ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Sunday, May 19, 2013

ဘိလပ္ေျမစက္ရံုတည္ေဆာက္ မည္ကို မိကရင္ရွိသံဃာႏွင့္ လူထု(၁၄၀၀)ေက်ာ္ကန္႔ကြက္

ေမလ ၁၈ရက၊္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ေကအိုင္စီ။

ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖားအံၿမိဳ႕ မိကရင္ေက်းရြာ အနီးတြင္ (SHREE CEMET COMPANY) မွ ဘိလပ္ေျမစက္ရံုတည္ေဆာက္မည္ကို ကန္႔ကြက္သည့္အေနျဖင့္ မိကရင္ေက်းရြာအုပ္စု အတြင္းရွိ သံဃာႏွင့္လူထု(၁၄၀၀)ေက်ာ္ လက္မွတ္ထိုး၍ ျမန္မာအစိုးရထံသို႔ ကန္႔ကြက္စာ တင္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ယင္းကန္႔ကြက္စာကို ဖားအံၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ဖလံုစေဝၚဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (PFDP)သို႔ အကူ အညီေတာင္းခံကာ ထိုမွတဆင့္ ယမန္ေန႔ ေမလ(၁၇)ရက္ေန႔က ဖလံုစေဝၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (PFDP)ဖာပြန္ရွိ ဖားအံမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းစီငြါက ေနျပည္ေေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ရံုး၊ စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔သို႔ေပးပို႔လိုက္သည္ျဖစ္သည္။

“သူတို႔ေတာင္းဆိုခ်က္အတိုင္း ကၽြန္မတို႔လုပ္ေပးတာျဖစ္တယ္။ ေဒသခံေတြက ဘိလပ္ေျမစက္ရံု တည္ေဆာက္ရင္သူတို႔ရဲ႕ ေဒသမွာရွိတဲ့ေတာင္ေတြဟာ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေတြလို အၿဖိဳခံရမွာပူပန္ၾကတယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ အခုကန္႔ကြက္ၾကတာလဲ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္နဲ႔ အညီသူတို႔ရဲ႕ သေဘာဆႏၵကို တင္ျပခြင့္ရွိလိို႔ တင္ျပတယ္လို႔ပဲ ကၽြန္မယူဆတယ္။” ဟုေဒၚနန္းစီငြါက ေကအိုင္စီသို႔ေျပာသည္။

ဖားအံၿမိဳ႕နယ္ မိကရင္ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ မိကရင္၊ ေပၚေတာ္မူႏွင့္ ၾကာအင္းေပၚေတာ္မူ စသည့္ရြာ (၃)ရြာတို႔မွ လူထုႏွင့္သံဃာတို႔က လက္မွတ္ေရးထိုး၍ အခ်က္(၇)ခ်က္ပါ ကန္႔ကြက္စာကို သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမ်ားသို႔ တင္ျပေပးရန္ (PFDP) ပါတီထံအကူအညီ ေတာင္းခံခဲ့ျခင္းရွိသည္ ဟုလည္း ေဒၚနန္းစီငြါက ဆတ္ေျပာသည္။ ၎ကန္႔ကြက္စာပါ အခ်က္မ်ားထဲတြင္ ဘိလပ္ ေျမစက္ရံုတည္ေဆာက္ရာ၌ ေက်ာက္မီးေသြး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံု တည္ေဆာက္မႈအစီအစဥ္ ပါရွိျခင္း၊ သံလြင္ျမစ္ေရျဖင့္ သန္႔စင္ျခင္းေၾကာင့္ ထြက္ရွိလာမည့္ စြန္႔ထုတ္ေရအညစ္အေၾကးမ်ား ေျမေအာက္ေရကို ညစ္ညမ္းေစႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ဘိလပ္ေျမစက္ရံုတည္ေဆာက္မည့္ကုမၼဏီသည္ ေဒသခံစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မဟုတ္ျခင္း စသည့္တို႔အပါအ၀င္ အခ်က္(၇)ခ်က္ပါ၀င္သည္။

ေဒၚနန္းစီငြါက “ေဒသခံေတြကန္႔ကြက္တဲ့ အခ်က္(၇)ခ်က္မွာဆိုရင္ အဓိကအခ်က္ ေတြ႔ရတာ က ေဒသခံကုမၼဏီမဟုတ္တဲ့အတြက္မို႔ ရွိျပီးသားႏိုင္ငံေရးစက္ရံု (၂)ရံုေၾကာင့္ အနီးအနားမွာ ရွိတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြအခုထိ လူမႈျပသနာခံစားေနရတုန္းပဲ။ ဘိလပ္ေျမစက္ရံု တည္ေဆာက္တုန္းက ေပးထားတဲ့ ကတိက၀တ္ေတြအခုထိ ဘာမွမထူးေသးဘူး ” ဟု ျဖည့္စြက္ေျပာဆိုသည္။

ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းအရ အစိုးရအေနျဖင့္ စီမံကိန္းတခုခုေၾကာင့္ ေျမကြက္တခုအားသိမ္း မည္ဆိုပါက ေျမတိုင္းမိန္႔့ထုတ္ရျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူသိေစရန္ စာမ်ားလိုက္ကပ္ရျခင္း၊ သိမ္းမည့္ေျမကြက္ကို လူထုမွ သေဘာတူညီမႈ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ႏွစ္နာေၾကးေပးေဆာင္ ျခင္း စသည္တို႔ကိုျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း (PFDP) ကဆိုသည္။

မိကရင္ေဒသရွိ သံဃာႏွင့္လူထုမ်ား စက္ရံုတည္ေဆာက္မႈကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္၍ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရထံမွ ၎တို႔၏ကန္႔ကြက္စာကို တင္ေပးရန္ ေမလ(၁၄)ရက္ေန႔က (PFDP)ပါတီအား ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပီးခဲ့သည့္ မတ္လက ((SHREE CEMET COMPANY) သည္ မိကရင္ ဘိလပ္ေျမစက္ရံုတည္ေဆာက္ရန္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခု အခ်ိန္ထိ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ တစ္စံုတစ္ရာသေဘာတူညီမႈမ်ားမရွိေသးသလို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဆက္လက္ တည္ေဆာက္မည္ကို အခ်ိန္အတိအက်မသိရေသးေၾကာင္း (PFDP)က ေျပာဆို သည္။

No comments:

Post a Comment