ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Tuesday, February 28, 2012

ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္တဲ့အစိုးရနဲ႔ KNPP တို႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ

စေနေန႔၊ ေဖေဖၚဝါရီလ 25 ရက္ 2012 ခုႏွစ္ ကႏၱာရ၀တီတိုင္း(မ္) သတင္း - ကႏၱာရ၀တီတုိင္း(မ္)

စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံရွိထားတဲ့ ဗမာအစိုးရနဲ႔ ကရင္နီအမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ KNPP တို႔ ေနာက္တေၾကာ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္မယ္ဆိုရင္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္က အျဖစ္အပ်က္ေတြကို အေျခခံျပီး KNPP ကရပ္တည္သြားဖို႔ လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔လိုပါလိမ့္မည္။

ဗမာအစိုးရဘက္က လက္မခံရင္လည္း မိမိတို႔အတြက္အက်ိဳးယုတ္ေစမွာမဟုတ္သလို KNPP ရဲ့ ႏိုင္ငံေရးလမ္း စဥ္ႏွင့္လည္း ကိုက္ညီမွာျဖစ္ၿပီး ကရင္နီျပည္သူေတြအတြက္လည္း အက်ိဳးရွိေစလိမ့္မည္။

တကယ္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထိုးတဲ့ေန႔မွာ တက္ေရာက္ရမယ့္လူေတြက...

၁၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပ သတင္းမီဒီယာ သမားေတြ တက္ေရာက္သတင္း ယူခြင့္ရွိရမည့္အျပင္၊ KNPP ဖက္လိုက္ သည့္ ေရွ႕ေနမ်ားလည္း တက္ေရာက္ခြင့္ရွိေစရမည္။

၂၊ ကရင္နီျပည္ရွိ ခ႐ိုင္ ၃ ခ႐ိုင္ အတြင္းရွိ မ်ိဳးႏြယ္စု တစုလွ်င္ (ကနီျပည္တြင္းမွာေနထိုင္ေသာ - ရွမ္း၊ ပအို႕၊ အင္းသား၊ ဓႏု အပါအဝင္) ကိုယ္စားလည္ ၃၀ ဦးစီ တက္ေရာက္နားေထာင္ ေျပာဆိုခြင့္ရွိေစရမည္။

၃၊ ေနရာအားျဖင့္ကရင္နီျပည္၏ အလယ္ဗဟိုလ္ ခ်က္ျမႇဳပ္ရာ ဒီးေမာ့ဆိုကြင္းတြင္ ျပဳလုပ္သြားရမည္။

ႂကြေရာက္လာတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို KNPP မွ ထုတ္ရမည့္ေမးခြန္းနဲ႔ တင္ျပေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား…

၁ ၊KNPP အေနနဲ႕ သိန္းစိန္အစိုးရနဲ႕အပစ္ရပ္စဲေရးလုပ္တာကို ကရင္နီျပည္သူတရပ္လုံးအေနနဲ႕ လက္ခံမခံ။

၂၊ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးကာလ မွာ နအဖ တပ္ရင္းေတြတပ္စြဲတဲ့ျမိဳ႕မ်ားကလြဲရင္ ျမိဳ႕ျပင္ရွိ ေတာရြာေဒသမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး အဝဝတို႔ကို KNPP အား ကရင္နီျပည္သူတရပ္လုံးက လုပ္ေဆာင္ေစခ်င္တဲ့ဆႏၵ သေဘာထားရွိ၊ မရွိ၊ လုပ္ေဆာင္ေပးမွာကို လက္ခံ၊ မခံ။

၃၊ အပစ္ခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူျပီးျပီ ျဖစ္သျဖင့္၊ ကရင္နီတပ္မေတာ္သားမ်ားတို႔သည္ တာဝန္အရ ကရင္နီျပည္အတြင္း သြားလာရာတြင္ (နအဖ -တပ္ရင္းမ်ားတပ္စြဲထားသည့္ျမိဳ႕မ်ားမွအပ) လက္နက္ကိုင္ ေဆာင္ခြင့္ရွိေစရမည္။

