ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Thursday, November 17, 2011

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးရင္ စစ္ကိုရပ္မယ္

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က အုပ္ခ်ဳပ္တတ္လို႔လား။ ညီညီၫႊတ္ၫႊတ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္တတ္လို႔လား။ တိုးတက္ေျပာင္း လဲေအာင္ လုပ္တတ္လို႔လား။ ေလ့လာစမ္းစစ္ၾကည့္ရေအာင္လို႔ပါ။ စစ္တပ္အစိုးရ အဆက္ဆက္ျဖစ္တဲ့ (၁)၁၉၅၈ အိမ္ေစာင့္ အစိုးရ (၂)၁၉၆၂ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရ (၃)၁၉၇၄ မဆလအစိုးရ (၄)၁၉၈၈ န၀တအစိုးရ (၅)၁၉၉၇ နအဖအစိုးရ (၆) ၂၀၁၀ အခု စစ္တပ္ဦးေဆာင္တဲ့ ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရေတြဟာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ က်င့္သံုးခဲ့သူမ်ားသာျဖစ္တယ္။ တိုင္းျပည္ကိုလည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေအာင္ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ သူတုိ႔႐ႈံးတဲ့အခါ ၈၈၈၈ အေရးေတာ္ပံုနဲ႔ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိ ႏိွမ္ႏွင္း ဖိႏိွပ္ ဖမ္းဆီးၿပီး အာဏာမလႊဲဘဲ ဖ်က္သိမ္း ေက်ာ္လႊားပစ္ခဲ့ၾကတယ္။

(အခုေကာယံုလား)

ႏိုင္ငံေရးအရ ဖိႏိွပ္ၿပီး လက္နက္အားကိုးနဲ႔ အႏိုင္က်င့္တဲ့အခါ မခံႏိုင္ေတာ့တဲ့အဆံုး မတရားတဲ့စစ္ကုိ တရားတဲ့စစ္နဲ႔ ဆန္႔က်င္ တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ဆင္ႏႊဲေနတဲ့ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရး ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရရွိေရး တိုက္ပြဲ၀င္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရး ဟာ စစ္တပ္ဦးေဆာင္အစုိးရရဲ႕ မတရားတဲ့စစ္ကုိ တုိက္ေနတာျဖစ္တယ္။ စစ္အာဏာရွင္အုပ္စုဟာ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ေပၚလာ ေအာင္ ဖန္တီးတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္တရားခံ ျဖစ္တယ္။ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈကို အဟန္႔အတားျပဳတဲ့ ေဖာက္ျပန္တဲ့ျပည္တြင္းစစ္ကုိ အုပ္စိုးသူအစိုးရအဆက္ဆက္ရဲ့ လက္တဆုပ္စာ စစ္ဗ်ဴ႐ုိကရက္ စစ္အုပ္စုအက်ဳိးစီးပြားကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔အတြက္ လက္နက္နဲ႔ ဖိႏိွပ္ၿပီး တုိက္ေနတာျဖစ္တယ္။

စစ္အုပ္စုဟာ ႏိုင္ငံနဲ႔တ၀ွမ္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး၊ အမ်ဳိးသားေသြးစည္းေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရးတို႔ကုိ ေခါင္းမာစြာ ျငင္းပယ္ၿပီး မတရားတဲ့စစ္ကုိ ဆင္ႏႊဲေနတာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေတြကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြက လူမ်ဳိး ေပါင္းစုံျပည္သူမ်ားနဲ႔အတူ ဒီမတရားတဲ့စစ္ကုိ ဆန္႔က်င္ကာ တရားတဲ့စစ္၊ တုိးတက္တဲ့စစ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တုိက္တဲ့စစ္၊ အမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရး စစ္ပြဲႀကီးကုိ ဆင္ႏႊဲတာျဖစ္တယ္။ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဒီမုိကေရစီေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳေစတဲ့ စစ္ပြဲလည္းျဖစ္တယ္။

