ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Tuesday, April 22, 2014

အဲန္အယ္ဒီ တကြက္အမွား က်ားစား

အဲန္အယ္ဒီ၏ပထမအမွားဟုဆိုလွ်င္လဲဆိုႏိုင္ေသာအခ်က္မွာဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကို တေသြမတိမ္းထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ပါမည္ဟု ပါ၀င္ကတိသစၥာခံယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ပါတီ၏မူလမူ၀ါဒရပ္တည္ခ်က္က္ုိဆန္ ့က်င္သကဲ့သို ့ ခုတမ်ဳိးေနာက္တမ်ဳိး မတည္ျငိမ္မွဳကိုျပသလိုလဲျဖစ္သြားသည္။ ႏုနယ္သိမ္ေမြ ့လွေသာႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်ဥ္းမ်ားတြင္ ဤ လုပ္ရပ္မွာ အေတာ္ေလးၾကမ္းတမ္းသြားသည္ဟုဆိုႏိုင္သည္။
၂၀၀၈ဖြဲ ့စည္းပံုကိုတေသြမတိမ္းထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးတြင္ ဖြဲ ့စည္းပံုဥပေဒမျပင္ဆင္ေရးသည္ အဓိကအခ်က္ျဖစ္ေနသည္။ အဲန္အယ္ဒီမပါ၀င္ခဲ့လွ်င္ အတိုက္အခံေနရာမျပည့္သျဖင့္ လြွတ္ေတာ္ဖြဲ ့၍ရမည္မဟုတ္ပါ။ လွြတ္ေတာ္မဖြဲ ့ႏိုင္လွ်င္ အစိုးရကိုလဲ ဖြဲ ့ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

ဤသည္မွာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတိုင္းတြင္က်င့္သံုးရေသာ အေျခခံစည္းကမ္းခ်က္တခုျဖစ္သည္။
အတိုက္အခံမရွိလွ်င္ ဒီမိုကေရစီမဟုတ္ဟူေသာသတ္မွတ္ခ်က္ရွိပါသည္။
အဲန္အဲယ္လ္ဒီအေနႏွင့္ မိမိမပါဘဲႏွင့္လဲ အတိုက္အခံေနရာျပည့္သြားႏိုင္သည္ဟု တြက္ခ်က္မိသျဖင့္
မထူးဘူးဆိုကာ ၀င္ပူးျခင္းအျဖစ္သို ့ေရာက္ခဲ့သည္။ ထိုသို ့၀င္ပူးျခင္းျဖင့္ လြွတ္ေတာ္တရပ္ကိုထူေထာင္ႏိုင္သည္ႏွင့္အတူ လြွတ္ေတာ္မွ လူ၀တ္လဲ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွည္မ်ားကို အရပ္သားအစိုးရအျဖစ္ ေက်ညာႏိုင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးေလာကအျပင္ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ကမၻာ့ပရိတ္သပ္ အမ်ားစုသည္လဲ
အဲန္အဲလ္ဒီႏွင့္အတူ လူ၀တ္လဲစစ္အစိုးရ၏ ေက်ာ့ကြင္းအတြင္းသို ့အဟုတ္မွတ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း တခုခုလုပ္ႏိုင္ႏိုးျဖင့္ေသာလည္းေကာင္း ဒါမွမဟုတ္ အဲန္အယ္လ္ဒီႏွင့္အတူဆိုသည့္ အယူအဆျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဒါမွမဟုတ္ ဒီလမ္းဘဲက်န္ေတာ့တယ္ဟုထင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ခုန္ဆင္းသြားၾကသည္။ ထိုနည္းျဖင့္ လူ၀တ္လဲစစ္အစိုးရကိုႏိုင္ငံတကာက သူ ့ထက္ငါအလုအယက္ ခ်ဥ္းကပ္ အားေပး ေထာက္ကူလာၾကသည္။ တဘက္တြင္ အဲန္အယ္ဒီခမ်ာ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေျခအေနတခုတေလကိုမွ် ပါတီ၏လမ္းစဥ္ေအာက္တြင္ ထိမ္းေၾကာင္းထားႏိုင္ျခင္းမရွိေသာအေနအထားသို ့ေရာက္သည္။

