးနဲ႔ ေဆာင္ရြက္မွ ပိုၿပီးေအာင္ျမင္ မယ္။သူ႔ကတာ၀န္ပိုရွိသလို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထက္ပိုၿပီးလုပ္ႏုိင္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ တယ္။

ေမး- နွစ္ေပါင္း ၆၃ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာစစ္ ပြဲက ရလဒ္က ဘာလဲ။ ေနာက္ဆံုးအေျဖ ေလးေျပာပါဦး။

ေျဖ- ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ေတာ္လွန္ေရးကႏွစ္ ေပါင္း ၆၃ ႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီ။ သူတိုက္တယ္။ ကိုယ္တုိက္တယ္။ ဘယ္သူကမွ မႏိုင္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ကို မၿဖိဳးခြင္းႏိုင္ဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္ကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ႏိုင္ေအာင္မတုိက္ႏုိင္ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ က တုိင္းရင္းသားေတြျဖစ္ေနလုိ႔တုိင္းျပည္ နစ္နာတာေပါ့။
အခုေတာ့ အေျဖတစ္ခုရွာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘက္ကလည္း သေဘာ ထားမွန္မွန္၊ တုိင္းျပည္ကလည္း သေဘာ ထားႀကီးႀကီးနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာ ဟာအေျဖမွန္တစ္ခုပါပဲ။

ေမး- ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အေပၚအျမင္ေလး ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕ပါတီ အဖြဲ႕ေျပာင္းဖိုိ႔အစီအစဥ္ေလးသိပါရေစ။

ေျဖ- ေကအင္န္ယူဟာ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္တယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမွန္ခဲ့ရင္ ေသနတ္ကိုင္စရာလို မလား။ တုိင္းျပည္တုိးတက္ေရးအတြက္ သြားမွာေပါ့။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဟာ မွန္ကန္မႈမရွိဘူး။ အာမခံခ်က္မရွိဘူး။ ဖြဲ႕စည္းပုံဥပေဒမွန္ကန္ခဲ့ရင္ ေကအင္န္ယူ ဟာပါတီတစ္ခုအေနနဲ႔ပဲတည္ရွိမွာပါ။ တပ္မေတာ္ဟာျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ ျဖစ္ရမယ္။ အခုဟာက ဗမာ့တပ္မေတာ္ ျဖစ္ေနတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက ပါတီတစ္ခုက ေရးဆြဲတာမဟုတ္ဘူး။ တုိင္းရင္းသားေတြေရာ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕ေတြေရာ၊ ပါတီ၀င္ေတြေရာ ပါ၀င္ ေရးဆြဲမွ ပိုၿပီးတိက်တဲ့ အေျဖတစ္ခုထြက္ ၿပီး အမွန္တကယ္တုိင္းျပည္တုိးတက္မွာ ပါ။

ေမး- ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္တုိက္ခိုက္ ခဲ့တဲ့ ေကအင္န္ယူနဲ႔ အစိုးရၾကားေကအင္န္ ယူကေနၿပီး ဗမာ (၁) က်ပ္၊ ကရင္တစ္ က်ပ္ဆုိေတာ့ Federal ဆိုၿပီးေတာင္းဆုိ တဲ့သေဘာလား။

ေျဖ- Federal နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ေခၚတဲ့ အသံျဖစ္ တယ္။ ျမန္မာျပည္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တုိင္းရင္း သားေပါင္းစုံေနတာကိုး Federal ဟာ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံတန္းတူအခြင့္အေရး ပဲ။ ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ၾကေတာ့ အဲဒီ Federal ဆုိတာကိုလက္မခံဘူး။ တစ္ခ်က္ ျပန္ၾကည့္မယ္။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုတာ Federal နဲ႔ အႏွစ္သာရခ်င္းက အတူတူပါပဲ။ စကားလံုးသာကြာတာ။ ႏုိင္ငံ ေတာ္မွ ေျပာင္းလဲမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္တယ္။ ၿပီးေတာ့ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္မွာ ရွိိသင့္ရွိထိုက္တဲ့ အင္အားတစ္ ရပ္ကေတာ့ တပ္မေတာ္ပါပဲ။ တပ္မေတာ္
ကလည္း ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ျဖစ္ ရပါမယ္။ အခုဟာကဗမာ့တပ္မေတာ္ ႀကီးျဖစ္ေနတယ္။ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ မျဖစ္ရင္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံဟာလည္း အႏွစ္သာရမေပၚလြင္ဘူး။

ေမး- ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ တုိက္ပြဲေတြမွာ ေကအင္န္ယူအေနနဲ႔ ကရင္လြတ္ေျမာက္ေရးတစ္ခုထဲကိုပဲ ရည္ရြယ္ခဲ့တာလား။

