ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Saturday, February 18, 2012

ဘာသာေရးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား စည္းလံုးညီၫႊတ္ေရး ဦးတည္လုပ္ေဆာင္သြားမည္

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၈ရက္၊ ၂၀၁၂။ နန္းေဖာ့ေဂ (ေကအိုင္စီ)


ကရင္အမ်ဳိးသား စည္းလံုးညီၫႊတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာမ်ားတြင္ ကရင္လူမႈအသိုင္း အ၀ိုင္းတြင္းရွိ ဘာသာေပါင္းစံုမွ ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္မ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ သြားရန္ ေဆြးေႏြးသည့္ ဘာသာေရးႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲတစ္ခုကို ထိုင္း-ျမန္မာနယ္ စပ္တစ္ေနရာ၌ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔က က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၅ရက္မွ ၁၇ရက္ေန႔အထိ သံုးရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အဆို ပါႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို ဘာသာေပါင္းစံုမွ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၊ သိကၡာေတာ္ရ ဆရာေတာ္မ်ား၊ ကရင္အဖြဲ႕အစည္းတခ်ဳိ႕မွ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ၉၅ဦး တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ရွိ ဘာသာေရးအဖြဲ႕တခု၏ အကူအညီျဖင့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး (ေကအဲန္ယူ) ျပည္ထဲေရးႏွင့္ သာသနာေရးဌာန(ဗဟို)မွ ကမကထ ျပဳ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ရက္ေန႔က ေကအဲန္ယူမွ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္ဆိုင္းေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကို ရွင္းျပခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာသည့္ သံဃာေတာ္၊ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ကရင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည္။

ေကအဲန္ယူ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး-၁ ဗိုလ္မႉးေစာလွေငြက “ကရင္လူထုတစ္ရပ္လံုးအေပၚမွာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ ရွိတယ္။ ေမွ်ာ္ မွန္းခ်က္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ညီၫႊတ္ေရး တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ inclusive ေပါ့။ ပါ၀င္သင့္ ပါ၀င္ထိုက္တဲ့ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ ပါဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္က ျပည့္ေျမာက္သြားတယ္။”ဟု ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ကရင့္အမ်ဳိးသားအတြင္းမွ ညီၫႊတ္ေရးျဖစ္ေစ၊ အစိုးရႏွင့္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး ညီၫႊတ္ေရးျဖစ္ေစ ဘာသာေရး ပုဂၢိဳလ္မ်ား မပါမျဖစ္ ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသားအတြင္း ဘာသာအရ၊ နယ္ေျမအရ၊ အသင္းအဖြဲ႕ ဂိုဏ္းဂဃပံုစံအရ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကို ျပန္လည္ ညီၫႊတ္ေစေရးကို တည္ေဆာက္သြားၾကရမည္ဟုလည္း သူက ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။

၎အျပင္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ကရင္အမ်ဳိးသားထုအတြင္း မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို ျပန္လည္ စုစည္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးအတြက္ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ “ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား စည္းလံုးညီၫႊတ္မႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕” ကို အဖြဲ႕၀င္ သံဃာေတာ္ ၁၁ပါးႏွင့္ သိကၡာေတာ္ရဆရာေတာ္ ၉ဦးတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကၿပီး နာယကအျဖစ္ အရွင္၀ိဇာနႏွင့္ ဆရာေတာ္ေစာ ေရာဘတ္ေထြးတို႔က ဦးေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ဘာသာေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ တက္ေရာက္သူ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ဘာသာမွ ဆရာမေနာ္ဘူးဖိုးက “က်မတို႔ ကရင္အမ်ဳိးသားထဲမွာမွ စည္းလံုးမႈ ကို မလုပ္ႏိုင္ရင္ အျခားလူမ်ဳိးေတြကို သြားလုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔က ခက္တယ္။ အခုဆို က်မတို႔ စည္းလံုးမႈ တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ ေျခလွမ္းစၿပီ။ Unity is Diversity ဒါ အခိုင္ၿမဲဆံုးပဲေလ။”ဟု ေျပာဆိုသည္။

“ကြဲျပားေနတဲ့ ကရင္အမ်ဳိးသားေတြဟာ ျပန္လည္ၿပီး စည္းလံုးညီၫႊတ္ဖို႔လိုတယ္။ အခုအဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕ၿပီး သတ္မွတ္ခ်က္ထုတ္ၿပီးတာနဲ႔ ဦးဇင္းတို႔ လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔၊ ဒီထက္မက စည္းစည္းလံုးလုံး ရွိလာေအာင္လုပ္ဖို႔ စဥ္းစားထားပါတယ္။”ဟု ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕ေျမာက္ပိုင္း ေနာင္ကိုင္းေက်းရြာ ေတာင္ရိပ္သာေက်ာင္းမွ အရွင္၀ါသ၀က ေကအိုင္စီကို ႁမြက္ၾကားေျပာဆိုသည္။

အဆိုပါႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွ ယေန႔ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္ထဲတြင္ ေကအဲန္ယူႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရတို႔ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ရက္ေန႔ ေတြ႕ဆံုၫွိ ႏိႈင္း လက္မွတ္ထိုးၿပီးေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ပဋိပကၡဇံုအတြင္းမွ ျပည္သူမ်ား စိတ္ခ်ယံုၾကည္ ႏိုင္ေရး၊ ေကအဲန္ယူႏွင့္ အစိုးရတပ္မ်ား၏ ထိပ္တိုက္ တိုက္ခိုက္ေနမႈမ်ားကို ထိေရာက္လ်င္ျမန္စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသြားေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕မ်ားမွ တာ၀န္ရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေတာင္းဆိုတိုက္တြန္းပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ယခု ျပဳလုပ္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ ဘာသာေရးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသို႔ နယ္စပ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျမ၀တီ၊ ေကာ့ကရိတ္၊ လိႈင္းဘြဲ၊ ဖာပြန္ေဒသမွ သံဃာေတာ္မ်ား ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ ယခင္ႏွစ္မ်ားကလည္း ကရင္အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ညီၫႊတ္ေရးႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ဘာသာေရးပုဂၢိဳလ္မ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ လက္ေတြ႕လုပ္မည့္ အဖြဲ႕ပံုစံမ်ဳိး ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

No comments:

Post a Comment