ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Sunday, April 27, 2014

အင္းစိန္တိုက္ပြဲ တေထာင့္တေနရာမွ

ေဆာင္းပါး - အဂၢ

တိုက္ပြဲအစပုိင္း -

၁၉၄၉ ဇန္န၀ါရီလ ေႏွာင္းပိုင္း၌အင္းစိန္၊သမိုင္း၊ၾကိဳ ့ကုန္းဘက္တြင္ ေကအဲန္ဒီအို ႏွင့္ ဗိုလ္ၾကီးေအးသာေက်ာ္ ဦးေဆာင္ေသာ UMP တပ္ဖြဲ ့ပူးေပါင္းအင္အား ႏွစ္ရာေက်ာ္ရွိသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အင္းစိန္ သမိုင္းလမ္းရွိ ကရင္တို ့ထံမွ လက္နက္သိမ္းယူရန္ ဖဆပလအစိုးရတပ္ဖြဲ ့ အင္အားႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ခန္ ့ခ်ထားသည္။

မဂၤလာဒံုတြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္အေျမာက္တပ္မွ ဗိုလ္မွဴးေအာင္စိန္ဦးစီးေသာ ကရင္လက္နက္ကိုင္တပ္ခြဲ (၂)ခဲြႏွင့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ အခ်က္ျပဆက္သြယ္ေရးတပ္ခြဲမွကရင္တပ္သားမ်ားရွိေနျပီး ဖဆပလအစိုးရအမွဳထမ္းအျဖစ္သာရွိေနေသးသည္။ ကရင့္ရိုင္ဖယ္တပ္ရင္း(၂)မွ တပ္စုတစုလည္း သမိုင္းရပ္ကြက္သို ့ဇန္န၀ါရီလ ၂၉-၃၀ ေလာက္က ရိကၡာထုတ္ရန္ေရာက္ရွိေနသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ကရင္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားလည္း အင္းစိန္သို ့ေျပာင္းေရြွ ့လာၾကသည္။

၁၉၄၉ ဇန္န၀ါရီလ(၃၁)ရက္ေန ့ညေန(၆)နာရီတြင္ သမိုင္းခ၀ဲျခံကို ဖဆပလ အစိုးရတပ္ကစတိုက္သည္။ ခ၀ဲျခံရွိ KNDO တပ္မ်ားကျပင္းျပင္းထန္ထန္ခုခံတိုက္ခိုက္သျဖင့္ ဖဆပလအစိုးရတပ္မ်ားဖရိုဖရဲျဖစ္လွ်က္ဆုတ္ခြာသြားၾကသည္။
ကရင္ရပ္ကြက္မ်ားကို အစိုးရမွစတင္တိုက္ခိုက္ျပီဆိုသည္ႏွင့္ဗိုလ္မွဴးေအာင္စိန္ဦးစီးေသာ ကရင္လက္နက္ကိုင္တပ္က
KNDO ဘက္က ပါ၀င္တိုက္ခိုက္လာသည္။ ညပိုင္းတြင္ KNDO၊ဗိုလ္မွဴးေအာင္စိန္ဦးစီးေသာ ကရင္လက္နက္ကိုင္တပ္ႏွင့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ အခ်က္ျပဆက္သြယ္ေရးတပ္ခြဲမွကရင္တပ္သားမ်ား ပူးေပါင္း၍ မဂၤလာဒံုေလတပ္စခန္းရွိ ဖဆပလအစိုးရစစ္လက္နက္တိုက္ကို တိုက္ခိုက္စီးနင္းျပီး လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ားကို သိမ္းယူခဲ့သည္။ မဂၤလာဒံုကေလတပ္စခန္းကိုတိုက္ျပီးေနာက္ သိမ္းပိုက္ထားျခင္း သို ့မဟုတ္ဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္းမျပဳဘဲအင္းစိန္စုရပ္သို ့ျပန္လာၾကသည္။

