ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Tuesday, January 29, 2013

ရာဇၿဂိဳဟ္ညီလာခံ

ေဆာင္းပါး - စေမ့ဖန္း

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း 2500 ေက်ာ္ကာလဆီကအိႏၵိယႏုိင္ငံ၌ျဖစ္ခဲ့ေသာသမုိင္းျဖစ္ရပ္မွန္အေျခအေနတစ္ရပ္သည္ျမန္မာႏုိင္ငံပစၥကၡကာလ၌တုိင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားႏွင့္ျဖစ္ပ်က္ေနေသာအေျခအေနႏွင့္တစ္ထပ္တည္းကြက္တိက်ေနသည္ဟုေျပာျပလွ်င္ယံုခ်င္မွယံုမည္။အိႏၵိယႏုိင္ငံ၌ရာဇၿဂိဳဟ္၊ပတၱနား၊ေ၀သာလီစေသာအမည္နာမမ်ားယေန႔အထိသံုးႏႈန္းေနဆဲျဖစ္သည္။

ယခုတင္ျပမည့္သမုိင္းအျဖစ္မွန္၌ရာဇၿဂိဳဟ္၊ေ၀သာလီတုိ႔သည္ထိုအခ်ိန္ကထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာမင္းေနျပည္ေတာ္မ်ားျဖစ္သည္။ရာဇၿဂိဳဟ္ကိုဘုရင္အဇာတသတ္ကအုပ္ခ်ဳပ္သည္။ေ၀သာလီကို၀ဇၨီ၊လိစၦ၀ီအမည္ႏွစ္ိမ်ိဳးျဖင့္ထင္ရွားသည့္မင္းမ်ားကအုပ္ခ်ဳပ္သည္။ပတၱနားေရွးအေခၚအေ၀ၚပါဋလိပုတ္သည္ရာဇၿဂိဳဟ္ဖက္ရွိပါဋလိပုတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍အခြန္ေကာက္ခံရာမွစ၍တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္မေက်မနပ္ျဖစ္လာၾကသည္။

