ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Thursday, February 16, 2012

Burma’s largest Kachin faith group prays for freedom, not ceasefire

ကခ်င္က ရွင္းတယ္။ ျပတ္တယ္။ ေသြးစည္းညီညြတ္တယ္။ အပစ္ရပ္ေရးအတြက္ ေလာက္ေတာ့ ဆုမေတာင္းဘူး။ ကခ်င္ တမ်ိဴးသားလုံး လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဆုေတာင္းတယ္။ ျပည္တြင္းက ကခ်င္ေတြ ရဲရဲလုပ္တယ္။ သတၱိရွိတယ္။ အေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးမားတယ္။ ကရင္ေတြလုိ မေႀကာက္ဘူး။ ကရင္ေတြလုိ ကြ်န္စိတ္ရွိတဲ့လူနည္းတယ္။ လူေတြက ေျပာတယ္ ကရင္ေတြ လူရုိးေတြတဲ့ အဲဒါ မဟုတ္ဘူး အေနဒါ။ ကရင္ေတြ ေအးေအးေဆးေဆးေနခ်င္ႀကတယ္လုိ ့ေျပာႀကေသးတယ္ အဲဒါမဟုတ္ဘူး ကြ်န္စိတ္အားႀကီးေနႀကဒါ။ သစၥာရွိတဲ့ ကြ်န္ေကာင္းေတြ ေျပာရင္ေတာ့မွန္တယ္။ မယုံရင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဘူးတဲ့ ကရင္ျပည္သူ ့ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြကုိ သြားေမးပါလား။ ဒီပုဂၢဳိလ္ေတြအားလုံးဟာ ကြ်န္ေကာင္းေတြပဲ။ ကရင္ေတြ မ်ိဴးခ်စ္တယ္ဆုိဒါ ကခ်င္ေတြက သနားတယ္။ KBC ခ်င္းတူေပမယ့္ ကခ်င္ KBC နဲ ့ ကရင္ KBC ေတာ့ လုံး၀ကြာသြားျပီ။ ျမိဳ ့ေပၚေနတဲ့ ကရင္ KBC ေတြ ကြ်န္စိတ္အားႀကီးလြန္းဒါေတြ ေဖ်ာက္ပစ္ျပီး ဘာမွ မေႀကာက္ပဲ ရဲရဲ ထလုပ္ႀကပါေတာ့။
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Written by KNG


LAIZA, Burma— Burma’s Kachin Baptist Church organization held a special 24-hour prayer session at more than 300 churches earlier this week in reaction to the ongoing conflict underway in Kachin and northern Shan state.

According to worshipers the simultaneous prayer and fast did not call for a ceasefire between Burma's government and the Kachin Independence Organization (KIO) but instead requested political rights and freedom for the Kachin people.

Previously during similar prayer session KBC directed parishioners to pray for peace, the recent call to pray for freedom marks a shift in tone from the organization.

The prayer sessions which began at 6 on Monday morning were held throughout the entire Kachin Baptist Convention (KBC) network. Churches in Kachin and Northern Shan states took part as well as Kachin Baptist churches in Burma's other major cities including Rangoon, according to those involved in the prayer sessions. The entire Kachin Baptist network has an estimated following of 400,000 people across the country.

Related prayer sessions took place at the KIO’s defacto capital city Laiza and its second largest town Mai Ja Yang. Worshipers at more than 40 refugee camps located in KIO controlled territory also took part in the 24-hour initiative.

“We have been praying for absolute sovereignty in Kachin State under the under the guidance of KBC”, said Rev. Lahpai Shing Rip, a pastor at Laiza's main Baptist church.
Since the outbreak of a conflict between the KIO and Burma's nominally civilian government in June of last year, many Kachin have been taking part in prayer sessions urging an end to the Kachin people's suffering. Burma's Kachin population are overwhelmingly Christian, mostly Baptist, Catholic or evangelical.