ဤသည္မွာ စစ္ေရးအရလုပ္ေလ့လုပ္ထမရွိေသာ အမွားအယြင္းျဖစ္သည္။ စစ္ပညာအရ ရန္သူ ့အင္အားျဖစ္ေစေသာအရာမွန္သမ်ွ
သိမ္းပိုက္ထား၍မရပါက ရန္သူ ့လက္ထဲျပန္မေရာက္သြားေအာင္ လုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဤနည္းကို ျမန္မာစစ္တပ္က သု၀ဏၰဘူမိ မြန္ျပည္၊ စယမ္ထိုင္းတို ့၏အယုဒၶယ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားညီေနာင္ရင္းတို ့၏ စစ္ေရးအေျခခံေဒသမ်ားကိုတိုက္ခိုက္ရာတြင္ မလြတ္တမ္းအသံုးခ်ခဲ့ေသာစစ္ေရးထာ၀ရနည္းနာတရပ္ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၀ခုႏွစ္မတိုင္မီ ေကအဲန္ယူစခန္းမ်ားကို ယာယီသိမ္းပိုက္ထားႏိုင္ခဲ့စဥ္ကလည္း ကရင့္အသက္ေသြးေက်ာျဖစ္ေသာ ကြ်န္းေတာမ်ားကို ေျမလွန္ျပီးတလင္းျပင္လုပ္ပစ္ခဲ့သည္။
မဂ္လာဒံုေလယဥ္ကြင္းကိုကရင္ကမသိမ္မးပိုက္ထားေသာ္လည္း ေလယဥ္မွဴးမ်ားႏွင့္ ေလတပ္အမွဳထမ္းမ်ားမွာမူ ေဘးလြတ္ရာသို ့ၾကိဳတင္ေရွာင္ေျပးသြားၾကျပီျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာ့ေလတပ္မွ နယ္ေရာက္စစ္ကူမ်ားကိုသြားေရာက္ သယ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ စစ္ေတြ(ထိုစဥ္က အကယပ္ဟုေခၚသည္) ေလယဥ္ကြင္းတြင္ဆိုက္ကပ္ထားသည့္ အင္ဒိုနီးရွားပိုင္ ခရီးသည္တင္ေလယဥ္ျဖင့္ အမွတ္(၅)ဘားမားရိုင္ဖယ္တပ္ရင္း မဂၤလာဒံုသ္ို ့ညတြင္းျခင္းစစ္ကူေရာက္လာသည္။ မဂၤလာဒံုကို ကရင္မ်ားကၾကိဳတင္ဖ်က္ဆီးထားခဲ့ပါက ျမန္မာစစ္ကူမ်ားအဖို ့စစ္ေတြမွ ရန္ကုန္အေရာက္ ပင္လယ္ခရီးမွလာရမွရမည္ျဖစ္သျဖင့္
၂ပတ္ခန္ ့ၾကာမည္။
အင္းစိန္ကိုအစိုးရတပ္ကစတင္တိုိုက္ခိုက္လာေသာအခါတြင္ ခ၀ဲျခံႏွင့္သမိုင္းမွ အရပ္သူ အရပ္သားမ်ားကလဲ အင္းစိန္သို ့ေရြွ ့ေျပာင္းေရွာင္ရွားလာၾကသည္။ မဂၤလာဒံုလက္နက္တိုက္မွသိမ္းဆည္းခဲ့သည့္ လက္နက္မ်ားကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အင္းစိန္က်န္းစာေက်ာင္းသားမ်ား
ႏွင့္အရပ္သူအရပ္သားမ်ားကို တပ္ဆင္ေပးလိုက္သျဖင့္ ကရင္လက္နက္ကိုင္အင္အား တေထာင္ခန္ ့ရွိလာသည္။