၀ဇၨီ၊လိစၦ၀ီမင္းတုိ႔သည္ေ၀သာလီျပည္ကိုႏွစ္ေပါင္း၇၀၀၀ေက်ာ္ၾကမွ်အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ၾကေသာမင္းမ်ားျဖစ္သည္။စစ္ေရး၊ႏုိင္ငံေရး၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတုိ႔၌ကၽြမ္းက်င္သည္။ဓားေရး၊လွံေရး၊ဆင္စီး၊ျမင္းစီးအတတ္တုိ႔၌လည္းအလြန္အမင္းေက်ာ္ၾကားသည္။အထူးသျဖင့္ျမွားေရးအတတ္၌ပို၍ထင္ရွားသည္။သားၿမီးဖ်ားကိုေသာ္မွထက္ျခမ္းကြဲေအာင္ပစ္စြမ္းႏုိင္ေသာသူရဲေကာင္းေလးသည္ေတာ္မ်ားေၾကာင့္ေ၀သာလီျပည္ကုိအိမ္နီးခ်င္းတုိင္းျပည္မ်ားကခံ့ျငားေလးစားရသည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။
ဘုရင္အဇာတသတ္သည္၀ဇၨီ၊လိစၦ၀ီမင္းေတြကိုအၾကြင္းမဲ့ပ်က္စီးသြားေအာင္သိမ္းပိုက္တုိက္ခုိက္လုိေသာ္လည္းေ၀သာလီျပည္ရွိသူရဲေကာင္းေတြကိုယွဥ္ၿပိဳင္အံတုမည့္ရာဇၿဂိဳဟ္သူရဲေကာင္းေတြနည္းပါးလွသည္ကိုသတိျပဳမိသည္။စစ္သည္ဗုိလ္ပါအလံုးအရင္းျဖင့္တုိက္လွ်င္မိမိဖက္ကဆံုးရံႈးနစ္နာမႈေတြအလြန္မ်ားမည္ကိုႀကိဳသိသည္။အဇာတသတ္သည္ေ၀သာလီအင္အားႏွင့္မိမိ၏ရာဇၿဂိဳလ္အင္အားကိုစဥ္းစားခ်ိန္ဆေနရသည္မွာေဆာက္တည္ရာမရျဖစ္လာသည္။၄င္း၏ႏႈတ္မွလည္းဒီေလာက္အထိတန္းခုိးႀကီးပါတယ္ဆုိတဲ့၀ဇၨီေတြ၊စည္းလံုးညီညြတ္ေနပါတယ္ဆုိတဲ့၀ဇၨီေတြ၊စစ္ေရးစစ္ရာကၽြမ္းက်င္ပါတယ္ဆုိတဲ့၀ဇၨီေတြ၊ဒင္းတုိ႔ကိုအျမစ္ပါမက်န္ေအာင္တုိက္ဖ်က္ပ်က္ဆီးပစ္မယ္ဟုႀကိမ္း၀ါးေရရြတ္ေတာ့သည္။
ေ၀သာလီႏွင့္ရင္ဆုိင္တုိက္ပြဲမယွဥ္ရဲေသာအဇာတသတ္သည္တစ္စံုတစ္ခုေသာမာယာပရိယာယ္ကိုအသံုးျပဳရန္ႀကံစည္ခဲ့သည္။ထုိအႀကံကို၀သာကာရအမတ္ခ်ဳပ္ႀကီးႏွင့္ႏွစ္ကိုယ္ၾကားတံခါးပိတ္တုိင္ပင္ခဲ့ၾကသည္။
၀သာကာရအမတ္ခ်ဳပ္ႀကီးသည္အဇာတသတ္ဘုရင္၏မာယာစစ္ပြဲ၌ေ၀သာလီ၀ဇၨီမင္းတုိ႔ယံုၾကည္ေလာက္ေအာင္အယံုသြင္းသရုပ္ေဆာင္ရမည့္အထူးတာ၀န္ရွိပုဂိၢဳလ္ျဖစ္သည္။အဇာတသတ္ႏွင့္၀သာကာရအမတ္ခ်ဳပ္ႀကီးတုိ႔သည္၄င္းတုိ႔၏မာယာစစ္ပြဲကိုဆင္ႏႊဲရန္ဆံုးျဖတ္လုိက္သည္။
အစီအစဥ္အရအဇာတသတ္ဘုရင္သည္အေရးေပၚညီလာခံတစ္ရပ္ကိုရာဇၿဂိဳဟ္ေနျပည္ေတာ္လြတ္ေတာ္ရံုး၌က်င္းပသည္။ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအ၀င္၀န္ႀကီး၀န္ငယ္၊အမတ္ႀကီးငယ္တုိ႔စံုညီစြာတက္ေရာက္ၾကသည္။ထုိအထဲတြင္၀သာကာရအမတ္ခ်ဳပ္ႀကီးတက္ေရာက္ျခင္းမရွိသည္ကုိကိုယ္စားလွယ္မ်ားသတိထားမိၾကသည္။ဘုရင္ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္ျဖစ္၍ညီလာခံတစ္ခုလံုးၿငိမ္သက္ေနသည္။ထုိအခုိုက္တြင္ညီလာခံခန္းမတံခါးႀကီးဖြင့္သံကိုၾကားလုိက္ရသည္။အာဏာပါးကြက္သားမ်ားက၀သာကာရအမတ္ခ်ဳပ္ႀကီးကိုလက္ေနာက္ျပန္ႀကိဳးတုပ္၍ရိုက္ပုတ္ဆြဲေခၚလာၾကသည္။. အဇာတသတ္ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္ေရာက္ေသာအခါရာဇပလႅင္မွအဇာတသတ္ဘုရင္၏အမိန္႔သံထြက္ေပၚလာသည္။