ဒုတိယအမွားဟုဆိုႏိုင္သည့္အခ်က္မွာ စစ္အုပ္စုက ေခ်ြးသိပ္ေရး နည္းနားတခုအျဖစ္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာ္မီတီ္ဥကၠဌေနရာကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားထိုးေၾကြးခဲ့ရာတြင္လဲ
တခုခုလုပ္လို ့ရႏိုးျဖင့္ လက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အမွန္တြင္ ဤရာထူးသည္ နာမယ္ၾကီးထမင္းငတ္သာမက
လူ၀တ္လဲစစ္အုပ္စုမွ ၾကိဳတင္စီစဥ္ထားေသာ လူမ်ဳိးေရး အသားအေရာင္ခြဲျခားမွဳ၊ ဘာသာေရးမုန္းတီးခဲြျခားမွဳစိတ္ဓါတ္တို ့ကိုအရင္းခံသည့္ အဓိကရုန္းမ်ားႏွင့္ လူသားစိတ္ဓါတ္ေခါင္းပါးစြာျဖင့္ က်ဴးလြန္ၾကေသာ အစုလိုက္အျပဳံလိုက္ လူလူျခင္းသတ္ျဖတ္ ဖ်က္ဆီးမွဳမ်ားေအာက္တြင္ ဘာမွလုပ္ႏိုင္မည့္အေနအထားမရွိေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရွိသမ်ွေထာင့္အကုန္ျပဳတ္ေစမည့္ ေထာင္ေခ်ာက္သာျဖစ္သည္။ မဆီမဆိုင္လက္ဘေဒါင္းအေရးတြင္ပင္လွ်င္ လူထုဆန္ ့က်င္မွဳ ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မ်က္မ်က္ကေလးခံစားလိုက္ရသည္ကလည္း စစ္အုပ္စုက ၾကိဳတင္ထည့္တြက္ထားျခင္းမရွိသည့္ ေဘးထြက္အျမတ္အစြန္းတခုျဖစ္သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရေနသည္မွာ သာမန္ျပည္သူေတြလို ႏို္င္ငံတကာသို ့သြားလာလည္ပတ္ ေျပာဆိုခြင့္ေတြျဖစ္သည္။ ထိုသို ့ေသာလြတ္လပ္ခြင့္ကို ခ်ေကြ်းလိုက္ျခင္းျဖင့္ လက္ရွိစစ္လူ၀တ္လဲအစိုး
ရလည္ပင္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာက ခ်ီးမ်ွင့္ေတာ္မူထေသာပန္းကုံးၾကီးမ်ားတဂြင္းျပီး တဂြင္းထိမ္းမႏိုင္သိမ္းမရပံုတိုးလာေနသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ မည္သူ ့ကိုမွ်အစိုးရက အရင္ကလို အေရးယူျခင္းမရွိသည္သာမက အေရးလုပ္ျခင္းပင္လွ်င္မရွိျဖစ္ေနသျဖင့္ ႏိုင္တကာလွည့္ျပသေနသည့္ စတားတို ့၏ စတိတ္ရွဳိးမ်ားသဖြယ္သာျဖစ္ေနေတာ့သည္။

အဲန္အယ္ဒီ၏အထက္ပါအကြက္မွားမ်ားမွဆင့္ပြားျဖစ္ေပၚလာသည့္ နစ္နာခ်က္အရွဳံးတခုတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ား၏ ယံုၾကည္မွဳကိုတိတ္္တဆိတ္ဆံုးရွဳံးသြားျခင္းလဲ ပါ၀င္သည္ဟုဆိုႏိုင္သည္။ အမွန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါ၀င္ဦးေဆာင္သည့္ ဒီမိုကေရစီေတာင္းဆိုမွဳကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အားလံုးက ႏွစ္ (၂၀)ေက်ာ္တခဲနက္ေထာက္ခံေနခဲ့ၾကသည္မွာ တခါတရံ တဘက္သပ္လိုေတာင္ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ေကအဲန္ယူမွ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရႏွင့္ စတင္ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးေသာကာလအစပိုင္းတြင္ပင္ ေကအဲန္ယူ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေနာ္စီပိုးရာစိန္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္တိုက္ရိုက္ေတြ ့ဆံုမွဳမ်ားကိုအစျပဳခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ေကအဲန္ယူသည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ႏွစ္(၆၀)ေက်ာ္ေတာက္ေလွ်ာက္ ဆန္ ့က်င္တိုက္ဖ်က္ေျခမွဳန္းေရးလုပ္ေနေသာ စစ္အုပ္စုအစိုးရႏွင့္စကားေျပာရာတြင္ မိမိတို ့၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္မူကိုလက္ခံေသာ အဲန္အဲလ္ဒီႏွင့္ တနည္းတဖံုလက္တြဲလိမၼည္ဟု အကဲျဖတ္သမားတိုင္းကထင္ခဲ့ၾကသည္။