ကရင္လူထုႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ ့မ်ားအတြက္ ရိကၡာျပသနာေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အင္းစိန္ျမိဳ့သိမ္းပြဲလုပ္ရန္ျဖစ္လာသည္။
အင္းစိန္တြင္ ဆန္စက္(၈)လံုးႏ်င့္ ဆန္ဂိုေဒါင္ (၁၀)လံုးရွိသျဖင့္ ဆန္အိပ္ ငါးေသာင္းေက်ာ္ႏွင့္ ဘိုကိတ္ပဲမ်ားစြာရွိသည္။
အင္းစိန္ျမိဳ ့တြင္းတြင္ ကရင္ကိုတိုက္ရန္ ဖဆပလႏွင့္ လဲဗီးတပ္မ်ားအင္အားႏွစ္ေထာင္ရွိေနသည္။
တခ်ိန္တည္းတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ ့တြင္ ကရင္မ်ားနည္းတူ တျခားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့မ်ားကလဲ ဖဆပလ တပ္ကို အလစ္အငိုက္၀ိုင္းတိုက္ၾကသည္။ အင္းစိန္ေစ်းၾကီးလဲ တိုက္ပြဲတြင္မီးေလာင္သြားသည္။ ဖဆပလတပ္ဖြဲ ့မ်ားေျခမွဳန္းျခင္းခံရျပီး တပ္ပ်က္ထြက္ေျပးကုန္သျဖင့္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ မနက္(၈)နာရီတြင္ တိုက္ပြဲျပီးဆုံးသည္။ေကအဲန္ဒီအိုႏွင့္ကရင္လူထုတပ္မ်ားက အင္းစိန္ျမဳိ ့ကိုသိမ္းပိုက္သည္။ အစိုးရဆန္ဂိုလ္ေဒါင္မ်ားမွ ဆန္မ်ားျဖင့္ အင္းစိန္ျမိဳ ့စစ္ေဘးဒုကၡသည္လူထုအား KNDO က လႏွင့္ခ်ီေ၀မွ်ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ေေေဘးပတ္အေၾကာင္းအရာမ်ား…

အင္းစိန္ျမိဳ ့ကိုမသိမ္းမီက တြံေတးျမိဳ ့ကို ဦးစြာသိမ္းပိုက္ထားျပီးျဖစ္သျဖင့္ ရန္ကုန္ ျပင္ပႏွင့္ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ ကုန္းလမ္း၊ေရလမ္းမ်ားအားလံုးကိုလဲ ကရင္တပ္မ်ားက ျဖတ္ေတာက္ထိမ္းခ်ဳပ္ထားလိုက္သည္။
ျပည္တြင္းျပည္ပ မီဒီယာအားလံုးက ျမန္မာအစိုးရကို ဖဆပလအစိုးရ အစား (၇) မိုင္အစိုးရဟုေျပာင္းလဲသံုးႏွဳန္းလာသည္။
အင္းစိန္ကိုသိမ္းပိုက္ျပီးေနာက္တပတ္တြင္ သထံုမွ မြန္ႏွင့္ ကရင္တပ္ဖြဲ ့မ်ား ေရာက္လာသျဖင့္ မြန္တပ္အပါအ၀င္
ကရင္တပ္မ်ား အင္အား တေထာင့္ ငါးရာေက်ာ္ျဖစ္လာသည္။ ဖဆပလအစိုးရ၏ ဘားမားရိုင္ဖယ္ တပ္ရင္း(၅)၊UMP တပ္မ်ား၊ LEVY တပ္မ်ားႏွင့္ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အေပ်ာ္တမ္းတပ္မ်ားအျပင္ တိုက္ေလယဥ္မ်ား သံခ်ပ္ကားမ်ား အေျမွာက္တပ္မ်ား စစ္ေရယဥ္မ်ားျဖင့္ နယ္ဘက္မွစစ္တပ္မ်ားကလည္း အင္းစိန္ကို ေန ့ညမျပတ္မလာေရာက္ထိုးႏွက္တိုက္္ခိုက္သည္။
အစိုးရဘက္က လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ လိုအပ္သလိုရရွိေနသည္ကိုေတြ ့ရျပီး ကရင္မ်ားဘက္တြင္မူ တိုက္ပြဲတလခန္ ့အၾကာတြင္ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ျပတ္လပ္လာျပီျဖစ္သည္။စစ္ပညာက်ြမ္းက်င္မွဳေၾကာင့္ က်န္ရွိသမ်ွက်ည္ဆံမ်ားျဖင့္ ရန္သူကို တခ်က္တေကာင္ႏွဳန္း အမွည့္ေခ်ြႏိုင္၍သာလွ်င္ ဆက္လက္ခုခံေနႏိုင္ေသးျခင္းျဖစ္သည္။ အင္းစိန္ျမဳ ိ့ေနရာအႏွံ ့အျပားတြင္ လက္နက္ခဲယမ္းမီး ေက်ာက္ရရွိႏိုင္ေသာေနရာမ်ားကိုအသဲအသန္ေျမလွန္ရွာေဖြၾကသည္။
ကံအားေလ်ွာ္စြာ ကုလားလူမ်ဳိးတဦးကသတင္းေပးသျဖင့္ အဂၤလိပ္တို ့ျမွဳပ္ႏွံသြားသည့္ က်ည္ဆံံအျမားအျပားကိုတူးေဖၚရရွိကာ
ေနာက္ထပ္ (၃) လခန္ ့ခုခံတိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။
ဤနည္းျဖင့္ ကရင္တပ္မ်ား (၁၁၁)ရက္ တိုင္တိုင္္ခုခံတိုက္ခိုက္ျပီး ၁၉၄၉ ေမလ(၂၁) ရက္တြင္အင္းစိန္မွဆုတ္ခြာၾကသည္။ တိုက္ပြဲတြင္အင္အားေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသံုးေသာ ဖဆပလ အစိုးရတပ္ဘက္က (၅၀၀၀) ေက်ာ္ခန္ ့က်ဆံုးျပီး အင္အား တေထာင့္ ငါးရာေက်ာ္ရွိေသာ ကရင္မ်ားဘက္က (၂၀၀) နီးပါးက်ဆံုးသည္။ ကရင္ဘက္တြင္ ဒဏ္ရာရသူ (၈၀၀)ေက်ာ္ရွိသည္။
အင္းစိန္ကို ကရင္တပ္မ်ားကသိမ္းပိုက္ထားစအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့အသံမွ” ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၾကီးမားသည့္အႏၱရာယ္ အတြင္းသို ့က်ေရာက္ေနၾကာင္း” ၃ၾကိမ္ထုတ္လြွင့္ေက်ညာသည္ကိုၾကားခဲ့ရေၾကာင္း ထိုသို ့ေက်ညာျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ေရဒီယို အသံလြွင့္ခ်က္မ်ားတိတ္သြားသည္။မၾကာမီလူထုအတြင္းတြင္ အင္းစိန္ျမဳ ိ့ကို ကရင္တပ္မ်ားသိမ္းလိုက္ျပီဆိုသည့္သတင္းမ်ား ျပန္ ့ထြက္လာသည္။