ဒီရည္ရြယ္ခ်က္ အထေျမာက္ေရးအတြက္ အသက္စြန္႔ၿပီး တုိက္ခုိက္ရမယ္။ အရာရာကုိ စြန္႔လႊတ္ အနစ္နာခံရန္ အသင့္ ရွိထား ရမယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ မေအာင္မခ်င္း တုိက္ပြဲကို မရပ္မနားစတမ္း ဇြဲ၊ လံု႔လ၊ ၀ီရိယနဲ႔ အဆုံးတုိင္ တုိက္ပြဲ၀င္ရမယ္။ အမ်ဳိးသား ေသြးစည္းညီၫႊတ္တဲ့၊ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ တိုင္းရင္းသားတန္းတူေရးရွိၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာဝေျပာတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္အတြက္ အနာ ဂတ္ဟာ ထြန္းလင္းေတာက္ေျပာင္ပါတယ္။ ဒီႏုိင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ အေပၚ အေျချပဳထားတယ္။ ရန္သူဟာ ဒီေဖာက္ျပန္တဲ့စစ္ကုိ အေတာမသတ္ အခ်ိန္ဆြဲလုိတယ္။

က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့ မေဝးေတာ့တဲ့ အနာဂတ္မွာ ဒီစစ္ပြဲကုိ အဆုံးသတ္ခ်င္ၾကတယ္။ ဒီရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ က်ေနာ္တုိ႔တ ေတြဟာ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၾကရလိမ့္မယ္။ စစ္ကုိ ဘယ္အခ်ိန္က်မွ ဖ်က္သိမ္းႏုိင္မွာလဲ။ က်ေနာ္တုိ႔တေတြဟာ စစ္ ကုိ ဖ်က္သိမ္းဖုိ႔ လုိလားတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ဟာ စစ္ကုိ မလုိလားပါ။ ဒါေပမဲ့ စစ္ကုိ စစ္နဲ႔သာလွ်င္ ဖ်က္သိမ္းႏုိင္မယ္။ ေသနတ္ကုိ ဖယ္ရွားႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ေသနတ္ကုိ ကိုင္တြယ္လာရတယ္။ ေနာက္ဆုံး စစ္ကုိ စစ္နဲ႔ဖ်က္သိမ္းဖုိ႔ပဲ။ အဲဒီအခ်ိန္ေရာက္ရင္ လူသား တရပ္လုံးအတြက္ (ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး)ကာလ ျဖစ္လာမယ္။

ႏိုင္ငံေရးေၾကာင့္ တိုက္ရတဲ့စစ္ရဲ႕ အရင္းခံရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ “ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းဖုိ႔နဲ႔ ရန္သူကုိ ေခ်မႈန္းဖုိ႔ ျဖစ္ တယ္။” ရန္သူကုိ ေခ်မႈန္းတယ္ဆုိတာဟာ "ရန္သူရဲ႕လက္နက္ကုိ ျဖဳတ္ပစ္တာပဲ။ တနည္းေျပာရရင္ ရန္သူ မခုခံႏုိင္ေအာင္ လုပ္တာဘဲ”။ စစ္ပြဲေတြေႀကာင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစံု ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ဳိးမရွိတဲ့အျပင္ တုိက္ပြဲမွာ ပါဝင္သူတို႕ ေသေၾကပ်က္စီးၾကရ႐ံုမွ်မက ေျမဇာပင္အျဖစ္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုပါ ဒုကၡနဲ႔ ရင္ဆုိင္ၾကရတယ္ မဟုတ္ပါလား။ စစ္အသံုး စရိတ္ ျဖည့္တင္းၾကရတဲ့အတြက္ ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္နဲ႔ ေႀကးနန္း၊ လမ္းတံတားေဖာက္လုပ္ေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈဖူလံုေရး စတဲ့ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး က႑ေတြမွာ သံုးရမယ့္ေငြ ေလ်ာ့ပါးၿပီး ေနာက္ဆံုး တုိင္းျပည္အၾကပ္အတည္းနဲ႔ ရင္ဆိုင္ၾကရေတာ့တယ္ မဟုတ္လား။