သို ့ေသာ္ ယခုေတြ ့ေနရသည္မွာ ေကအန္ယူက မူ၀ါဒျခင္းနီးစပ္ေသာ အဲန္အယ္လ္ဒီႏွင့္ လံုး၀ေမးထူးေခၚေျပာမလုပ္ေတာ့ဘဲ ေကအဲန္ယူ၏မူ၀ါဒမ်ားအားအျပတ္အသတ္ ေျခမွဳန္းသုတ္သင္ခဲ့သည့္
စစ္အပ္စုႏွင့္သာ သမီးေယာက္ဖ မ်ားသဖြယ္ၾကည္ႏူးစြာေတြ ့ဆံုဆက္ဆံေနၾကသည္။ စစ္အုပ္စုကလဲ ဤအေနအထားကိုလက္မလြတ္တန္းအသံုးခ်လွ်က္ ေကအဲန္ယူကိုဖူးဖူးမွုတ္ထားမတတ္ ရိုးလ္တည္ေဆာက္ေပးပီး ရပ္တည္ခ်က္ခိုင္မာသူမ်ားကို ရပ္စရာေနရာမရွိေတာ့ေအာင္ျဖိဳလွဲေနသည္။

အမွန္ကဤနည္းကို စစ္အုပ္စုက မၾကာမၾကာသံုးေနခဲ့သည္။ ေကအဲန္ယူမွခြဲထြက္သြားေသာအဖြဲ ့မ်ား ေကအဲန္ယူႏွင့္ ျပန္လည္စည္းလံုးသြားလိုစိတ္မရွိေစရန္ ဖူးဖူးမွဳတ္လမ္းစဥ္ကိုက်င့္သံုးထားသည္မွာလဲ ျမင္ေနရသည့္အရာျဖစ္သည္။ ဒီနည္းကို အခုအခါ ေကအဲန္ယူႏွင့္ အဲန္အဲလ္ဒီ လမ္းခြဲေရးအတြက္ သံုးေနသည္သာျဖစ္သည္။ ေကအဲန္ယူကို အဓိကဦးစားေပးထားျခင္းမွာလည္း တျခားတိုင္းရင္းသားအဖြဲ ့ေတြပါေကအဲန္ယူအၾကိဳက္လိုက္ျပီး ေကအဲန္ယူႏွင့္အတူ မိမိတို ့၏ႏိုင္ငံေရးသတ္ကြင္းအတြင္းသို ့ေရာက္လာၾကေစရန္ျဖစ္သည္။ ေခါင္းမာေသာတခ်ဳ ိ့အဖြဲ ့မ်ားကိုမူ
စစ္ေရးအရ ဆက္လက္တိုက္ခိုက္ေျခမွဳန္းေနလွ်က္ရွိျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာကမည္သုိ ့မ်ွထိေရာက္ေသာ တားျမစ္မွဳကိုလုပ္မည္မဟုတ္သည့္ ၀ါးေက်ာအဖြဲ ့တဖြဲ ့အေနအထားကိုသာဖက္တြယ္ထားပံုရသည္။

ဒါေတြအားလံုးသည္ စစ္အုပ္စုကေတာ္လြန္း၍ေတာ့မဟုတ္တန္ရာဘဲ…အဲန္အယ္ဒီ၏ ဦးစြာေသာေျခလွမ္းတကြက္အမွားက်ားစားျခင္းမွ ေဘးထြက္သို ့မဟုတ္ ေနာက္ဆက္တြဲရလဒ္မ်ားျဖစ္ေနသည္ဟုဆ့ိုလွ်င္္လဲ ရာႏွဳန္းျပည့္မဟုတ္သည့္တိုင္ (၉၀) % ေလာက္မွန္ေနသည္။ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ျပည္ထူလူထုတရပ္လံုး၏ၾကီးစြာေသာဆံုးရွဳံးမွဳဟုလဲဆိုႏိုင္သည္။ ဘာေၾကာင့္ထိုသို ့ဆံုးရွဳံးရသည္ဆိုသည္ကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆက္လက္ေရးသားပါဦးမည္။

ေလးစားလွ်က္ပါ
အဂၢ


No comments:

Post a Comment