ထိုအခ်ိန္သည္ျမန္မာျပည္ သမတမွာ ရွမ္းအမ်ဳိးသား စ၀္ေရြွသိုက္ျဖစ္ျပီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မွာ ဦးႏုျဖစ္သည္။ဖဆပလ က အစိုးရျဖစ္လွ်က္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ အားလံုး၀န္ၾကီးခ်ဳပ္လက္တြင္ရွိေသာ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီျဖစ္သည္။သမတမွာမူ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အလွည့္က်တင္ေျမွာက္ထားျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးတိုက္ရိုက္အာဏာမရွိေသာ အေနအထားျဖစ္သည္။ အရာရာတြင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္၏တင္ျပေတာင္းဆိုခ်က္အတိုင္း တေသြမတိမ္း လက္မွတ္ေရးထိုးအတည္ျပဳေပးရေသာ ႏိုင္ငံေတာ္တံဆိတ္တံုး ၾကီးအျဖစ္သမတအားထားရွိသည္။
အင္းစိန္တိုက္ပြဲမစမီတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္စစ္ဦးခ်ဳပ္ႏွင့္ ရဲမွဴးခ်ဳပ္ၾကီးမွာ ကရင္အမ်ဳိးသား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး စမစ္ဒြန္းျဖစ္သည္။ အင္းစိန္တိုက္ပြဲစျဖစ္လာေသာအခါ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးႏုက ဗိုလ္ခ်ဳပ္စမစ္ဒြန္းေနရာကို ဗိုလ္မွဴးၾကီးေန၀င္းအားသိမ္းယူေစခဲ့သည္။ ဗိုလ္ေန၀င္းဗို္လ္ခ်ဳပ္္ျဖစ္လာေသာအခါ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာကို အင္းစိန္စစ္ဆင္ေရးမွဴးအျဖစ္တာ၀န္ေပးခဲ့သည္။ အင္းစိန္တိုက္ပြဲတြင္ ဗိုလ္မွဳးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာ ဒါဏ္ရာျပင္းထန္စြာရခဲ့သည္။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာသည္ အေမရိကန္ကေထာက္ပံ့ထားေသာ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ျပည္ေျပးတရုတ္ကူမင္တန္မ်ားကိုေခ်မွဳန္းစစ္ဆင္ေရးတြင္ နာမယ္ၾကီးလာသူျဖစ္သည္။ အေမရိကန္က တရုပ္ျဖဴကူမင္တန္မ်ားကိုေထာက္ပံ့ထားရျခင္းမွာ ဂ်ပန္ထိုးစစ္တုန္းက အေမရိကန္ အဂ္လိပ္ႏွင့္ ကူမင္တန္တို ့က တရုတ္ျပည္တြင္ ပူးေပါင္းခုခံတိုက္ခိုက္ခဲ့စဥ္က CBI မဟာမိတ္မ်ားျဖစ္ခဲ့ျပီး အျပန္အလွန္ကူညီေရးစာခ်ဳပ္မ်ားရွိခဲ့၍ျဖစ္သည္။ CBI ဆိုသည္မွာ China Burma India Theater(Warfare) ျဖစ္သည္။