ျပည္တြင္းစစ္ဟာ လြတ္လပ္ေရးနဲ႔အတူ အမ်ဳိးသား စိတ္ဝမ္းကြဲျပားရာမွ ႏိုင္ငံေရးနည္းနဲ႔ အေျဖမရွာဘဲ လက္နက္ကိုင္နည္းနဲ႔ သာ အေျဖရွာခဲ့ရင္း အၾကမ္းဖက္မႈ၊ လက္စားေခ်မႈ သံသရာလည္လည္နဲ႔ ယေန႔တုိင္ မဆံုးႏိုင္ျဖစ္တယ္။ စစ္အင္အားျဖည့္တင္း ဖို႔ လံုးပမ္းေနရတဲ့အတြက္ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ လူမ်ဳိးေရး အပါအဝင္ က႑အသီးသီး ဘက္ေပါင္းစံု ခြ်တ္ၿခံဳက်ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္တယ္။

စစ္တပ္ဦးေဆာင္အစိုးရဟာ ကမၻာ့အလယ္မွာ ျမန္မာျပည္ကို ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး တည္ၿငိမ္ေစလိုလွ်င္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာနဲ႔ လူႀကီး လူေကာင္းပီသစြာ ဦးေဆာင္ၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ပြဲ ရပ္စဲေႀကာင္း ေၾကညာရမယ္။ မရပ္စဲႏိုင္ရင္ တုိင္းျပည္ထူေထာင္ေရးကို တမ်ဳိး သားလံုး ညီညီၫႊတ္ၫႊတ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘဲ တိုင္းရင္းသား ညီေနာင္သားခ်င္းတို႔မွာ ခါးသီးတဲ့စစ္ပြဲရဲ႕ ဒဏ္ ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားကို ခံစားရင္း လက္နက္စြဲကိုင္ ဂလဲ့စားေခ်မႈေတြ ျဖစ္ေနအံုးမွာပဲ။ အထူးသျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အျပင္းအထန္ ဖိႏွိပ္ခဲ့သူ၊ စစ္အင္အားႀကီးသူမွာ တာ၀န္ပိုရွိပါတယ္။

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို စိတ္ေစတနာမွန္ကန္စြာ လုပ္ခ်င္ရင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးမယ့္အေၾကာင္း အာမခံ။ ညီၫႊတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီနဲ႔ မူပိုင္းဆိုင္ရာ ၫွိႏိႈင္း၊ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ရာ ေဒသေတြမွာ အပစ္ရပ္၊ ေနာက္တ ဆင့္ လူမ်ဳိးတမ်ဳိးခ်င္းနဲ႔ ေဆြးေႏြးျခင္းတို႔ျဖင့့္ အနိမ့္ဆံုး ဘံုသေဘာတူညီမႈအေပၚ ႏွစ္ဘက္စစ္တပ္မ်ား တပ္တည္ရွိမႈကို ရပ္တန္႔ထားၿပီး ပထ၀ီအေနအထားအရ ေရွ႕တိုးေနာက္ဆုတ္ ေနရာၫိႇႏႈိင္းရပါမယ္။ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြး ၫွိႏိႈင္းမႈ ဆက္လက္ လုပ္ေနရပါမယ္။

ဟန္ျပေဆြးေႏြးမႈမ်ဳိးပဲ လုပ္ၿပီး စစ္တပ္ဦးေဆာင္အစိုးရရဲ႕ ေပၚလစီေအာက္က လုပ္ငန္းေတြကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခိုင္းရင္ ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးပြဲပ်က္ၿပီး စစ္ကို ဆက္လက္ တိုက္ပြဲ၀င္ၾကဖို႔မွတပါး အျခားမရွိေတာ့ပါ။ (နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးရင္ စစ္ကို ရပ္မွာျဖစ္ၿပီး မေဆြးေႏြးရင္ေတာ့ အပစ္အခတ္မရပ္ဘဲ) ျပည္တြင္းစစ္လည္း မၿငိမ္းႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါ တယ္။

ေတာ္လွန္ေရးသစၥာျဖင့္
ရဲေဘာ္ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ (မာနယ္ပေလာ)
ႏို၀င္ဘာလ ၁၆ရက္၊ ၂၀၁၁ခုႏွစ္။

No comments:

Post a Comment