A pastor at a refugee camp located inside KIO territory told the Kachin News Group, “In the past, we prayed for receiving power from the government and its leaders. As we believe however all power comes from the Almighty we are now praying to God for Kachin freedom”.

Since the end of a 17-year ceasefire between the KIO and the Burmese government last June, more than 70,000 people have been forced from their homes in Kachin and northern Shan state. The vast majority of the refugees have fled to KIO areas where the UN and large international NGO's have been largely unwilling or unable to go.
http://www.kachinnews.com/news/2236-burmas-largest-kachin-faith-group-prays-for-freedom-not-ceasefire.html

26 comments:

Anonymous said...

မတရားတာကို သိသိႀကီးနဲ႔ လက္ပိုက္ၾကည့္တာဟာ မတရားမႈဆက္လက္ ျဖစ္ပြါးမႈကို ခြင့္ေပးအားေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
အဆိုးအားျဖင့္ အရႈံးမခံႏွင့္ ( အဆိုးကို အရႈံးမေပးရ။ ရွင္သန္ခြင့္မေပးရ။ ရပ္တံ့ေအာင္ျပဳရမည္။)
အေကာင္းအားျဖင့္ အဆိုးကို ႏိုင္ေလာ့။ ( အဆိုးကို သေရေတာင္မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ကိုႏိုင္ေအာင္စြမ္းေဆာင္ရပါမယ္။ သို႔ေသာ္ ေကာင္းေသာနည္းလမ္းနဲ႔ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ပိုက္ၾကည့္ျခင္းကို ေကာင္းေသာနည္းလမ္းလို႔ မဆိုလိုပါ။)
တခ်ဳိ႔ တရားေဟာဆရာ ငေၾကာင္ေတြဟာ ကရင္ေတြ အသတ္ခံရ၊ မုဒိန္းက်င့္ခံရ တာကို ဘုရားသခင္ရဲ့ အလိုေတာ္လိုလို ဘာလိုလို ေဟာၾကပါတယ္။ မုဒိန္းက်င့္ျခင္းကို အလုိရိွတဲ့ ဘုရားမ်ဳိး ပြင့္ခဲ့တာ တခါမွ မၾကားဖူးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ တခါတေလမွာ တခ်ဳိ႔ခရစ္ယာန္ေတြဟာ ပထမ ပညတ္ေတာ္ကို အဲဒီလို ထင္ေယာင္ထင္မွားနည္းလမ္းမ်ားနဲ႔ လြန္ၾကဴးေလ့ရိွပါတယ္။

Anonymous said...

We the Karen are not want to be Slave for the Burmese government but all we should know is Most of the Karen People are having freedom for themselves and their family..hahahhaha..That's why they can't do as the Kachin style..They won't waste their property...

Anonymous said...

Here is the thing, KNU Leaders make good relationship with Thai authority and it is good for their families. But when Kachin leader make good relationship with Thai authority it realation good for Kachin people. Did you that FTB paid Aung San two sons and Aw Toe's son to study in BKK and all they do was wasting their time with prostitute, and FTB als sponsor two of Tin Maung daughters to study Puna. What happen to children who are intelligent and smart. Ask your self they all same shit and smell different. But there are good KNU good leader who are pushed aside by the most corrupted one.

Anonymous said...

hay, mother fucker who wrote this?.we has fighting burma militry for almost sixter three years.we(our karen) had made ceasefire with burma too many time .not only this one.we tried to made the way to peace,democrasy and freedom without fighting.if we don't have really peace and right we will continue to fight .and we did it.we did't made peace with burma 17th years and working only for our people like the ethnic you tried to compare with.do you know that mother fucker?who are you?Burma'writer?or what?fuck you man.com to see our kare state.you will see how is our karen soldier and villger survice.i know you are mother fucker.don't tried to made our ethnic to be seperate.fuck you men .we fighting for freedom for our freedom for freedom and peace more than sixty.and we never pray for ceasefire.fuck you men.i mean the mother fucker who wrote green color phraseology we never have slave soul in our mind .who are you?fuck you men
. (one of karen youth) lah moo htaw.

