ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Saturday, February 18, 2012

Dawei (Tavoy) Development or Destruction by Kwe Ka Lu

ကြယ္ကလူ သတင္းမွType the rest of your post here.

1 comment:

Anonymous said...

KNU အဒါပါသာ အို၀ဲလဲ ကမလုိ အဒါဘာသာ ေမးတအုိေန ဒါ တကရယ္ မာ ဒါဂူေထာ္ပေသာေထာ္ေသတဖါဒီဘာ။ ဘာဆာ ပဒုိကြယ္ထူး၀င္း ေဒၚ သူးေကးလြီခုိ ဟီးေနေစးလဲ ကုမၼဏီတဖါအုိ၀ီလီးအဟုိး အဲဒုိးမာဒါ၀ဲအီေလာ္။ လဲဒါေနအဟုိး ပဒုိကြယ္ထူး၀င္းလယ္ထုိးလက္မွတ္ေလာ္။ ဒူးဖုိးသေ၀ါဖုိးေသတာဖာ တလုိ သာတမီး ကုမၼဏီတဖါဘာ မူးဒါးအုိလဲ ပဒုိကြယ္ထူးေဒၚသူးေကးလြီခုိအစုပူအဟုိး သူ ့ဘာေခးေက ဘြာခီးဂါလုိ ့ တာဟားေဂၚေသတဖာ အေပြေနေလာ္။ မူးဒါးအုိေစေကာ္လဲ သူးခုိကလုိ မူတူးေစးဖုိးေဒၚ ပဒုိေဒးဗစ္ေထာေနေလာ္။

မယ္သမီခီးဖုိး

Post a Comment