၄၊ နအဖ တပ္သားမ်ား တျမိဳ႕နဲ႕တျမိဳ႕ လမ္းမၾကီးအတိုင္း သြားလာရာတြင္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရွိသည္၊ သို႕ေသာ္ေတာရြာသို႕ ဝင္တြက္ရာတြင္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ျခင္းမျပဳေစရ။

၅၊ ကရင္နီျပည္သူမ်ားအား နအဖ က မည္သည့္ေငြေၾကးမ်ိဳးကိုမဆို မေကာက္ခံေစရ၊ မည္သည့္အခမဲ့ လုပ္အားေပးျခင္း ၊ ေပၚတာထမ္းေစျခင္းကို မခိုင္းေစရ၊

၆၊ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ တက္စဥ္ကာလ တပ္စခန္းတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ဆိုျပီး သိမ္းဆည္းထားသည့္ ျပည္သူတို႔၏ ယာေျမ၊ လယ္ေျမမ်ားအား ခြၽင္းခ်က္မရွိျပန္ေပးေရး။

၇၊ နအဖ အေနနဲ႕မည္သည့္ စီမံကိန္းမ်ိဳးမဆိုလုပ္လိုရင္ KNPP နဲ႕ ကရင္နီျပည္သူတရပ္လုံး၏ သေဘာတူ ညီမႈရယူရမည္။

၈၊ ကရင္နီျပည္အတြင္း တပ္ရင္းသစ္မ်ားမတိုးခ်ဲ႕ရ ၊ ဦးသိန္းစိန္ သမၼတ စျဖစ္သည့္ကာလအတြင္း တိုးခ်ဲ႕လာ တဲ့ တပ္ရင္းသစ္မ်ားကို ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းေရး၊ တပ္စခန္းသစ္မ်ားထပ္မံ မတိုးခ်ဲ႕ေရး။

၉၊ ဖဆပလ ေခတ္မွဒီနအဖ ေခတ္ အထိ KNPP အား “တရားမဝင္အသင္း” အျဖစ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ကိုျပန္လည္ ရုတ္သိမ္းၿပီး တရားဝင္အသင္းအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳသြားရန္။

၁၀၊ တတိုင္းတျပည္လုံးအတိုင္းအတာေဆာင္သည့္အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးထုတ္ျပန္ေၾကျငာရန္။

ထိုကဲ့သို႔လက္မွတ္ေရးထိုးၾကျပီးခ်ိန္မွစျပီး... တိုင္းရင္းသားအားလုံးႏွင့္ ေျပလည္ရာေျပလည္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျပႆနာေဆြးေႏြရန္အတြက္ အစိုးရမွ အခ်ိန္ကာလအတိုင္းအတာ ( ၆ ) လထက္မေက်ာ္ေစဘဲ အတိအက် ဂတိအာမခံခ်က္ေပးရမည္။

“ေႏွာင္မွ”ဆိုသည့္မေရမရာ မေသခ်ာ သည့္စကားမ်ိဳးျဖင့္ လွည့္စားမႈမ်ိဳးမျပဳလုပ္ရ။ ဒီတင္ျပခ်က္မ်ားကို ေမးခြန္းအသြင္ျဖင့္ေမးခဲ့ေသာ္ ျပည္သူေတြက ဒါေတြကို “လက္ခံသည္” ဟု ေျဖလိုက္သည္ႏွင့္ KNPP ၏ တင္ျပေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားသည္ ကရင္နီ ျပည္သူတို႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ျဖစ္သြားေပလိမ့္မည္။

ဒီတင္ျပခ်က္မ်ားအားလုံးက အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ ကရင္နီျပည္ ျပည္သူေတြကျငင္းမယ္ မဟုတ္သလို လက္ခံၾကမည္သာျဖစ္တယ္။

ထိုသို႕ ျပည္သူမ်ားရဲ့သေဘာထားရျပီးသည္ႏွင့္ KNPP ေၾကျငာရမွာက...

