ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Wednesday, July 1, 2009

ေရြွကုကၠဳိမွ ရန္သူလက္ပါးေစမ်ား၏ စစ္သခ်ိဳ ၤင္းေသြးသစၥာ

၁ ဇူလုိင္ ၂၀၀၉

လူမ်ိဴးတုိင္း တုိင္းျပည္တိုင္းမွာ သမုိင္း၀င္ အာဇာနည္မ်ားကုိ ျမဳပ္ႏွံေသာ စစ္သခ်ိဳ ၤင္း ဟူ၍ရွိ၏။ ဤစစ္ သခ်ိဳ ၤင္းက ကုိယ့္လူမ်ိဴးကုိ ကုိယ္ျပန္သတ္ျပီး မဟာဗမာ ၀ါဒီ စစ္အုပ္စု၏ အလုိက် တုိက္ေခြးမ်ား၏ သခ်ိဳ ၤင္း ျဖစ္သည္။ ေနာင္တခ်ိန္မွာ ဒီေကဘီေအ တုိ ့၏ သားစဥ္ေျမးဆက္ ေတြကုိယ္တုိင္ သူတုိ ့၏ဘုိးေဘး ဘီဘင္ ေတြ ရဲ ့ အေႀကာင္းကုိ ကရင့္သမုိင္းဖတ္စာအုပ္ေတြမွာ ေက်ာင္းေတြမွာ ျပန္လည္သင္ႀကားရမွာျဖစ္ျပီး မ်က္ႏွာသိမ္ငယ္စြာျဖင့္ ကုိယ့္ကရင္လူမ်ိဴးမ်ား ရဲ ့အလယ္မွာ ေနႀကရမွာျဖစ္ပါသည္။ ဒီစစ္သခ်ိ ၤဳင္း က ေနာင္တခ်ိန္မွာ သက္ေသအျဖစ္ စကားေျပာ ထြက္ဆုိမွာျဖစ္သည္။ ရန္သူလက္ပါးေစေတြရဲ ့မ်ိဴးဆက္ မ်ိဳးရုိး ေတြအျဖစ္ လူပုံအလည္မွာအရွဲကြက္ျပီး မ်က္ႏွာငယ္ႀကရမွာ ျဖစ္မည္ဆုိဒါ ကုိေတြးႀကည့္ရင္ သိႏုိင္သည္။ ဒါေတြကုိ မသိပဲမုိက္တြင္းႀကီးဆက္မုိက္ ေနရင္ျဖင့္ ယေန ့ ဒီေကဘီေအ ရဲ ့အနာဂါတ္သာမက သူတုိ ့၏ သားစဥ္ေျမးဆက္ေတြ အတြက္ပါ ရင္ေလးစရာ ေကာင္းလြန္းပါသည္။
ဒီအခ်ိန္ကာလမွာ အေရးႀကီးတဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ေတြကုိ ဒီေကဘီေအ တုိ ့ ျပဳလုပ္ရမည့္အခ်ိန္ပါ။ ဗမာ့စစ္ေခြး နယ္ျခားေစာင့္ တပ္အျဖစ္ ဒီအတုိင္း ဆက္သြားမွာလါး၊ (သုိ ့) မိခင္ေကအန္ယူ အစည္း အရုံးနဲ ့ျပန္ေပါင္းထုတ္မလား၊ (သုိ ့) ကုိင္ေဆာင္ထားေသာ ေသနတ္မ်ားကုိ ပစ္ထားျပီး အရပ္သားလုိ ျပန္ျပီး အသက္ရွင္မလါးဆုိ ဒါပဲျဖစ္သည္။ ဒီအခ်က္သုံးခ်က္ ထဲမွ အခ်က္ႏွစ္ ဟာ သမုိင္းတရားခံမွ ကင္းလြတ္ႏုိင္ပါေသးသည္။ သုိ ့ေသာ္ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ တုိက္ေခြး အျဖစ္ကုိယ့္လူမ်ိဳးကုိကုိယ္ျပန္သတ္ရန္ ဆက္လက္ အသုံးေတာ္ခံ သြားမည္ဆုိပါ က အမ်ိဳးသားသစၥာေဖါက္ မ်ားအျဖစ္အထက္ပါ ေဖၚျပထားသည့္အတုိင္း သားစဥ္မ်ိဳးဆက္မ်ား ခံစားႀကရမည္ဆုိဒါကုိယုံမွားသံသာယ ျဖစ္စရာအေႀကာင္းမရွိပါ။ အကယ္၍ ေကအန္ယူ ကရင္အမ်ိဴးသား အစည္းအရုံးႀကီးကုိ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ နာႀကည္းမည္ဆုိ သည့္တုိင္ ျပန္မေပါင္းထုတ္ခ်င္ ေနေပ့ေစ၊ အရပ္သားတစ္ဦးလုိ ျပန္ျပီးေနထုိင္လုိ ့ရပါသည္။
