ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Thursday, January 24, 2013

ပညာတတ္တစ္ေယာက္၏တန္ဘုိး

အက္ေဆး
Written by ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္

၁။ ပညာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အျမင္တစ္ခုကို ဘက္တစ္ဘက္ကတင္ျပပါမယ္။၂။ ငယ္စဥ္တုန္က ၾကားဖူးခဲ့တဲ့ ပံုျပင္ တစ္ပုဒ္ ရွိပါတယ္။ ေက်းလက္က လူငယ္ တစ္ေယာက္က ၿမိဳ႕တက္ၿပီး ပညာသင္ယူတယ္။ တကၠသိုလ္က ဘြဲ႕ရၿပီး ရြာျပန္လာတယ္။ အားလံုးက ဂုဏ္ယူ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကလို႔ ရြာဦးေက်ာင္းက ဆရာေတာ့္ဆီသြားကန္ေတာ့တယ္။ ဆရာေတာ္ကလည္း ဝမ္းသာ အားရ မင္းတကၠသိုလ္ႀကီးက ဘာ ပညာ ေတြသင္လာခဲ့သလဲ။ တပည့္ေတာ္ ဒႆနိကေဗဒ ပညာရပ္နဲ႔ဘြဲ႕ရခဲ့ပါတယ္ ဘုရား။ `ေအး….. ေကာင္း၊ အေတာ္ဘဲ ငါ့ေက်ာင္းက တိုင္ကပ္နာရီႀကီး ပ်က္ေနတာ တစ္လေလာက္ရွိၿပီ။ အဲ့ဒါ ျပင္ေပးခဲ့ စမ္းကြာ´ လို႕ ဆရာေတာ္က မိန္႔တယ္။ ဒီပံုျပင္က အေတာ္ၾကာပါၿပီ။ ဆက္စဥ္းစားလို႔ရပါတယ္။ ျမန္မာစာနဲ႔ သို႔မဟုတ္ အဂၤလိပ္စာနဲ႔၊ သမိုင္းနဲ႔ဘြဲ႕ ရခဲ႔ရင္လည္း နာရီေတာ့ ျပင္တတ္မယ္ မဟုတ္ေပဘူး။

၃။ ဒီေန႔ပို႔စ္ေမာ္ဒန္ေတြ ေျပာၾကဆိုၾက အေခၚအေျပာ ရွိေနၾကတာေတြ အကုန္လံုးနီးပါး ေထာ္ေလာ္ ကန္႔လန္႔ ေတြပါဘဲ။ သူတို႔ အလိုအရ ပညာဆိုတာ လက္ေတြ႕အသံုးဝင္ဖို႔ လိုတယ္။ Functional လို႔ ဆိုၾကတယ္။ သိဖို႔ထက္ အသံုးခ်ဖို႔ က ပိုအေရးၾကီးတယ္။ အသံုးခ်လို႔ရမွပညာ။ ေပၚလစီအရလည္း ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားမႈ စာေတြကို အေလးေပးတယ္။ လက္ေတြ႕အသံုးခ် တန္ဘိုးကို ပိုအေလးထားတယ္။ သိ႐ုံသက္သက္ Abstract သေဘာသက္သက္မဟုတ္ေတာ့ဘူး လက္ေတြ႕ကိစၥ ပဓာန ပရကၠတစ္ Pragmatic သေဘာပါလာၿပီ ဒါစဥ္းစာစရာပါ။ ဒါေပမယ္႕……။