“ကရင္နီျပည္သူတရပ္လုံး၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ ဒီေန႕ဒီအခ်ိန္အခါကစျပီး KNPP သည္ ဦးသိန္းစိန္တို႔ႏွင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲျပီး တိုင္းျပည္ေအးခ်မ္းသာရာေရးရွိေစမည့္ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြန္းသည္အထိ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာအပ္ပါသည္”

ျပီးလွ်င္သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ အစီအစဥ္လုပ္ရမည္။ ဒီေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို နအဖ ဦးသိန္းစိန္အုပ္စုတို႔က လိုက္ေလ်ာမယ္ဆိုရင္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ျဖတ္သန္းလာရခဲ့သည့္ အေတြ႕အၾကဳံအရ ကရင္နီျပည္သူေရွ႕ေမွာက္က ေရွ႕ေနမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ နအဖ သိန္းစိန္အုပ္စုနဲ႕ KNPP သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္။

သက္ေသအျဖစ္ အခမ္းအနားတက္ေရာက္လာတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ထဲမွ မ်ိဳးႏြယ္တခုစီမွ ကိုယ္စားလွယ္တဦးစီ သက္ေသအျဖစ္ျဖစ္ေစရမယ္၊ ဦးသိန္းစိန္အုပ္စုမွ လူမျဖစ္ေစရ။

အစိုးရဘက္ကမလိုက္ေလွ်ာႏိုင္ဘူးဆိုရင္ KNPP က အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ရင္လည္း ကရင္နီျပည္သူအတြက္ ဘာမွအက်ိဳးရွိမွာမဟုတ္ပါ။

KNPP အေနနဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာလည္းရွိမွာမ ဟုတ္ပါ။ ဒီေတာင္းဆိုခ်က္အားလုံးဟာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြး မႈေျပလည္ျပီးရင္ အလိုအေလွ်ာက္အေျခအေနႏွင့္ လိုက္ေလွ်ာညီေထြစြာေျပာင္းလဲသြားေစရမည္။

၁၉၈၀ ခုႏွစ္ က စျပီး ၁၉၉၅ ခူႏွစ္အတြင္း တခ်ိန္က မဆလ/နဝတ/နအဖတို႔က အင္အားအလုံးအရင္းနဲ႕ အၾကိမ္ၾကိမ္အခါ အခါ လာတိုက္ေပမယ့္ သိမ္းလို႕မႏိုင္တဲ့ေတာင္ကုန္းမ်ား၊ ေနရာမ်ားကို KNPP က အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္သြားတဲ့ကာလ ၃ လအတြင္းက်မွဘဲ နအဖ က အခြင့္ေကာင္းယူျပီးက်ည္တ ေတာင့္မွမကုန္ ၊ ရဲေဘာ္တေယာက္မွမေသဘဲ သူတို႔လိုခ်င္တဲ့ ေနရာ ၊ ေတာင္ကုန္း ေတြမွာေနရာယူ ျပီး

တပ္စြဲခဲ့တယ္မဟုတ္လား ၊၊ ခုတဖန္ က်ေနာ္တို႔မွာက်န္ရွိတဲ့ ေတာင္ကုန္း၊ ေနရာ မ်ားကို နအဖတို႔က အေခ်ာင္ထျပီးမယူမိဖို႕ KNPP အေနနဲ႕အထူးစဥ္းစားဖို႕လိုမည္။

KNPP ရဲ့မူလမူလမ္းစဥ္သည္ ဆုံးရႈံးသြားေသာကရင္နီျပည္၏ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္တာျဖစ္ျပီး ၊ အေျခအေနအရ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒န္းခြင့္အဆင့္သို႕ ေရွာက်ျပီးျဖစ္တယ္ ခုတခါလ ကိုယ္ပိုင္ျပဌန္းခြင့္အဆင့္ ေတာင္မွ မရရွိႏိုင္တဲ့လုပ္ရပ္မ်ိဳးကို မလုပ္မိဖို႕ဘဲလိုတယ္။ ဆက္သြယ္ေရးရုံးထားခြင့္ရရုံေလးနဲ႕၊ လက္နက္မပါ သြားလာခြင့္ရရုံမ်ိဳး၊ စီးပြါးေရးလုပ္ခြင့္ရရုံမ်ိဳးနဲ႕ေတာ့က်ေနာ္တို႔မေက်နပ္သင့္ပါ။