အုိအမတ္အေပါင္းတုိ႔သင္တုိ႔ေလးစားၾကည္ညိဳေသာ၀သာကာရအမတ္ခ်ဳပ္ႀကီးသည္ငါ၏ထီးနန္းစည္းစိမ္ကိုလုယူသိမ္းပိုက္ရန္လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာႀကံစည္အားထုတ္သူျဖစ္သည္။၄င္းကိုယ္တုိင္ကဟုတ္မွန္ေၾကာင္း၀န္ခံခဲ့ေလၿပီ။ထုိ႔ေၾကာင့္အမတ္ႀကီးအားေလးကြက္ၾကားေခါင္းရိတ္၊ျပာထုပ္ျဖင့္ဦးေခါင္းကိုပုတ္ခတ္၍ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္မွႏွင္ထုတ္ၾကေလဟုအမိန္႔ေတာ္ခ်မွတ္လုိက္သည္။၀သာကာရအမတ္ခ်ဳပ္ႀကီးျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးခံရေသာသတင္းသည္ရာဇၿဂိဳဟ္မွာေရာေ၀သာလီမွာပါဟိုးေလးတေက်ာ္ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။
ထုိသတင္းကိုၾကားသိရေသာလိစၦ၀ီမင္းတုိ႔သည္၀သာကာရအမတ္ခ်ဳပ္ႀကီးအေပၚစာနာသနားမိၾကေလသည္။ထုိသနားမႈေၾကာင့္၀သာကာရႏုိင္ငံေရးခုိလံႈခြင့္ေတာင္းခံလာေသာအခါလြယ္ကူစြာခုိလႈံခြင့္ေပးသည့္အျပင္ဥပေဒေရးရာ၊တရားစီရင္ေရးရာဌာနတို႔၌အႀကီးဆုံးရာထူးကိုေပးခဲ့သည္။ထုိ႔ျပင္၀ဇၨီမင္းသားမ်ားဥပေဒေရးရာ၊တရားစီရင္ေရးရာ၌လိမၼာကၽြမ္းက်င္မႈရွိေစရန္၀သာကာရအားသင္ၾကားပို႔ခ်ေစခဲ့ပါသည္။၀ဇၨီမင္းႀကီး၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာအနာဂတ္ေ၀သာလီျပည္ကို၀ဇၨီမင္းသားမ်ားတရားႏွင့္အညီစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သြားႏုိင္ေရးပင္ျဖစ္သည္။
၀သာကာရသည္မိမိလုပ္ငန္းႏွင့္အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေသာဥပေဒေရးရာ၊တရားေရးရာသင္ၾကားပို႔ခ်ေရးကိစၥမ်ားကိုအလွည့္က်ေ၀သာလီကုိအုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ေနေသာ၀ဇီၨမင္းႀကီးထံသြားေရာက္အစီရင္ခံခဲ့သည္။မင္းႀကီးထံမွျပန္လာၿပီးေနာက္သင္တန္းတက္ေရာက္မည့္ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ၀ဇၨီမင္းသားတုိ႔၏စာရင္းကိုလက္ခံၿပီးတစ္ပတ္အတြင္းမွာပင္သင္တန္းစတင္ခဲ့ေလသည္။
သင္တန္းေက်ာင္းစဖြင့္ၿပီး၍သံုးရက္ခန္႔ၾကာေသာအခါ၀သာကာရႏွင့္၀ဇၨီမင္းသားတုိ႔သည္ဆရာတပည့္အေနအထားသို႔ေရာက္ရွိရင္းႏွီးလာၾကသည္။၀သာကာရသည္တစ္ေန႔တာစာသင္ခ်ိန္ရပ္နား၍ေက်ာင္းဆင္းအိမ္ျပန္သြားၾကမည့္၀ဇၨီမင္းသားမ်ားထဲမွတစ္ေယာက္ကိုေျပာစရာရွိေသးသည္ဆုိၿပီးအခန္းတြင္းသုိ႔ေခၚကာအနည္းငယ္ေျပာဆုိေမးျမန္းၿပီးမွျပန္ခုိင္းသည္။အျပင္မွာေစာင့္ေနေသာအေဖၚမင္းသားမ်ားကသူငယ္ခ်င္းဆရာႀကီးကဘာေတြေမးသလဲဟု၀ိုင္းေမးၾကေသာအခါဘာမွမေမးပါဘူကြာ၊ငါ့မွာမိသားစုဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရွိသလဲဒါပဲေမးလုိက္တယ္။မဟုတ္တာကြာဆရာႀကီးကေခၚယူေမးျမန္းတယ္ဆုိမွေတာ့ဒီကိစၥေလးနဲ႔ေမးမလားကြ၊ေအးမင္းတုိ႔မယံုလည္းမတတ္ႏုိင္ဘူး၊ဆရာႀကီးေမးတဲ့အတုိင္းငါေျပာျပတာပဲ။