၄။ ပညာကိစၥေျပာၾကရင္……..။ တရားမွ်တမႈရွိတာနဲ႔ မရွိတာ၊ လြတ္လပ္တာနဲ႔ မလြတ္လပ္တာ ၿငိမ္းခ်မ္းတာနဲ႔၊ မၿငိမ္းခ်မ္းတာ၊ အခြင့္အေရး ညီတူညီမွ်ရတာနဲ႔ မရတာ၊ ျဖဴစင္တာနဲ႔ မျဖဴစင္တာ၊ အဲဒီ တန္ဘိုးေတြကို အေသအခ်ာေကာင္းစြာ သိတာဟာ ပညာပါဘဲ။ ကၽြန္ေတာ္အဲ့ဒီလို အယူရွိပါတယ္။ ဆက္ၿပီးစဥ္းစားရင္ ပညာကိစၥမွာ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္း ရွိပါတယ္။ ကတၱားပိုင္း နဲ႔ ကမၼပိုင္း။ ပညာကိုသင္ၾကား ပို႔ခ်ျခင္းဟာ ကတၱားပိုင္းပါဘဲ။ ဆရာေတြပါမယ္။ ပညာေရးအယူအဆ ပညာေရးမူဝါဒ ပညာရွင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ အစိုးရပါဝင္ပါတယ္။ ကမၼပိုင္း (ကံ) ပိုင္းမွာေတာ့ ပညာခံယူတဲ့ ေက်ာင္းသား လူငယ္ေတြပါဘဲ။ သူတို႔အျမင္ ကမၼပိုင္း (ကံ) မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အနာဂတ္ဆိုတာ ပါေနပါတယ္။ ကေလးသူငယ္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ လူငယ္ေတြကိုသာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေနတာပါ။ အဲဒီလိုကတၱား ကမၼ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ပညာကိစၥကို ေဆာင္ရြက္ၾကရပါတယ္။ အထက္က စကားစဥ္နဲ႔ ဆက္ရင္ တရား မွ်တျခင္း၊ မမွ်တျခင္း လြတ္လပ္ျခင္း၊ မလြတ္လပ္ျခင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ မျငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ အခြင့္တူညီမွ် ရျခင္း မရျခင္း၊ ျဖဴစင္ျခင္း၊ မျဖဴစင္ျခင္း ဆိုတဲ့ တန္ဘုိးေတြကို အေသအခ်ာ ေကာင္းစြာသိတဲ့ သူက ကေလးသူငယ္မ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံ့အနာဂတ္ကို အဲ့ဒီတန္ဘိုးေတြ ႏႈန္းစံေတြကိုသိေအာင္ သင္ၾကားပို႔ ခ်တာဟာ ပညာေရးကိစၥ ေဆာင္ရြက္ျခင္းပါဘဲ။

၅။ ပညာရဲ႕ တရားကိုယ္သေဘာက အထက္က တင္ျပခဲ့တဲ့ ၊ အျဖဴနဲ႕ အမည္းကို ေကာင္းစြာခြဲျခား တတ္ျခင္း ခြဲျခားသိျခင္းပါဘဲ။ လူသားရဲ႕အျမင့္ဆံုးေသာ ႏႈန္းစံ၊ လူျဖစ္ျခင္းရဲ႕ အျမင့္ဆံုးေသာ လကၡဏာရပ္ လူရဲ႕အျမင့္ဆံုးေသာ တန္ဘိုးေတြကို ခြဲျခားသိျခင္းလို႕လည္းဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒါေတြကို သိ႐ံုသက္သက္ဟာ Abstract ျဖစ္တယ္။ ေရေပၚက အ႐ုပ္ပါဘဲ။ အဲဒီႏႈန္းစံေတြ တန္ဘိုးေတြကို လက္ေတြ႔ရယူဘို႔ တည္ေဆာက္ဘို႔ အေရးၾကီးလွပါတယ္။ ပို႔စ္ ေမာ္ဒန္ေတြ ဒီေန႔ ေျပာေနၾကတဲ့ Function အသံုး ၊ Functional Value အသံုးတန္ဘုိး တို႔နဲ႔ ႏိႈ္င္းယွဥ္ ခ်ိန္ၾကည့္ သင့္ပါတယ္။ သေဘာအခ်ဳပ္ကေတာ့ တရားမွ်တတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း လြတ္လပ္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အခြင့္အေရးမွန္သမွ်ဟာ တူညီမွ်ခံစားခြင့္ ရွိၾကတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို တည္ေဆာက္ရာမွာ ပညာက လက္ရင္းပဓာန အဓိက ပါဝင္ေနပါတယ္။

၆။ စကားစဥ္ကိုခ်ဳပ္ရရင္ ………. ပညာရဲ႕တန္ဘိုးဆိုတာ သို႔မွမဟုတ္ သေဘာတူထားၿပီး ေျပာရင္ ပညာတတ္တစ္ေယာက္ရဲ႕တန္ဘိုးဆိုတာ သူ႔လူအဖြဲ႕အစည္းကို လူသားတို႔ရဲ႕ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းစံ တန္ဘိုးမ်ားျဖစ္တဲ့ တရားမွ်တျခင္း လြတ္လပ္ျခင္း ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ခြင့္တူညီမွ်ရျခင္း ျဖဴစင္ျခင္းေတြနဲ႔ ျပည့္စံုေအာင္ တည္ေဆာက္ ထူေထာင္ရာမွာ သူဘယ္ေလာက္ ဘယ္ပံုဘယ္နည္း ပါဝင္ႏိုင္တယ္။ ပါဝင္တယ္ဆိုတဲ့ အေပၚမွာ မူတည္ပါေၾကာင္း ………. ကၽြန္ေတာ္ ထုိသုိ႔ အယူရွိပါေၾကာင္း။
http://www.maukkha.org/index.php/book-store/essay-maukkha/2914-2013-01-22-11-10-50

No comments:

Post a Comment