ကရင္မ်ားႏွင့္တိုက္ခဲ့ရေသာ အင္းစိန္တိုက္ပြဲသည္ သူ ့စစ္ေရးဘ၀အေတြ ့အၾကဳံအားလံုးအနက္ က်ဆံုးမွဳအမ်ားဆံုး ဆံုးရွဳံးမွဳ အၾကီးမားဆံုးဟု ဗကပ အျဖစ္ တရုတ္ျပည္ ကူမင္ျမဳ ိ့တြင္ ခိုလွွဳံေနစဥ္ ၂၀၀၀ခုႏွစ္မ်ားက ကဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာမွမီဒီယာမ်ားကို ဖြင့္ဟေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဦးနုအစိုးရႏွင့္ ေကအဲန္ဒီအို ေစ့စပ္ေရး

အင္းစိန္တိုက္ပြဲအတြင္းတြင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးႏုက အစိုးရႏွင့္အတူ ကရင္ကို၀ိုင္းတိုက္ေပးရန္ ျမန္မာကြန္ျမဴနစ္သူပုန္မ်ားႏွင့္ေစ့စပ္ရာတြင္ ေက်ာင္းေတာ္ကရန္စမ်ားေၾကာင့္ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မွဳမရွိသျဖင့္ ေစ့စပ္ေရးပ်က္ျပားသြားခဲ့သည္။ သို ့ျဖစ္၍ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားႏွင့္ေစ့စပ္မွဳကိုလက္ေလွ်ာ့လိုက္ျပီး ကရင္ႏွင့္တိုက္ရိုက္ေစ့စပ္ေရးလုပ္ႏိုင္ရန္အားထုတ္သည္။
လူအမ်ားေလးစားယံုၾကည္ရေသာၾကားလူမ်ားျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ရ္ွိ ျဗိတိသ်ွသံအမတ္ၾကီး မစၥတာဘိုကာ၊ အိႏၵိယသံအမတ္ၾကီး ေဒါက္တာရပ္(ဖ္)၊ ပါကစၥတန္သံအမတ္ၾကီး မစၥတာ အလီအျပင္ အဂၤလီကန္ ခရစ္ယန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ၾကီး ဘိေရွာ့ ၀က္(စ္)၊ ဆာစံစီဖိုး(ျဗမၼဇို သာသနာတည္ေထာင္သူ) ၏သမီး မစၥဘေမာင္ခ်ိန္ တို ့ကို ေစ့စပ္ေရးအက်ဳိးေဆာင္ေစသည္။
ဦးႏုကိုယ္တိုင္ေစာဘဦးၾကီးထံေရးသားေသာ ကမ္းလွမ္းစာတြင္ ကရင္ဗမာစစ္ပြဲေၾကာင့္လူထုေတြေသေၾကပ်က္စီးၾကျပီးျမိဳ ့ျပ ေနအိမ္အေဆာက္အဦးမ်ားမီးေလာင္ပ်က္စီးဆုံးရွဴံးရသျဖင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးလိုေၾကာင္းပါရွိသည္။ ဥကၠဌေစာဘဦးၾကီးက ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို လက္ခံလိုက္ျပီး ၁၉၄၉ ဧျပီလ(၅)ရက္ေန ့တြင္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ထိုသို ့ေဆြးေႏြးပြဲသို ့မသြားခင္တြင္ ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အစည္းအေ၀းေခၚယူျပီး ဘာေတြေျပာဆိုၾကမည္၊ ဘာကိုလက္ခံျပီး ဘာကိုလက္မခံ စသည္တို ့ကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ၾကိဳတင္ညွိႏွဳိင္းမွဳမ်ားမလုပ္ခ့ဲေပ။ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ သို ့ေစာဘဦးၾကီးႏွင့္အတူ မန္းဂ်ိန္း(စ္) ထြန္းေအာင္ႏွင့္ ေစာဘဲေလတို ့သြားေရာက္ခဲ့ျပီး အစိုးရဘက္က ဦးႏု၊ ဗုိလ္ခင္ေမာင္ေလး၊ ဗုိလ္ေနဝင္းႏွင့္ ဦးခ်န္ထြန္းတို႔ တက္ေရာက္သည္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားေသာစိတ္အရင္းခံေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ကရင္လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္းျဖစ္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးေဆာင္ဂုဏ္သေရရွိလူၾကီးမ်ား၏ေဖ်ာင့္ဖ်မွဳေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဦးႏုအစိုးရ၏ ကရင္မ်ားလက္နက္ခ်ျပီ းအစိုးရႏွင့္ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး ျငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ကို ဥကၠဌေစာဘဦးၾကီး သေဘာတူလက္မွတ္ထိုးခဲ့သည္။ သေဘာတူညီခ်က္အရ ဧျပီလ(၈) ရက္ေန ့ သမိုင္းတြင္ လက္နက္ခ်ပြဲလုပ္္ရန္ပါရွိသည္။ အင္းစိန္္စခန္းသို ့ျပန္ေရာက္ေသာအခါ တျခားကရင္္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေထာင္ကြက္ထဲ က်ေရာက္သြားျပီဟု တြက္ခ်က္ျပၾကသည္။ ဥကၠဌေစာဘဦးၾကီးက မိမိမွာ KNU အေနႏွင့္ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ဦးႏုအစိုးရႏွင့္တိုက္ရိုက္စစ္ျဖစ္ေနျပီး မတရားသင္းေက်ညာထားခံရေသာ KNDO ကိုယ္တိုင္ ေစ့စပ္ပြဲသို ့သြားေရာက္ေျပာဆိုျပီး လက္မွတ္ထိုးျခင္းကို ရုပ္သိမ္းသင့္လွ်င္ ရုပ္သိမ္းခဲ့ရန္ၾကရန္ မန္းဘဇန္ကို ညြွန္ၾကားခဲ့သည္။
သို ့ျဖစ္၍ ဧၿပီလ (၆) ရက္ေန႔တြင္ မန္းဘဇံ ဦးေဆာင္ေသာ ကရင္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ဦးႏုတို႔ ေတြ႔ဆံုၾကသည္။ ကရင္ကိုယ္စားလွည္အဖြဲ ့တြင္ထိုစဥ္က အင္းစိန္တိုက္ပြဲတြင္ပါ၀င္ေသာ ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည့္ KNDO တည္ေထာင္သူ မန္းဘဇန္၊ ဗိုလ္စိုင္းေကႏွင့္ ဟန္တာသာေမြွးတို ့ျဖစ္သည္။ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား၏ အဓိကလုိအပ္ခ်က္မွာ ကရင္ျပည္သာ ျဖစ္သျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲစဥ္ ကရင္ျပည္ ရရွိေရးကိစၥကိုသာ ေဆြးေႏြးသြားရန္ မန္းဘဇံက ဦးႏုထံ တင္ျပသည္။ ဖဆပလ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက မန္းဘဇံ၏ ေဆြးေႏြးခ်က္ကုိ လက္မခံ။ အပစ္ရပ္ၿပီး လက္နက္ခ်ေရးကိုသာ ေတာင္းဆိုသျဖင့္ေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္သြားသည္။


No comments:

Post a Comment