ေနာက္ေန႔မ်ားတြင္လည္းဆရာႀကီးသည္၀ဇၨီမင္းသားတစ္ေယာက္စီကိုေခၚထားၿပီးဆင္ဘယ္ႏွစ္ေကာင္ရွိလဲ? ျမင္းဘယ္ႏွစ္ေကာင္ရိွလဲ? ရာဇၿဂိဳဟ္ကိုသြားလည္ဖူးသလား? ဂဂၤါျမစ္ထဲမွာဘယ္ႏွစ္ခါေရကူးဖူုးသလဲ? စေသာအေရးမပါေသာအေၾကာင္းအရာေတြကိုသာေမးၿပီးလြတ္လုိက္သည္။ဆရာႀကီးထံမွျပန္လာမင္းသားမ်ားကိုအေဖၚမင္းသားေတြကျပန္ေမးေသာအခါတုိင္းအေရးမပါေသာအေျဖမ်ားကိုသာၾကားေနရသည္။၀ဇၨီမင္းသားထဲတြင္အခ်င္းခ်င္းမယံုသကၤာစိတ္မ်ားတျဖည္းျဖည္းႀကီးထြားလာၾကသည္။၀သာကာရသည္အခ်င္းခ်င္းကြဲျပားတင္းမာလာေသာ၀ဇၨီမင္းသားမ်ားကိုတစ္စစီဖဲ့ထုတ္ရာမွအုပ္စုအသြင္ေဆာင္လာၾကေသာ၀ဇၨီမင္းသားမ်ားကိုတစ္စုစီခြဲထုတ္၍ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျပန္သည္။အေရးမပါေသာစကားမ်ားကိုေျပာၿပီးျပနလြတ္လုိက္သည္။အုပ္စုလုိက္ကြဲျပားမႈႀကီးထြားလာေသာအခါ၀ဇၨီမင္းသားအခ်င္းခ်င္းတစ္ဖြဲ႔ႏွင့္တစ္ဖြဲ႔တစ္အုပ္စုႏွင့္တစ္အုပ္စုညီညြတ္မႈလံုး၀မရွိေတာ့ဘဲ၀ါးအစည္းေျပသလိုၿပိဳကြဲကုန္ေတာ့သည္။
သံုးႏွစ္ၾကာအခ်ိန္ယူ၍သပ္လွ်ိဳၿဖိဳခြဲေနေသာ၀သာကာရသည္ေ၀သာလီျပည္၀ဇၨီမင္းတုိ႔၏အေျခအေနအရပ္ရပ္ကိုေလ့လာၿပီးအဇာတသတ္မင္းထံလွ်ိဳ႕၀ွက္စာပို႔လုိက္သည္။အရွင္မင္းႀကီးစစ္ျပင္ေတာ္မူပါ၊တန္ခုိးအာဏာႀကီဲးထြားလာေသာ၀ဇၨီမင္းတုိ႔သည္အခ်င္းခ်င္းညီညြတ္မႈမရွိေတာ့ဘဲၿပိဳကြဲကုန္ၾကပါၿပီ၊ေ၀သာလီ၏ၿမိဳ႕ရိုးခံတပ္အရပ္ေလးမ်က္ႏွာလံုး၌ခံခံတုိက္ခုိက္မည့္သူရဲေကာင္းေတြမရွိၾကေတာ့ပါ။တစ္ဖက္ေသာၿမိဳ႕ရိုးခံတပ္ကို၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္သိမ္းပိုက္သည့္တုိင္ေအာင္အျခားတစ္ဖက္ရွိခံတပ္မ်ားကလံုး၀ကူညီတုိက္ခုိက္ေပးမည္မဟုတ္ေတာ့ပါ။အရွင္မင္းႀကီးစြမ္းႏုိင္ပါက၀ဇၨီမင္းႀကီး၏ဦးေခါင္းကိုျဖတ္၍ေ၀သာလီအတြင္းလွည့္လည္ျပသည့္တုိင္ထြက္တုိက္မည့္သူရဲေကာင္းေတြမရွိေတာ့ပါ။
အဇာတသတ္မင္းသည္စာကိုရလွ်င္ဆင္တပ္၊ျမင္းတပ္စစ္သည္ဗုိလ္ပါအလံုးအရင္းျဖင့္ရာဇၿဂိဳဟ္မွထြက္ခြာလာသည္။ဂဂၤါျမစ္ကမ္းသုိ႔ရန္သူမ်ားေရာက္လာသည့္သတင္းကို၀ဇၨီျပည္သူေတြေတြ႔ျမင္ေနရေသာ္လည္းတာ၀န္ရွိ၀ဇၨီမင္းသားတုိ႔ကမသိေယာင္ေဆာင္ေနၾကသည္။သူတုိ႔သာ၀ဇၨီသူရဲေကာင္းေတြပါ၊တုိ႔ကဘာအရည္အခ်င္းမွမရွိပါဘူး၊ရာဇၿဂိဳဟ္ကရန္သူေတြကိုသူတို႔႔ပဲတုိက္ပါေစ၊တုိ႔တုိက္စရာမလုိပါဘူးဟုဆုိၿပီးေရွာင္ေနၾကသည္။အခြင့္ေကာင္းကိုလက္လြတ္မခံေသာအဇာတသတ္ႏွင့္စစ္သည္ရဲမက္တုိ႕သည္ဂဂၤါျမစ္ကိုကူ၍ေ၀သာလီျပည္ႀကီးကိုအက်အရႈံးမခံဘဲတုိက္ခုိက္သိမ္းပိုက္ႏုိင္ခဲ့ေလသည္။
ရာဇၿဂိဳဟ္ညီလာခံသည္တစ္ဖက္ရန္သူအေပၚပရိယာယ္မာယာသက္သက္ျဖင့္ေအာင္ပြဲခံခဲ့သည့္သာဓကတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။အခြင့္အေရးအေပးအယူသယံဇာတအရင္းအျမစ္ခြဲေ၀သံုးစြဲျခင္းစေသာသေဘာတူလက္မွတ္ထုိးရသည့္အခ်က္အလက္မ်ားလံုး၀ပါ၀င္ျခင္းမရွိပါ။ပရိယာယ္မာယာႏွင့္အခြင့္အေရးအေပးအယူသယံဇာတစသည္တုိ႔ႏွင့္ေပါင္းစပ္ဆင္ႏြဲေသာစစ္ပြဲမ်ား၏ေအာင္ပြဲခံမည့္သာဓကကိုမူလက္ရွိျမန္မာတုိင္းရင္းသာအင္အားစုိမ်ား၏ပစၥကၡအေျခေနမ်ားကထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေစမည္္ဆုိလွ်င္……။

