ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Sunday, January 20, 2013

UNFC ထုတ္ျပန္ေႀကျငာခ်က္ ( 20 Jan 2013)

Unfc Press St Pr Unit by Thaw Thi KhoType the rest of your post here.

1 comment:

hotladylay@gmail.com said...

"ကခ်င္ႏွင္႕ ကရင္ တၿပိဳက္နက္ၾကဆံုးသြားၿခင္း(သို႕)အၾကမ္းနည္း ႏွင္႕ အႏုနည္း(သို႔)တိုင္းရင္းသားလက္ႏွက္ကိုင္အဖြဲ႕အစီးမ်ားအေပၚတြင္ ဗမာစစ္တပ္ႏွင္႕ အစိုးရသစ္၏ မမွန္ေသာေစတနာ သေဘာထားၿဖင္႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္"

ေခါင္းစဥ္ၾကီးကတအားၿပင္းထန္သြားလွ်င္ခြင္႔လႊတ္ပါရန္ပန္ၾကား ရင္းေၿပာစရာရိွတာေၿပာပါရေစ အထက္ပါ UNFC ရဲ႔ေၾကၿငာခ်က္မတိုင္မီ ကခ်င္တိုက္ပြဲတခုလံုး ကရင္ KNU အဖြဲ႕နဲ႔ ၿငိမ္းကိစၥေတြအပါအ၀င္ KNU ၁၅ ၾကိမ္ေၿမာက္ကြန္ဂရက္ Secret Votes & Open Votes ကေနေပၚထြက္လာတဲ႕ KNU ေခါင္းေဆာင္သစ္ေတြရဲ႔ Movements နဲ႔ ၿပည္တြင္းၿပည္ပ က သတင္း Comments ေတြကိုေလ႕လာသံုးသပ္ၿပီး အခ်က္ (၅)ခ်က္တင္ၿပပါမည္ မွားခဲ႕လွ်င္ သီးခံၾကပါ။
(၁)ဦးသိန္းစိန္အစိုးရႏွင္႕ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ကခ်င္ေဒသကိုအၿပီးတိုင္ေခ်မွဳန္းလိုေသာ္လည္း ၿဖစ္ေပၚလာေသာၿပည္တြင္းၿပည္ပ ဖိအားမ်ားေၾကာင္႔ တိုက္ပြဲကိုယုတ္ခ်ဥ္းရပ္ၿပစ္လိုက္ပါသည္ (သို႕ေသာ္လဲ)လိုင္ဇာကို ၂၄ နာရီအတြင္းသိမ္းႏိုင္မည္႔အေနအထားက်မွသာ ထိုးစစ္ကိုရပ္လိုက္ေၾကာင္းေၾကၿငာၿပီးလိုအပ္လွွ်င္ဆက္ထိန္းတိုက္ၾကဖို ႕ေအာက္ေၿခတပ္မ်ားကိုတရားမ၀င္အမိန္႔ေပးထားၿပီးၿဖစ္သည္။
(၂)ကရင္ KNU/KNLA ကို အႏုနည္းၿဖင္႔လိုသလိုအသံုးခ်လို႕ရမဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုေရႊးခ်ယ္အသက္သြင္းေသာနည္းၿဖင္႕ သပ္လွ်ိဳေသြးခြဲၿဖိဳခြင္းၿပီး ၁၅ ၾကိမ္ေၿမာက္ KNU ကြန္ဂယက္ၾကီးကို အေ၀းထိန္းခ်ဳပ္စံနစ္ၿဖင္႕ေအာင္ၿမင္စြာကရင္လက္ႏွက္ကိုင္အဖြဲ႕ၾကီးကိုအႏု နည္းၿဖင္႔ေအာင္ၿမင္ခဲ႕ေပသည္။
(၃)ၿပည္တြင္းၿပည္ပမီဒီယာမ်ားအပါအ၀င္ အားလံုးသိထားၾကေသာ သမတဦးသိန္းစိန္သည္ ကာလံု စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမင္းေအာင္လိွုဳင္အေပၚ အာဏာမတည္ၿခင္းကို မီဒီယာမ်ားမွတဆင္႔ ကာလံုသည္ သမတ ၏ အမိန္႕အတိုင္းလိုက္နာေဆာင္ရႊက္ေနသည္ကိုဟန္ေဆာင္ၿခင္း။
(၄)ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တိုင္းရင္းသားအေရးကိစၥမ်ား ၄င္းႏွင္႕ ၄င္းပါတီႏွင္႕မသက္ဆိုင္ေသာကိစၥမ်ုားအားလံုး လႊတ္ေတာ္တြင္း တာ၀န္ေပးၿခင္း သမတမွေတာင္းဆိုၿခင္းမွလြဲ၍ မေဆာင္ရႊက္ႏိုင္ၿခင္း။
(၅)ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသန္းေရႊသည္ ႏိုင္ငံေရးကို၀င္မစြက္ေသာ္လည္း တိုင္းၿပည္ဒီမိုကေရစီစံနစ္တိုးတက္မွဳအေၿခအေနကိုအၿမဲတေစေစာင္႕ၾကည္ ႕ေနၿခင္းက္ို ၾကံဖံြ႕ ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဌးဦးမွတဆင္႕မီဒီယာမ်ားမွတဆင္႕၀ါဒၿဖန္႕ၿခင္း။

အထက္ပါလတ္တေလာ ႏိုင္ငံေရးစစ္ေရး တိုင္းရင္းသား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအခင္းအက်င္းမ်ားကိုေလ႕လာၿခင္းအားၿဖင္႕ UNFC မွတင္ၿပေသာေဆာင္းပါးသည္ မွန္ကန္ေၾကာင္းသတိထားေလ႕လာစရာလိုေၾကာင္းႏွင္႕ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးႏွင္႕စီးကမ္းရိွေသာဒီမိုကေရစီ ဆိုသည္မွာ "EU America Japan အစရိွေသာ International Societies ၿမန္မာၿပည္တြင္းၿပည္ပအသိုင္းအ၀ိုင္းကိုအဆင္႕ၿမင္႕ၿမင္႔ လွည္႕စားၿခင္းသာၿဖစ္ၿပီး ၿပည္ေထာင္စုတခုလံုးရိွတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းအားလံုးေပၚတြင္ ေစတနာမမမွန္ေသးေၾကာင္း စစ္တပ္မွမတရား အႏိုင္ၾကင္႕လူမ်ိုဳးၾကီး၀ါဒအကင္းမေသေသးေၾကာင္းေလ႕လာမိပါသည္
အခ်ုဳပ္အားၿဖင္႕ေၿပာရေသာ္ ကခ်င္ေဒသကို ေစာစီးစြာကထဲကၿငိမ္းခ်မ္းေရးမကမ္းလွမ္းပဲ အပိုင္စစ္တိုက္နယ္ေၿမစိုးမိုးလို႕ရတဲ႔အခ်ိန္ၾကမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းၿခင္းသည္ ၾကိဳးတုပ္ၿပီးမွရိုက္စစ္သလို တဖက္သတ္အႏိုင္ယူၿခင္းၿဖစ္သည္ဟုယူဆပါသည္
ထို႕ေၾကာင္႕ၿပည္တြင္းစစ္ မၿပီးဆံုးႏိုင္ေတာ႕သလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစစ္ႏွင္႕ေ၀းကြာသြားၿပီၿဖစ္ေၾကာင္းေၿပာၾကားယင္းနိဂုန္းခ်ဳပ္လိုက္ပါသည္။

Post a Comment