ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Monday, April 7, 2014

NCCT ႏွင့္ UPWC တို႕ ရက္တိုး ေဆြးေႏြးမွဳ ႏွင့္ လက္ရွိစစ္ေရး အေျခအေနမ်ား


NCCT ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနေသာ အစိုးရ စစ္ဖက္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ား

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ ၏ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ဆိုင္ရာ ညွိႏွဳိင္းေရး အဖြဲ႕(NCCT) ႏွင့္ အစိုးရ ျပည္ေထာင္ စု ျငိမ္း ခ်မ္း ေရး ေဖၚေ ဆာင္ေရး အဖြဲ႕ (UPWC) တို႕၏ ႏွစ္ရက္ ေဆြးေႏြးမွဳ တြင္ အဆင္မေျပ ေသးသျဖင့္ ရက္ တိုးေဆြးေႏြး ခဲ့ရသည္ဟု (NCCT) အဖြဲ႕၀င္ တဦးက ဆိုပါသည္။

“ ခက္တာက စစ္တပ္ရဲ့ သေဘာထားပါ။ သူတို႕က လက္နက္ခ်ေရး အျဖစ္မ်ဳိးကို တြန္းေနေတာ့ အဆင္မေျပ ႏိုင္ဘူး ေပါ့။ ဥပမာ ၂၀၀၈ ဥပေဒကို သူတို႕က အ တည္ျပဳ ခိုင္းေနတယ္။ က်ေနာ္တို႕က ျပဳျပင္ရ မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာထား ရွိ ေနေတာ့ စစခ်င္းကိုဘဲ ညိေနေတာ့ တာပါဘဲ။ ဒါေပမဲ့ အေကာင္း ဖက္ကို ေတာ့ ေရွ႕ရွဳျပီး အေျဖရွာ သြားပါ့မယ္” ဟု ဆိုပါ သည္။

တပ္မေတာ္ရဲ့ သေဘာထားကို အစိုးရကိုယ္ စားလွယ္ တဦးျဖစ္သူ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သက္ႏိုင္၀င္းက တင္ျပသြား ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းသည္ တပ္မေတာ္ ကာ ကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာထားကို ေအာက္ပါအတိုင္း တင္ျပသြားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

တပ္မေတာ္ ဦးစီးခ်ဳပ္၏ မူ၀ါဒမ်ားမွာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္မွဳ ကိုလက္ ခံရမည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ အမွန္တကယ္ ဆႏၵရွိရမည္။ ေဒသခံ ျပည္သူ မ်ား၀န္ထုတ္၀န္ပိုး မျဖစ္ေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ မွ ထုတ္ျပန္ ထားေသာ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ား ကိုတိတိက်က် လိုက္နာရမည္။ ဒို႕တာ၀န္ အေရးသံုးပါးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အႏွစ္သာရကို လက္ခံရမည္။ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ားကို ကတိ တည္ေစရန္ ႏွင့္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး သေဘာ တူညီခ်က္ကို အျမတ္ မထုတ္ရန္ ႏွင့္ ထိုမူ၀ါဒ မ်ားကို စစ္တပ္ဖက္မွ လိုက္နာ ျပီးမွ ထာ၀ရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ညွိႏွဳိင္း ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ဟု တင္ျပ သြားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ ဖက္မွ တင္ျပခ်က္ သည္ (NCCT) မူႏွင့္ ကြဲလြဲေန သလို တဖက္သတ္ လည္းက် ေၾကာင္း၊ ဤ သို႕ေၾကာင့္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္မွ တင္ျပေသာ မူဝါဒ အားျပန္လည္ ညႇိႏိႈင္းရန္ လိုအပ္သည္ဟု (NCCT) အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ႏိုင္ ဟံသာက ဆိုပါသည္။

NCCT အဖြဲ႕၀င္ မဟုတ္သည့္ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ (RCSS) ကလည္း တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ား အေနႏွင့္ တည္ဆဲ ဥပေဒကို လက္ခံ ရမည္ ဆိုႏိုင္ ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ အေနႏွင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ကို ကိုင္စြဲ ျပီး ေဆြးေႏြး လာျခင္းသည္ အဆင္ေျပမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာေရး ဆို ခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မွဴးႀကီး စိုင္းလွက ဆို ပါသည္။

ဤကဲ့သို႔ ေဆြးေႏြး မွဳမ်ား မျပီးျပတ္ သည့္အတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေနာက္ထပ္ တရက္ တိုးရန္ လိုအပ္ လာခဲ့ေၾကာင္း ေဆြး ေႏြးပဲြအၿပီး က်င္းပသည့္ ယမာန္ေန႕ ညေနပိုင္း သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္ နွစ္ဖက္ေခါင္း ေဆာင္မ်ားက ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

တႏိုင္ငံလံုး အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ မူႀကမ္း တေစာင္ ျဖစ္ေရး အတြက္ ႏွစ္ဖက္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက (၂)ရက္ တာ ညွိႏွဳိင္း ေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေ ဆြးေႏြးပြဲ အဖြင့္ မိန္႕ခြန္းတြင္ ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက”