စေမ့ဖန္း
29 Jan 2013

1 comment:

hotladylay@gmail.com said...

စေဖ႕မန္း အင္မတန္မွဥာဏ္ပညာရိွပါေပတယ္ ေလးစားပါတယ္ ဒါေပမဲ႕ ေဆာင္းပါးေရးသူ "စေဖ႕မန္း" ရဲ႕ေဆာင္းပါးကိုဖတ္လို႕နားမလယ္မွာစိုးလို႕ Comment ေလး၀င္ေပးပါရေစ။
ရန္သူဟာ အင္မတန္ ပရိရာယ္မ်ားတယ္ အၿပင္းနည္းနဲ႕တိုက္လို႕မရယင္ အေၿပာ႔နည္းနဲ႕တိုက္မွာပဲေလ ဒါကိုပဲ ေရွးေခတ္က ဒီသာပါေမာကၡဆရာၾကီးေတြထံမွာ ဘုရင္႕သားေတာ္ အိမ္ေရွ႔မင္းသားေတြေသာ္မွ "ဓါးခုတ္ လွံထိုး ၿမင္းစီး" စတဲ႔ အထာရႆ (၁၈)ရပ္ ပညာေတြကိုဆည္းပူးေလ႕လာခဲ႕ၾကရတာကလား ခုေခတ္မွာေတာ႕ "ေသနဂၤၿဗဴဟာ" Strategy" မဟာၿဗဴဟာနည္းၿဗဴဟာေတြေပါ႔။ ရန္သူကို Informer သတင္းေပး ေထာက္လွန္း သူလွ်ိဳထဲ႔ သပ္လွ်ိဳသြင္း အေၿပာ႕နည္းနဲ႔ အသာေလး ႏိုင္ေအာင္စခမ္းသိမ္းနည္းေတြ အစ္စေရး ရပ္ရွား ေၿမာက္ကိုရီးယား တရုပ္ၿပည္ကြန္ၿမဴနစ္စံနစ္ FBI/CIA counter Spy တန္ၿပန္ေထာက္လွန္းေရးစံနစ္ေတြၾကြမ္းက်င္ေနတဲ႕ရန္သူကိုမ်ား စိတ္ခ်လက္ခ် ယံုမွတ္လို႔ ပံုအပ္ၾကတဲ႕ KNU/KNLA ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေက်ာေပးၿပီး ကရင္လူထုကိုေရွ႕ကရင္ဆိုင္လိုက္မယ္ဆိုယင္ေတာ႕ " ခရာစ္ေတာ္မွာအိပ္ေပ်ာ္ရမဲ႔ေန႔က်ယင္ ဘုန္းၾကီးေတာင္ အားနာလို႕လာေပးရမွာေနာ္ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ႕ ေနာက္ေက်ာက ထိုးလိုက္တဲ႕ ဓါးေၾကာင္႕ ဘ၀ကူးသြားတာေလ ကရင္အခ်င္းခ်င္းေၾကာင္႕ ဘ၀ကူးတာမွမဟုတ္ဖဳ။

Post a Comment