ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Friday, April 11, 2014

တစ္ဖက္သတ္ အသာစီးယူမယ့္ သေဘာထားေတြဆုပ္ကိုင္ထားသမွ် ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ေဝးေနဦးမွာပါ

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ)
(၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၆ရက္)

အမွန္အတုိင္း ေရးသားေဖၚျပရမည္ဆိုလွ်င္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ (MPC) မွာ ဧၿပီ ၅ရက္က စတင္က်င္းပေနတဲ့ အစည္းအေဝးဟာ Single Text ျပဳစုေရး ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝးသာလွ်င္ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ မဟုတ္ပါဘူး။ Single Text ျပဳစုေရး ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝးကိုပင္ ဦးေအာင္မင္း၏ အေျပာအရဆုိလွ်င္ ၂ရက္ပဲ လ်ာထား သတ္မွတ္ထားၿပီး အေျခအေနအရ ေနာက္ထပ္ ၂ရက္ ထပ္တိုးခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္း ၂၁ဖြဲ႔ တက္ေရာက္လို႔ “ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ တစ္ႀကိမ္ တစ္ခါမွ ယခုကဲ့သုိ႔ စံုစံုညီညီႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အစည္းအေဝးမ်ိဳး တစ္ခါမွ မျဖစ္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း” အသားယူ၍ ေျပာဆိုေနေသာ္ လည္း ဒီအစည္းအေဝးကို (NCCT) အဖြဲ႔ဝင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း (၁၆)အဖြဲ႔နဲ႔ ျပဳလုပ္ရတာျဖစ္ၿပီး က်န္ ၅ဖြဲ႔ ဟာ ေလ့လာသူအျဖစ္သာ တက္ေရာက္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ Single Text ျပဳစုေရးမွာ သူတို႔ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ(UWSP) မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ျမင့္ေျပာစကားက “တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္” ဆုိတာအေပၚ သူတို႔ (UWSP) ပါတီက ဘယ္လိုသေဘာထားေနတယ္ဆိုတာ အထင္အရွား ေဖာ္ျပေနပါတယ္။

ဦးေအာင္ျမင့္က “မိမိတို႔အဖြဲ႔အေနျဖင့္ ၁၉၈၉-၁၉၉၀ခုႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူခဲ့သည္မွာ ယခုအခ်ိန္အထိ တည္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္လံုး ၿငိမ္းခ်မ္းခဲ့၍ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈကို ေစာင့္ေနပါေၾကာင္း” ေျပာသြားတာျဖစ္ပါတယ္။

သူဆိုလိုတာက သူတုိ႔ အပစ္ရပ္ခဲ့တာ/ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးဖို႔ ေစာင့္ေနတာ ၂၅ႏွစ္နီးပါးရွိၿပီ။ တစ္ျပည္လံုးအပစ္ရပ္ေရးမွာ သူတုိ႔ ပါဝင္လက္မွတ္ထိုးဖုိ႔ မလိုေတာ့ဘူး ဆိုတဲ့သေဘာအဓိပၸါယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ (နဝတ-နအဖ) အစိုးရလက္ထက္က ေစာင့္ေန ခဲ့တာ (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရ၏ အေမြခံ ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရလက္ထက္ ေရာက္လာၿပီ ေစာင့္ေနရဆဲပဲလို႔ေျပာခ်င္တာပါ။

ဒါ့အျပင္ ေလ့လာသူအျဖစ္ (အားေပးသူအျဖစ္) တက္ေရာက္လာတဲ့ နာဂအမ်ိဳးသားဆိုရွယ္လစ္ေကာင္စီ (NSCN-K) က ႏုိင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပြဲကို စိတ္ဝင္စားမႈမရွိေၾကာင္း ေျဗာင္ထုတ္ေျပာတာပါ။ သူတုိ႔ႏုိင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္က အိႏၵိယနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏွစ္ ႏုိင္ငံစလံုးနဲ႔ သက္ဆုိင္ေနတာလို႔လည္း ေျပာသြားပါတယ္။

ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ အစုိးရ၊ စစ္တပ္၊ လႊတ္ေတာ္တို႔ကို ကုိယ္စားျပဳသူမ်ားက ေျပာသြားတဲ့စကားေတြ တိက်ျပတ္သား တင္းမာလွပါ တယ္။ သူတုိ႔ေျပာဆုိခ်က္ေတြက တစ္ဖတ္သတ္ အေပၚစီးယူထားတဲ့ ေျပာဆိုခ်က္၊ ရပ္တည္ခ်က္၊ မူဝါဒေတြလည္း ျဖစ္ေနပါ တယ္။ တစ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ အၾကည္အသာ လက္ခံႏုိင္ဖို႔ ခက္ခဲလွတဲ့အခ်က္ေတြလည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။

အခ်ဳိ႕ကို ေကာက္ႏုတ္ျပခ်င္ပါတယ္။ ဒီလိုေကာက္ႏုတ္ျပရတာကလည္း အစိုးရနဲ႔ စစ္တပ္ကြဲေနတယ္။ အစုိးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ အၾကားမွာ ပြတ္တုိက္မႈေတြ ရွိေနတယ္ဆုိတဲ့ ယံုထင္ေၾကာင္ထင္၊ ေဝေဝဝါးဝါး၊ ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေနၾကတာေတြကို ရပ္ တန္းကရပ္ၿပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္း၊ ၾကည္ၾကည္လင္လင္၊ ျမင္ႏုိင္ၾကည့္ႏုိင္၊ နားလည္သေဘာေပါက္ႏုိင္ၾကပါေစဆုိတဲ့ ေစတနာ အရင္းခံေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း၏ အေျပာ (အစိုးရ)
- “တပ္မေတာ္အေနျဖင့္လည္း လက္ရွိ တည္ေဆာက္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ အစုိးရႏွင့္ တစ္သားတည္းရွိၿပီး ဟန္ခ်က္ညီညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနလ်က္ရွိေၾကာင္းကိုလည္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ပါ ေၾကာင္း” (တစ္သားတည္းရွိၿပီး ဟန္ခ်က္ညီညီ တဲ့)

ေက်းလက္လူမႈဘဝ ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းေဇာ္၏အေျပာ (လႊတ္ေတာ္)
- “အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ထိပါးမည့္ကိစၥႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္က ခြဲထြက္မည္ကိစၥမ်ဳိးကလြဲၿပီး အျခားကိစၥမ်ားအားလံုး ကို ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ တံခါးဖြင့္ထားပါသည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးက အတိအလင္း ေၾကညာေျပာၾကားခ့ဲၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း” (ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ရွိေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္မည္ဟူေသာ အာမခံခ်က္ေပးမယ္လုိ႔ေတာ့ တစ္လံုးမွ မဟဘူး / ခြဲမထြက္ရဘူး ဆုိတာေတာ့ ခပ္တင္းတင္းေျပာေနတယ္)

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသက္ႏုိင္ဝင္း၏အေျပာ (တပ္မေတာ္)
- “ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္တပ္မေတာ္တို႔ တစ္စိတ္တစ္ဝမ္းတည္း အားလံုးႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း”
-
- “ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူရန္ အမွန္တကယ္ ဆႏၵရွိရန္၊ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအတုိင္း ကတိတည္ရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာ တူညီခ်က္အေပၚ အျမတ္မထုတ္ရန္၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး မျဖစ္ေစရန္၊ ႏိုင္ငံေတာ္က ထုတ္ျပန္ထား သည့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို တိတိက်က် လိုက္နာရန္၊ ဒို႔တာဝန္ အေရးသုံးပါးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အႏွစ္သာရကို လက္ခံၿပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္း ပုံအေျခခံဥပေဒျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ေလွ်ာက္လွမ္းမႈကို လိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ရန္ ဟူသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ မူဝါဒ ၆ရပ္”ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း ေျပာဆိုၾကပါတယ္။

အထက္ပါေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားဟာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၆ရက္ေန႔ထုတ္၊ အစုိးရပုိင္ေၾကးမံုသတင္းစာထဲက အခ်က္အလက္မ်ား ကို ကူးယူေဖာ္ျပလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ အျခားေသာ ျပည္တြင္း/ျပည္ပမီဒီယာမ်ားက မဟုတ္ပါဘူး။ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မ ေတာ္တို႔သေဘာထားကို အစုိးရပုိင္သတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပခ်က္ေတြက ပိုၿပီးတိတိက်က် ထင္ဟပ္ထားတာျဖစ္လို႔ပါ။

ဒီလိုေျပာၾကားခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္တြင္းမီဒီယာတစ္ခုျဖစ္တဲ့ The Voice Weekly မွ (NCCT) ေခါင္းေဆာင္ ႏုိင္ဟံသာ ကို ေမးျမန္းတဲ့အခါ “သူ႔ဘက္က အဆိုျပဳလာတဲ့ အခ်က္ပါ။ တကယ္တမ္း ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ လက္ခံလို႔ မရပါဘူး။ တစ္ဖက္ သတ္ ျဖစ္ေနတယ္။ အားလုံးကို ျပန္ၿပီးေတာ့ ညႇိႏိႈင္းသြားရမွာပါ”ဟု ေျဖၾကားသြားတာ ဖတ္ရပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္တဲ့ကိစၥဟာ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖတ္တန္းတူရည္၊ အေပး အယူရွိရွိ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းၾကရမွာပါ။ ျပည္တြင္းစစ္ဆုိတာ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးျပႆနာေတြရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ရလဒ္မဟုတ္ပါလား။ ဒီေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္ျပႆနာကို ေျဖရွင္းမယ္ဆိုရင္ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရး (ဒီမိုကေရစီေရးနဲ႔ တန္တူေရး၊ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ ရရွိ ေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး) ျပႆနာရပ္ေတြကို သက္ဆုိင္သူေတြအားလံုး ပါဝင္ၿပီး တန္းတူရည္တူ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာၾကရမွာပါ။

အခုေတာ့ ကာခ်ဳပ္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ “မူဝါဒ ၆ရပ္” ဆုိတာရဲ႕ အႏွစ္သာရက တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အင္ အားစုေတြကို လက္နက္ကိုင္တပ္ကိုဖ်က္သိမ္းၿပီး၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေအာက္ ဇြတ္အတင္း သြတ္သြင္းေနတာမ်ိဳး ျဖစ္ေနပါ တယ္။

ဒီလိုသာ တစ္ဖက္သတ္က်ၿပီး၊ အႏုိင္ထက္အေပၚစီးယူထားတဲ့ သေဘာထားအေျခခံ၊ မူဝါဒေတြနဲ႔သာဆိုရင္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္ သူေတြ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနၾကတဲ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ေဝးေနပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရာမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာခဲ့ဖူးတဲ့ သေဘာထားကိုေဖာ္ျပၿပီး ဒီေဆာင္းပါးကို နိဂံုး ခ်ဳပ္ပါရေစ။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဟာ ဘယ္ေတာ့မွခြဲလုိ႔မရဘူး၊ အဲဒီဟာကို က်မတို႔ ခုိင္ခုိင္ မာမာကို ကုိင္ရမယ္၊ ဒီႏွစ္ခုကို ခြဲျခားၿပီးျမင္လုိ႔မျဖစ္ဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေရရွည္တည္ဖုိ႔ဆိုတာ ဒီဖြဲ႔စည္းပံုအျခခံဥပေဒ မေျပာင္းလဲ ဘဲနဲ႔ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးဆုိတာ က်မ ယံုၾကည္တယ္”။

ဤေဆာင္းပါးပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါသတင္းစာ၊ စာေစာင္မ်ားမွ ရယူပါတယ္။

- ေၾကးမံုသတင္းစာ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၆ ရက္၊

- The Voice Weekly ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၅ ရက္၊

- ဒီလိႈင္းစာေစာင္၊ အတြဲ ၂ ၊ အမွတ္ ၃၅၊ ၉/၉/၂၀၁၃

1 comment:

Blogger said...

ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ ့ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခ်က္ေတြအားလံုးဟာ နားလည္ရခက္တဲ့ စကားတခြန္းမွမပါပါ။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လံုး၀မေပးႏိုင္ဘူး..ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု လံုး၀မျပင္ႏိုင္ဘူးလို ့.အဲဒီကိစၥေတြလာမေျပာနဲ့လို ့ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျပတ္ျပတ္သားသားေျပာေနၾကတာပါ.စာေၾကာင္းေတြေအာက္မွာ ဘာမွဖြက္မထားပါ။.ေျပာတဲ့အတိုင္းနားလည္မယ္ဆိုရင္ အင္မတန္နားလည္ရလြယ္ျပီး သူတို ့မေျပာခဲ့တဲ့ဟာေတြကို Between the line ျဖစ္မယ္ဆိုျပီးကိုယ့္ဖါကိုယ္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္တဲ့ အဓိပၸါယ္ေတြေရွာက္ရွာေနရင္ ေဆးခ်ထားလို ့ေဆးရစ္ေနတဲ့ ေဆးဘဲတဦးကဂေရာင္ေခ်ာက္ျခားေရွာက္ျမင္ေနတာလိုျဖစ္ေနမယ္။ ...မေျပာဘဲခ်န္ထားတာက လက္နက္မခ်ရင္ ခင္ဗ်ားတို ့တိုင္းရင္းသားအဖြဲ ့ေတြကို အျပဳတ္ခ်ဖို ့က်ဳပ္တို ့အျမဲအသင့္ဘဲဆိုတဲ့ စိန္ေခၚခ်က္ပါ။ ဒါက က်ေနာ္တို ့တိုင္းရင္းသားေတြ ေအာ္တိုမက္တစ္ကယ္လီ နားလည္ျပီးသားဆိုတာသူတို ့သိလို ့ပါ။ ဒီေတာ့ ကိုယ့္ဘက္ကလည္း ရင္ဆိုင္ဖို ့အသင့္ရွိေၾကာင္း ေျပာရဲၾကပါ...အဲလိုေျပာရဲျခင္းဟာတဘက္သားကိုယ့္အလိုကို လိုက္ေလွ်ာေပးဖို ့"ရွိန္"ဖို ့အတြက္ အလိုအပ္ဆံုးေသာ ဥပဓိပါဘဲ..(ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္ ့နဲ့စကားေျပာတုန္းက စတိုင္မ်ဳိး။အဲဒါက သူသက္သက္အိုင္တင္ထုတ္ယူတာမဟုတ္ဘူး၊ သူ ့စိတ္ထဲမွာကိုက ေန၀င္းတို ့ခင္ညြန္ ့ဆိုတဲ့ရန္သူေတြကို ဘာေကာင္ၾကီးေတြလို ့မွ မမွတ္တာပါ).ရွိန္ေအာင္ေလးေတာင္မလုပ္ရဲၾကတဲ့အဆင့္နဲ့သြားေနၾကတာဆိုရင္ေတာ့ ..ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ထားဖို ့မလြယ္ပါ.. ေခါင္းေဆာင္ၾကီးႏိုင္ဟံသာရဲ ့အစိုးရနဲ့ဆန္ ့က်င္ဘက္စကားေတြကိုေအးေအးေဆးေဆး တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္ ေျပာသြားတဲ့သတၱိကိုခ်ီးက်ဴးပါတယ္..ရွမ္းေခါင္းေဆာင္ေတြလဲနပ္ပါတယ္-၀ နဲ့ နာဂေတြရဲ ့အျမင္ကလဲ ၾကည္လင္ပါတယ္.ကခ်င္ဆိုရင္လဲေျပာစရာမရွိဘူး..ပညာရွိလိုဘာလိုဂိုက္ဖမ္းျပီး ဘာတခုမွျပတ္ျပတ္သားသားရဲရဲရင့္ရင့္မေျပာတဲ့ ကိုယ့္ကရင္ကိုယ္စားလွည္ေတြဘဲ ခက္ေနတယ္..တရားမ်ွတမွဳကေနရလာမဲ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ထက္ အစိုးရဘက္ကေအာင္ျမင္ဖို ့ၾကား၀င္လုပ္ေဆာင္ေပးေနသူရဲ ့အေနအထားမ်ိဳးကို ကရင္က ဘာကိစၥနဲ့ သြားယူထားတာလဲ..စဥ္းစားလို ့မေပါက္ဘူး....ကရင္ဟာ ကရင္အမ်ဳိးသားထုကိုကိုယ္စားျပဳေနတာထက္ MC Tျငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာမွာ အမွဳထမ္းေနၾကသလိုျဖစ္ေနသလားလို ့..ေသေသခ်ာခ်ာသိသူရွိရင္ေျပာျပပါဦးဗ်ာ....

Post a Comment