"တစ္ႏိုင္ ငံလံုး အတိုင္း အတာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရး ထုိးၿပီး တာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ တည္းမွာ ပဋိပကၡ မ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္း ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး တည္ေဆာက္ေရး နွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကို အေျချပဳ ေသာ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ စည္းလံုးညီ ညႊတ္ေရး လုပ္ငန္း စဥ္မ်ား စတင္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ လိုအပ္မည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏိုင္ ငံေရးေဆြး ေႏြး ပြဲမ်ားကို က်င္းပႏိုင္ ေရးပဲျဖစ္ ပါတယ္၊ မိမိတို႔ အေနျဖင့္ အထက္ပါ ရည္မွန္းခ်က္ ၃ခုထားရွိ ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္း အတာ အပစ္အ ခတ္ရပ္ စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရး ထိုးႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္း ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းထပ္ ေလာင္း ေျပာၾကား လိုပါတယ္"ဟု မိန္႕ၾကားခဲ့ ပါသည္။

အစိုးရ စစ္ဖက္ ကိုယ္စား လွယ္ဖက္မွ တင္ျပေသာ အခ်က္ (၆)ခ်က္ပါ သေဘာထား သည္ အသစ္ျပန္ လည္ ညွိႏွုိင္းရ ေတာ့မည့္ အေျခအေန ျဖစ္ သည္ဟု NCCT ဖက္မွ သေဘာထား ခဲ့ေၾကာင္း NCCT အဖြဲ႕၀င္တဦးက ဆိုပါသည္။ အစိုး ရသည္ ၄င္းတို႕ခ်မွတ္ထားေသာ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ လိုျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ထို ဥပေဒကို လက္မ ခံပါက ေရွ႕ဆက္ ေဆြးေႏြးရန္ အခက္အခဲ ျဖစ္လိမ့္ မည္ဟု ၄င္းက ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

NCCT အဖြဲ႕၀င္ မဟုတ္ေသာျမန္မာႏိုင္ငံလုံး ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး (ABSDF)၊ “ဝ” ျပည္ ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (UWSA) ႏွင့္ အမ်ိဳး သားဒီမိုကေရစီေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (NDAA) ႏွင့္ နာဂအမ်ိဳးသား ဆိုရွယ္လစ္ ေကာင္စီ (NSCN-k) တို႕၏ သေဘာထား ကို မူ ေလာေလာဆယ္ ထုတ္ျပန္ ေျပာဆိုျခင္း မသိေသးေပ။

NCCT ႏွင့္ အစိုးရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ေရး အဖြဲ႕တို႕သည္ ျပီးခဲ့သည္ ဧျပီလ (၅)ရက္ေန႕ ႏွင့္ (၆)ရက္ေန႕တြင္ ရန္ ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ျမန္မာ ့ျငိမ္းေရး စင္တာ(MPC) တြင္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေန ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တဖက္ ကိုယ္စားလွယ္ (၉)ဦး စီ ပါ၀င္ ျပီး အခန္း(၇)ခန္း ပါသည့္ စာခ်ဳပ္တရပ္ ရရွိရန္ ေဆြးေႏြး ေန ၾကျခင္း ျဖစ္ ပါသည္။

(၂၀၀၈) ဖြဲ႕စည္းပံု ကို ျပင္ဆင္ လိုေသာ အဖြဲ႕ႏွင့္ ထိုအတိုင္း လိုက္နာေစ လိုေသာ အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ၾကား ညွိႏွဳိင္းရ ခက္ခဲ ေနသလို ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္ နယ္ အေနာက္ပိုင္း တြင္လည္း တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေန ဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႕အျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနား အေျခစိုက္ အစိုးရေျမာက္ပိုင္း တိုင္းစစ္ ဌာခ်ဳပ္မွ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ထြန္းထြန္း ေနာင္သည္ လည္း ျပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းက (KIA) ဌာနခ်ဳပ္လိုိင္ဇာအနီးရွိေရွ႕တန္းစခန္း တခုျဖစ္ေသာ ဘြမ္ရယ္ဘြမ္ (Bum Re Bum) ေတာင္ကုန္း စခန္းသို႔ေရာက္ ရွိခဲ့ေၾကာင္း KIA ဌာနခ်ဳပ္မွ အရာရွိ တဦးက ဆိုပါသည္။

ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္း တိုက္ပြဲမ်ား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖါးကန္႕တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ တိုင္းမွဴး၏ ေရွ႕တန္း ခရီးစဥ္မ်ား သည္ ယခု ေဆြးေႏြးေနေသာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ႏွင့္ ပါတ္သက္မွဳ ရွိသည္ဟု အကဲခတ္မ်ားက ဆိုပါသည္။
http://www.phophtawnews.org/burmese/index.php/news/internal-news/item/1132-ncct-upwc.html

5 comments:

Blogger said...

"၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္မွဳ ကိုလက္ခံရမည္။"
ဆိုလိုခ်က္က တိုင္းရင္းသားအားလံုး နဂိုလ္အတိုင္းအတုအေရာင္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကိုလက္ခံရမယ္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ အမွန္တကယ္ ဆႏၵရွိရမည္။ ဆိုလိုတာက သူတို ့ဘက္က အမွန္တကယ္ ဆႏၵမရွိတာကို ထည့္မတြက္ေၾကးေပါ့။

ေဒသခံ ျပည္သူ မ်ား၀န္ထုတ္၀န္ပိုး မျဖစ္ေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ မွ ထုတ္ျပန္ ထားေသာ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ား ကိုတိတိက်က် လိုက္နာရမည္။ ဆိုလိုတာက ျမန္မာစစ္တပ္အေနနဲ ့ကေတာ့ တည္ဆဲဥပေဒေတြကိုေက်ာ္ျပီး လုိအပ္တယ္ထင္သလိုလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိတယ္။
"ဒို႕တာ၀န္ အေရးသံုးပါးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အႏွစ္သာရကို လက္ခံရမည္။ " ဒို ့တာ၀န္အေရးသံုးပါးရဲ ့ႏွစ္၆၀ ေက်ာ္အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလံုးဟာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုႏွိမ္နင္းေရးျဖစ္ေတာ့ကာ အဲလိုဆက္ျပီးမခံစားခ်င္ရင္ လူမ်ဳိးစုႏွိမ္နင္းေရးလုပ္တာကို တရားတဲ့လုပ္ရပ္အျဖစ္လက္ခံလိုက္ရမယ္။
ဒီမိုကေရစီရဲ့ အႏွစ္သာရကိုလက္ခံရမယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ အရ လြွတ္ေတာ္မွာ စစ္တပ္လံုး၀မပါရဘူး၊ဒါေပမဲ့ ျမန္မာစစ္တပ္ကပါရမယ္၊ တိုင္းရင္းသားတပ္ေတြမပါရဘူးလို ့ဆိုတာပါ။
ခ်ဳပ္လိုက္ရင္ေတာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာက တိုင္းရင္းသားေတြ ပံုစံတမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ့ အရွဳံးေပးေရးပါဘဲ။ တပ္မေတာ္ရဲ ့လိုလားခ်က္အတိုင္းအရွဳံးမေပးၾကဘူးဆိုရင္ေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာျဖစ္မလာႏိုင္ဘူးလို ့ ဆိုလိုက္တာပါဘဲ။ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြကေတာ့ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွည္ကေျပာတဲ့အတိုင္း နားလည္ေပမဲ့
တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွည္ကိုတိုင္က သူဘာေျပာလိုက္တယ္ဆိုတာသူ ့ဖါသူနားလည္ပံုမရဘူး...ဒီေတာ့ ေ၀းပါေသးတယ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး...
Agga

Saw Eh K'lu said...

How different between the last Burmese Government and the current Burmese Government? Just they change their strategies but still have the same policy to control the whole country without ethnic groups' hope.This is the last chance to do,if every ethnic groups follow the Burmese Government's 2008 Constitution , they will lost and end everything, and if every ethnic groups do not follow, the government will announce as the illegal political parties or arm groups and they will force to fight again. If something happen again, the ethnic group has to base their political from the bottom line again. Therefore, Who are Thet Naing Win and their followers?

amanda kyaw said...

If Burmese Government still behaves as before, Peace that they have been struggling will mean nothing. I never trust Burmese Government because Karen People have been experiencing for a long time. This Burmese Government do not want really peace. Every body and any revolutionary people knows that. Now, it is time for us to reunite and prepare for our future.

amanda kyaw said...
This comment has been removed by the author.
William phan said...

အစကမေျပာဘူးလား။ လက္နက္ခ်ေရးပါဆို။ ဒီမိုကေရစီခရီးကိုလည္း သြားေနတာမဟုတ္ဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလည္း စီးပြားေရးလက္၀ါးႀကီးအုပ္လို႔ရေအာင္ ဟန္ျပလုပ္ေနၾကတာ။ ဒါေတာင္မကဘူး လက္နက္ကိုင္အင္အားစုခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးကို လုပ္ေနတာ။ အရင္က အရင္အတိုင္းဘဲ။ ေျပာင္းလဲေနပါတယ္ဆိုတာကိုေထာက္ခံၿပီး အစိုးရကိုခ်ီးမြမ္းေထာပနျပဳ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္သူေတြ၊ အေကာင္းျမင္သူေတြ၊ လက္ခံသူေတြ အခုနဲနဲေလးရိပ္မိၿပီလား၊ ထပ္ၿပီးအေကာင္းျမင္ၾကအံုးမွာလား၊ ဘာဘဲျဖစ္ေနျဖစ္ေန စစ္အစိုးရဆင္ထားတဲ့ ဂြင္အတိုင္း လိုက္ၾကေတာ့မလား၊ မလိုက္ဘူးလားဆိုတာ အဆံုးအျဖတ္။ ဒါကို ဆံုးျဖတ္ၾက။

Post a Comment