ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Friday, July 19, 2013

သူရဦးေရႊမန္းနဲ ့ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္တိုု ့ရဲ ့သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ

သူရဦးေရႊမန္းနဲ ့ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္တုိ ့ အေပးအယူအတုိင္းအတာတစ္ခုအထိရွိေနျပီဆုိတာ ဒီအင္တာဗ်ဴးက သက္ေသခံေနပါသည္။Type the rest of your post here.

No comments:

Post a Comment