ေျဖ- ကရင္ျပည္နယ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံတည္ေဆာက္တဲ့ အခါကရင္ျပည္ နယ္ကရွိၿပီးသား။ ကရင္ျပည္နယ္ဟာ စစ္မွန္တဲ့ ကရင္လူမ်ဳိးေတြႀကီးပဲေနၾကတာ မဟုတ္ဘူး။ တစ္ခ်က္က ကရင္အမ်ဳိးသား ကို ရည္ရြယ္ၿပီး ကရင္လႊတ္ေျမာက္ေရး ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ တုိက္ပြဲ၀င္တဲ့အခါမွာ အဖိႏွိမ္ခံလူမ်ဳိး အဖိႏွိိပ္ခံဘာသာအားလံုးအတြက္တုိက္ပြဲ ၀င္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ကုလားထုိင္ကို လုဖို႔ရယ္ရြယ္ခ်က္မရွိပါ ဘူး။ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ရွမ္းစတဲ့ တုိင္းရင္းသားအားလံုးရဲ႕ အဖိႏွိမ္ခံလြတ္ ေျမာက္ဖို႔ႀကိဳးစားခဲ့တာပါ။

ေမး- ၆၃ ႏွစ္ၾကာစစ္ပြဲကိုေရာ သံေယာ ဇဥ္ျဖစ္ၿပီး တမ္းတေသးေသလား။

ေျဖ- ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ဥကၠ႒ရွိတယ္။ အဆင့္ဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကေန ျပည္သူေတြ အတြက္ စား၀တ္ေနေရးသာေရးနာေရး စသျဖင့္ အစီအစဥ္ေတြရွိပါတယ္။ စစ္ပြဲ ႀကီးေဆာင္ရြက္ေနေတာ့ ဘယ္လိုမွလုပ္ လို႔မရဘူး။ အဓိက ျပည္သူပဲ ျပည္သူမရွိ ရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘာကို အုပ္ခ်ဳပ္မလဲ။ ျပည္သူဘ၀မတိုးတက္ရင္ အဖြဲ႕စည္းက လည္း မတုိးတက္ဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္က လည္း မတုိးတက္ဘူး။ စစ္ပြဲႀကီးကို သံေယာဇဥ္ရွိေနသ၍ ျပည္သူအတြက္ ဘာမွ မဖန္တီးေပးႏုိင္ဘူး။ ဘာမွမလုပ္ ေပးဘူးလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ အာရွထဲမွာ သယံဇာတတကယ္ကို ႂကြယ္၀တဲ့ ႏိုင္ငံ တစ္ႏုိင္ပါ။ အခုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္အပါ အ၀င္ တကယ္ကို အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ ေနတယ္။ ျပည္သူႀကီးပဲမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါကိုေျပာခ်င္ပါတယ္။

ေမး- ေက်းဇူးပါပဲ။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္။

စိုး၀င္းႏိုင္

ေအးခ်မ္းမြန္မွ The Hot News တြင္ေဖာ္ျပေသာ သတင္းကို မူရင္းအတိုင္းမွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္
https://www.facebook.com/excellencemedia

2 comments:

dutyboy said...

တပ္မဟာ (၃) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္အယ္ကလူသိန္းဘာေၾကာင့္ဗမာအစိုးရကိုဒီေလာက္
ယံုၾကည္ေလးစားေနရသလဲ။အသက္ေပးစေတးသြားေသာကရင္ျပည္သူလူထု၊
ရဲေဘာ္ရဲဘက္ေတြကိုနင္ဒီလိုပဲသူတို့ကိုလြယ္လြယ္နဲ့ေမ့ေတာ့မွာလား။သူတို့ကို
နင္ဗမာအစိုးရေလာက္မခ်စ္ဘူး၊မေလးစားဘူး၊မသနားဘူး။နင္စီးပြားေရးကိုပဲၾကည့္ေနတယ္။လူမ်ိဳးအတြက္မပါဘူး။နင္ကရင္မွဟုတ္ရဲ့လား၊ေတာ္လွန္ေရးလုပ္စား
ေနတဲ့သူေရ..................................'

ကေညာ said...

ေအး...အဲဒီမင္းတို ့ကိုကာကြယ္တဲ့ဗံုးေတြကုိမင္းတိဳ ့ထုတ္လိုက္ပါကြာအဲဒါမွမင္းတို ့ကို ဗမာစစ္တပ္ကလြယ္လြယ္နဲ ့လာျပီးကေလာ္ထုတ္ပစ္လို ့ရမွာ..ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္းမင္းတို ့ၾကပ္ၾကပ္ယံုေပး။။သူက သူတို ့ဗမာစစ္တပ္ကေထာင္ထားတဲ့ ေ၇ရွည္ခံတဲ့တရုတ္လုပ္ဗံုးေတြကို ေတာ့ မရွႈင္းခိုင္းဘဲ မင္းတိဳ ့လက္လုပ္သစ္သားဗံုးေတြကိုေတာ့ရွင္းေပးပါဆိုျပီးလာေျပာသြားတာကို မင္းတိိိိိ္ု ့မို ့စကားတစ္လံုးမွာျပန္မေျပာဘဲ ေပ့ါက္သင္ညိဳလိုေခါင္းညိတ္ခဲ့ၾကတယ္.ရြာသားေတြရဲ့ ပိန္းနဲ ျခံ...ဒညင္းျခံ..က်ြဲေခါျခံနဲ့လူသြားလမ္းေတြမွာေထာင္ထားတဲ့ ဗမာစစ္တပ္ရဲ့ဗံုးေတြကမင္းတို ့လက္လုက္ဗံဳးေတြထက္ ေၾကာက္စရာေကာင္းတယ္...မင္းတို ့အ..ရင္မင္းတိဳ ့ခံေပါ့ကြာ....

Post a Comment