အဘယ္ေႀကာင့္ဆုိ ေသာ္ သမုိင္းေႀကာင္း တေလွ်ာက္မွာ ေကအန္ယူ ကရင္အမ်ိဴးသား အစည္းအရုံးႀကီးသည္ ကရင္လူမ်ိဳး လူထု တခုလုံးအတြက္ မည္သည့္ အမ်ိဳးသားေရးအမွား ႏုိင္ငံေရးအမွား တစ္ခု မွ မျပဳလုပ္မိေသးပါ။ အမိ်ဳးသားအက်ိဳဴးစီးပြား၊ ရည္ရွည္ မွာလူမ်ိဳးတစ္ရပ္ အျဖစ္ရပ္တည္ႏုိင္ ေရး အတြက္ တစုိက္မတ္မတ္ အခက္ခဲမ်ားစြာ ႀကားမွ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ရပ္တည္လာခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ ေကအန္ယူ တကယ္ပဲ အမွားမ်ားမလုပ္ခဲ့ဘူးလါး ဟုေမးစရာ ေမးခြန္း ရွိလာပါသည္။ မွန္ ပါသည္။ ေကအန္ယူ အမွားမ်ားလုပ္ခဲ့ ပါသည္။ သုိ ့ေသာ္ ထုိအမွားမ်ားသည္ ကရင့္တမ်ိဳးသားလုံးအတြက္ အမ်ိဳးသားေရးအမွား နုိင္ငံေရး အမွားမ်ားမဟုတ္ပါ။ ေကအန္ယူ၏ အမွားမ်ားမွာ လူသားမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ(Human resources Management)အမွားမ်ားျဖစ္သည္။ ဤလူသားစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မွဳအမွားမ်ား ေႀကာင့္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးအတြင္း မလုိအပ္ေသာ ခါးပုိက္ေဆာင္တပ္မ်ားေမြးယူျခင္း၊ ဘာသာေရး အယူ၀ါဒ ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳဆုိင္ ရာအေႀကာင္းမ်ား ေရာေထြးလာသည္ဟု ရွဳျမင္ ခံရလာျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲမ်ား ဂုိဏ္းဂဏစြဲမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း စသည္တုိ ့ျဖစ္လာ ပါေတာ့သည္။
သုိ ့ျဖစ္ပါ၍ လူတစ္စု၏အက်ိဴးစီးပြား၊ ေရတိုအက်ိဴးစီးပြားကုိ မႀကည့္ပဲ ကရင့္တစ္မ်ိဴးသားလုံး ၏ ေရရွည္ အက်ိဴးစီးပြား၊ လူမ်ိဴးတစ္မ်ိဴးအျဖစ္ရပ္တည္ ႏုိင္ေရးအတြက္ မွန္ကန္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တရပ္ ကုိ ယခုေဆာလ်င္စြာ ဒီေကဘီေအတုိ ့ လုပ္ေဆာင္ရာ အခ်ိန္က်ျပီျဖစ္သည္။ ထုိသုိ ့မဟုတ္လွ်င္ မဟာဗမာ၀ါဒီ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ တစ္ဦးေျပာသြားသလုိ ေနာင္တခ်ိန္ မွာ ကရင္ လူမ်ိဴးမ်ားကုိ ႀကည့္ခ်င္ရင္ ျဖစ္ ျပတုိက္တြင္သာ သြားႀကည့္ႀကရမည္ျဖစ္သည္။ ဒီအတုိင္း ဆက္သြားရင္ ေသခ်ာပါသည္။ ေနာင္လာမည့္ ရာစုႏွစ္ တစ္ခု (သုိ ့) ႏွစ္ခုေလာက္ တြင္ ကရင္လူမ်ိဴးမ်ား ကမၻာေျမျပင္တြင္ အရွင္ လတ္လတ္ ေပ်ာက္သြားမည္ ျဖစ္ပါ သည္။

No comments:

Post a Comment