Anonymous said...

thaw thi kho .you must edit some comment .or you will get fuck with those controless writer who live in long far away from myanmar land.

Anonymous said...

Comment 4 and 5 your sound like not mutual well yet.
If you are really revolution back ground or family the editor is right.
you don't have to know editor.
if you think you are good or wise in politic tell me who kill Mah Sha.

Anonymous said...

Wake up Lah Mu Htaw, dictator supressed the media because they are worry people will know the truth. It seem to me you can not handle the truth. Good that people still comment from the past revolution so that you can learn from your mistake. They way you talk you or your family could the spill alot of innocent blood. I still meet many countless Karen refugee who are really refugee, they lived in fear in some places before they are really find the taste of freedom. You have only one life, how do you want to live it is up to you. You really have bad blood and I am sure you are another stupid karen who take advantage of other Karen.

Kawkasa said...

All I can say it it is media era, let people talk, comment, swear (if that their colour). Let us do our own investigation and research. Whether that is true or not.

Anonymous said...

Here is one thing, KNU Leaders make good relationship with Thai authority and it is good for their families Is it not true?.....but how about their front soldiers' life in Karen State? Does anyone imagine about their life? What do they eat? Just..Simple example......clothes, shoes ................

Anonymous said...

Yes that's true, Some of the KNU leaders's house in Thailand, In our Karen state, All the money from the Whole village Track cannot buy it..Honestly i'm ordinary Karen Person.

Anonymous said...

Well some KNU leader's probably have house in Thailand, Many Burmese general house in Singapore, America and Australia they steal the Burma resources and build their family empire. , Many Ethnic leader are in Thailand. What can we do? Let us find the real good leader and follow them. Or Burmese soldiers will Kill Karen soldiers because their leaders say so, vise versa. Let grow up and do the right things.

Anonymous said...

okay let me tell you one thing all of my brother. i am one of karen soldier who already gave my life and body for my people and country .and i already lose one of my leage one eye and three finger and i am only 27th years old .and my leader does't let me go to the front line .so i can't fight BURMA army any more by the gun.but i still have the sould of patriot and always listening to our karen's revolation situation.i am one of the karen who growing up in burma.when i awas a studend ,i was abused by burma studend and some teacher because of i am a karen nationality.they called me rebal(thaung gyan thu,thu boung)and so many bad thing.do you know how did i feeling it?but i was tried to pass greads 10th in the a lot of trouble.but i had a big painfull injury in the buttom of my heart.and when i backed to my village after my 10th examnation all of my village was burned down and both of my parent was killed by burma army.i was crying alone .and i did't know how to do and i have no one to depand or asking for adviced.after all i had joyed to karen army to pay everything back.i had a lot of experiane in kaw thu lei.good,bad.in my soldier experience i saw a lot of karen village ,soldier and their family has face sufering.hungry,poor,malaria and alt of thing etc.and good leader ,bad leader.and as two or three of you said some of karen leader may have their home of something else in thailand.but let me tell you one thing our karen only have backpack army camp after manerplaw was down.and if some thing happwn to us where our leader have to stay?king and president will never lived at the battel line.and we need them to alive for our revolation.without them we can't do nothing. we can fight .but we does't understand everyting as they did.if they die we got trouble.if you can do it, you are very welcome from karen state.come on.all of our karen soldier soldier and people will welcome you.pratic is harder than gossip and writing on web page.and if you are karen ,let me tell you one thing. i was very painfull when other nationlity say our karen people bad thing .but when our karen people say bad thing to our owne karen people i am feeling very crazy until i don't knoe how to give a name.come on ,we need karen leader who can leade us to our victory.if you have a potential,ability ,this is a good time to show .i had gave some of my fucking body and life to our people and country.but idon't know how to blame our owne people and leader.but you did it .i can't imainge it.about our leader,we have bad leader and we stilol have a lot of good leader .that why we can continue our revolation.i saw a lot of my friend and villager was dying in the battle field.i lose my leg when i step on the enemy land mine.i lose my finger when i put land mine on the way enemy will come. and my chat had a hit by enemy bullet when i am during in tne battle.how much did you gave.come jon join us.we need you and your atvitie,pratic.not gossip..if you are not karen ,you are out of this fucking coment.and thaw thi kho,you are so amazing.you are so proud when other people are gossiping and saying bad thing to you are people.so i guess you are not karen.and this is not the truth this is the thing lead to "lu myo yay a de ka yone".racial dispute.let me telling you one thing ,truth and probity,integrity is just lived only in the jail.not at outside so many people talking about that.but they does't used it .they just tied up it in the jail and never used it..so thinking about this before you going to bed.