တခ်ိန္က ကရင္နီျပည္ရဲ့လြတ္လပ္ေရးကို ဦးႏုလက္ထက္ ဦးစိန္ က ၆ ပုံးဝင္ဆန္အိတ္ေပါင္း ၅၀၀ ႏွင့္ ပိသာ ၁၀၀ ဝင္ဆားအိတ္ေပါင္း ၂၀၀ အိတ္ လွဲလည္ခဲ့တယ္။ ခုက်ေနာ္တို႔ရရွိလိုတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ျပဌန္းခြင့္ေလးကို အိမ္ေဆာက္ဖို႕ေလာက္ဘဲ ရႏိုင္တဲ့ဘိလပ္ေျမအိတ္နဲ႕ေတာ့ မလဲသင့္ပါ။

ယခင္ကရင္နီတို႔ရဲ့ ညီေနာင္အဖြဲ႕အစည္းတခ်ိဳ႕မွ ပုဂိၢဳလ္ တခ်ိဳ႕က သူတို႔ရဲ့သံမဏိလမ္းစဥ္ကို အဆုံးတေန႕မွာ သူတို႔အိမ္ေဆာက္ဖို႕ ဘိလပ္ေျမဘဲ နအဖ ေပးခဲ့တယ္မဟုတ္လား။ ဒီ့ထက္ပိုျပီးသူဘာမ်ားရခဲ့ေသးလဲ။

သူတို႔ေျပာေျပာေနတဲ့ ျပည္သူ႕အတြက္ တိုက္ပြဲဝင္တယ္ ဆိုတာေတြ ဘယ္မွာလဲ။ က်ေနာ္တို႔ KNPP အေနနဲ႕ ႏွစ္ေပါင္း ၆၄ ႏွစ္လုံးလုံး တိုက္ပြဲဝင္လာခဲ့ျပီးခါမွ ဘာတခုမွ အဖတ္ဆည္လို႕မရႏိုင္တဲ့ လုပ္ရပ္နဲ႕ဘဲ အရႈံးခံသြားေတာ့မွာလား။

ခုခ်ိန္ခါမွာ ဦးသိန္းစိန္အုပ္စုဟာ က်ေနာ္တို႔ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ေတြနဲ႕ စစ္ျဖစ္ေနရမွာကို တအားေၾကာက္ေနရတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္ေလေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစကားကိုဆိုျပီး သူတို႔အတြက္သာ အက်ိဳးရွိေစျပီး တိုင္းရင္းသားေတြအဖို႕ ဘာတခုမွအက်ိဳးမရွိႏိုင္ေသာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးကို ကမ္းလွမ္းတာျဖစ္တယ္။

ဦးသိန္းစိန္အုပ္စုက တိုင္းရင္းသားေတြကို တိုက္ေလေလ က်ေနာ္တို႔အဖို႔ ပိုေကာင္းေလေလျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးမွာရွိေနျပီး သူတို႔အဖို႕ နာမည္အဆိုးနဲ႕ ႏိုင္ငံတကာရဲ့ ကဲ့ရဲ့ ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈကို ခံရေပလိမ့္မယ္။

အေရးၾကီးတာက က်ေနာ္တို႔ရဲ့လိုခ်င္တဲ့ေတာင္းဆိုမႈမ်ားမရမခ်င္းတင္းခံထားႏိုင္ဖို႕ဘဲ။ က်ေနာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားေတြ ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ က်ေနာ္တို႔ရဲ႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေတာင္းဆိုမယ္။ မရမခ်င္းတင္းခံမယ္ဆိုရင္ သိန္းစိန္အုပ္စုတို႔က မေပးဘဲ၊ မလိုက္ေလ်ာဘဲေနလို႕ရမယ္မဟုတ္ပါ။

ရီမာန္ထူးဟာ ကရင္နီအမ်ိဳသား တိုးတက္ေရးပါတီ KNPP အၿမဲတမ္းဗဟိုေကာ္မီ၀င္တဦး ျဖစ္ပါတယ္။
http://burmese.bnionline.net/index.php/news/kantarawaddy/9893---knpp----.html

No comments:

Post a Comment