Anonymous said...

("lu myo yay a de ka yone".racial dispute.let me telling you one thing ,truth and probity,integrity is just lived only in the jail.not at outside so many people talking about that.but they does't used it .they just tied up it in the jail and never used it.) I am Karen I'm agree in some part of what you have written, Can you please explain me more this sentences?????

Anonymous said...

ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပေပ်ာက္ေအာင္ အေသးစားေငြေခ်းမႈ လုပ္သင့္တယ္လို႔ သမတ သိန္းစိန္က ေျပာတယ္..
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က်ေတာ့ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြဖြင့္ျခင္း နဲ႔ ေျဖဳရွင္းရမယ္တဲ့..
ေရွ့တန္းက ကရင္ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြ ရဲ့ ဆင္းရဲမြဲေတမႈရဲ့ ျပႆနာကို ကရင္ေတြ ေဆြးေႏြးၾကေတာ့... တခ်ဳိ႔ကရင္ေတြစိတ္ထဲမွာ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ နံငယ္ပိုင္းကေလး၀တ္ၿပီး ဆားနဲ႔ထမင္းစားျပီး ငတ္တလွည့္ ျပတ္တလွည့္ေနမွ အဲဒီျပႆနာေတြ ေျပလည္သြားေတာ့ မေယာင္ေယာင္...

Anonymous said...

come on ,this is time to encouragement each other,guide,and suggesstion.saying bad thing to our owne people is not the thing can solving this problam.our karen need suggesstion , help and a good leader to solving this ethnic problem in burma.not gossip thing and saying bad thing.

Anonymous said...

yes, my karen brother.if some karen people read this letter and some comment, some may think the one who wrote this thing can be our karen who have really has a bad view on their owne people,some may think it could be burma. AND SOME COULD THINK THE PERSON WHO WROTE THIS LETTER AND COMMENT CAN BE KACHIN NATIONALTY.because they compare kachin and karen in thery latter.and sayING kaching is good and karen is very bad .INCLUDING MOST KAREN HAS SLAVE SOULD IN THEIR HEART.so they could become the people who hate kachin.so it could became racial dispute. i am very angry and pain when they saying bad thing to our people.don't you know how to feeling pain when people are talking bad thing to your people like that?espicial karen has slave soul in their heart.if you don't i am out of this .and look like you are standing and smilling like a judge who like the truth when they saying a lying thing to karen.come on read all that letter,comment and think it brother.recording to their letter and comment there are no more a good karen people on the world.is they right.how about them.are they good?does they already served for our country?are the saying the right thing?who is saying the right thing?burma leader?karen leader?kachin leader?thaw thi kho?and you or me?there are no truth on the world brother.everything is lying.after all we must protect our people and faith .eventhough i can't protect my owne people from burma's army raping,killing,labour force,burning down karen villager i want to protect them by when people are talking a bout bad thing to our karen people.

Anonymous said...

i was a soldier.and i was satisfy with what i have.may be no jungle boot or full uniform.and eating white rice with chilli pownder and salt.but i understood this is revolation.revolation way never could be smoot,rich,and filling with flower.and as i know most of our karen leader are uses to lived in the jungle and and they owne same as i do.come on brother,go and see it in BG 1,2,3,5.most of our leader are staying ,eating in the jungle as we do.they has nothing.don't looking a round only beside maesod. some of our leader who has a camp closed to thai land ,they may has somtning as you think because of their situation.but we are good.(i don't give a shit with only one or two of them have their owne home in thailand)you are not discuss about to solving our front line soldiers poor thing.you just jelous our leader or fighting our ksren people or leader.so you might not be karen.

Anonymous said...

i understood that during revolation, leader,soldier and civilian are need to be in the same standard or life.no meeter poor or rich.(except the situation they really need).there are no difference life between the revolation and the person who really do revolation. (civilian,soldiers,leader )

Anonymous said...

ံHey who said him self solider...

Some part of your writing is right but some are not. Thaw thi kho comment doesn't mean all Karen are in slave mind but some.. Look at Mg chit thu,, who kill Mahng shar,, it is Karen. right? and who sever for Burmese Military... as ဗမာစစ္သား .. etc..
Another thing is you think too much to think you said Karen to hate Kachin... Thaw thi kho doesn't meant like that. They compare Kachin and Karen mean You must learn from other people's good thing and you must leave some your stupid thing, for example like some pastor said we become refugee because of God will, so the Burmese military kill your villagers is the will of GOD? tell me.. those kind of thinking is the slavery thinking. If you are a real solider you must learn more politic and also learn more Burmese languages as well, because you will get wrong people say as the way you think on thawthi kho comment. It is totally different from you thinking.

War thaw Kho poe
Brigade 5

Anonymous said...

hay if you guy want to talk,just go to the point directly.i meant who you want to blame?which group you want to gossip?don't used the words seem to meant all karen or all of our leader.use the name or( par ti)don't used karen karen,karen and karen has a slave sould,knu leader is bla bla bla somthing like this.go to the point.tell the name.when you say that karen karen,knu leader knu leader it made me hadache while i read it.and if you are karen and when you used bad word to karen and knu leader it's seem like you blamed to your self.

Anonymous said...

အေပၚက စစ္သားဆုိတဲ့ေကာင္လည္း က်ည္မွန္ထားလားမသိဘူး စကားေျပာဒါ ခပ္ေႀကာင္ေႀကာင္ပဲ ဟီးဟီး..

Anonymous said...

Well I think thaw thi kho tell the Kayin Pyi Thu par ti leader means. Saw Tun Ag miyit, saw say say wah, they all used to be Burmese military Major. they are slavery of Burmese. Yes thaw thi kho right. Now they set up the Part Name call Karen People Party or (ကရင္ျပည္သူ ့ပါတီ) so thaw thi kho use the words Karen is fair enough I think.

Anonymous said...

For me, I give no shit to anybody..If you think that you are really good at Politic come and work at the Kaw Thoo Lie, But remember your karen leaders has more foundation than you....that's all i want to say...Blame each other is not improving..just see the truth and blame them.....

Anonymous said...

Hey...everybody i'm Karen and i have Karen Blood things that i only know and realize is most of the KNU leaders are corruption...

Anonymous said...

hay lar way maung yo.... hay lar way maung yo... one more nae thaw thaw nyan......way.....war...way .....war it's very tasty when karen are fighting each other and say bad thing to their owne people....?????ha ha ha ha ha.come on i like that.That why Burma said (kayin min hthai kway ta mine he he he he.it's right.they are bloody fiil until they can't see a good thing to their owne people and leader.if the most leader are corruption i 'm scare to think about othar who follow them and say their self that they are karen.so we can see these people are controless and look like a wildhouse.

Anonymous said...

kyi hman htar loe kyaung htaung htaung pyit nay tar ma hope bu kwa.min phin cha chin loe lee taung nay tar.hay son ,he was not because of hit by bullet ,because of wanna fuck u men.

Post a Comment